Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (2023)

1.745.108

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Utlyste søknader

Applikasjons nummer1.745.108

Innleveringsdato2015-09-08

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Webroot Inc.385 Interlocken Crescent, Suite 800Broomfield, CO 80021USA

Middel

DIANA MANSOUR

(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide Center - East Tower, 22 Adelaide St West, Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

VAREMERKEDETALJER

LYSSKY

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 09

Nedlastbar programvare for å gi tilgang til et cloud computing-system for å beskytte og sikre integriteten til dataenheter, nemlig mobiltelefoner, nettbrett, spillkonsoller, nettverkssystemer, smartklokker, smarte biler, smarte husholdningsapparater, GPS-systemer, sikkerhetssystemer i hjemmet, termostater, smarte vaskemaskiner, smarte tørketromler, smarte oppvaskmaskiner, smarte kjøleskap og andre elektroniske enheter som kan konfigureres for å koble til internett mot virus, skadelig programvare og andre trusler; Nedlastbar programvare for å lette levering av sikre nettlesere; nedlastbar programvare for å begrense tilgang til og fra uønskede datamaskinnettverk og nettsteder av og til datamaskiner, mobiltelefoner, nettbrett, spillkonsoller, kommunikasjonsnettverkssystemer, smartklokker, smartbiler, smarte husholdningsapparater (nemlig husholdningsapparater som kan overvåkes og kontrolleres av mobile enheter), GPS-systemer, sikkerhetssystemer i hjemmet, termostater, smarte vaskemaskiner, smarte tørketromler, smarte oppvaskmaskiner, smarte kjøleskap, bærbare mediespillere og digitale kameraer som kan konfigureres for å koble til internett; Nedlastbar programvare for restaurering av datamaskiner, mobiltelefoner, nettbrett, spillkonsoller, kommunikasjonsnettverkssystemer, smartklokker, smartbiler, smarte husholdningsapparater (nemlig husholdningsapparater som kan overvåkes og kontrolleres av mobile enheter), GPS-systemer, hjemme sikkerhetssystemer, termostater, smarte vaskemaskiner, smarte tørketromler, smarte oppvaskmaskiner, smarte kjøleskap, bærbare mediespillere og digitale kameraer som kan konfigureres for å koble til internett til en tidligere tilstand; Nedlastbar programvare for å levere administrative tjenester over politikk og oppdateringer, nemlig tilveiebringing av datasystemanalyse og oppdatering av dataprogramvare; Nedlastbar dataprogramvare for bruk for å beskytte personvernet og sikkerheten til personlige datamaskiner, mobiltelefoner, nettbrett, spillkonsoller, kommunikasjonsnettverkssystemer, smartklokker, smarte biler, smarte husholdningsapparater (nemlig husholdningsapparater som kan overvåkes og kontrolleres av mobile enheter) , GPS-systemer, hjemmesikkerhetssystemer, termostater, smarte vaskemaskiner, smarte tørketromler, smarte oppvaskmaskiner, smarte kjøleskap, bærbare mediespillere og digitale kameraer som kan konfigureres for å koble til internett, nemlig programvare for kryptering, overvåking og tilgangsbegrensning; nedlastbar dataprogramvare for bruk for å beskytte personvernet og sikkerheten til personlige datamaskiner, mobiltelefoner, nettbrett, spillkonsoller, kommunikasjonsnettverkssystemer, smartklokker, smarte biler, smarte husholdningsapparater (nemlig husholdningsapparater som kan overvåkes og kontrolleres av mobile enheter) , GPS-systemer, hjemmesikkerhetssystemer, termostater, smarte vaskemaskiner, smarte tørketromler, smarte oppvaskmaskiner, smarte kjøleskap, bærbare mediespillere og digitale kameraer som kan konfigureres for å koble til internett, nemlig programvare for kryptering, overvåking og tilgangsbegrensning

Tjenester
Klasse 35

(1) Databaseadministrasjon; Online databehandlingstjenester, nemlig oppdatering, inndata, innsamling og systemisering av datastyrte data, nemlig mistenkte sikkerhetstrusler, mistenkte sikkerhetsangrep, brannmurdata og data relatert til den generelle helsen og sikkerheten til datanettverket, og beregninger;

Klasse 38

(2) gi tilgang til et globalt datanettverk; Telekommunikasjonstjenester, nemlig overføring av data i form av mistenkte sikkerhetstrusler, mistenkte sikkerhetsangrep, brannmurdata og data knyttet til den generelle helsen og sikkerheten til datanettverket, mellom lokale datanettverk, globale datanettverk og trådløse lokalnettverk ; Elektronisk overføring for andre av data, nemlig mistenkte sikkerhetstrusler, mistenkte sikkerhetsangrep, brannmurdata og data relatert til den generelle helsen og sikkerheten til datanettverket, via dataterminaler over telekommunikasjonsnettverk; Rådgivningstjenester innen fjerntilgang til maskinvare; Rådgivningstjenester innen fjerntilgang til dataprogramvare;

Klasse 42

(3) Datasikkerhetstjenester, nemlig håndheve, begrense og kontrollere tilgangsprivilegier for brukere av dataressurser for sky-, mobil- eller nettverksressurser basert på tildelt legitimasjon; Konsulenttjenester innen sikkerhet for datamaskiner og datanettverk; Datatjenester, nemlig tilveiebringelse av et skydatabehandlingssystem som omfatter servere og programvare for å beskytte og sikre integriteten til datamaskiner, mobiltelefoner, nettbrett, spillkonsoller, kommunikasjonsnettverkssystemer, smartklokker, smarte biler, smarte husholdningsapparater (nemlig husholdningsapparater som kan overvåkes og kontrolleres av mobile enheter), GPS-systemer, sikkerhetssystemer i hjemmet, termostater, smarte vaskemaskiner, smarte tørketromler, smarte oppvaskmaskiner, smarte kjøleskap, bærbare mediespillere og digitale kameraer som kan konfigureres for å koble til internett; Datanettverkssikkerhetstjenester; Datasikkerhetstjenester, nemlig begrensning og kontroll av tilgang til brukere av dataressurser for dataenheter, mobiltelefoner, nettbrett, spillkonsoller, nettverkssystemer, smartklokker, smarte biler, smarte husholdningsapparater, GPS-systemer, sikkerhetssystemer i hjemmet, termostater , smarte vaskemaskiner, smarte tørketromler, smarte oppvaskmaskiner, smarte kjøleskap og andre elektroniske enheter som kan konfigureres for å koble til internett; Datasikkerhetstjenester, nemlig restaurering av dataenheter, mobiltelefoner, nettbrett, spillkonsoller, nettverkssystemer til en tidligere tilstand, smartklokker, smarte biler, smarte husholdningsapparater, GPS-systemer, sikkerhetssystemer i hjemmet, termostater, smarte vaskemaskiner , smarte tørketromler, smarte oppvaskmaskiner, smarte kjøleskap og andre elektroniske enheter som kan konfigureres for å koble til internett Datatjenester, nemlig levering av administrative tjenester over politikk og oppdateringer, nemlig tilveiebringing av datasystemanalyse og oppdatering av dataprogramvare; datatjenester nemlig, analyse og klassifisering av data, programvareapplikasjoner og datanettverk for å gi trussel-, sikkerhet-, kontekstuell og personverninformasjon; Administrasjon av datanettverk for andre; Datanettverksoptimaliseringstjenester, nemlig overvåking, administrasjon og forbedring av nettverksytelse; Rådgivnings-, informasjons- og konsulenttjenester innen datastyrt datalagring og gjenfinning, datasikkerhet, datanettverkssikkerhet, datanettverkskonfigurasjon, datanettverksadministrasjon og datanettverksoptimalisering; Tilbyr datalagringsplass på virtuelle lagringsmedier; Tjenester for sikkerhetskopiering av data; Elektronisk lagring av data, nemlig arkivering av forretningsdokumenter, personlige dokumenter og bedriftsdokumenter og leverandørtjenester for nettskydata for generell lagring av data; Programvare som en tjeneste (saas)-tjenester med ikke-nedlastbar programvare for datainnhenting; Rådgivnings-, informasjons- og konsulenttjenester innen datalagring og gjenfinning; Telekommunikasjonskatastrofegjenopprettingstjenester innen elektroniske data- og datasystemnettverk; Gjenoppretting og restaurering av data på datamaskinens harddisk; Administrasjon av datanettverk, nemlig optimalisering av bruk av datamaskinvare, dataprogramvare, informasjonsteknologiapplikasjoner og datanettverk; Rådgivnings- og konsulenttjenester innen administrasjon av datanettverk og beskyttelse av personvernet og sikkerheten til personlige datamaskiner, mobiltelefoner, nettbrett, spillkonsoller, kommunikasjonsnettverkssystemer, smartklokker, smarte biler, smarte husholdningsapparater (nemlig husholdningsapparater som kan overvåket og kontrollert av mobile enheter), GPS-systemer, sikkerhetssystemer i hjemmet, termostater, smarte vaskemaskiner, smarte tørketromler, smarte oppvaskmaskiner, smarte kjøleskap, bærbare mediespillere og digitale kameraer som kan konfigureres for å koble til Internett, nemlig kryptering, overvåking og tilgangsbegrensning programvare; Online sikkerhetskopiering, nemlig fjernlagringstjenester for arkivering av databaser, bilder og andre elektroniske data, fjernsikkerhetskopiering av datamaskinharddiskdata og fjernsikkerhetskopiering for datamaskinnettverk; Datasikkerhetstjenester, nemlig beskyttelse av personvernet og sikkerhetshåndhevelse, begrensning og kontroll av tilgangsprivilegier for brukere av personlige datamaskiner, mobiltelefoner, nettbrett, spillkonsoller, kommunikasjonsnettverkssystemer, smartklokker, smarte biler, smarte husholdningsapparater (nemlig husholdningsapparater som kan overvåkes og kontrolleres av mobile enheter), GPS-systemer, sikkerhetssystemer i hjemmet, termostater, smarte vaskemaskiner, smarte tørketromler, smarte oppvaskmaskiner, smarte kjøleskap, bærbare mediespillere og digitale kameraer som kan konfigureres for å koble til Internett, nemlig kryptering, overvåking ; Programvare som en tjeneste (saas)-tjenester med ikke-nedlastbar programvare for datanettverkssikkerhet; Administrasjon av brukerrettigheter i datanettverk; Kontrollere tilgangsprivilegier for brukere av dataressurser for sky-, mobil- eller nettverksressurser basert på tildelt legitimasjon; Tilbyr midlertidig bruk av on-line ikke-nedlastbar operativsystem for tilgang til og bruk av et nettskybasert databehandlingsnettverk; Skydatabehandlingstjenester, nemlig databehandlingstjenester for å muliggjøre nettverksintegrering av maskinvare og programvare for dynamisk tilveiebringelse av dataressurser;

Påstander

Dato for prioritert innlevering: 04. september 2015, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 86/748.197 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester (2), (3)

1 781 628

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1 781 628

Innleveringsdato2016-05-10

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Very Fetching Company, Inc.162 Fifth Avenue, 6th Floor, New York, NY 10010UNITE STATES OF AMERICA

Middel

MOFFAT & CO.

P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P5W3

VAREMERKEDETALJER

STASH

Varemerketype

Ord

Varer
Klasse 03

parfymeri

Påstander

Prioritert innleveringsdato: 7. januar 2016, land eller kontor: EUIPO (EU), søknadsnummer: 014981534 i forbindelse med samme type varer

1.803.677

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.803.677

Innleveringsdato2016-10-06

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

EMOVIS30, Boulevard Gallieni92130 Issy les MoulineauxFRANKRIKE

Middel

MOFFAT & CO.

P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P5W3

VAREMERKEDETALJER

Du flyttet

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 09

apparater og instrumenter for tilførsel, distribusjon, transformasjon, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisk strøm, nemlig elektriske transformatorer, vekselrettere for strømforsyning, avbruddsfri strømforsyning, distribusjonstransformatorer, elektrisitetsdistribusjonskonsoller, elektriske distribusjonsbokser, strømfordelingsbokser og -paneler, elektriske akkumulatorer for kjøretøy, spenningsregulatorer for kjøretøy, belysningsregulatorer, elektriske kontrollpaneler; vitenskapelige, nautiske, landmålings-, fotografiske, optiske, veiing, måling, signalering, kontroll (tilsyn), livrednings- og undervisningsapparater og -instrumenter, nemlig bildefangstkameraer, videoopptakskameraer, laserbaserte måleinnretninger for å måle posisjon, dimensjon og type motorkjøretøy for bruk i elektronisk veiavgift, elektromagnetiske induktive sløyferkontroller, apparater for opptak, overføring og reproduksjon av lyd og bilder, nemlig kameraer, datamaskiner; tomme magnetiske plater, opptaksplater, nemlig tomme magnetiske plater, nemlig DVDer, CDer, harddisker; tilfeldig tilgang minnekort, sikre digitale (SD) minnekort; modemer, nettverkskort; databærere, spesielt optiske og magnetiske databærere, nemlig tomme DVD-er, tomme CD-er; interkommunikasjonsapparater, nemlig datainnsamling, innsamling og behandling av datamaskiner, nettverks- og sikkerhetsutstyr, nemlig trafikkkameraer, arbeidsstasjon for nødanrop, nemlig bryter, ruter og brannmur, server og gateway som er datamaskiner, programvare og programvarepakker, nemlig programvare for sikker anrop, programvare for sentralisering av nødanrop, samtalehåndtering, overvåking og opptak; programvare for alarmutstyrsovervåking og alarmsignalering; programvare for elektronisk lagring av informasjon, nemlig for databasestyring; dataprogramvare for innkreving av kjøretøyavgifter; programvare for testing av bompengeløsninger; smartkort og elektroniske kretskort for radiofrekvens elektroniske identifikasjonskort RFID; elektroniske kretskort; elektroniske identifikasjonskort, nemlig radiofrekvens elektroniske identifikasjonskort RFID, radiofrekvens elektroniske identifikasjonskort DSRC, optoelektronisk kort, nemlig signalbehandlingskort, optoelektronisk stativ, nemlig fibermedieomformer, tale over ip-kort, nemlig telefoni på internettnettverk, gsm-kort for nødstilfelle samtalenettverk innen veikanttelefoni; telekommunikasjonskontrollutstyr, nemlig RFID-antenner og -lesere og OBU, DSRC-antenner og -lesere og OBU, optoelektronisk kort, nemlig signalbehandlingskort, optoelektronisk stativ, nemlig fibermedieomformer, tale over ip-kort innen telefoni på internettnettverk, gsm tavle for nødanropsnettverk, nemlig gsm-datterkort for elektronisk bompengeinnkreving; apparater for lagring, konvertering, prosessering og overføring av data, informasjon og signaler, nemlig optoelektronisk stativ, nemlig fibermediekonvertering tale over IP-kort innen telefoni på internettnettverk, gsm-kort for nødanropsnett innen veikanttelefoni, servere, eksterne diskstasjoner for elektronisk lagring av data og databasebehandling; optiske leseapparater og instrumenter for kodede data, nemlig OCR-kameraer, optoelektroniske kort, nemlig signalbehandlingskort, optoelektroniske stativer, nemlig fibermedieomformer, tale over IP-kort innen telefoni på internettnettverk, gsm-kort for nødanropsnettverk i feltet av veikanten telefoni; Automatisert lisensplategjenkjenning, nemlig programvare og elektroniske lesere og prosessorer; nettverksservere; kontrollprogramvare og IPBX for vei nødanropsboks; sensorer, nemlig lasersensorer installert på vei for måling av kjøretøyaksler, elektromagnetiske sensorer for måling av kjøretøyets elektromagnetiske fotavtrykk; elektriske detektorer, nemlig kjøretøytrafikkdetektorer, temperatur- og fuktighetssensorer, lysstyrkesensorer, lysskilt og inntrengningsdeteksjonssensorer; detektorer, nemlig nedbørsdetektorer; systemer for identifisering av nettstedstilgang som består av kontrollpaneler med biometriske sikkerhetsfunksjoner for identifikasjonsformål; videosystemer bestående av lukket krets-TV; elektromagnetiske informasjonssystemer, nemlig RFID-antenner, DSRC-antenner og elektromagnetiske sløyfesystemer for kjøretøydeteksjon og klassifisering; elektroniske prissystemer, nemlig RFID-antenner, DSRC-antenner og elektromagnetiske sløyfersystemer for kjøretøydeteksjon og klassifisering; apparater og instrumenter for ledning, svitsjing, transformering, akkumulering, regulering og kontroll av elektrisitet, nemlig universell strømforsyning, strømfordelingsbokser, batterier for fjernkontroller, elektriske lagringsbatterier, batterier for generell bruk, strøm- og distribusjonstransformatorer og elektriske kretsbrytere og kretslukkere ; apparater og instrumenter for ledning, svitsjing, transformasjon, akkumulering, regulering og kontroll av elektrisitet, nemlig elektrisitetsgeneratorer, universell strømforsyning for avgiftsutstyr, strømforsyningsenheter, batterier, telekommunikasjonsutstyr nemlig telefoner, mobiltelefoner, GSM-modem for tekst- og e-postsending , virtuelt privat nettverk og nødanropsboks og installasjoner, spesielt for telefon, mobilradio, mobiltelefon og datanettverk; mekanisme for myntopererte apparater, spesielt automatiske bompenger, parkerings- og kreditt- og debetkortbetalingsmaskiner og mekanismer for myntopererte apparater for spesielt automatiske bompenger; kasseapparater; dataprogramvare for bompengeinnkreving; programvare for kontroll og styring av kommunikasjonsutstyr av bompengeutstyr; programvare for utstyrsovervåking og alarmsignalering på bompengeutstyr; programvare for databasebehandling; programvare for kontroll og overvåking av databaser; programvare for testing av bompengeløsninger; programvare for business intelligence-løsninger for nødanrop; programvare for håndtering av nødanrop, nemlig overvåking og opptak av nødanrop; programvarepakker, nemlig datamaskinfastvare for bildebehandling og pakking, for innsamling av informasjon om motorkjøretøyer, nemlig registreringsskiltnummer og behandling av denne informasjonen gjennom datanettverk, databasestyring, kontroll og overvåking av elektronisk lagring av bompengeopplysninger, testing av bompengeløsninger, terrestrisk og satellittstøttet posisjonslokaliserings- og navigasjonsutstyr, nemlig satellittstøttede navigasjonssystemer, DSRC-system, transpondere for ombordenheter (OBU) og RFID-klistremerker innen elektroniske bompengesystemer; elektroniske trafikktelematikk- og trafikkkontrollsystemer, nemlig satellittstøttede navigasjonssystemer, DSRC-mottakere og -transpondere, transpondere ombord på enheter (OBU) og selvklebende identifikasjonsklistremerker for RFID-utstyr; elektronisk kontrollerte tilgangsbarrierer, nemlig transpondere ombord på enheter (OBU) for DSRC-teknologien og portoperatører drevet av batteri og elektrisitet, nemlig automatiserte barrierer; elektroniske videosystemer for gjenkjenning av gjenstander og symboler og sporing av gjenstander, nemlig videokamerasystem for kjøretøygjenkjenning, merke og modell, telling og klassifisering; transpondere, transpondere, identifikasjonsleser og kort for objektidentifikasjon og datadokumentasjon med transpondere, sendere, mottakere, antenner, nemlig ombordenheter (OBU) transpondere for RFID-teknologiløsninger og ombordenheter (OBU) transpondere for DSRC teknologiløsninger for automatiske kjøretøy Identifikasjon og elektronisk bompengeinnkreving; kort for objektidentifikasjon og datadokumentasjon med transpondere, nemlig merkelesere, sendere, mottakere, antenner, sentrale prosessorenheter og kommunikasjonsenheter, nemlig avgiftsantenner og transpondere; elektroniske bompenge- og avgiftssystemer og installasjoner hovedsakelig bestående av flerfelts friflyt-tolling-systemer, nemlig backoffice-løsninger, nemlig programvare for regnskapsbehandling, programvare for kontoadministrasjon og programvare for fakturagenerering, basert på radiokommunikasjon med elektroniske ombordenheter og videogjenkjenning, og reservedeler, nemlig , server, kamera, portal for All Electronic tolling; sikre meldingssystemer, nemlig programvare for elektroniske bompengetjenester og mobilitetstjenester innen transport; dataprogramvare for administrasjon av bompenger

Tjenester
Klasse 35

(1) administrativ rådgivning i forbindelse med valg og drift av data- og telekommunikasjons- og sikkerhetsutstyr; tjenester for forretningsledelse; forretningsrådgivning og -rådgivning innen området bilavgift; Business administrasjon; abonnementstjenester (for tredjeparter) for bompenger, elektronisk bompenger på veier og motorveier som gir tilgang til transportinfrastrukturen; avgiftsabonnementstjenester; assistanse til styring av bompenger og elektroniske bompengekontoer (kontorarbeid), opprettelse av detaljerte erklæringer om bompengetransaksjoner, bistand for opprettelse av søknader om samsvar; abonnement på utleietjenester og sporing av flottører (transportmidler), via elektroniske, IT- og satellittmidler, forretningskonsulenttjenester i forbindelse med produksjon og implementeringsarbeid innen tolling; dataprogrammering innen innkreving av kjøretøyavgifter; forretningsstyring av bomstasjoner og bomstasjoner; utleie av kontormaskiner

Klasse 36

(2) forsikring; finansielle og monetære anliggender, nemlig innkreving av veiavgifter; bompengeoppgjør for andre

Klasse 37

(3) installasjonstjenester i forbindelse med bompengeutstyr og system; reparasjonstjenester av bompengeutstyr og systemer; installasjon og vedlikehold av optiske, elektriske og elektroniske apparater og enheter, nemlig kameraer for elektronisk bompenger, datamaskiner; installasjon av telekommunikasjonsnettverk for bedrifter;

Klasse 38

(4) å tilby sammenkobling av telekommunikasjonsnettverk for bedrifter; konsulent- og rådgivningstjenester innen telekommunikasjon for avgiftsinfrastruktur og tjenester; design og utvikling av datasystemer; assistanse med drift og tilsyn med datanettverk; design og implementering av IT-løsninger og systemer innen telekommunikasjon og dataanalyse; administrasjon av datanettverk, rådgivning innen administrasjon av datanettverk, alt det foregående innen området elektroniske veiavgiftstjenester; å tilby sammenkobling av telekommunikasjonsnettverk for bedrifter

Klasse 39

(5) å gi informasjon over radio og over internett innen trafikkflyt for motorvogner, utleie av varehus; tauing av kjøretøy; profesjonell rådgivning (ikke-forretningsmessig) knyttet til trafikkforhold på vei- og motorveinett

Klasse 42

(6) IT-infrastruktur, forretningssikkerhetsrådgivning, reparasjonstjenester av tolling-programvare; installasjonstjenester i forbindelse med avgiftsprogramvare; installasjon og vedlikehold av dataprogrammer; nemlig programmering og drift, design og implementering av programvare for sammenkoblede informasjonssystemer (Internett, ekstranett, intranett); utvikling av nettverksteknikk innen elektroniske bompenger og mobilitetstjenester; rådgivning og teknisk rådgivning innen databehandling; ingeniørarbeid innen datastyring og trafikk- og avgiftsinformasjonsstyring, ingeniørarbeid knyttet til applikasjoner på store og mellomstore datasystemer, programvareutvikling; profesjonell rådgivning (ikke-forretningsmessig) knyttet til design og utvikling av datasystemer;

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 12. april 2016, land eller kontor: EUIPO (EU), søknadsnummer: 015327406 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester

1.862.716

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.862.716

Innleveringsdato2017-10-13

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

UNITED GREENERIES LTD.5250 Mission RoadDuncanBRITISH COLUMBIAV9L6V2

Middel

LISA D. STATT FOY

(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

VAREMERKEDETALJER

KAPTEINENS VALG

Varemerketype

Ord

Varer
Klasse 01

(1) cannabinoider og cannabisforbindelser, nemlig cannabidiol, tetrahydrocannabinol, cannabinol, cannabigerol, tetrahydrocannabivarin, cannabidivaran og cannabichromene, for bruk i farmasøytiske produkter

Klasse 03

(2) Kosmetikk med cannabinoidinnhold; cannabispreparater i form av preparater til personlig pleie for kroppen, nemlig kroppspleiekosmetikk, nemlig kremer, oljer, mykgjøringsmidler, salver, gnis, lotioner og salver; cannabinoider og cannabisforbindelser, nemlig Cannabigeroler, Cannabichromenes, Cannabidiol, Tetrahydrocannabinol, Cannabinol, Cannabinodiol, cannabicyklol, cannabielsoin og cannabitriol for kosmetiske formål

Klasse 05

(3) Legemidler for lindring av smerte og behandling av kvalme og oppkast, sløsingssyndrom og tap av appetitt hos AIDS- og kreftpasienter, anorexia nervosa, multippel sklerose, amyotrofisk lateral sklerose, ryggmargsskade, epilepsi, smerte, leddgikt, nevromuskulære sykdommer og lidelser, nemlig cerebrovaskulær ulykke (slag), Parkinsons sykdom, multippel sklerose, myasthenia gravis, Huntingtons sykdom, amyotrofisk lateral sklerose, ryggmargsskade, epilepsi og smerte, bevegelsesforstyrrelser, nemlig skjelvinger, Parkinsons sykdom, Huntingtons sykdom, Tourette syndrom, dyskinesi, dystoni, ataksi og restless leg syndrome, glaukom, astma, hypertensjon, psykiske lidelser, nemlig angst, depresjon, søvnforstyrrelser, posttraumatisk stresslidelse, alkohol- og opioidabstinenssymptomer, schizofreni og psykose, Alzheimers sykdom og demens, inflammatorisk sykdommer, nemlig inflammatoriske hudsykdommer, gastrointestinale systemsykdommer, irritabel tarm-syndrom og inflammatoriske tarmsykdommer, leversykdommer, metabolsk syndrom, fedme, diabetes, sykdommer i bukspyttkjertelen, anti-neoplastiske egenskaper og aterosklerose; legemidler som inneholder cannabinoider som den aktive ingrediensen, legemidler som inneholder et tetrahydrocannabinolekstrakt; medisiner avledet fra cannabis, nemlig medisinsk cannabis for lindring av smerte og behandling av palliativ behandling, kvalme og oppkast, sløsingssyndrom og tap av appetitt hos AIDS- og kreftpasienter, anorexia nervosa, multippel sklerose, amyotrofisk lateral sklerose, ryggmargsskade, epilepsi, smerte, leddgikt, nevromuskulære sykdommer og lidelser, nemlig cerebrovaskulær ulykke (slag), Parkinsons sykdom, multippel sklerose, myasthenia gravis, Huntingtons sykdom, amyotrofisk lateral sklerose, ryggmargsskade, epilepsi og smerte, bevegelsesforstyrrelser, nemlig skjelvinger, Parkinsons sykdom Huntingtons sykdom, Tourette syndrom, dyskinesi, dystoni, ataksi og restless leg syndrome, glaukom, astma, hypertensjon, psykiske lidelser, nemlig angst, depresjon, søvnforstyrrelser, posttraumatisk stresslidelse, alkohol- og opioidabstinenssymptomer, schizofreni og psykose, Alzheimers sykdom og demens, inflammatoriske sykdommer, nemlig inflammatoriske hudsykdommer, gastrointestinale sykdommer, irritabel tarm-syndrom, og inflammatoriske tarmsykdommer, leversykdommer, metabolsk syndrom, fedme, diabetes, sykdommer i bukspyttkjertelen, anti-neoplastiske egenskaper og aterosklerose ; farmasøytiske preparater for lindring av smerte kvalme og oppkast, sløsingssyndrom og tap av appetitt hos AIDS- og kreftpasienter, anorexia nervosa, multippel sklerose, amyotrofisk lateral sklerose, ryggmargsskade, epilepsi, smerte, leddgikt, nevromuskulære sykdommer og lidelser, nemlig, cerebrovaskulær ulykke (slag), Parkinsons sykdom, multippel sklerose, myasthenia gravis, Huntingtons sykdom, amyotrofisk lateral sklerose, ryggmargsskade, epilepsi og smerte, glaukom, astma, hypertensjon, psykiske lidelser, nemlig angst, depresjon, søvnforstyrrelser, traumatisk stresslidelse, alkohol- og opioidabstinenssymptomer, schizofreni og psykose, Alzheimers sykdom og demens, inflammatoriske sykdommer, nemlig inflammatoriske hudsykdommer, gastrointestinale sykdommer, irritabel tarm-syndrom og inflammatoriske tarmsykdommer, leversykdommer, fedme, diabetes, sykdommer i bukspyttkjertelen, anti-neoplastiske egenskaper og aterosklerose; cannabisprodukter, nemlig medisiner, nemlig medisinsk tørket cannabis, og medisiner som inneholder et tetrahydrocannabinolekstrakt, nemlig tetrahydrocannabinol [THC] olje for medisinske formål, for kliniske studier; cannabinoider og cannabisforbindelser, nemlig cannabidiol, tetrahydrocannabinol, cannabinol, cannabigerol, tetrahydrocannabivarin, cannabidivarin og cannabichromene, for bruk i farmasøytiske produkter; cannabisforbindelser, nemlig medisiner som inneholder et tetrahydrocannabinolekstrakt, nemlig tetrahydrocannabinol for medisinske formål; cannabisbaserte legemidler for lindring av smerte og behandling av kvalme og oppkast, sløsingssyndrom og tap av appetitt hos AIDS- og kreftpasienter, anorexia nervosa, multippel sklerose, amyotrofisk lateral sklerose, ryggmargsskade, epilepsi, smerte, leddgikt, nevromuskulære sykdommer og lidelser, nemlig cerebrovaskulær ulykke (slag), Parkinsons sykdom, multippel sklerose, myasthenia gravis, Huntingtons sykdom, amyotrofisk lateral sklerose, ryggmargsskade, epilepsi og smerte, bevegelsesforstyrrelser, nemlig skjelvinger, Parkinsons sykdom, Huntingtons sykdom, Tourette syndrom , dystoni, ataksi og restless leg syndrome, glaukom, astma, hypertensjon, psykiske lidelser, nemlig angst, depresjon, søvnforstyrrelser, posttraumatisk stresslidelse, alkohol- og opioidabstinenssymptomer, schizofreni og psykose, Alzheimers sykdom og demens, inflammatoriske sykdommer , nemlig inflammatoriske hudsykdommer, gastrointestinale systemsykdommer, irritabel tarm-syndrom og inflammatoriske tarmsykdommer, leversykdommer, metabolsk syndrom, fedme, diabetes, sykdommer i bukspyttkjertelen, anti-neoplastiske egenskaper og aterosklerose og; nutraceuticals, nemlig antioksidantpiller, kosttilskudd for generell helse og velvære, voksenvitaminer, mineraler og urtetilskudd for generell helse og velvære; syntetiske narkotiske midler for medisinsk bruk; ernærings- og kosttilskudd for generell helse og velvære; produkter, planter, tørket plantemateriale, frø og medisiner avledet fra cannabisplanten, nemlig anti-inflammatoriske midler, smertestillende midler, beroligende midler, appetittstimulerende midler, anti-kvalmemidler, intraokulære trykkreduserende midler, anti-tumorer, antioksidanter, antidepressiva og antihypertensiva; tørket cannabis, nemlig medisinsk marihuana; tørket medisinsk marihuana; tørket cannabis nemlig tørket medisinsk marihuana; cannabisprodukter, nemlig tørket cannabis og tørket hasj til medisinsk bruk. Farmasøytiske preparater, nemlig antiepileptiske farmasøytiske preparater, farmasøytiske preparater for behandling av degenerative nervesykdommer og lidelser, nemlig Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom, Huntingtons sykdom og multippel sklerose og farmasøytiske preparater for forebygging og behandling av kreft; nutraceuticals, nemlig antiepileptiske nutraceutiske preparater for behandling av degenerative nervesykdommer og lidelser, nemlig Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom, Huntingtons sykdom og multippel sklerose og nutraceutiske preparater for forebygging og behandling av kreft; cannabinoider og cannabisforbindelser, nemlig Cannabigerol, Cannabichromenes, Cannabidiol, Tetrahydrocannabinol, Cannabinol, Cannabinodiol, cannabicyklol, cannabielsoin og cannabitriol for medisinske formål;

Klasse 29

(4) forbrukerprodukter som inneholder cannabis, nemlig cannabisolje til mat og spiselig cannabisolje for mat

Klasse 30

(5) forbrukerprodukter som inneholder cannabis, nemlig brownies og sjokoladeplater tilsatt cannabis

Klasse 34

(6) cannabisolje for orale fordampere for røyking; cannabisprodukter, nemlig tørket cannabis; cannabinoider og cannabisforbindelser, nemlig Cannabigerol, Cannabichromenes, Cannabidiol, Tetrahydrocannabinol, Cannabinol, Cannabinodiol, cannabicyklol, cannabielsoin og cannabitriol for røykeformål

Tjenester
Klasse 35

(1) belønningsprogram for detaljhandel og engrosbutikk; postordre medisinsk marihuana klubber; medlemskapstjenester, nemlig drift og vedlikehold av en medlemsorganisasjon for detalj- og engrosbutikker innen medisinsk marihuana, nemlig for å fremme interessen til butikker med medisinsk marihuana; detalj- og engrossalg av medisinsk marihuana og frø; tilveiebringelse av medisinsk marihuana, nemlig tilveiebringelse av detaljhandel, engrossalg av medisinsk marihuana; salg av medisinsk marihuana og cannabisekstrakter; salg av medisinsk marihuana og cannabisekstrakter, nemlig hasj og cannabisharpiks; detalj- og engrossalg av cannabis; Salg av forbrukerprodukter som inneholder cannabis, cannabinoider og cannabisforbindelser, nemlig cannabisolje til mat, spiselig cannabisolje til mat, og brownies og sjokoladebarer tilsatt cannabis

Klasse 39

(2) distribusjon, nemlig lastebiltransport av legemidler som inneholder cannabinoider og cannabisforbindelser; distribusjon, nemlig lastebiltransport av legemidler, farmasøytiske produkter og nutraceuticals; tilveiebringelse av medisinsk marihuana, nemlig distribusjon av medisinsk marihuana, nemlig ved transport med lastebil, luft, båt og jernbane;

Klasse 40

(3) Montering av legemidler for andre; Utvikle og produsere, nemlig spesialtilpasset produksjon av legemidler som inneholder cannabinoider og cannabisforbindelser; utvikle, produsere, nemlig produksjon etter ordre og spesifikasjoner av andre av farmasøytiske produkter, farmasøytiske produkter og nutraceuticals

Klasse 42

(4) utvikle og produsere legemidler, nemlig utvikling av farmasøytiske preparater og medisiner; produktutvikling tjenester; utvikling av cannabisprodukter, nemlig cannabis, medisiner og medisiner som inneholder et tetrahydrocannabinolekstrakt, for kliniske studier

Klasse 44

(5) Avl, dyrking og bearbeiding, nemlig dyrking, høsting og produksjon av cannabis; utlevering av medisinsk marihuana og cannabisbaserte produkter, nemlig cannabisbaserte legemidler og ernæringsmidler; Drift av et apotek for tørket cannabis og farmasøytiske produkter, og nutraceuticals; online drift av en dispensary for tørket cannabis for tørket cannabis og legemidler, og nutraceuticals; distribusjon av farmasøytiske midler, nemlig utlevering av farmasøytiske preparater og medisiner; tilveiebringelse av informasjon via en datamaskindatabase innen medisinsk marihuana; gi informasjon via et nettsted innen medisinsk marihuana; utlevering av legemidler; utlevering av legemidler som inneholder cannabinoider og cannabisforbindelser; utlevering av cannabisprodukter, nemlig hasj, cannabis, cannabisfrø, farmasøytiske midler og næringsmidler som inneholder cannabis, cannabinoider eller cannabisforbindelser; utlevering av farmasøytiske produkter som inneholder cannabis; utlevering av cannabis; utlevering av marihuana; gi informasjon via et nettsted innen medisinsk marihuana og medisinsk cannabis

1.866.777

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.866.777

Innleveringsdato2017-11-07

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

3131891 NS Limited, opererer som passive designløsninger75 Cambren DriveHubleyNOVA SCOTIAB3Z1B5

Middel

BAKER & MCKENZIE LLP

BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VAREMERKEDETALJER

SLAPPE AV

Varemerketype

Ord

Varer
Klasse 16

(1) Trykksaker og trykte publikasjoner, nemlig delemanualer og reparasjons- og vedlikeholdsmanualer vedrørende isolasjon og bygningsfundamentsystemer

Klasse 17

(2) Ekspandert polystyrenskumisolasjon for bygninger, termisk isolasjon; fundamentsystemer og bygningsfundamenter, nemlig ekspandert polystyren for isolasjon; termisk isolasjon og isolerende fundamentformer laget av ekspandert polystyren for bruk i bygg og anlegg

Klasse 19

(3) Betongplater

Tjenester
Klasse 35

(1) Konsultasjonstjenester for energieffektivitet

Klasse 37

(2) Installasjon av bygningsisolasjon; bygningskonstruksjonstjenester; bygging av bolig- og næringseiendommer; konsultasjon i byggteknisk tilsyn

Klasse 42

(3) Arkitektonisk design; prosjektering av bygningsfundamenter og isolasjonssystemer

1.867.271

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.867.271

Innleveringsdato2017-11-09

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

UNITED GREENERIES LTD.5250 Mission RoadDuncanBRITISH COLUMBIAV9L6V2

Middel

LISA D. STATT FOY

(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

VAREMERKEDETALJER

ROYAL HIGH

Varemerketype

Ord

Varer
Klasse 01

(1) cannabinoider og cannabisforbindelser, nemlig cannabidiol, tetrahydrocannabinol, cannabinol, cannabigerol, tetrahydrocannabivarin, cannabidivaran og cannabichromene, for bruk i farmasøytiske produkter

Klasse 03

(2) Kosmetikk med cannabinoidinnhold; cannabispreparater i form av preparater til personlig pleie for kroppen, nemlig kroppspleiekosmetikk, nemlig kremer, oljer, mykgjøringsmidler, salver, gnis, lotioner og salver; cannabinoider og cannabisforbindelser, nemlig Cannabigeroler, Cannabichromenes, Cannabidiol, Tetrahydrocannabinol, Cannabinol, Cannabinodiol, cannabicyklol, cannabielsoin og cannabitriol for kosmetiske formål

Klasse 05

(3) Legemidler for lindring av smerte og behandling av kvalme og oppkast, sløsingssyndrom og tap av appetitt hos AIDS- og kreftpasienter, anorexia nervosa, multippel sklerose, amyotrofisk lateral sklerose, ryggmargsskade, epilepsi, smerte, leddgikt, nevromuskulære sykdommer og lidelser, nemlig cerebrovaskulær ulykke (slag), Parkinsons sykdom, multippel sklerose, myasthenia gravis, Huntingtons sykdom, amyotrofisk lateral sklerose, ryggmargsskade, epilepsi og smerte, bevegelsesforstyrrelser, nemlig skjelvinger, Parkinsons sykdom, Huntingtons sykdom, Tourette syndrom, dyskinesi, dystoni, ataksi og restless leg syndrome, glaukom, astma, hypertensjon, psykiske lidelser, nemlig angst, depresjon, søvnforstyrrelser, posttraumatisk stresslidelse, alkohol- og opioidabstinenssymptomer, schizofreni og psykose, Alzheimers sykdom og demens, inflammatorisk sykdommer, nemlig inflammatoriske hudsykdommer, gastrointestinale systemsykdommer, irritabel tarm-syndrom og inflammatoriske tarmsykdommer, leversykdommer, metabolsk syndrom, fedme, diabetes, sykdommer i bukspyttkjertelen, anti-neoplastiske egenskaper og aterosklerose; legemidler som inneholder cannabinoider som den aktive ingrediensen, legemidler som inneholder et tetrahydrocannabinolekstrakt; medisiner avledet fra cannabis, nemlig medisinsk cannabis for lindring av smerte og behandling av palliativ behandling, kvalme og oppkast, sløsingssyndrom og tap av appetitt hos AIDS- og kreftpasienter, anorexia nervosa, multippel sklerose, amyotrofisk lateral sklerose, ryggmargsskade, epilepsi, smerte, leddgikt, nevromuskulære sykdommer og lidelser, nemlig cerebrovaskulær ulykke (slag), Parkinsons sykdom, multippel sklerose, myasthenia gravis, Huntingtons sykdom, amyotrofisk lateral sklerose, ryggmargsskade, epilepsi og smerte, bevegelsesforstyrrelser, nemlig skjelvinger, Parkinsons sykdom Huntingtons sykdom, Tourette syndrom, dyskinesi, dystoni, ataksi og restless leg syndrome, glaukom, astma, hypertensjon, psykiske lidelser, nemlig angst, depresjon, søvnforstyrrelser, posttraumatisk stresslidelse, alkohol- og opioidabstinenssymptomer, schizofreni og psykose, Alzheimers sykdom og demens, inflammatoriske sykdommer, nemlig inflammatoriske hudsykdommer, gastrointestinale sykdommer, irritabel tarm-syndrom, og inflammatoriske tarmsykdommer, leversykdommer, metabolsk syndrom, fedme, diabetes, sykdommer i bukspyttkjertelen, anti-neoplastiske egenskaper og aterosklerose ; farmasøytiske preparater for lindring av smerte kvalme og oppkast, sløsingssyndrom og tap av appetitt hos AIDS- og kreftpasienter, anorexia nervosa, multippel sklerose, amyotrofisk lateral sklerose, ryggmargsskade, epilepsi, smerte, leddgikt, nevromuskulære sykdommer og lidelser, nemlig, cerebrovaskulær ulykke (slag), Parkinsons sykdom, multippel sklerose, myasthenia gravis, Huntingtons sykdom, amyotrofisk lateral sklerose, ryggmargsskade, epilepsi og smerte, glaukom, astma, hypertensjon, psykiske lidelser, nemlig angst, depresjon, søvnforstyrrelser, traumatisk stresslidelse, alkohol- og opioidabstinenssymptomer, schizofreni og psykose, Alzheimers sykdom og demens, inflammatoriske sykdommer, nemlig inflammatoriske hudsykdommer, gastrointestinale sykdommer, irritabel tarm-syndrom og inflammatoriske tarmsykdommer, leversykdommer, fedme, diabetes, sykdommer i bukspyttkjertelen, anti-neoplastiske egenskaper og aterosklerose; cannabisprodukter, nemlig medisiner, nemlig medisinsk tørket cannabis, og medisiner som inneholder et tetrahydrocannabinolekstrakt, nemlig tetrahydrocannabinol [THC] olje for medisinske formål, for kliniske studier; cannabinoider og cannabisforbindelser, nemlig cannabidiol, tetrahydrocannabinol, cannabinol, cannabigerol, tetrahydrocannabivarin, cannabidivarin og cannabichromene, for bruk i farmasøytiske produkter; cannabisforbindelser, nemlig medisiner som inneholder et tetrahydrocannabinolekstrakt, nemlig tetrahydrocannabinol for medisinske formål; cannabisbaserte legemidler for lindring av smerte og behandling av kvalme og oppkast, sløsingssyndrom og tap av appetitt hos AIDS- og kreftpasienter, anorexia nervosa, multippel sklerose, amyotrofisk lateral sklerose, ryggmargsskade, epilepsi, smerte, leddgikt, nevromuskulære sykdommer og lidelser, nemlig cerebrovaskulær ulykke (slag), Parkinsons sykdom, multippel sklerose, myasthenia gravis, Huntingtons sykdom, amyotrofisk lateral sklerose, ryggmargsskade, epilepsi og smerte, bevegelsesforstyrrelser, nemlig skjelvinger, Parkinsons sykdom, Huntingtons sykdom, Tourette syndrom , dystoni, ataksi og restless leg syndrome, glaukom, astma, hypertensjon, psykiske lidelser, nemlig angst, depresjon, søvnforstyrrelser, posttraumatisk stresslidelse, alkohol- og opioidabstinenssymptomer, schizofreni og psykose, Alzheimers sykdom og demens, inflammatoriske sykdommer , nemlig inflammatoriske hudsykdommer, gastrointestinale systemsykdommer, irritabel tarm-syndrom og inflammatoriske tarmsykdommer, leversykdommer, metabolsk syndrom, fedme, diabetes, sykdommer i bukspyttkjertelen, anti-neoplastiske egenskaper og aterosklerose og; nutraceuticals, nemlig antioksidantpiller, kosttilskudd for generell helse og velvære, voksenvitaminer, mineraler og urtetilskudd for generell helse og velvære; syntetiske narkotiske midler for medisinsk bruk; ernærings- og kosttilskudd for generell helse og velvære; produkter, planter, tørket plantemateriale, frø og medisiner avledet fra cannabisplanten, nemlig anti-inflammatoriske midler, smertestillende midler, beroligende midler, appetittstimulerende midler, anti-kvalmemidler, intraokulære trykkreduserende midler, anti-tumorer, antioksidanter, antidepressiva og antihypertensiva; tørket cannabis, nemlig medisinsk marihuana; tørket medisinsk marihuana; tørket cannabis nemlig tørket medisinsk marihuana; cannabisprodukter, nemlig tørket cannabis og tørket hasj til medisinsk bruk. Farmasøytiske preparater, nemlig antiepileptiske farmasøytiske preparater, farmasøytiske preparater for behandling av degenerative nervesykdommer og lidelser, nemlig Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom, Huntingtons sykdom og multippel sklerose og farmasøytiske preparater for forebygging og behandling av kreft; nutraceuticals, nemlig antiepileptiske nutraceutiske preparater for behandling av degenerative nervesykdommer og lidelser, nemlig Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom, Huntingtons sykdom og multippel sklerose og nutraceutiske preparater for forebygging og behandling av kreft; cannabinoider og cannabisforbindelser, nemlig Cannabigerol, Cannabichromenes, Cannabidiol, Tetrahydrocannabinol, Cannabinol, Cannabinodiol, cannabicyklol, cannabielsoin og cannabitriol for medisinske formål;

Klasse 29

(4) forbrukerprodukter som inneholder cannabis, nemlig cannabisolje til mat og spiselig cannabisolje for mat

Klasse 30

(5) forbrukerprodukter som inneholder cannabis, nemlig brownies og sjokoladeplater tilsatt cannabis

Klasse 34

(6) cannabisolje for orale fordampere for røyking; cannabisprodukter, nemlig tørket cannabis; cannabinoider og cannabisforbindelser, nemlig Cannabigerol, Cannabichromenes, Cannabidiol, Tetrahydrocannabinol, Cannabinol, Cannabinodiol, cannabicyklol, cannabielsoin og cannabitriol for røykeformål

Tjenester
Klasse 35

(1) belønningsprogram for detaljhandel og engrosbutikk; postordre medisinsk marihuana klubber; medlemskapstjenester, nemlig drift og vedlikehold av en medlemsorganisasjon for detalj- og engrosbutikker innen medisinsk marihuana, nemlig for å fremme interessen til butikker med medisinsk marihuana; detalj- og engrossalg av medisinsk marihuana og frø; tilveiebringelse av medisinsk marihuana, nemlig tilveiebringelse av detaljhandel, engrossalg av medisinsk marihuana; salg av medisinsk marihuana og cannabisekstrakter; salg av medisinsk marihuana og cannabisekstrakter, nemlig hasj og cannabisharpiks; detalj- og engrossalg av cannabis; Salg av forbrukerprodukter som inneholder cannabis, cannabinoider og cannabisforbindelser, nemlig cannabisolje til mat, spiselig cannabisolje til mat, og brownies og sjokoladebarer tilsatt cannabis

Klasse 39

(2) distribusjon, nemlig lastebiltransport av legemidler som inneholder cannabinoider og cannabisforbindelser; distribusjon, nemlig lastebiltransport av legemidler, farmasøytiske produkter og nutraceuticals; tilveiebringelse av medisinsk marihuana, nemlig distribusjon av medisinsk marihuana, nemlig ved transport med lastebil, luft, båt og jernbane;

Klasse 40

(3) Montering av legemidler for andre; Utvikle og produsere, nemlig spesialtilpasset produksjon av legemidler som inneholder cannabinoider og cannabisforbindelser; utvikle, produsere, nemlig produksjon etter ordre og spesifikasjoner av andre av farmasøytiske produkter, farmasøytiske produkter og nutraceuticals

Klasse 42

(4) utvikle og produsere legemidler, nemlig utvikling av farmasøytiske preparater og medisiner; produktutvikling tjenester; utvikling av cannabisprodukter, nemlig cannabis, medisiner og medisiner som inneholder et tetrahydrocannabinolekstrakt, for kliniske studier

Klasse 44

(5) Avl, dyrking og bearbeiding, nemlig dyrking, høsting og produksjon av cannabis; utlevering av medisinsk marihuana og cannabisbaserte produkter, nemlig cannabisbaserte legemidler og ernæringsmidler; Drift av et apotek for tørket cannabis og farmasøytiske produkter, og nutraceuticals; online drift av en dispensary for tørket cannabis for tørket cannabis og legemidler, og nutraceuticals; distribusjon av farmasøytiske midler, nemlig utlevering av farmasøytiske preparater og medisiner; tilveiebringelse av informasjon via en datamaskindatabase innen medisinsk marihuana; gi informasjon via et nettsted innen medisinsk marihuana; utlevering av legemidler; utlevering av legemidler som inneholder cannabinoider og cannabisforbindelser; utlevering av cannabisprodukter, nemlig hasj, cannabis, cannabisfrø, farmasøytiske midler og næringsmidler som inneholder cannabis, cannabinoider eller cannabisforbindelser; utlevering av farmasøytiske produkter som inneholder cannabis; utlevering av cannabis; utlevering av marihuana; gi informasjon via et nettsted innen medisinsk marihuana og medisinsk cannabis

1.878.150

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.878.150

Innleveringsdato2018-01-18

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

GEEQ CORPORATION554 Parkside DriveWaterlooONTARION2L5Z4

Middel

GOWLING WLG (CANADA) LLP

SUITE 1600, 1 FØRSTE CANADISK PLASS, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

VAREMERKEDETALJER

NERD

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 09

Dataprogramvare for databaseadministrasjon; Dataprogramvare for tilgang til, visning og opprettelse og synkronisering av data i datanettverk; Dataprogramvare som bruker blokkjeder for å administrere og validere kryptovalutatransaksjoner, tilby kryptografiske notartjenester, opprette og administrere eierskap, bruk, handel, salg og atomoverføring av ikke-fungible tokens ("NFT-er") og tokeniserte eiendeler, og utføre smarte kontrakter; Dataprogramvare for opprettelse og implementering av smarte kontrakter; Dataprogramvare for autentisering og bekreftelse av betalingstransaksjoner for digital valuta, virtuelle verditokens, virtuell valuta, kryptovaluta, digitale tokens og digitale finansielle eiendeler, kredittkort-, bank-, penger-, gavekort- og debetkorttransaksjoner; Dataprogramvare for utstedelse av digital valuta, virtuell valuta og virtuelle verditegn; Dataprogramvare for behandling av elektroniske betalinger utført gjennom digital valuta, virtuell valuta og virtuelle verditegn; Dataprogramvare for administrasjon av finansielle poster, nemlig forvaltning av registreringer av eierskap av tokeniserte eiendeler, ikke-fungible tokens ("NFTs"), rettigheter, legitimasjon og autoritet for eiendeler, registreringer av overføringer av depot av eiendeler, overføring av ansvar for eiendeler, bevis på opprinnelse av eiendeler, fullføring av oppgaver knyttet til eiendeler, kvitteringer for betalinger og revisjonsspor; Dataprogramvare for spredning av finansiell informasjon, nemlig informasjon angående eierskap av tokeniserte eiendeler, ikke-fungible tokens ("NFT-er"), rettigheter, legitimasjon og autoritet for eiendeler, overføringer av depot for eiendeler, overføring av ansvar for eiendeler, bevis på opprinnelse av eiendeler, fullføring av oppgaver knyttet til eiendeler, kvitteringer for betalinger og revisjonsspor, inventar, frakt, leverandørgjeld og fordringer, bestillinger, tilgjengelig kapasitet og innganger, via elektroniske kommunikasjonsnettverk; Dataprogramvare for utveksling av digital valuta, virtuell valuta og virtuelle symboler av verdi for tradisjonell valuta; Dataprogramvare for utveksling av tradisjonell valuta for digital valuta, virtuell valuta og virtuelle verditegn; Dataprogramvare for digital valuta, virtuell valuta og virtuelle verdisymboler for utveksling av én digital valuta, virtuell valuta og virtuelle symboler av verditype for en annen; Dataprogramvare for digital valuta, virtuell valuta og virtuelle tokens of value-transaksjonstjenester for overførbare elektroniske kontantekvivalenter med en spesifisert kontantverdi; Dataprogramvare for elektronisk overføring av digital valuta, virtuell valuta og virtuelle verditegn;

Tjenester
Klasse 36

(1) Finansielle tjenester, nemlig autentiserings- og verifiseringstjenester for betalingstransaksjoner for digital valuta, virtuelle verditokens, virtuell valuta, kryptovaluta, digitale tokens og digitale finansielle eiendeler, kredittkort-, bank-, penger-, gavekort- og debetkorttransaksjoner, utstedelse av virtuelle verditegn, utstedelse av digital valuta og virtuell valuta, behandling av elektroniske betalinger utført gjennom digital valuta, virtuell valuta og virtuelle verditegn, administrasjon av finansielle poster, nemlig forvaltning av registreringer av eierskap til tokeniserte eiendeler, ikke-fungible tokens ( "NFTs"), rettigheter, legitimasjon og autoritet for eiendeler, registreringer av overføringer av depot for eiendeler, overføring av ansvar for eiendeler, bevis på opprinnelse av eiendeler, fullføring av oppgaver knyttet til eiendeler, kvitteringer for betalinger og revisjonsspor og formidling av finansiell informasjon, nemlig informasjon angående eierskap av tokeniserte eiendeler, ikke-fungible tokens ("NFTs"), rettigheter, legitimasjon og autoritet for eiendeler, overføringer av forvaring av eiendeler, overføring av ansvar for eiendeler, bevis på opprinnelse av eiendeler, fullføring av oppgaver knyttet til eiendeler, kvitteringer for betalinger og revisjonsspor, inventar, frakt, leverandørgjeld og fordringer, bestillinger, tilgjengelig kapasitet og innganger, via elektroniske kommunikasjonsnettverk; Utveksling av digital valuta, virtuell valuta og virtuelle tokens av verdi for tradisjonell valuta; Utveksling av tradisjonell valuta for digital valuta, virtuell valuta og virtuelle verditegn; Digitale eller virtuelle valutavekslingstjenester for å veksle én digital valuta, virtuell valuta og virtuelle tokens av verditype for en annen; Digital valuta, virtuell valuta og virtuelle tokens of value utvekslingstransaksjonstjenester for overførbare elektroniske kontantekvivalenter med en spesifisert kontantverdi; Elektronisk overføring av digital valuta, virtuell valuta og virtuelle verditegn; Konsulenttjenester innen digital valuta og virtuell valuta og finansielle tjenester;

Klasse 42

(2) Design av datanettverk for andre; Design av datamaskindatabaser; Design og utvikling av dataprogramvare; Konsulenttjenester innen databaser, blokkjede og smarte kontrakter; Cloud computing-leverandørtjenester for generell lagring av data; Tjenester for leverandør av nettskydata for lagring av data, nemlig lagring av data i en blokkjede; Blockchain-datalagringstjenester for lagring av data innen industrielle enheter, nemlig sensorer for måling av varme, vibrasjoner, elektrisitet, vekt, medisinsk utstyr, nemlig sensorer for medisinsk bruk for å samle pasientbiometriske data og medisinsk bildebehandlingsutstyr, vitenskapelig utstyr, nemlig sensorer for måling av varme, vibrasjoner, elektrisitet, vekt, endringer i pH, telling av dyr, telleceller, landbruksutstyr, nemlig sensorer for måling av vær, jordforhold, vanning, jordfuktighet, bruk av plantevernmidler, bruk av gjødsel, forsyn med økologisk mat og helsen til husdyr, telemetri hjemmefra, nemlig husholdningsapparater, sikkerhetssystemer til hjemmet, bevegelsesdetektorer, kameraer, HVAC-systemer, belysning for hjemmet, uttak for hjemmet, medisinsk informasjon om pasienter, distribuerte forretningsprosesser, nemlig sporing av produktkvalitet, lagerstyring, forsyningskjedelogistikk, sporing av last for transportformål, forsikringskrav, eiendomssalg, forsyningskjede og logistikk, dokumentoppretting og datalagringstjenester for prosjektledelse; Blockchain-datalagringstjenester, nemlig å tilby blokkjededatalagringstjenester for sikker datalagring og delingstjenester for disse, innen cybersikkerhet, utdanning, stemmegivning, kjøretøyleasing og salg, IP-rettigheter, nemlig musikk- og underholdningsrettigheter og opphavsrett, design og annen IP rettigheter knyttet til digitale filoverføringer for 3D-utskrift, samkjøring, aksjehandel, eiendom, forsikring, helsejournaler, forsyningskjedestyring, energiledelse, gambling, videospill, sportsbetting, gavekort og lojalitetsprogrammer, offentlige og offentlige poster, juridiske dokumenter, nemlig testamenter, regulerte produkter, nemlig skytevåpen, personlig eiendomsforvaltning, nemlig autentisering og sporing av eierskap og eiendomsgjenstander, nemlig smykker og samleobjekter og kunst, detaljhandelslagerstyring, sporing av detaljsalg, innsamling og forvaltning av veldedige gaver, nemlig donasjoner, rettshåndhevelse, nemlig beviskjede, forretnings- og selskapsstyring, nemlig aksjonærstemmegivning og fullmaktsstyring, finansielle tjenester, nemlig kreditthistorie, menneskelige ressurser, nemlig undersøkelse av ansettelseskandidater, crowdfunding, og underholdnings- og sportsledelse, nemlig investering i en underholdnings- eller sportsperson for en andel av fremtidig inntekt; Blockchain-datalagringstjenester, nemlig å tilby blokkjededatalagringstjenester for data og brukerautentisering, innen cybersikkerhet, utdanning, stemmegivning, billeasing og salg, IP-rettigheter, nemlig musikk- og underholdningsrettigheter og opphavsrett, design og andre IP-rettigheter knyttet til digitale filoverføringer for 3D-utskrift, samkjøring, aksjehandel, eiendom, forsikring, helsejournaler, forsyningskjedestyring, energistyring, gambling, videospill, sportsbetting, gavekort og lojalitetsprogrammer, offentlige og offentlige registre, juridiske dokumenter, nemlig testamenter, regulerte produkter, nemlig skytevåpen, personlig eiendomsforvaltning, nemlig autentisering og sporing av eierskap og eiendomsgjenstander, nemlig smykker og samleobjekter og kunst, detaljhandelslagerstyring, sporing av detaljsalg, innsamling og forvaltning av veldedige gaver, nemlig donasjoner, rettshåndhevelse, nemlig kjede av bevis , forretnings- og selskapsstyring, nemlig aksjonærstemmegivning og fullmaktsstyring, finansielle tjenester, nemlig kreditthistorie, menneskelige ressurser, nemlig undersøkelse av ansettelseskandidater, crowdfunding, og underholdnings- og sportsledelse, nemlig investering i en underholdnings- eller sportsperson for en andel av fremtidige inntekter; Blockchain-datalagringstjenester, nemlig tilveiebringelse av blokkjededatalagringstjenester for eiendeler, sporing av eiendeler og registrering av eiendeler, innen cybersikkerhet, utdanning, stemmegivning, kjøretøyleasing og salg, IP-rettigheter, nemlig musikk- og underholdningsrettigheter og opphavsrett, design og andre IP-rettigheter knyttet til digitale filoverføringer for 3D-utskrift, samkjøring, aksjehandel, eiendom, forsikring, helsejournaler, forsyningskjedestyring, energistyring, gambling, videospill, sportsbetting, gavekort og lojalitetsprogrammer, offentlige og offentlige opptegnelser, juridiske dokumenter, nemlig testamenter, regulerte produkter, nemlig skytevåpen, forvaltning av personlig eiendom, nemlig autentisering og sporing av eierskap og eiendomsgjenstander, nemlig smykker og samleobjekter og kunst, styring av detaljhandel, sporing av detaljsalg, innsamling og forvaltning av veldedige gaver, nemlig donasjoner, juss håndhevelse, nemlig kjede av bevis, forretnings- og selskapsstyring, nemlig aksjonærstemmegivning og fullmaktsstyring, finansielle tjenester, nemlig kreditthistorie, menneskelige ressurser, nemlig undersøkelse av ansettelseskandidater, crowdfunding, og underholdnings- og sportsledelse, nemlig investering i en underholdnings- eller sportsperson for en del av fremtiden inntjening; Blockchain-datalagringstjenester, nemlig å tilby blokkjededatalagringstjenester for registrering og sporing av fast eiendom, NFT, og eierskap og bruk av immaterielle rettigheter innen cybersikkerhet, utdanning, stemmegivning, kjøretøyleasing og salg, IP-rettigheter, nemlig musikk- og underholdningsrettigheter og opphavsrett, design og andre IP-rettigheter knyttet til digitale filoverføringer for 3D-utskrift, samkjøring, aksjehandel, eiendom, forsikring, helsejournaler, forsyningskjedeadministrasjon, energistyring, gambling, videospill, sportsbetting, gavekort og lojalitet programmer, offentlige og offentlige registre, juridiske dokumenter, nemlig testamenter, regulerte produkter, nemlig skytevåpen, personlig eiendomsforvaltning, nemlig autentisering og sporing av eierskap og eiendomsgjenstander, nemlig smykker og samleobjekter og kunst, detaljhandelslagerstyring, sporing av detaljsalg, innsamling og forvaltning av veldedige gaver , nemlig donasjoner, rettshåndhevelse, nemlig kjede av bevis, forretnings- og selskapsstyring, nemlig aksjonærstemmegivning og fullmaktsstyring, finansielle tjenester, nemlig kreditthistorikk, menneskelige ressurser, nemlig undersøkelse av ansettelseskandidater, crowdfunding, og underholdnings- og sportsledelse, nemlig investering i en underholdnings- eller sportsperson for en andel av fremtidig inntjening; Blockchain-datalagringstjenester, nemlig tilveiebringing av blokkjededatalagringstjenester for behandling og registrering av finansielle transaksjoner, kryptovalutatransaksjoner, kommersielle transaksjoner og e-handelstransaksjoner innen cybersikkerhet, utdanning, stemmegivning, billeasing og salg, IP-rettigheter, nemlig musikk og underholdningsrettigheter og opphavsrett, design og andre IP-rettigheter knyttet til digitale filoverføringer for 3D-utskrift, samkjøring, aksjehandel, eiendom, forsikring, helsejournaler, forsyningskjedestyring, energistyring, gambling, videospill, sportsbetting, gavekort og lojalitetsprogrammer, offentlige og offentlige registre, juridiske dokumenter, nemlig testamenter, regulerte produkter, nemlig skytevåpen, forvaltning av personlige eiendeler, nemlig autentisering og sporing av eierskap og eiendomsgjenstander, nemlig smykker og samleobjekter og kunst, lagerstyring i detaljhandel, sporing av detaljsalg, innsamling og administrasjon av veldedige gaver, nemlig donasjoner, rettshåndhevelse, nemlig kjede av bevis, forretnings- og selskapsstyring, nemlig aksjonærstemmegivning og fullmektigstyring, finansielle tjenester, nemlig kreditthistorikk, menneskelige ressurser, nemlig undersøkelse av ansettelseskandidater, crowdfunding, og underholdnings- og sportsledelse, nemlig investering i underholdning eller sportsindivid for en andel av fremtidig inntekt;

1 890 915

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1 890 915

Innleveringsdato2018-03-29

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Canadian Tire Corporation, Limited2180 Yonge StreetTorontoONTARIOM4P2V8

Middel

GOWLING WLG (CANADA) LLP

SUITE 1600, 1 FØRSTE CANADISK PLASS, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

VAREMERKEDETALJER

ENKELHET

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 03

(1) Husholdningsrengjøringsprodukter, nemlig toalettskålrengjøringsmidler og blekemidler

Klasse 08

(2) Ikke-elektriske boksåpnere; skreller for grønnsaker og frukt; eple kjerne; hånd verktøy; elektriske barbermaskiner; grønnsakshakkere; hånddrevne grønnsaksskjærere

Klasse 09

(3) Målekopper

Klasse 11

(4) Lysarmaturer

Klasse 16

(5) papirhåndklær; søppelsekker, nemlig til husholdningsbruk

Klasse 20

(6) Dusjgardinringer; krakker, hyller, baderomsskap, medisinskap, kjøkkenskap, vegger, salongbord, utstillingsbord, endebord, møbelstativ for fjernsyn

Klasse 21

(7) Bakevarer, nemlig metallbakevarer; baketilbehør, nemlig blandeskåler; krukker; plastbeholdere for oppbevaring av mat; grytekluter; husholdningsrengjøringsutstyr, nemlig kjøkkenrengjøring, gulvrengjøring, baderoms- og støvbørster, mopper, mopppåfyll, maiskoster, støvkoster, koster og mopp- og rensespann; naler for vinduer; kjøkkenutstyr, nemlig dørslag, kokesiler, rivjern, visper, hullskjeer, nøttekjeks, korketrekkere, treskjeer, bambusspyd, matbasser, teboller, sitronsaftpresser, serveringsklyper, koketrakter, hvitløkspresser, kjevler, mosere, salatsnurrer, tannpirkerholdere og øser; naler for baderomsbruk; toalettbørster; dusjkabinett; vaskeutstyr, nemlig kummer, tørkestativ for klær, serveringsbrett, gulv-, kjøkken-, baderoms- og støvrengjøringsbørster for husholdningsbruk

Klasse 22

(8) Hyssing til matlaging

Klasse 24

(9) Bordunderlag av tekstilmateriale; dusjforheng; vask kluter; kjøkkenhåndklær; oppvaskkluter

Klasse 25

(10) Forklær

Klasse 27

(11) Badematte

1 895 566

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1 895 566

Innleveringsdato2018-04-24

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Southern Glazer's Wine and Spirits, LLC1600 NW 163rd StreetMiami, FL 33169UNITE STATES OF AMERICA

Middel

ANDREWS ROBICHAUD

1673 Carling Avenue, Suite 215, Ottawa, ONTARIO, K2A1C4

VAREMERKEDETALJER

GREAT NORTH DISTRIBUTØRER

Varemerketype

Ord

Tjenester
Klasse 35

(1) Distributørtjenester innen vin, øl, brennevin, likører, cordials, malt og øl.(2) Distributør- og meglertjenester innen cannabis, hamp og CBD

Påstander

Prioritert innleveringsdato: 16. april 2018, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 87/879277 i forbindelse med samme type tjenester (1)

1 895 919

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1 895 919

Innleveringsdato2018-04-26

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Canadian Tire Corporation, Limited2180 Yonge StreetTorontoONTARIOM4P2V8

Middel

GOWLING WLG (CANADA) LLP

SUITE 1600, 1 FØRSTE CANADISK PLASS, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (1)

Varer
Klasse 03

(1) Husholdningsrengjøringsprodukter, nemlig toalettskålrengjøringsmidler og blekemidler

Klasse 08

(2) Ikke-elektriske boksåpnere; skreller for grønnsaker og frukt; eple kjerne; hånd verktøy; elektriske barbermaskiner; grønnsakshakkere; hånddrevne grønnsaksskjærere

Klasse 09

(3) Målekopper

Klasse 11

(4) Lysarmaturer

Klasse 16

(5) papirhåndklær; søppelsekker, nemlig til husholdningsbruk

Klasse 20

(6) Dusjgardinringer; krakker, hyller, baderomsskap, medisinskap, kjøkkenskap, vegger, salongbord, utstillingsbord, endebord, møbelstativ for fjernsyn

Klasse 21

(7) Bakevarer, nemlig metallbakevarer; baketilbehør, nemlig blandeskåler; krukker; plastbeholdere for oppbevaring av mat; grytekluter; husholdningsrengjøringsutstyr, nemlig kjøkkenrengjøring, gulvrengjøring, baderoms- og støvbørster, mopper, mopppåfyll, maiskoster, støvkoster, koster og mopp- og rensespann; naler for vinduer; kjøkkenutstyr, nemlig dørslag, kokesiler, rivjern, visper, hullskjeer, nøttekjeks, korketrekkere, treskjeer, bambusspyd, matbasser, teboller, sitronsaftpresser, serveringsklyper, koketrakter, hvitløkspresser, kjevler, mosere, salatsnurrer, tannpirkerholdere og øser; naler for baderomsbruk; toalettbørster; dusjkabinett; vaskeutstyr, nemlig kummer, tørkestativ for klær, serveringsbrett, gulv-, kjøkken-, baderoms- og støvrengjøringsbørster for husholdningsbruk

Klasse 22

(8) Hyssing til matlaging

Klasse 24

(9) Bordunderlag av tekstilmateriale; dusjforheng; vask kluter; kjøkkenhåndklær; oppvaskkluter

Klasse 25

(10) Forklær

Klasse 27

(11) Badematter

1.898.482

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.898.482

Innleveringsdato2018-05-10

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Heliospectra AB (publ) Boks 5401402 29 GOTEBORGSVERIGE

Middel

DIANA MANSOUR

(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide Center - East Tower, 22 Adelaide St West, Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

VAREMERKEDETALJER

HELIOCORE

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 09

(1) Dataprogramvare og maskinvare for innsamling og analyse av informasjon om drivhusmiljøer og kontroll av jordbearbeidingsmiljøer for plantedyrking, om lys, lysbølger, temperatur, plantefotosyntese, og for sensing av temperatur, fuktighet og miljøparametere, nemlig lys intensiteter, temperatur, fuktighet og CO2, i drivhusmiljøer og plantedyrking, i drivhusmiljøer og kontrollere jordarbeidingsmiljøer for plantedyrking; Programvare og datamaskinvare for lys og for belysning, nemlig for å kontrollere og optimalisere intensiteten, spekteret og distribusjonen av lys; Programvare og maskinvare for styring og regulering av lys, lysbølger, temperatur, plantefotosyntese, og for sansing av temperatur, fuktighet og miljøparametere, nemlig lysintensiteter, temperatur, fuktighet og CO2, i drivhusmiljøer og plantedyrking, i drivhusmiljøer og kontroll av jordbearbeidingsmiljøer for plantedyrking; Programvare og datamaskinvare for sensing av plantefotosyntese, og for sensing av temperatur, fuktighet og miljøparametere, nemlig lysintensiteter, temperatur, fuktighet og CO2; kameraer; strømkabler;

Klasse 11

(2) Elektriske lamper, fluorescerende lamper; Drivhusbelysningsapparater, nemlig ledede landskapslys, led-armaturer; Drivhusbelysningsapparater i form av lys for bruk i voksende planter; Belysningsapparater, nemlig lys for bruk i voksende planter som regulerer lys, lysbølger, temperatur og miljøforhold i drivhusmiljøer og kontrollerer jordarbeidingsmiljøer; Belysningsdeler og tilbehør, nemlig monteringskroker, monteringsbraketter, monteringskarabiner, luftkanalkoblinger, dimmekabler, plugger, strømforsyning, nettverkskabler, tilkoblingskabler og sensorer;

Tjenester
Klasse 35

(2) Sammenstilling av informasjon om miljøforhold, nemlig sammenstilling av informasjon om lys, temperatur, fuktighet og miljøforhold i drivhusmiljøer, via en database.

Klasse 42

(1) Dataprogrammeringstjenester; Rådgivnings- og konsulenttjenester vedrørende lys, regulering av lysbølger, temperatur, plantefotosyntese, og for sensing av temperatur, fuktighet og miljøparametere, nemlig belysning, temperatur, fuktighet og CO2 i drivhusmiljøer og plantedyrking, i drivhusmiljøer og kontroll av jordbearbeiding miljøer og optimalisering av drivhusmiljøer og dyrking av planter; Forsknings- og utviklingstjenester vedrørende lys, regulering av lysbølger, temperatur, plantefotosyntese, og for sansing av temperatur, fuktighet og miljøparametere, nemlig lysintensiteter, temperatur, fuktighet og CO2, i drivhusmiljøer og plantedyrking, samt kontroll av jordbearbeidingsmiljøer mht. dyrking av planter og vedrørende optimalisering av drivhusmiljøer og dyrking av planter; Cloud computing webhotelltjenester; Cloud computing-leverandørtjenester for generell lagring av data;

Klasse 44

(3) Rådgivnings- og konsultasjonstjenester vedrørende drivhusmiljøer og kontrollmiljøer for jordbearbeiding, vedrørende dyrking av planter; Tilveiebringe informasjon innen dyrking av planter, nemlig informasjon om nødvendig belysning, regulering av lysbølger og temperatur, samt planters fotosyntetiske aktiviteter, og informasjon om sensing av temperatur, fuktighet og miljøforhold i drivhusmiljøer, samt plantedyrking , og kontrollere jordarbeidingsmiljøer vedrørende dyrking av planter og vedrørende optimalisering av veksthusmiljøer og dyrking av planter, via en database;

Påstander

Prioritert innleveringsdato: 15. november 2017, land eller kontor: SVERIGE, søknadsnummer: 2017/08016 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester (1)

1 900 073

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1 900 073

Innleveringsdato2018-05-18

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

UNITED GREENERIES LTD.5250 Mission RoadDuncanBRITISH COLUMBIAV9L6V2

Middel

LISA D. STATT FOY

(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (2)

Varer
Klasse 01

(1) cannabinoider og cannabisforbindelser, nemlig cannabidiol, tetrahydrocannabinol, cannabinol, cannabigerol, tetrahydrocannabivarin, cannabidivaran og cannabichromene, for bruk i farmasøytiske produkter

Klasse 03

(2) Kosmetikk med cannabinoidinnhold; cannabispreparater i form av preparater til personlig pleie for kroppen, nemlig kroppspleiekosmetikk, nemlig kremer, oljer, mykgjøringsmidler, salver, gnis, lotioner og salver; cannabinoider og cannabisforbindelser, nemlig Cannabigeroler, Cannabichromenes, Cannabidiol, Tetrahydrocannabinol, Cannabinol, Cannabinodiol, cannabicyklol, cannabielsoin og cannabitriol for kosmetiske formål

Klasse 05

(3) Legemidler for lindring av smerte og behandling av kvalme og oppkast, sløsingssyndrom og tap av appetitt hos AIDS- og kreftpasienter, anorexia nervosa, multippel sklerose, amyotrofisk lateral sklerose, ryggmargsskade, epilepsi, smerte, leddgikt, nevromuskulære sykdommer og lidelser, nemlig cerebrovaskulær ulykke (slag), Parkinsons sykdom, multippel sklerose, myasthenia gravis, Huntingtons sykdom, amyotrofisk lateral sklerose, ryggmargsskade, epilepsi og smerte, bevegelsesforstyrrelser, nemlig skjelvinger, Parkinsons sykdom, Huntingtons sykdom, Tourette syndrom, dyskinesi, dystoni, ataksi og restless leg syndrome, glaukom, astma, hypertensjon, psykiske lidelser, nemlig angst, depresjon, søvnforstyrrelser, posttraumatisk stresslidelse, alkohol- og opioidabstinenssymptomer, schizofreni og psykose, Alzheimers sykdom og demens, inflammatorisk sykdommer, nemlig inflammatoriske hudsykdommer, gastrointestinale systemsykdommer, irritabel tarm-syndrom og inflammatoriske tarmsykdommer, leversykdommer, metabolsk syndrom, fedme, diabetes, sykdommer i bukspyttkjertelen, anti-neoplastiske egenskaper og aterosklerose; legemidler som inneholder cannabinoider som den aktive ingrediensen, legemidler som inneholder et tetrahydrocannabinolekstrakt; medisiner avledet fra cannabis, nemlig medisinsk cannabis for lindring av smerte og behandling av palliativ behandling, kvalme og oppkast, sløsingssyndrom og tap av appetitt hos AIDS- og kreftpasienter, anorexia nervosa, multippel sklerose, amyotrofisk lateral sklerose, ryggmargsskade, epilepsi, smerte, leddgikt, nevromuskulære sykdommer og lidelser, nemlig cerebrovaskulær ulykke (slag), Parkinsons sykdom, multippel sklerose, myasthenia gravis, Huntingtons sykdom, amyotrofisk lateral sklerose, ryggmargsskade, epilepsi og smerte, bevegelsesforstyrrelser, nemlig skjelvinger, Parkinsons sykdom Huntingtons sykdom, Tourette syndrom, dyskinesi, dystoni, ataksi og restless leg syndrome, glaukom, astma, hypertensjon, psykiske lidelser, nemlig angst, depresjon, søvnforstyrrelser, posttraumatisk stresslidelse, alkohol- og opioidabstinenssymptomer, schizofreni og psykose, Alzheimers sykdom og demens, inflammatoriske sykdommer, nemlig inflammatoriske hudsykdommer, gastrointestinale sykdommer, irritabel tarm-syndrom, og inflammatoriske tarmsykdommer, leversykdommer, metabolsk syndrom, fedme, diabetes, sykdommer i bukspyttkjertelen, anti-neoplastiske egenskaper og aterosklerose ; farmasøytiske preparater for lindring av smerte kvalme og oppkast, sløsingssyndrom og tap av appetitt hos AIDS- og kreftpasienter, anorexia nervosa, multippel sklerose, amyotrofisk lateral sklerose, ryggmargsskade, epilepsi, smerte, leddgikt, nevromuskulære sykdommer og lidelser, nemlig, cerebrovaskulær ulykke (slag), Parkinsons sykdom, multippel sklerose, myasthenia gravis, Huntingtons sykdom, amyotrofisk lateral sklerose, ryggmargsskade, epilepsi og smerte, glaukom, astma, hypertensjon, psykiske lidelser, nemlig angst, depresjon, søvnforstyrrelser, traumatisk stresslidelse, alkohol- og opioidabstinenssymptomer, schizofreni og psykose, Alzheimers sykdom og demens, inflammatoriske sykdommer, nemlig inflammatoriske hudsykdommer, gastrointestinale sykdommer, irritabel tarm-syndrom og inflammatoriske tarmsykdommer, leversykdommer, fedme, diabetes, sykdommer i bukspyttkjertelen, anti-neoplastiske egenskaper og aterosklerose; cannabisprodukter, nemlig medisiner, nemlig medisinsk tørket cannabis, og medisiner som inneholder et tetrahydrocannabinolekstrakt, nemlig tetrahydrocannabinol [THC] olje for medisinske formål, for kliniske studier; cannabinoider og cannabisforbindelser, nemlig cannabidiol, tetrahydrocannabinol, cannabinol, cannabigerol, tetrahydrocannabivarin, cannabidivarin og cannabichromene, for bruk i farmasøytiske produkter; cannabisforbindelser, nemlig medisiner som inneholder et tetrahydrocannabinolekstrakt, nemlig tetrahydrocannabinol for medisinske formål; cannabisbaserte legemidler for lindring av smerte og behandling av kvalme og oppkast, sløsingssyndrom og tap av appetitt hos AIDS- og kreftpasienter, anorexia nervosa, multippel sklerose, amyotrofisk lateral sklerose, ryggmargsskade, epilepsi, smerte, leddgikt, nevromuskulære sykdommer og lidelser, nemlig cerebrovaskulær ulykke (slag), Parkinsons sykdom, multippel sklerose, myasthenia gravis, Huntingtons sykdom, amyotrofisk lateral sklerose, ryggmargsskade, epilepsi og smerte, bevegelsesforstyrrelser, nemlig skjelvinger, Parkinsons sykdom, Huntingtons sykdom, Tourette syndrom , dystoni, ataksi og restless leg syndrome, glaukom, astma, hypertensjon, psykiske lidelser, nemlig angst, depresjon, søvnforstyrrelser, posttraumatisk stresslidelse, alkohol- og opioidabstinenssymptomer, schizofreni og psykose, Alzheimers sykdom og demens, inflammatoriske sykdommer , nemlig inflammatoriske hudsykdommer, gastrointestinale systemsykdommer, irritabel tarm-syndrom og inflammatoriske tarmsykdommer, leversykdommer, metabolsk syndrom, fedme, diabetes, sykdommer i bukspyttkjertelen, anti-neoplastiske egenskaper og aterosklerose og; nutraceuticals, nemlig antioksidantpiller, kosttilskudd for generell helse og velvære, voksenvitaminer, mineraler og urtetilskudd for generell helse og velvære; syntetiske narkotiske midler for medisinsk bruk; ernærings- og kosttilskudd for generell helse og velvære; produkter, planter, tørket plantemateriale, frø og medisiner avledet fra cannabisplanten, nemlig anti-inflammatoriske midler, smertestillende midler, beroligende midler, appetittstimulerende midler, anti-kvalmemidler, intraokulære trykkreduserende midler, anti-tumorer, antioksidanter, antidepressiva og antihypertensiva; tørket cannabis, nemlig medisinsk marihuana; tørket medisinsk marihuana; tørket cannabis nemlig tørket medisinsk marihuana; cannabisprodukter, nemlig tørket cannabis og tørket hasj til medisinsk bruk. Farmasøytiske preparater, nemlig antiepileptiske farmasøytiske preparater, farmasøytiske preparater for behandling av degenerative nervesykdommer og lidelser, nemlig Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom, Huntingtons sykdom og multippel sklerose og farmasøytiske preparater for forebygging og behandling av kreft; nutraceuticals, nemlig antiepileptiske nutraceutiske preparater for behandling av degenerative nervesykdommer og lidelser, nemlig Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom, Huntingtons sykdom og multippel sklerose og nutraceutiske preparater for forebygging og behandling av kreft; cannabinoider og cannabisforbindelser, nemlig Cannabigerol, Cannabichromenes, Cannabidiol, Tetrahydrocannabinol, Cannabinol, Cannabinodiol, cannabicyklol, cannabielsoin og cannabitriol for medisinske formål;

Klasse 29

(4) forbrukerprodukter som inneholder cannabis, nemlig cannabisolje til mat og spiselig cannabisolje for mat

Klasse 30

(5) forbrukerprodukter som inneholder cannabis, nemlig brownies og sjokoladeplater tilsatt cannabis

Klasse 34

(6) cannabisolje for orale fordampere for røyking; cannabisprodukter, nemlig tørket cannabis; cannabinoider og cannabisforbindelser, nemlig Cannabigerol, Cannabichromenes, Cannabidiol, Tetrahydrocannabinol, Cannabinol, Cannabinodiol, cannabicyklol, cannabielsoin og cannabitriol for røykeformål

Tjenester
Klasse 35

(1) belønningsprogram for detaljhandel og engrosbutikk; postordre medisinsk marihuana klubber; medlemskapstjenester, nemlig drift og vedlikehold av en medlemsorganisasjon for detalj- og engrosbutikker innen medisinsk marihuana, nemlig for å fremme interessen til butikker med medisinsk marihuana; detalj- og engrossalg av medisinsk marihuana og frø; tilveiebringelse av medisinsk marihuana, nemlig tilveiebringelse av detaljhandel, engrossalg av medisinsk marihuana; salg av medisinsk marihuana og cannabisekstrakter; salg av medisinsk marihuana og cannabisekstrakter, nemlig hasj og cannabisharpiks; detalj- og engrossalg av cannabis; Salg av forbrukerprodukter som inneholder cannabis, cannabinoider og cannabisforbindelser, nemlig cannabisolje til mat, spiselig cannabisolje til mat, og brownies og sjokoladebarer tilsatt cannabis

Klasse 39

(2) distribusjon, nemlig lastebiltransport av legemidler som inneholder cannabinoider og cannabisforbindelser; distribusjon, nemlig lastebiltransport av legemidler, farmasøytiske produkter og nutraceuticals; tilveiebringelse av medisinsk marihuana, nemlig distribusjon av medisinsk marihuana, nemlig ved transport med lastebil, luft, båt og jernbane;

Klasse 40

(3) Montering av legemidler for andre; Utvikle og produsere, nemlig spesialtilpasset produksjon av legemidler som inneholder cannabinoider og cannabisforbindelser; utvikle, produsere, nemlig produksjon etter ordre og spesifikasjoner av andre av farmasøytiske produkter, farmasøytiske produkter og nutraceuticals

Klasse 42

(4) utvikle og produsere legemidler, nemlig utvikling av farmasøytiske preparater og medisiner; produktutvikling tjenester; utvikling av cannabisprodukter, nemlig cannabis, medisiner og medisiner som inneholder et tetrahydrocannabinolekstrakt, for kliniske studier

Klasse 44

(5) Avl, dyrking og bearbeiding, nemlig dyrking, høsting og produksjon av cannabis; utlevering av medisinsk marihuana og cannabisbaserte produkter, nemlig cannabisbaserte legemidler og ernæringsmidler; Drift av et apotek for tørket cannabis og farmasøytiske produkter, og nutraceuticals; online drift av en dispensary for tørket cannabis for tørket cannabis og legemidler, og nutraceuticals; distribusjon av farmasøytiske midler, nemlig utlevering av farmasøytiske preparater og medisiner; tilveiebringelse av informasjon via en datamaskindatabase innen medisinsk marihuana; gi informasjon via et nettsted innen medisinsk marihuana; utlevering av legemidler; utlevering av legemidler som inneholder cannabinoider og cannabisforbindelser; utlevering av cannabisprodukter, nemlig hasj, cannabis, cannabisfrø, farmasøytiske midler og næringsmidler som inneholder cannabis, cannabinoider eller cannabisforbindelser; utlevering av farmasøytiske produkter som inneholder cannabis; utlevering av cannabis; utlevering av marihuana; gi informasjon via et nettsted innen medisinsk marihuana og medisinsk cannabis

1 900 074

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1 900 074

Innleveringsdato2018-05-18

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

UNITED GREENERIES LTD.5250 Mission RoadDuncanBRITISH COLUMBIAV9L6V2

Middel

LISA D. STATT FOY

(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (3)

Varer
Klasse 01

(1) cannabinoider og cannabisforbindelser, nemlig cannabidiol, tetrahydrocannabinol, cannabinol, cannabigerol, tetrahydrocannabivarin, cannabidivaran og cannabichromene, for bruk i farmasøytiske produkter

Klasse 03

(2) Kosmetikk med cannabinoidinnhold; cannabispreparater i form av preparater til personlig pleie for kroppen, nemlig kroppspleiekosmetikk, nemlig kremer, oljer, mykgjøringsmidler, salver, gnis, lotioner og salver; cannabinoider og cannabisforbindelser, nemlig Cannabigeroler, Cannabichromenes, Cannabidiol, Tetrahydrocannabinol, Cannabinol, Cannabinodiol, cannabicyklol, cannabielsoin og cannabitriol for kosmetiske formål

Klasse 05

(3) Legemidler for lindring av smerte og behandling av kvalme og oppkast, sløsingssyndrom og tap av appetitt hos AIDS- og kreftpasienter, anorexia nervosa, multippel sklerose, amyotrofisk lateral sklerose, ryggmargsskade, epilepsi, smerte, leddgikt, nevromuskulære sykdommer og lidelser, nemlig cerebrovaskulær ulykke (slag), Parkinsons sykdom, multippel sklerose, myasthenia gravis, Huntingtons sykdom, amyotrofisk lateral sklerose, ryggmargsskade, epilepsi og smerte, bevegelsesforstyrrelser, nemlig skjelvinger, Parkinsons sykdom, Huntingtons sykdom, Tourette syndrom, dyskinesi, dystoni, ataksi og restless leg syndrome, glaukom, astma, hypertensjon, psykiske lidelser, nemlig angst, depresjon, søvnforstyrrelser, posttraumatisk stresslidelse, alkohol- og opioidabstinenssymptomer, schizofreni og psykose, Alzheimers sykdom og demens, inflammatorisk sykdommer, nemlig inflammatoriske hudsykdommer, gastrointestinale systemsykdommer, irritabel tarm-syndrom og inflammatoriske tarmsykdommer, leversykdommer, metabolsk syndrom, fedme, diabetes, sykdommer i bukspyttkjertelen, anti-neoplastiske egenskaper og aterosklerose; legemidler som inneholder cannabinoider som den aktive ingrediensen, legemidler som inneholder et tetrahydrocannabinolekstrakt; medisiner avledet fra cannabis, nemlig medisinsk cannabis for lindring av smerte og behandling av palliativ behandling, kvalme og oppkast, sløsingssyndrom og tap av appetitt hos AIDS- og kreftpasienter, anorexia nervosa, multippel sklerose, amyotrofisk lateral sklerose, ryggmargsskade, epilepsi, smerte, leddgikt, nevromuskulære sykdommer og lidelser, nemlig cerebrovaskulær ulykke (slag), Parkinsons sykdom, multippel sklerose, myasthenia gravis, Huntingtons sykdom, amyotrofisk lateral sklerose, ryggmargsskade, epilepsi og smerte, bevegelsesforstyrrelser, nemlig skjelvinger, Parkinsons sykdom Huntingtons sykdom, Tourette syndrom, dyskinesi, dystoni, ataksi og restless leg syndrome, glaukom, astma, hypertensjon, psykiske lidelser, nemlig angst, depresjon, søvnforstyrrelser, posttraumatisk stresslidelse, alkohol- og opioidabstinenssymptomer, schizofreni og psykose, Alzheimers sykdom og demens, inflammatoriske sykdommer, nemlig inflammatoriske hudsykdommer, gastrointestinale sykdommer, irritabel tarm-syndrom, og inflammatoriske tarmsykdommer, leversykdommer, metabolsk syndrom, fedme, diabetes, sykdommer i bukspyttkjertelen, anti-neoplastiske egenskaper og aterosklerose ; farmasøytiske preparater for lindring av smerte kvalme og oppkast, sløsingssyndrom og tap av appetitt hos AIDS- og kreftpasienter, anorexia nervosa, multippel sklerose, amyotrofisk lateral sklerose, ryggmargsskade, epilepsi, smerte, leddgikt, nevromuskulære sykdommer og lidelser, nemlig, cerebrovaskulær ulykke (slag), Parkinsons sykdom, multippel sklerose, myasthenia gravis, Huntingtons sykdom, amyotrofisk lateral sklerose, ryggmargsskade, epilepsi og smerte, glaukom, astma, hypertensjon, psykiske lidelser, nemlig angst, depresjon, søvnforstyrrelser, traumatisk stresslidelse, alkohol- og opioidabstinenssymptomer, schizofreni og psykose, Alzheimers sykdom og demens, inflammatoriske sykdommer, nemlig inflammatoriske hudsykdommer, gastrointestinale sykdommer, irritabel tarm-syndrom og inflammatoriske tarmsykdommer, leversykdommer, fedme, diabetes, sykdommer i bukspyttkjertelen, anti-neoplastiske egenskaper og aterosklerose; cannabisprodukter, nemlig medisiner, nemlig medisinsk tørket cannabis, og medisiner som inneholder et tetrahydrocannabinolekstrakt, nemlig tetrahydrocannabinol [THC] olje for medisinske formål, for kliniske studier; cannabinoider og cannabisforbindelser, nemlig cannabidiol, tetrahydrocannabinol, cannabinol, cannabigerol, tetrahydrocannabivarin, cannabidivarin og cannabichromene, for bruk i farmasøytiske produkter; cannabisforbindelser, nemlig medisiner som inneholder et tetrahydrocannabinolekstrakt, nemlig tetrahydrocannabinol for medisinske formål; cannabisbaserte legemidler for lindring av smerte og behandling av kvalme og oppkast, sløsingssyndrom og tap av appetitt hos AIDS- og kreftpasienter, anorexia nervosa, multippel sklerose, amyotrofisk lateral sklerose, ryggmargsskade, epilepsi, smerte, leddgikt, nevromuskulære sykdommer og lidelser, nemlig cerebrovaskulær ulykke (slag), Parkinsons sykdom, multippel sklerose, myasthenia gravis, Huntingtons sykdom, amyotrofisk lateral sklerose, ryggmargsskade, epilepsi og smerte, bevegelsesforstyrrelser, nemlig skjelvinger, Parkinsons sykdom, Huntingtons sykdom, Tourette syndrom , dystoni, ataksi og restless leg syndrome, glaukom, astma, hypertensjon, psykiske lidelser, nemlig angst, depresjon, søvnforstyrrelser, posttraumatisk stresslidelse, alkohol- og opioidabstinenssymptomer, schizofreni og psykose, Alzheimers sykdom og demens, inflammatoriske sykdommer , nemlig inflammatoriske hudsykdommer, gastrointestinale systemsykdommer, irritabel tarm-syndrom og inflammatoriske tarmsykdommer, leversykdommer, metabolsk syndrom, fedme, diabetes, sykdommer i bukspyttkjertelen, anti-neoplastiske egenskaper og aterosklerose og; nutraceuticals, nemlig antioksidantpiller, kosttilskudd for generell helse og velvære, voksenvitaminer, mineraler og urtetilskudd for generell helse og velvære; syntetiske narkotiske midler for medisinsk bruk; ernærings- og kosttilskudd for generell helse og velvære; produkter, planter, tørket plantemateriale, frø og medisiner avledet fra cannabisplanten, nemlig anti-inflammatoriske midler, smertestillende midler, beroligende midler, appetittstimulerende midler, anti-kvalmemidler, intraokulære trykkreduserende midler, anti-tumorer, antioksidanter, antidepressiva og antihypertensiva; tørket cannabis, nemlig medisinsk marihuana; tørket medisinsk marihuana; tørket cannabis nemlig tørket medisinsk marihuana; cannabisprodukter, nemlig tørket cannabis og tørket hasj til medisinsk bruk. Farmasøytiske preparater, nemlig antiepileptiske farmasøytiske preparater, farmasøytiske preparater for behandling av degenerative nervesykdommer og lidelser, nemlig Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom, Huntingtons sykdom og multippel sklerose og farmasøytiske preparater for forebygging og behandling av kreft; nutraceuticals, nemlig antiepileptiske nutraceutiske preparater for behandling av degenerative nervesykdommer og lidelser, nemlig Alzheimers sykdom, Parkinsons sykdom, Huntingtons sykdom og multippel sklerose og nutraceutiske preparater for forebygging og behandling av kreft; cannabinoider og cannabisforbindelser, nemlig Cannabigerol, Cannabichromenes, Cannabidiol, Tetrahydrocannabinol, Cannabinol, Cannabinodiol, cannabicyklol, cannabielsoin og cannabitriol for medisinske formål;

Klasse 29

(4) forbrukerprodukter som inneholder cannabis, nemlig cannabisolje til mat og spiselig cannabisolje for mat

Klasse 30

(5) forbrukerprodukter som inneholder cannabis, nemlig brownies og sjokoladeplater tilsatt cannabis

Klasse 34

(6) cannabisolje for orale fordampere for røyking; cannabisprodukter, nemlig tørket cannabis; cannabinoider og cannabisforbindelser, nemlig Cannabigerol, Cannabichromenes, Cannabidiol, Tetrahydrocannabinol, Cannabinol, Cannabinodiol, cannabicyklol, cannabielsoin og cannabitriol for røykeformål

Tjenester
Klasse 35

(1) belønningsprogram for detaljhandel og engrosbutikk; postordre medisinsk marihuana klubber; medlemskapstjenester, nemlig drift og vedlikehold av en medlemsorganisasjon for detalj- og engrosbutikker innen medisinsk marihuana, nemlig for å fremme interessen til butikker med medisinsk marihuana; detalj- og engrossalg av medisinsk marihuana og frø; tilveiebringelse av medisinsk marihuana, nemlig tilveiebringelse av detaljhandel, engrossalg av medisinsk marihuana; salg av medisinsk marihuana og cannabisekstrakter; salg av medisinsk marihuana og cannabisekstrakter, nemlig hasj og cannabisharpiks; detalj- og engrossalg av cannabis; Salg av forbrukerprodukter som inneholder cannabis, cannabinoider og cannabisforbindelser, nemlig cannabisolje til mat, spiselig cannabisolje til mat, og brownies og sjokoladebarer tilsatt cannabis

Klasse 39

(2) distribusjon, nemlig lastebiltransport av legemidler som inneholder cannabinoider og cannabisforbindelser; distribusjon, nemlig lastebiltransport av legemidler, farmasøytiske produkter og nutraceuticals; tilveiebringelse av medisinsk marihuana, nemlig distribusjon av medisinsk marihuana, nemlig ved transport med lastebil, luft, båt og jernbane;

Klasse 40

(3) Montering av legemidler for andre; Utvikle og produsere, nemlig spesialtilpasset produksjon av legemidler som inneholder cannabinoider og cannabisforbindelser; utvikle, produsere, nemlig produksjon etter ordre og spesifikasjoner av andre av farmasøytiske produkter, farmasøytiske produkter og nutraceuticals

Klasse 42

(4) utvikle og produsere legemidler, nemlig utvikling av farmasøytiske preparater og medisiner; produktutvikling tjenester; utvikling av cannabisprodukter, nemlig cannabis, medisiner og medisiner som inneholder et tetrahydrocannabinolekstrakt, for kliniske studier

Klasse 44

(5) Avl, dyrking og bearbeiding, nemlig dyrking, høsting og produksjon av cannabis; utlevering av medisinsk marihuana og cannabisbaserte produkter, nemlig cannabisbaserte legemidler og ernæringsmidler; Drift av et apotek for tørket cannabis og farmasøytiske produkter, og nutraceuticals; online drift av en dispensary for tørket cannabis for tørket cannabis og legemidler, og nutraceuticals; distribusjon av farmasøytiske midler, nemlig utlevering av farmasøytiske preparater og medisiner; tilveiebringelse av informasjon via en datamaskindatabase innen medisinsk marihuana; gi informasjon via et nettsted innen medisinsk marihuana; utlevering av legemidler; utlevering av legemidler som inneholder cannabinoider og cannabisforbindelser; utlevering av cannabisprodukter, nemlig hasj, cannabis, cannabisfrø, farmasøytiske midler og næringsmidler som inneholder cannabis, cannabinoider eller cannabisforbindelser; utlevering av farmasøytiske produkter som inneholder cannabis; utlevering av cannabis; utlevering av marihuana; gi informasjon via et nettsted innen medisinsk marihuana og medisinsk cannabis

1 915 765

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1 915 765

Innleveringsdato2018-08-20

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Data Based Medicine Americas Ltd.95 Sandringham DrTorontoONTARIOM3H1E1

Middel

AIRD & BERLIS LLP

BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

VAREMERKEDETALJER

PAUSE OG OVERVÅK

Varemerketype

Ord

Tjenester
Klasse 41

(1) Gi pedagogisk informasjon innen klinisk forskning via et nettsted.

Klasse 44

(2) gi informasjon til pasienter og helsepersonell for å hjelpe til med å vurdere risikoen og fordelene med medisiner; Tilveiebringe informasjon og verktøy for helsetjenester, nemlig helseinformasjon og medisinsk analyse til pasienter og helsepersonell for å hjelpe til med å vurdere sammenhengen mellom et medikament og en bivirkning; tilveiebringe verktøy, nemlig medisinsk behandling og analysetjenester for å fremkalle pasientinnspill, administrere, kommunisere, gjennomgå og overvåke pasientmedisineringsplaner; tilveiebringelse av verktøy, nemlig medisinsk pleie og analysetjenester til pasientbehandling, klinisk pleie for pasienter og medisinske undersøkelsestjenester; nettbaserte tjenester, nemlig å gi informasjon til deltakere i helsevesenet innen administrasjon av medisiner via et nettsted.

1 915 789

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1 915 789

Innleveringsdato2018-08-20

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Cknapp Sales Inc.195 East Martin Dr.Goodfield, IL 61742USA

Middel

SMART & BIGGAR LP

SUITE 900, METCALFE STREET 55, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (4)

Oversettelse av utenlandske tegn

Oversettelsen gitt av søkeren av ordet(e) VIVO er "live".

Varer
Klasse 06

(1) Metallbraketter for fjernsyn, skjermer eller skjermer; braketter og monteringsutstyr av metall for fjernsyn og skjermer

Klasse 09

(2) Stativ for skrivebordsskjermer; monteringsstativer for elektronisk audio/visuelt utstyr; projeksjonsskjermer for visning av projiserte visuelle bilder

Klasse 11

(3) Maskiner for å lage sukkerspinn

Klasse 12

(4) Kjæledyrsvogner

Klasse 16

(5) Tørr-slette brett, skrivebordsmatter

Klasse 17

(6) Fleksible plastrør

Klasse 20

(7) Skrivebord og komponenter til disse; fotstøtter; vogner for elektronisk audio/visuelt utstyr, nemlig vogner for fjernsyn, for videoskjermer og for datamaskiner

Klasse 25

(8) Birøkterklær; jakt skjorter; jakt jakker; jaktvester; jakt hatter; jaktdress(9) jaktstøvler

Påstander

Prioritert innleveringsdato: 3. august 2018, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 88/064.399 i forbindelse med samme type varer (1), (2), (3), (4), (5) ), (6), (7), (8)

1.929.333

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.929.333

Innleveringsdato2018-11-07

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

BOTTEGA VENETA S.R.L.Località Conti Maltraverso 136054 Montebello Vicentino (VI), ITALIA

Middel

Å GJØRE

630, boul. René-Lévesque West, 20. etasje, Montreal, QUEBEC, H3B1S6

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Tredimensjonal (3D)

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (5)

Varemerkebeskrivelse

Merket består av en konfigurasjon, nemlig en tredimensjonal knute med hetter i hver ende, festet til en lås på varen.

Varer
Klasse 03

(1) Parfymevann.

Klasse 18

(2) Håndvesker, vesker, nemlig skinnvesker, kunstlærvesker, fritidsvesker, crossbody-vesker, messenger-vesker, skuldervesker, vesker, kofferter og reisevesker, reisevesker, helgevesker, duffelvesker, smykkevesker, clutchvesker, vesker .

1 929 654

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1 929 654

Innleveringsdato2018-11-09

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

JOÃO ANNES GUIMARÃESAvenida Alvares Cabral, 1707 Santo AgostinhoBelo HorizonteBRASIL

Middel

BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.

SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40. ETASJE, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VAREMERKEDETALJER

TAMBORIN

Varemerketype

Ord

Varer
Klasse 09

Maskinvare; Datamaskindriftsprogrammer; Datamaskinoperativprogrammer og datamaskinoperativsystemer; Datamaskindriftsprogrammer, registrert; Dataprogrammer brukt for elektroniske kassasystemer; Utviklingsverktøy for dataprogramvare, nemlig dataprogramvare for å hjelpe utviklere med å lage programkode for bruk i flere applikasjonsprogrammer, dataprogramvare for å hjelpe utviklere med å lage programkode for bruk i mobile internettapplikasjoner og klientgrensesnitt, dataprogramvare for å kjøre utviklingsprogrammer og applikasjonsprogrammer i et felles utviklingsmiljø; Maskinvare; Innspilte datamaskindriftsprogrammer

Tjenester
Klasse 36

(1) Bank- og finansieringstjenester, nemlig lånefinansieringstjenester, eiendomsfinansieringstjenester, leiekjøpsfinansieringstjenester; Banktjenester; Banktjenester levert av mobiltelefonforbindelser; Valutaoverføringstjenester; Elektronisk overføring av midler; Elektronisk overføring av penger; Elektroniske overføringer av penger; Finansielle tjenester, nemlig overføring av investeringsfond og behandling av kredittkorttransaksjoner, kontant- og valutatransaksjoner, finansielle transaksjonstjenester, nemlig tilveiebringelse av sikre kommersielle transaksjoner og betalingsalternativer ved bruk av en mobil enhet på et salgssted; Nettbaserte banktjenester; Nettbank; Nettbanktjenester tilgjengelig ved hjelp av nedlastbare mobilapplikasjoner; Finansielle tjenester, nemlig tilveiebringelse av elektronisk overføring av en virtuell valuta for bruk av medlemmer av et nettbasert fellesskap via et globalt datanettverk; Tilbyr elektronisk behandling av elektronisk pengeoverføring, kredittkort, debetkort, elektronisk sjekk og elektroniske betalinger, elektronisk behandling av kredittkorttransaksjoner via et globalt datanettverk.

Klasse 42

(2) Datamaskinvareutvikling; Dataprogramvaredesign, dataprogrammering og vedlikehold av dataprogramvare; Rådgivning om dataprogramvare; Utvikling av dataprogramvare; Utvikling av dataprogramvare og utvikling av dataprogrammering for andre; Datateknologikonsulenttjenester; Dataprogramering; Dataprogrammering og utleie av dataprogrammer; Dataprogrammeringstjenester; Design og utvikling av maskinvare; Design og utvikling av dataprogramvare; Design og utvikling av elektroniske dataprogramvaresystemer; Rådgivningstjenester innen informasjonsteknologi, nemlig tilveiebringelse av konsultasjon innen feltet opprettelse og utforming av nettstedbaserte informasjonsindekser for andre [informasjonsteknologitjenester], tilveiebringelse av informasjon innen informasjonsteknologi og programvareutvikling via et globalt datanettverk, fremskaffelse av informasjon på datamaskiner teknologi og programmering via et nettsted; Planlegging, design og implementering av dataprogramvare for andre; Programmering av dataprogramvare for andre; Programvare design og utvikling; Konsulenttjenester innen programvare som en tjeneste (SAAS); Design og utvikling av maskinvare og programvare

1.930.267

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.930.267

Innleveringsdato2018-11-13

Søknadsspråkfransk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

ELIGO BIOSCIENCE, SAPiniere Paris Sante-Cochin29, rue du Fg Saint Jacques75014, PARISFRANCE

Middel

LAVERY, DE BILLY, LLP

1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montreal, QUEBEC, H3B4M4

VAREMERKEDETALJER

ELIGOBIOTISK

Varemerketype

Ord

Varer
Klasse 03

(1) Ikke-medisinerte hud- og hårpleiekosmetikk og preparater; kosmetikk; ikke-medisinske hudkremer; kosmetiske preparater for hudfornyelse; ikke-medisinerte hudserum; kosmetiske preparater for hudpleie og behandling; ikke-medisinerte kroppsbalsamer; kosmetiske preparater for hårpleie; Kosmetiske preparater for ansikt og kropp, nemlig kremer, melk, lotioner, geler, oljer, skum, masker, sprayer og pudder for ansikt, kropp og hender, sol- og ettersolmelker, geler og oljer; Kosmetiske preparater for ansiktet og ikke-medisinske preparater, nemlig kremer, melk, lotioner, geler, oljer, skum, masker, sprayer og pulver for ansikt, kropp og hender som griper inn i mikrobiomet.

Klasse 05

(2) Dietetiske næringsmidler og stoffer tilpasset medisinsk bruk, nemlig diettsukker til medisinsk bruk, dietetiske sukkererstatninger til medisinsk bruk, dietetiske stoffer bestående av vitaminer, mineraler og sporstoffer, dietetiske næringsmidler og stoffer til veterinær bruk, nemlig ikke-medisinsk ernæring tilsetningsstoffer til dyrefôr, antimikrobielle midler til veterinær bruk, ernæringstilskudd til dyrefôr, kosttilskudd for mennesker, nemlig vitamin- og mineralkosttilskudd, kosttilskudd for generell helse og velvære, kosttilskudd til dyr, nemlig proteintilskudd til dyr, mineraler kosttilskudd for dyr, medisinske preparater brukt til slanking, nemlig slankende drikker for medisinsk bruk, kosttilskudd for å fremme vekttap, medisinert mat for dyr, nemlig tilsetningsstoffer til dyrefôr, kosttilskudd til dyr for veterinær bruk, alle disse varene som stammer fra økologisk produksjon og laget av økologiske produkter; farmasøytiske preparater, nemlig farmasøytiske preparater og stoffer for diagnostisering, forebygging og behandling av kreft, farmasøytiske preparater for diagnostisering, forebygging og behandling av luftveissykdommer, inflammatoriske sykdommer, nemlig tarmsykdommer, hudsykdommer, muskelsykdommer, leddsykdommer og autoimmune sykdommer, farmasøytiske preparater og stoffer for diagnostisering, forebygging og behandling av bakterielle luftveis-, okulær-, nese-, hørsels-, gastrointestinale, cerebrale, kutane, urin-, kjønns-, blod- og kroppsvevsinfeksjoner, farmasøytiske preparater for diagnostisering, forebygging og behandling av gastrointestinale tilstander og lidelser og for behandling av betennelse i mage-tarmkanalen, farmasøytiske antidiabetiske preparater, medisinske og veterinære preparater, nemlig veterinærfarmasøytiske preparater for behandling av leddgikt, muskelsår og forstuinger, veterinærfarmasøytiske preparater for behandling av vitaminmangel, veterinærpreparater for farmasøytiske preparater behandling av infeksjonssykdommer, nemlig luftveisinfeksjoner, øyeinfeksjoner, topiske infeksjoner, veterinærfarmasøytiske preparater for behandling av parasitter; sanitære preparater for medisinsk bruk, nemlig farmasøytiske astringerende midler, desinfeksjonsmidler for medisinske instrumenter, desinfiserende såper, dressinger; farmasøytiske preparater for behandling og forebygging av bakterielle hudinfeksjoner, dermatomycosis, virale hudinfeksjoner og parasittiske hudinfeksjoner; antibakterielle stoffer for medisinsk bruk, nemlig antibakterielle geler, antibakterielle sprayer, antibakterielle såper; reagenser for medisinsk diagnose; medikamentleveringsmidler i form av tabletter, gelkapsler, kapsler, pulvere, som gir kontrollert frigjøring av de aktive ingrediensene for et bredt utvalg av farmasøytiske midler; antistoffer for medisinsk og veterinær bruk, nemlig veterinærvaksiner, antibiotika for veterinær bruk; biologiske vevskulturer for medisinsk og veterinær bruk; mikrobicider; antimikrobielle preparater laget av probiotika, prebiotika og postbiotika, bakterielle preparater for medisinsk og veterinær bruk laget av tarmmikrobiota; kjemiske, biokjemiske og biologiske preparater for medisinsk og veterinær bruk for behandling av sykdommer, nemlig luftveis-, okulær-, nese-, hørsels-, gastrointestinale, cerebrale, kutane, urin-, kjønns-, blod- og kroppsvevsinfeksjoner, kreft, betennelser, nemlig luftveier , intestinal, kutan, muskulær, av leddene, av systemet nervøs, cerebral, av kroppsvev, immunsykdommer; mikroorganismepreparater for medisinsk bruk for diagnostisering av autoimmune sykdommer og inflammatoriske muskelsykdommer og lidelser; farmasøytiske preparater og stoffer for behandling av kreft; biologiske og kjemiske reagenser for medisinsk og veterinær bruk, nemlig diagnostiske reagenser for veterinær bruk og diagnostiske reagenser for medisinsk bruk, diagnostiske biomarkører for medisinsk bruk; preparater for å oppdage genetiske disposisjoner for medisinsk bruk; medisinske og veterinære preparater som griper inn på mikrobiomet, nemlig bakteriofag- og bakterielysater, testsett for DNA- og RNA-screening for medisinsk bruk, sterile applikatorer for antiseptiske preparater, vev impregnert med antibakterielle preparater.

Klasse 10

(3) Kirurgiske apparater, nemlig kirurgiske kompressorer, laparoskoper og kirurgiske katetre, medisinske apparater, nemlig kirurgiske instrumenter til bruk ved ortopedisk kirurgi, kirurgiske perforatorer, medisinske bougier, kirurgiske sakser, tannapparater, nemlig proteseinstrumenter for tannformål, tannimplantater, veterinære implantater apparater, nemlig kastreringsapparater for veterinær bruk, kirurgiske instrumenter for veterinær bruk; ultrasoniske medisinske diagnostiske apparater; magnetisk resonansavbildning (MRI) diagnostiske apparater; diabetesovervåkingsutstyr for prøvetaking og analyse av blod og kroppsvev, oksygenmonitorer for medisinsk bruk; analysatorer for bakteriell identifikasjon for medisinsk bruk, nemlig reagensrør, bukkalrør, vattpinner, teststrimler, lansetter, testkartonger, blotters for Guthrie-tester; medisinske instrumenter for å påvise kvaliteten på antistoffer i humane prøver tatt fra plasma og tørket blod; implanterbare enheter for subkutan medikamentlevering; medisinske poser designet for å holde medisinske instrumenter, poser for medisinske instrumenter; apparater for genetisk testing for medisinsk bruk, nemlig sekvenseringsapparater; kirurgiske apparater, nemlig kirurgiske kompressorer, kirurgiske katetre og laparoskop relatert til studiet og behandlingen av mikrobiomet, medisinsk apparat, nemlig kirurgiske instrumenter for bruk i ortopedisk kirurgi, kirurgiske perforatorer, medisinske bougies, kirurgiske sakser relatert til studiet og behandlingen av mikrobiomet , tannlegeapparater, nemlig proteseinstrumenter for dental bruk, tannimplantater knyttet til studiet og behandlingen av mikrobiomet, veterinærapparater, nemlig kastreringsapparater for veterinær bruk, kirurgiske instrumenter for veterinærbruk knyttet til studiet og behandlingen av mikrobiomet.

Tjenester
Klasse 42

(1) Medisinske og farmakologiske forskningstjenester; rådgivning relatert til forskning og utvikling av farmasøytiske preparater; rådgivning relatert til bakteriologisk forskning; utvikling av farmasøytiske preparater og legemidler; kliniske studier; kliniske forsøk, bakteriologisk rådgivning, forskning og analyse, medisinske laboratorieforskningstjenester; forskning og utvikling av farmasøytiske preparater og medisiner innen farmasøytiske og bioteknologiske felt; bakteriologisk forskning og testing; biokjemisk forskning; biomedisinsk forskning; kliniske forsøk; medisinsk forskning; medisinsk forskning laboratorietjenester; vitenskapelig forskning innen genetikk; utarbeidelse av rapporter relatert til bioteknologi, nemlig rapporter om testing, inspeksjon og forskning innen farmasøytiske preparater, gjennomføring av foreløpige vurderinger innen nye farmasøytiske preparater; forskning og utvikling innen mikrobiell manipulasjon og bioterapi; forskning og utvikling innen mikrobiomet.

Klasse 44

(2) Medisinske klinikktjenester, klinikk- og sykehustjenester; veterinærtjenester; hygienisk og skjønnhetspleie for mennesker, nemlig hårpleietjenester, kosmetiske ansikts- og kroppspleietjenester, hygienisk og skjønnhetspleie for dyr, nemlig dyrehold, dyrepleie; veterinærkirurgiske tjenester; veterinærsykehustjenester; pleie av kjæledyr; badetjenester for kjæledyr; genetisk testing av dyr for diagnostiske og behandlingsformål, medisinske analysetjenester for diagnostiske og behandlingsformål levert av medisinske laboratorier, analyse av dyrekroppssammensetning for veterinære formål; informasjonstjenester relatert til veterinærlegemidler; genetisk analyse for medisinske og veterinære formål; medisinsk analyse for diagnostisering og behandling av individer; medisinske klinikktjenester, tilveiebringelse av informasjon relatert til helsenødsituasjoner via telefon; gjennomføring av medisinske undersøkelser; medisinske tjenester innen mikrobiell manipulasjon og bioterapi; medisinske tjenester knyttet til prøvetaking, behandling og transformasjon av menneskelige celler og biologiske forbindelser som griper inn på mikrobiomet, medisinske undersøkelser for diagnostiske og behandlingsformål, medisinsk testing.

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 12. juni 2018, land eller kontor: FRANKRIKE, søknadsnummer: 4460763 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester

1.930.371

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.930.371

Innleveringsdato2018-11-14

Søknadsspråkfransk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

BEHAVIOR INTERACTIVE INC.500-6666 St-UrbainMontrealQUÉBECH2S3H1

Middel

SKAP JURIDIKK ST. LAWRENCE S.E.N.C.R.L.

2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, QUEBEC, H3K1B3

VAREMERKEDETALJER

INNTRENGING

Varemerketype

Ord

Varer
Klasse 09

nedlastbare elektroniske spill for mobiltelefoner, håndholdte datamaskiner og nettbrett; dataprogramvare for å lage dataspill og videospill; dataspill; nedlastbare dataspill; nedlastbare elektroniske spill; nedlastbare videospill; applikasjoner for mobiltelefoner, nettbrett og smarttelefoner i form av nedlastbare videospill; telefonspill, nemlig ikke-nedlastbare dataspill for mobiltelefoner; dataprogramvare for avspilling av video-, datamaskin- og onlinespill; programvare for videospill; programvare for video- og lydspill; multimedia og interaktiv programvare for videospill; mobiltelefonprogramvare for å spille videospill; audiovisuelle spill på datamaskinplattformer; dataprogramvare for å spille videospill med musikk og filmatiske lydspor; ingen av de ovennevnte drives i form av brettspill; filmer.

Tjenester
Klasse 41

Underholdningstjenester, nemlig levering av online videospill; underholdningstjenester, nemlig levering av online og ikke-nedlastbare videospill; underholdningstjenester i form av datamaskin- og videospill, nemlig tilveiebringelse av online og ikke-nedlastbare videospill; spilltjenester, nemlig levering av online og ikke-nedlastbare videospill; tilveiebringelse av nettbaserte dataspill; tilveiebringelse av nettbaserte spill på et datanettverk; tilveiebringelse av spill via mobiltelefon; tilveiebringelse av spill av og for bruk på mobiltelefoner; tilveiebringelse av opplæring i datamaskin- og telekommunikasjonsteknologi, informasjon om nettbaserte dataspill og nettbasert underholdning; ingen av de nevnte tjenestene tilbys i forbindelse med brettspill; publisering av underholdnings-, pedagogiske og instruksjonstekster; publisering av magasiner, aviser og bøker om videospill og fiktive historier og ikke relatert til brettspill; nettbaserte publikasjonstjenester, nemlig nettbaserte magasiner med informasjon, nyheter og meninger innen videospill og ikke relatert til brettspill; produksjon av filmer og TV-programmer; tilby filmstudiotjenester; tilby utleietjenester for filmer, videoer og lydopptak; opptakstjenester for DVDer og CDer og for kino og TV; underholdningstjenester i form av en fornøyelsesparkattraksjon, nemlig temaområde; levering av fornøyelsespark- og temaparktjenester; drift av fornøyelsesparker og fornøyelsesparker; tilveiebringelse av fornøyelses- og fornøyelsessentertjenester, nemlig interaktive lekeområder; organisering av show, nemlig levende dramatiske forestillinger, konserter, levende teaterstykker, og live videospillkonkurranser og demonstrasjoner som ikke er relatert til brettspill; produksjon av radiounderholdningsprogrammer, underholdningsfilmer og TV-underholdningsprogrammer; opptaksstudiotjenester for å lage bilder, lyder og ord; lyd- og bildeopptakstjenester på magnetiske databærere; produksjon og distribusjon av kinematografiske filmer; underholdningstjenester, nemlig pågående TV-show og interaktive komedie-, drama-, action- og animerte TV-programmer; presentasjon av levende forestillinger, nemlig levende dramatiske forestillinger, konserter, levende teaterstykker, og live videospillkonkurranser og demonstrasjoner som ikke er relatert til brettspill; presentasjon av forestillinger av utkledde karakterer; presentasjon av skuespill for et publikum; organisering av videospillkonkurranser, organisering av konkurranser knyttet til videospill, organisering av utstillinger innen underholdningsområdet, nemlig videospillutstillinger, organisering, gjennomføring og ledelse av videospillkonkurranser og -turneringer, organisering av utstillinger for kulturelle og pedagogiske formål på området av videospill, ingen av de nevnte tjenestene leveres i forbindelse med brettspill.

1 930 869

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1 930 869

Innleveringsdato2018-11-16

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

CKnapp Sales, Inc.195 East Martin Dr.Goodfield, IL 61742USA

Middel

ROWAND LLP

390 Bay Street, Suite 1200, Toronto, ONTARIO, M5H2Y2

VAREMERKEDETALJER

VIVO

Varemerketype

Ord

Varer
Klasse 06

(1) Metallbraketter for fjernsyn, skjermer eller skjermer; Metallbraketter og monteringsutstyr for TV-er, skjermer eller skjermer

Klasse 09

(2) Stativ for skrivebordsskjermer; monteringsstativer for elektronisk audio/visuelt utstyr

Klasse 11

(3) Maskiner for å lage sukkerspinn

Klasse 12

(4) Kjæledyrsvogner

Klasse 16

(5) Tørr-slette brett, skrivebordsmatter

Klasse 17

(6) Fleksible plastrør

Klasse 20

(7) Skrivebord og komponenter til disse; fotstøtter; ikke-laderende vogner for elektronisk audio/visuelt utstyr

Klasse 25

(8) Birøkterklær; jakt skjorter; jakt jakker; jaktvester; jakt hatter; jaktdress

1.931.253

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.931.253

Innleveringsdato2018-11-19

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Sealed Air Corporation (US) 2415 Cascade Pointe BoulevardCharlotte, NC 28208 AMERIKAANSE STATER

Middel

BORDEN LADNER GERVAIS LLP

World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

VAREMERKEDETALJER

SE

Varemerketype

Standard tegn

Autorisasjon for bruk

Samtykke fra Export Development Canada er registrert.

Varer
Klasse 01

(1) Kjemiske forløpere for bruk ved fremstilling av uretanskum for beskyttende emballasje.

Klasse 07

(2) pakkemaskiner, maskiner som blåser opp plastfilm for bruk i emballasje, krympepakkemaskiner, skumsprøytemaskiner for bruk i emballasje.

Klasse 09

(3) Maskinvare og dataprogramvare for overvåking og kontroll av industrielle pakkemaskineri; maskinvare og dataprogramvare for mottak og analyse av data og bilder fra digitale kameraer og videokameraer som overvåker industrielle pakkemaskineri og pakkeprosesser; maskinvare og dataprogramvare for innsamling av data om driften av industrielle pakkemaskineri; automatisert kontrollsystem for kontroll av industrielle pakkemaskineri som består av mikroprosessorbasert maskinvare og dataprogramvare for overvåking, analyse og kontroll av industrielle pakkemaskineri og industrielle pakkeprosesser.

Klasse 16

(4) Polstrede forsendelsesbeholdere og konvolutter av papir og plast; putepapiromslag, puter og innlegg for bruk i produktemballasje; gjenlukkbare plastoppbevaringsposer for husholdningsbruk; gjenlukkbare fryseposer av plast; gjenlukkbare sandwichposer av plast; gjenlukkbare plastoppbevaringsposer for kommersiell bruk som matemballasje; gjenlukkbare fryseposer av plast for kommersiell bruk, nemlig plastoppbevaringsposer for matvarer som matemballasje; plastposer for emballasje; plast vakuum emballasje poser; gjenlukkbare fryseposer av plast for kommersiell bruk, nemlig plastoppbevaringsposer for mat.(5) Plastfilmer for emballasje for industriell og kommersiell bruk; emballasjematerialer, nemlig cellulært skumplastmateriale i arkform; plastboblepakker for innpakning og pakking av varer; plastemballasjematerialer, nemlig plastfilm, plastposer, plastskum, plastposer og celleplastark for beskyttelse av varer og overflater; trykkfølsomme plastfilmer for pakking, innpakning og palletering av varer; krympbar plastfilm for matemballasje.

Klasse 17

(6) Fleksibel skumbetong ekspansjonsfugefyllmasse; beskyttende materiale for rørledninger bestående av laminert plastfilm og skumlag; polyetylenskum i rull-, ark- og strimmelform for bruk som emballasjemateriale; ekstrudert plastfilm i rull-, ark- og baneform for bruk ved fremstilling av poser, poser og omslag for emballasje; plastfilm for isolasjonsmaterialer; selvklebende belagte plastfoliematerialer for beskyttelse av overflater på varer.

Klasse 20

(7) Plastemballasjematerialer, nemlig plastbrett.

Tjenester
Klasse 42

Utvikle maskinvare- og programvaresystemer for å overvåke, måle, kontrollere, rapportere og trene i forbindelse med pakkeproduksjons- og pakkeoperasjonsprosesser; konsulenttjenester innen automatisert prosesskontroll og overvåking av produksjon, sikkerhetsoverholdelse og pakking i forbindelse med produksjon, pakking og overvåking, fremskaffelse og behandling av data relatert til pakkeproduksjon, emballeringsoperasjonsprosesser, pakkedistribusjon og tekniske instruksjoner .

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 16. november 2018, land eller kontor: USA, søknad nr.: 88/197 772 i forbindelse med samme type varer (1), (2), (4) og i forbindelse med samme type av tjenester

1.932.896

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.932.896

Innleveringsdato2018-11-28

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Azteca Systems, LLC11075 S. State Street, Suite 24Sandy, UT 84070UNITE STATES OF AMERICA

Middel

DEETH WILLIAMS WALL LLP

150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VAREMERKEDETALJER

BYVERK

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 09

Dataprogramvare for lagring, gjenfinning, analyse og visning av data i et geografisk format, for kartdesign og for håndtering av geografiske, geografisk refererte og romlige data; programvare for visning av geografiske, geografisk refererte og tabellformede data, romlige data, datakonvertering, geografiske informasjonssystemer (GIS), kartlegging, globalt posisjoneringssystem (GPS), stedsbaserte programvareapplikasjoner og geolokalisering; programvare for styring av offentlig infrastruktur og forsyningsinfrastruktur i form av veier, broer, bygninger, vannforsyningsrør og vannbehandlingsanlegg, avløpsrør og avløpsvannbehandlingsanlegg, elektriske verktøy, naturgassverk, parker, idrettsanlegg og telekommunikasjonssystemer og nettverk, gjennom å planlegge og administrere ytelsen til pågående og reaktivt vedlikehold, sporing av kundeanrop og -klager, utsendelse og ruting av tjenesteforespørsler, arbeidsordreadministrasjon, lagerkontroll og kommunikasjon med datamaskinbestillings- og regnskapsprogramvare; programvare for tolking av satellittbilder; programvareutviklingsprogramvare brukt til å lage og bruke digitale kart og databaser; dataprogramvare for databasebehandling; dataprogramvare for å lagre, hente, analysere og vise plasseringen av objekter, bygninger og interessepunkter i et geografisk format for forvaltning av offentlig infrastruktur og forsyningsinfrastruktur i form av veier, broer, bygninger, vannforsyningsrør og vannbehandlingsanlegg, avløpsrør og renseanlegg for avløpsvann, elektriske verktøy, naturgassverk, parker, idrettsanlegg og telekommunikasjonssystemer og nettverk; dataprogramvare for databasetilgang; applikasjonsprogramvare for trådløse enheter for lagring, henting, analyse og visning av data i et geografisk format, for kartdesign og for håndtering av geografiske, geografisk refererte og romlige data; dataprogramvare for prosjektledelse; dataprogramvare utviklet for å estimere ressursbehov, nemlig arbeids- og materialkostnader for vedlikehold av offentlig infrastruktur og forsyningsinfrastruktur i form av veier, broer, bygninger, vannforsyningsrør og vannbehandlingsanlegg, avløpsrør og avløpsvannbehandlingsanlegg, elektriske verktøy, naturgassverktøy, parker, idrettsanlegg og telekommunikasjonssystemer og nettverk; datamaskin digitale kart; nedlastbare elektroniske kart; utvidet virkelighet programvare for å lage kart; navigasjons-, veilednings-, sporings-, målrettings- og kartlagingsenheter, nemlig datamaskiner, datamaskinmaskinvare, håndholdte datamaskiner, nettbrett, smarttelefoner og bærbar datamaskinmaskinvare i form av smartklokker; programvareapplikasjoner og datamaskinvare som gjør det mulig for brukeren å få plasseringsrelatert informasjon, nemlig programvare for navigasjonssystemer for globalt posisjoneringssystem (GPS).

Tjenester
Klasse 38

(1) Telekommunikasjonstjenester, nemlig å gi flere brukertilgang til et globalt datanettverk for overføring, analyse og visning av data relatert til programvare for geografiske referanser og romlige data, datakonvertering, geografiske informasjonssystemer (GIS), kartlegging, globalt posisjoneringssystem (GPS), stedsbaserte programvareapplikasjoner og geolokalisering; gi tilgang til databaser og online databaser for lagring, gjenfinning, analyse og visning av data i et geografisk format, for kartdesign og for håndtering av geografiske, geografisk refererte og romlige data; tilby virtuelle private nettverkstjenester (VPN); tilveiebringelse av online tilgang til data innen kartdesign og geografiske, geografisk refererte og romlige data via en database; gi tilgang til en online plattform som inneholder en samling av kart; telekommunikasjonstjenester levert via Internett-plattformer og -portaler for lagring, gjenfinning, analyse og visning av data i et geografisk format, for kartdesign og for håndtering av geografiske, geografisk refererte og romlige data

Klasse 41

(2) Utdannings- og opplæringstjenester som bruker dataprogramvare innen kartdesign og håndtering av geografisk informasjon; pedagogiske instruksjonstjenester, nemlig klasser, seminarer og workshops innen kartdesign og styring av geografisk informasjon; publisering av kart; tilveiebringelse av nettbaserte (ikke-nedlastbare) publikasjoner innen kartdesign og håndtering av geografisk informasjon

Klasse 42

(3) Design og utvikling av maskinvare og programvare; dataprogramering; programvaredesign og dataprogrammeringstjenester relatert til geografisk kartlegging og geografisk informasjon; å tilby nettbasert, ikke-nedlastbar programvare for bruk i overvåking og administrasjon av vedlikehold og utskifting av offentlig infrastruktur og forsyningsinfrastruktur i naturveier, broer, bygninger, vannforsyningsrør og vannbehandlingsanlegg, avløpsrør og avløpsvannbehandlingsanlegg, elektriske verktøy, naturlige gassverktøy, parker, idrettsanlegg og telekommunikasjonssystemer og nettverk; å tilby nettbasert, ikke-nedlastbar programvare for bruk i bedriftsressursplanlegging relatert til geografisk kartlegging og geografisk informasjon, romdata, datakonvertering, geografiske informasjonssystemer (GIS), kartlegging, globalt posisjoneringssystem (GPS), stedsbaserte programvareapplikasjoner og geo- lokalisering; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online (ikke-nedlastbare) programvareapplikasjoner for å lage, redigere, laste opp, laste ned, få tilgang til, overføre og dele lyd- og videoopptak, fotografiske bilder, via datamaskin- og kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe midlertidig bruk av online, ikke-nedlastbar programvare for bruk som et applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API) for lagring, gjenfinning, analyse og visning av kart, geografisk informasjon og stedsbasert informasjon for offentlig infrastruktur og forsyningsinfrastruktur i form av veier, broer , bygninger, vannforsyningsrør og vannbehandlingsanlegg, avløpsrør og avløpsvannbehandlingsanlegg, elektriske verktøy, naturgassverk, parker, idrettsanlegg og telekommunikasjonssystemer og nettverk; skydatabehandlingstjenester, nemlig å tilby et skybasert samarbeidende innholdsstyringssystem som lar brukere bruke eller lage applikasjonsprogramvare som sørger for opprettelse, deling, hosting, publisering, lagring, analyse, redigering og manipulering av kart og geografiske data; å tilby virtuelle datamaskinsystemer og virtuelle datamaskinmiljøer gjennom skydatabehandling; programvare som en tjeneste (SaaS), nemlig hosting av SaaS cloud computing programvareplattformer for lagring, henting, analyse og visning av kart, geografisk informasjon og stedsbasert informasjon for offentlig infrastruktur og verktøysinfrastruktur; oppdatering og vedlikehold av programvare og databasesystemer; analyse av tekniske data, nemlig programvare- og maskinvaredesigntjenester for analyse av tekniske data innen kartdesign og håndtering av geografiske, geografisk refererte og romlige data, utarbeidelse av tekniske rapporter innen kartdesign og styring av geografisk , geografisk refererte og romlige data, og utarbeidelse av rapporter knyttet til tekniske prosjekter innen kartdesign og forvaltning av geografiske, geografisk refererte og romlige data; testing av dataprogramvare; teknisk støttetjenester for dataprogramvare; konvertering av data eller dokumenter fra fysiske til elektroniske medier; kartoppretting og tilpasningstjenester; kartografi og karttjenester; opprettelse av GPS-kart; tjenester for digitalisering av kart og kart; design av kart; hosting av nettsteder; vert for et nettsted med teknologi som lar brukere lage, tilpasse, dele og bruke digitale programvarekart; rådgivnings- og konsulenttjenester knyttet til lagring, gjenfinning, analyse og visning av data i et geografisk format, for kartdesign og for håndtering av geografiske, geografisk refererte og romlige data; gi informasjon knyttet til lagring, gjenfinning, analyse og visning av data i et geografisk format, for kartdesign og for håndtering av geografiske, geografisk refererte og romlige data via et nettsted

Påstander

prioritert innleveringsdato: 18. juni 2018, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 017919302 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester

1.933.084

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.933.084

Innleveringsdato2018-11-29

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Boon Tea, LLC2711 N. Sepulveda Blvd. #453Manhattan Beach, CA 90266 AMERIKAANSE STATER

Middel

NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP

300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (6)

Varer
Klasse 16

(1) Papir og papp; trykksaker, nemlig leksjonsplaner og tidsskrifter; bokbinder materiale; fotografier; skrivesaker og kontorrekvisitter, unntatt møbler, nemlig brevpapiretiketter, skrivesaker, skrivesaker, kulepenn, notatblokk, brevpapirmapper; klebemidler til papirvarer eller husholdningsformål; tegnematerialer og materialer for kunstnere, nemlig tegnepapir, blyanter, penner, børster, bøker, blekk; pensler; instruksjons- og undervisningsmateriell, nemlig trykt undervisningsmateriell, nemlig undervisningsfliser innen kunst og yoga; plastfolier, filmer og poser for innpakning og emballasje; skrivertype, trykkblokker

Klasse 21

(2) kokekar og servise, unntatt gafler, kniver og skjeer, nemlig tekanner, tekopper, skåler, karaffer, skåler, tebeholdere, tebeholdere, skjeer for tepulver og teblader; materialer for børstefremstilling, nemlig dyrebust; ubearbeidet og halvbearbeidet glass, unntatt bygningsglass; glassvarer, nemlig drikkeglassvarer innen te- og kaffedrikkeglassvarer, ikke for babyer eller barn, porselen, nemlig porselensfigurer og -statuer, og porselenskrus og keramikk innen servering av te og kaffedrikker, ikke for babyer eller barn

Klasse 30

(3) Kaffe, te, kakao og kunstkaffe; ris; tapioka og sago; mel og preparater laget av korn, nemlig frokostblandingsbarer frokostblandinger basert på korn, frokostblandinger, brød, bakverk og konfekt, nemlig sjokoladekonfekt, mandelkonfekt, konfektfondanter, spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser (krydder), nemlig chilisaus, sjokoladesaus; krydder; is (frosset vann); tørkede urter til matformål; konserverte hageurter

Klasse 31

(4) Rå og ubearbeidet landbruks-, akvakultur-, hage- og skogbruksprodukter, nemlig råtømmer; rå og ubearbeidet korn og kornfrø og frø av avlinger; frisk frukt og grønnsaker; friske urter; naturlige planter og blomster; løker, frøplanter og frø for planting; levende dyr, nemlig hunder; næringsmidler og drikker for dyr, nemlig hunder; malt til konsum og malt til destillering

Tjenester
Klasse 40

(1) Behandling av materialer, nemlig kunstreproduksjon, silketrykk

Klasse 41

(2) Yogatimer; Yoga trening; Yoga instruksjon; tilveiebringelse av online og personlig forelesninger og opplæring relatert til yoga; sinn-kropp treningstimer; pilatesbaserte klasser; utdannings- og rådgivningstjenester for fitness; pedagogiske tjenester for ernæring; tilby trenings- og treningsfasiliteter og helseklubbtjenester; Yogastudiotjenester

Klasse 44

(3) Rådgivningstjenester for ernæring

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 27. juni 2018, land eller kontor: HONG KONG, søknadsnummer: 304578003 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester (1); 6. juli 2018, land eller kontor: HONG KONG, søknadsnummer: 304589137 i forbindelse med samme type tjenester (2), (3)

1.933.352

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.933.352

Innleveringsdato2018-11-30

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Roche Diagnostics GmbHSandhofer Strasse 11668305 MannheimTYSKLAND

Middel

GOWLING WLG (CANADA) LLP

SUITE 1600, 1 FØRSTE CANADISK PLASS, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

VAREMERKEDETALJER

FORSØRGER

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 09

Dataprogramvare for tilkobling av intelligente enheter i et kundelaboratorium, nemlig smarte sensorer, smarte sendere, registrert dataprogramvare for klinisk informasjon knyttet til diagnostisering av sykdommer og tilveiebringelse av arbeidsflytstyring for patologer, til bedriftsdatabehandlingsapplikasjoner, nemlig programvare som tillater fjerntilgang for kontroll, service , administrere og overvåke disse intelligente enhetene via et globalt datanettverk og utveksling av nøkkelytelsesindikatorer i laboratorier mellom slike intelligente enheter og bedriftsdatabehandlingsapplikasjoner; global datanettverksbasert programvare for interaktiv varsling av nøkkelytelsesindikatorer i sanntid i et patologilaboratorium til og fra programvare for klinisk informasjon knyttet til diagnostisering av sykdommer og arbeidsflytstyring

Tjenester
Klasse 35

(1) Tilbyr konsulenttjenester til produsenter og distributører av intelligente enheter i et kundelaboratorium, nemlig smarte sensorer og smarte sendere; tilby konsulenttjenester til tjenesteleverandører av intelligente enheter i et kundelaboratorium, nemlig smarte sensorer og smarte sendere

Klasse 41

(2) Utdanning og tilveiebringelse av opplæring, nemlig organisering av seminarer, arbeidsgrupper, forskningsgrupper og konvensjoner og undervisning, innen medisin og medisinsk teknologi instrumenter, apparater, utstyr og metoder; Arrangering av konferanser innen medisin og medisinsk teknologi, instrumenter, apparater, utstyr og metoder; produksjon, fremskaffelse og reproduksjon av filmer for medisinske formål

Klasse 42

(3) Forskning og design av dataprogramvare; tekniske støttetjenester, nemlig fjernovervåking av laboratorieapparater og -instrumenter og fjernvedlikehold av programvare integrert i laboratorieapparater og -instrumenter; prosjekt- og systemintegrasjonstjenester designet for å hjelpe kunder med administrasjon av intelligente enheter i et kundelaboratorium, nemlig smarte sensorer og smarte sendere

1.934.156

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.934.156

Innleveringsdato2018-12-05

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFTPetuelring 13080809 MünchenTYSKLAND

Middel

GOWLING WLG (CANADA) LLP

SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (7)

Varer
Klasse 02

(1) billakk; Akryllakker for biler; Lakker for bruk i bilindustrien; belegg, nemlig polyuretanbelegg for biler og belegg i form av etterbehandling av biler; rustforebyggende, nemlig rustforebyggende maling i form av et belegg og rusthemmende preparater i form av et belegg for bruk på kjøretøy; konserveringsmidler, nemlig kjøretøykorrosjonshemmende preparater i form av et belegg; fargestoffer for bruk ved fremstilling av maling; rå naturlig harpiks.

Klasse 03

(2) Rengjøringsmidler, nemlig glassrensere, hjulrensere, bilinnredningsmidler, lærrensere, konvertible takrensere og bilrensere; poleringsmidler, nemlig bilpoleringsmidler og skinnpoleringsmidler; vaskemidler, nemlig vaskemidler for biler og vaskemidler såper; sjampoer og preparater for rengjøring av frontruter, nemlig vindusspylervæsker, alle for motorkjøretøyer; parfymer og kosmetikk; universalrengjøringspreparater, skurevæsker og pulvere for alle formål og skuremidler til generell bruk; poleringsmidler, nemlig bilpoleringsmidler og skinnpoleringsmidler; såper, nemlig ikke-medisinske kropps- og håndsåper, badesåper og kosmetiske såper; parfymeri; eteriske oljer for personlig bruk, aromatiske eteriske oljer, eteriske oljer for kosmetiske formål, eteriske oljer for aromaterapi; duftvann for biler i form av dufter.

Klasse 04

(3) Industrielle oljer og smørefett, nemlig smøremidler til alle formål, smørefett til generell bruk og bilfett; smøremidler, nemlig bilsmøremidler og bilsmøremidler; motoroljer; støvabsorberende, fuktende og bindende sammensetninger for å kontrollere støvforurensning; drivstoff, nemlig motorsprit; stearinlys; veker, nemlig veker til stearinlys og veker til stearinlys til tenning.

Klasse 06

(4) Metallnøkler for låser; delte ringer av vanlig metall for nøkler; metall låser; metall hengelåser; metallskruer, metallmuttere, metallbolter, metallbeslag i form av skiver, alt det foregående for motorkjøretøyer; metallbeslag, nemlig fjærer, skiver og muttere; deler og tilbehør til motorkjøretøyer og deres motorer, nemlig metallrørklemmer og metallkabelklemmer; flenser, hengsler, lekter, ikke-automatiske drivstoffdyser og nedvaskede spraydyser for kommersiell og industriell bruk, skrueringer, nagler, tetningshetter, tomme verktøykasser og tomme verktøykister, alle ovennevnte varer laget av metall; ikke-elektriske kabler og ledninger av vanlig metall; wire klut; ledning av antenner, nemlig aluminiumtråd; aluminum wire; kobbertråd, ikke isolert; sveisetråd; jerntråd; beholdere av metall for flytende brensel; metallbeholdere for lagring og transportformål; kobberringer, nemlig skrueringer av kobber; koblinger av metall for kjeder; smørenipler; metall butan drivstoffbeholdere selges tomme; transportable bygninger av metall, nemlig metallskur; metalliske materialer av metall for jernbanespor; små gjenstander av metallbeslag, nemlig nøkkelemner av metall og nøkkelsylindere av metall; rør og rør av metall for væske- og gassoverføring; malm av metall; metallrør og metallrør alle for maskineri; ikke-lysende og ikke-mekaniske metallskilt for dekorasjon; navneskilt av metall; nummerskilt, nemlig kjøretøyidentifikasjonsplater i form av metallregistreringsskilt og metallskilt; pengekasser av metall; safer; metalllåser.

Klasse 07

(5) Forbrenningsmotordeler for motorkjøretøyer, nemlig vifter, radiatorer, eksoslyddempere, startere for motorer og motorer, forgassere, drivstoffinnsprøytningsapparater, nemlig drivstoffinjektorer, belter, sylinderhoder, sylinderforinger for sylinderhoder, stempler, stempelsegmenter for stempler, stempelpinner for stempler, ventiler, nemlig kraftventiler for kaburettere, ventiler for pumper, ventiler som er motordeler for innføring av drivstoff-luftblandinger i forbrenningskamrene til forbrenningsmotorer, termostatiske reguleringsventiler, utslippsreduksjonsventiler, drivstofffiltre, oljefiltre, hastighetsregulatorer, nemlig turtallsregulatorer for motorer, elektriske generatorer, elektriske generatorer, generatorer, motorlager, girkasselagre, pumper, nemlig oljepumper, drivstoffpumper, vannpumper, pumper for kjølemotorer, diffusjon pumper, sirkulasjonspumper, smørepumper, hydrauliske pumper, eksosanlegg for kjøretøy, turboladere, kamaksler, veivaksler, veivaksler, koblingsstenger, tennplugger og elektriske tenningsanordninger, ventilatorer, motorer for likestrømsmaskiner, nemlig elektriske motorer for maskiner , dynamoer, lagre og eksosmanifolder og konstruksjonsdeler til disse; motorer og motorer for generering av elektrisitet og konstruksjonsdeler til disse; motordeler av alle typer, nemlig fordelerrotorer, fordelerhetter, spoler, ventildeksler til bilmotorer, motorhus, motorlager, sylinderhoder for motorer, vippearmer, skyvestenger, stempler, stempelringer, oljekjølere, veivhusluftere, olje tankplugger og -lokker, koblingsstenger, drivstoffinjeksjonsmoduler, oljepeilepinner til kjøretøy, oljepanner til landkjøretøyer, tenningsdeler, nemlig tenningsledninger, tenningsmagneter for motorer, og punkter, luftkondensatorer, sentrifugalviftekondensatorer, aksialviftekondensatorer, tenning deler til forbrenningsmotorer i form av kondensatorer, inntaksmanifolder, partikkelfiltre for eksossystemer for forbrenningsmotorer, kompressorer, motortetninger, ladeluftkjølere, drivstoff- og luftblandingsregulatorer, drivstoffkatalysatorer, motorlyddempere, motoreksossystemer bestående av rør, samlere og lyddempere, antiforurensningsanordninger i motorer og motorer, pneumatisk kontrollmekanisme for motorer og motorer, filtre for rensing og kjøling av luft til motorer, oljefiltre, luftfiltre for kjøretøymotorer og motorer, partikkelluftfiltre for eksosanlegg for forbrenning motorer, kjøleradiatorer for motorer og motorer, lyddempere for motorer og motorer, og vifter for motorer og motorer; kraftoverføringskoblinger for maskiner, unntatt for landkjøretøyer; maskiner for bearbeiding av metall, tre og plast, nemlig metallbearbeidingsmaskiner, treskjærings-, frese-, planleggings- og slipemaskiner, maskiner for støping av plast og konstruksjonsdeler til disse; innpakningsmaskiner; maskinverktøy for produksjon av bildeler og for produksjon av biler; løftejekker unntatt håndbetjente, nemlig hydrauliske og elektriske jekker; industriroboter for bearbeiding av metall, tre og plastmateriale; industrielle roboter for sveising; automater; jekker, nemlig kraftjekker, elektriske jekker og hydrauliske jekker.

Klasse 08

(6) Håndverktøy for reparasjon og vedlikehold av biler og sykler; lommekniver; barberhøvler; bestikk; gafler og skjeer.

Klasse 09

(7) Innspilt innhold, nemlig nedlastbare musikalske lydopptak, kinofilmer med biler, og dataprogrammer som inneholder digitale kart for globale posisjoneringsnavigasjonssystemer; elektroniske databaser innen biler registrert på datamaskinmedier; elektroniske publikasjoner, nemlig instruksjonshåndbøker for kjøretøy og kjøretøyservice registrert på datamaskinmedier eller i nedlastbar form; informasjonsteknologiutstyr, nemlig USB-dongler som trådløse nettverksadaptere for USB multimedia-tilkobling, og trådløse radiosendere og mottakere; dekorative magneter; apparater, instrumenter og kabler for elektrisitet, nemlig elektriske kabler og USB-ladeporter for bruk i kjøretøy; optiske enheter, forsterkere og korrigerere, nemlig kjøretøykameraer, ryggekameraer for kjøretøy, surroundkamerasystemer for kjøretøy som omfatter kjøretøykameraer, kjøretøysensorer for avstandskontroll og kjøretøyskjermer, og termiske bildekameraer; navigasjons-, veilednings-, sporings-, målrettings- og kartlagingsutstyr, nemlig bilnavigasjonsdatamaskiner, dataprogramvare som lar brukere søke og bestemme plasseringen av objekter, personer, steder og interessepunkter på digitale kart, dataprogramvare som gir navigasjon og kartinformasjon i form av digitale kart, og dataprogramvare for ruteplanlegging og førerassistanse, for bruk på mobiltelefoner, bærbare mediespillere, håndholdte datamaskiner og i biler; måle-, detekterings- og overvåkingsinstrumenter, indikatorer og kontrollere, nemlig kjøretøykameraer, kjøretøysryggekameraer, kjøretøysurroundkamerasystemer som omfatter kjøretøykameraer, kjøretøysensorer for avstandskontroll og kjøretøydisplaymonitorer, og termiske bildekameraer; kjøretøy om bord-systemer som omfatter maskinvare, programvare og skjermmonitorer for bruk ved lesing av førerrelevante data, nemlig trafikk- og værforhold, reisemålinformasjon og parkeringsinformasjon, samt til å gi informasjon om sikkerhet og bekvemmelighet, nemlig, informasjon om ruteplanleggingsassistanse, nødveihjelp, nødanropsfunksjoner, hjelp til gjenoppretting av stjålne kjøretøy, ekstern assistanse for opplåsing av dører, operatørassisterte anrop og concierge-tjenester; kjøretøy om bord-systemer som omfatter maskinvare, programvare og skjermmonitorer for bilapplikasjoner for bruk i drift og kontroll av underholdningssystemer i form av digitale musikk- og radiospillere, kommunikasjonssystemer som består av mikrofoner og lydhøyttalere, internettilgang og navigasjonsdatamaskiner for biler; optiske og akustiske digitale indikatorer for hastighet, retning, bevegelse og posisjon; elektriske apparater og instrumenter inkludert i denne klassen, nemlig elektriske kontrollsystemer for landkjøretøyer omfattende elektriske kontrollere, sensorer, temperaturkontroller, trådløse og kablede kontrollere og koblinger for varme- og luftkondisjoneringssystemer, og elektroniske nøkkelbrikker som fjernkontrollapparater; elektrisk og elektronisk signalering, kontroll som overvåking, testing, måling, telefon, brannslukking, kontroll, diagnostikk og sikkerhetsapparater og -instrumenter, nemlig elektroniske bevegelsessensorer, optiske sensorer, elektromagnetiske måledetektorer og avstandssensorer for bruk i automatiserte kjøresystemer; elektroniske, optiske og elektromagnetiske sensorer for å måle avstander fra et kjøretøy til andre objekter og detektere størrelsen og hastigheten til objekter som omgir et kjøretøy; apparater og instrumenter for ledning, svitsjing, transformasjon, regulering eller kontroll av elektrisitet, nemlig elektriske kabler, ladestasjoner for elektriske kjøretøy, elektriske kraftfordelingsenheter, batteribokser og terminalblokker, spenningsregulatorer for elektrisk kraft; optiske kondensatorer; elektriske spoler; elektriske plugger; elektriske releer; Nedlastbare lyd-, video- og audiovisuelle opptak med fotografiske bilder og informasjon innen motorkjøretøyer; apparater og instrumenter for lydopptak og lydgjengivelse, i form av digitale stemmeopptakere; radioer; apparater og instrumenter for overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder, nemlig digitale kameraer; magnetiske databærere i form av harddisker; databehandlingsutstyr, nemlig datamaskiner; datamaskiner; dataprogramvare for kartoppdateringer for globale posisjoneringsnavigasjonssystemer; interaktiv spillprogramvare; nedlastbare digitale filer innen datamaskinmodellversjoner av kjøretøy; datamaskinstøttet design (CAD) programvare for å lage, vise eller reprodusere datafiler av tredimensjonale virtuelle modeller av kjøretøy; dataprogramvare for å lage, vise og reprodusere 3D-modeller av kjøretøy; Dataprogramvare for bruk ved overvåking, drift og kontroll av motorkjøretøyer; datamaskinoperativsystemer programvare for ekstern tilkobling til datamaskiner i datanettverk, for muliggjøring av tilgang og inngangskontroll, for bruk av internett, for kompilering av driverdata og for å gi elektroniske programvareoppdateringer; dataprogramvare for bilapplikasjoner for bruk ved innsamling, lesing og behandling av driverrelevante data og for bruk i drift og kontroll av underholdningssystemer i form av digitale musikk- og videospillere, kommunikasjonssystemer i form av datamaskiner og telefoner, internettilgang og navigasjon; programvare for levering av informasjon om parkeringsplasser for kjøretøy; programvare for bevegelsesgjenkjenning for bruk i kjøretøy; programvare for talegjenkjenning; Nedlastbar dataprogramvare for visning av bilder av biler, for å gi produktinformasjon innen biler og for konfigurering, tilpasning og bestilling av biler; diagnostisk dataprogramvare for utførelse av bildiagnostikk; dataprogramvare, maskinvare og elektriske kabler for bruk i diagnose, reparasjon og vedlikehold av kjøretøy; elektronisk programvare og programvareoppdateringer, nemlig nedlastbar dataprogramvare og tilhørende datafiler for installasjon og oppdatering av dataprogramvare innen kjøretøyer og innen kjøretøyvedlikehold og reparasjon; programvare for å administrere og behandle kredittsøknader, finansieringskontrakter og leiekontrakter; kreditt screening programvare; programvare for administrasjon av kunderelasjoner; databasebehandlingsprogramvare innen kjøretøy og kjøretøydeler; dataprogramvare for å tilby søkbare og online databaser med informasjon innen kjøretøy, ettersalg og delelogistikk; programvare for betjening og bruk av kjøretøynøkler; dataprogrammer, nemlig maskinlesbare dataprogrammer for bruk i reproduksjon av kjøretøydesign; kalkulatorer; deler og tilbehør til motorkjøretøyer til land, nemlig antenner, tyverialarmer for biler, tyverivarslingsapparater og -instrumenter, nemlig elektrisk drevne systemer for tyverisikring og tyveribekjempelse og -instrumenter bestående av kretser for å slå av tenningen og immobilisering og låsing et kjøretøy; apparater og instrumenter for registrering av avstand og hastighet, nemlig elektroniske avstandsmålere og sensorer, og hastighetsmålere; lysende signaler, nemlig blinkende sikkerhetslys; apparater og instrumenter for å vise retning, nemlig monitorer og bilnavigasjonsdatamaskiner; lysende eller mekaniske signalpaneler og -tavler, nemlig kjøretøymonitorer og elektroniske berøringsskjermer; kabler, nemlig USB-kabler, optiske kabler, elektriske kabler, modemkabler og stereokabler; elektrisitetsrør; retningskompasser, navigasjonsinstrumenter, nemlig navigasjonsdatamaskiner for biler; Elektriske fiberoptiske koblinger; drivstoffnivåindikatorer; trykksensorer; hastighetsindikatorer i form av hastighetsmålere; temperaturindikatorer; vannstandsindikatorer; bil sikringer; måleinstrumenter, nemlig dekktrykkmålere, og sensorer for måling av avstander fra et kjøretøy til andre objekter og detektering av størrelsen og hastigheten til objekter som omgir et kjøretøy; apparater og instrumenter for registrering av avstand og hastighet, nemlig kilometertellere og hastighetsmålere; elektriske måleapparater, nemlig batteritestere for måling av batterihelse og ytelse; mikrometer; mikroprosessorer; halvledere; apparater og instrumenter for hastighetskontroll, nemlig turtellere for kjøretøy, hastighetsmålere for kjøretøy, cruisekontroller for kjøretøy, og hastighetssensorer for kjøretøy; termostater; klær for beskyttelse mot brann og ulykker, inkludert sko, støvler, vernehjelmer; kasseapparater; kalkulatorer; Brannslukningsapparat; branntepper; kjøretøy havari varseltrekant; batterier for kjøretøy; bilbatteriladere; briller; brilleglass; brilleinnfatninger; solbriller; beskyttende briller; lesebriller; korrigerende linser, nemlig korrigerende brilleglass; brillevesker; mobiltelefoner og mobiltelefontilbehør, nemlig, mobiltelefonhjelpekabler, mobiltelefonstropper, mobiltelefondeksler, mobiltelefonbatteriladere, mobiltelefondeksler, mobiltelefonholdere med hodeklips og bærevesker for mobiltelefoner; dataspillprogramvare og elektronisk spillprogramvare.

Klasse 11

(8) Apparater for belysning, nemlig lommelykter, lys for kjøretøy, billys for kjøretøyer, reservelys for kjøretøy, baklys for kjøretøy, blinklys for kjøretøy, lyspaneler for landkjøretøyer, spotlys for bruk i kjøretøy , bremselys for kjøretøy og baklys for kjøretøy; apparater for luftkondisjonering, nemlig klimaanlegg for kjøretøy, og klimakontrollsystemer for kjøretøy for luftkondisjonering, nemlig luftkondisjoneringsinstallasjoner for kjøretøy; apparater for oppvarming, nemlig varmeovner for kjøretøy; apparater for ventilasjon, nemlig ventilatorer for kjøretøy; spoler som er en del av varme- og kjøleinstallasjoner i form av fordampere for klimaanlegg; defrostere for kjøretøy; filtre for klimaanlegg; oppvarmingsapparater for tining av vinduer på kjøretøy; Led-lamper, lamper og lyspærer for retningssignaler for motorkjøretøyer; kjøretøy reflektorer; luftduftapparater, nemlig duftdispenseringsenheter for luftoppfriskere for kjøretøy.

Klasse 12

(9) Landkjøretøyer, nemlig biler, skyvescootere, motorscootere, mopeder, motorsykler og konstruksjonsdeler til de ovennevnte varer; motorer for motorkjøretøyer; formede deksler for ratt og monterte kjøretøysetetrekk; luftpumper for oppblåsing av biler og sykkeldekk; solskjermer, nemlig solskjermer for biler; takstativ; bagasjebærere og nett for biler; sykkelholdere for kjøretøy, seilbrettholdere for kjøretøy, skiholdere for kjøretøy, og dekksnøkjettinger som deler til landkjøretøyer; maskinkobling og transmisjonskomponenter for landkjøretøyer; tilhengerfester for biler; tilhenger koblinger; sikkerhetsinnretninger for innbrudd og tyveri, nemlig sikkerhetsalarmer for kjøretøy; sykkelstativer for kjøretøy; sklisikre kjeder, stropper og klemmer for kjøretøy; hodestøtter for kjøretøyseter; skjermer; sikkerhetsbelter for kjøretøyseter og kollisjonsputer; gasstanker for landkjøretøyer; vindavvisere for cabriolet; solskjermer og persienner, nemlig solgardiner tilpasset biler og skyggeskjermer for frontruter til biler; dekorativ trimming og striper, nemlig utvendig og interiør dekorative og beskyttende biler; bagasjerom, nemlig bagasjebærere for kjøretøy; sykler og sykkeltilbehør, nemlig sykkelstativ for biler, påmonterte sykkeltrekk, sykkelsaltrekk, rammer for bagasjebærere og skjermer for sykler; barnevogner; sikkerhetsseter for barn for kjøretøy; barnesikkerhetsseler for kjøretøyseter; sikkerhetsseter for spedbarn, nemlig sikkerhetsseter for bruk i biler; Hjul for biler, motorsykler og sykler; dekk; tyverisikrings-, sikkerhets- og sikkerhetsinnretninger og -utstyr for kjøretøyer, nemlig tyverisikring for biler og elektriske tyverisikringsinstallasjoner for kjøretøy; elektrisk drevne anti-carjacking systemer og instrumenter, nemlig system som består av kjøretøyalarm og kretser for, slå av tenningen og immobilisering og låsing av et kjøretøy; elektriske sigarer og sigarettennere for motorkjøretøyer.

Klasse 14

(10) Smykker, edelstener og ur- og kronometriske instrumenter, nemlig klokker og ur; kronografer som klokker, kronografer for bruk som ur; armbåndsur; lommeur; dekorative pinner; dekorative og kostymesmykker, amuletter, smykker, kjeder, nemlig smykkekjeder, halskjeder, klokkekjeder, og nøkkelringer, armringer, brosjer, halskjeder, slips og slipsnåler; mansjettknapper; nøkkelringer; små gjenstander av metallbeslag, nemlig nøkkelringer av metall.

Klasse 16

(11) Papir og papp; merker laget av papp; merker laget av papir; dekaler; klistremerker; selvklebende plastfolier for dekorative formål; trykksaker, nemlig trykte tidsskrifter innen bilindustrien; Trykte hefter som inneholder informasjon innen databehandlingsprogrammer og dataprogramvare; håndbøker, nemlig trykte håndbøker innen bilindustrien, operatør- og brukermanualer i form av trykte brosjyrer og annet skriftlig bakgrunnsmateriale for databehandlingsprogrammer og dataprogramvare; bokbinder materiale; fotografier; instruksjons- og undervisningsmateriell unntatt apparater, nemlig trykte instruksjonsmanualer, utdanningsmanualer og undervisningsmateriell i form av opplæringsmanualer innen føreropplæring, bilservice og -reparasjon og forhandleropplæring; plastmaterialer for emballasje inkludert i denne klassen, nemlig plastfilm for emballasje og plastposer for emballasje; skrivertype; utskrift blokker; trykte publikasjoner, nemlig brosjyrer, hefter og magasiner innen bilindustrien, bøker, nemlig bøker innen biler, trykte tidsskrifter innen biler, reiser og livsstil; skrivesaker, spesielt skriveredskaper, skrivemateriell, nemlig skrivetavler, skriveblekk og skrivepapir, skriveblokker og tegneblokker; notatblokker, dagbøker, kalendere, kort, nemlig blanke kort, notatkort og postkort; gratulasjonskort; konvolutter og innpakningspapir; malerkostsett bestående av malerkoster; fargestifter; pennaler.

Klasse 18

(12) Lær og lærimitasjoner, dyreskinn, dyreskinn, kofferter og reisevesker; bagasjevesker; paraplyer; parasoller; spaserstokker; kofferter; kort lommebøker; lommebøker; vesker; pengeposer, nemlig myntposer; ryggsekker; reisevesker, nemlig saccosekker for reise; håndvesker; skole ryggsekker; nøkkelvesker; vesker og etuier alle laget helt og hovedsakelig av lær og lærimitasjoner; holdere for merker og kredittkortholdere laget helt og hovedsakelig av lær og skinnimitasjoner; pisker; sele av dyr; salmakeri.

Klasse 20

(13) Møbler, nemlig kontormøbler, sittemøbler, campingmøbler, oppblåsbare møbler og utemøbler; speilene; bilderammer; statuer, figurer, kunstverk og ornamenter, alle laget av tre, kork, siv, stokk, kurv, skall, rav, perlemor, merskum og av plast; ikke-metalllåser.

Klasse 21

(14) Bærbare beholdere til alle formål for husholdnings- og kjøkkenbruk, ikke av edelt metall eller belagt med dette; husholdnings- og kjøkkenredskaper, ikke av edelt metall eller belagt med dette, nemlig oppvaskmaskiner, skimmere, cocktailsiler, spatler og rivjern; matbokser; sparegriser og sparebøsser for skolebarn og elever; kammer og svamper, nemlig skuresvamper, kjøkkenrensesvamper, toalettsvamper, badesvamper og universalsvamper; børster, nemlig barberbørster, hårbørster, badebørster, skobørster, tannbørster, rensebørster for bilhjul, børster for rengjøring av biler og bilkomponenter, husholdningsskrubbebørster og teppebørster; materialer for børstefremstilling, nemlig hestehår for børstefremstilling; artikler for rengjøringsformål, nemlig rengjøringsfiller og rengjøringskluter; Stålull; ubearbeidet eller halvbearbeidet glass, unntatt glass som brukes i bygningen; glassvarer, porselen og keramikk ikke inkludert i andre klasser, nemlig drikkevareglassvarer, porselenskrus og keramikkkrus; pumpedispensere for husholdningsformål, nemlig konsesjonsdispensere, nemlig dispensere for krydderpumper og manuelt aktiverte pumpedispensere for festing til beholdere for bruk ved dispensering av flytende såpe; artikler og materialer for rengjøringsformål, nemlig rengjøringssvamper, og rensebørster for sportsutstyr; ornamenter og myntbanker, alle laget helt og hovedsakelig av glass, porselen og keramikk; keramikkplater, krus, kar, serviettholdere og ringer, tabletter i form av tavleplater, flaskeåpnere, korketrekkere, plast-, kork- og porselensunderlag og pulverpresser; parfymesprøyter; ikke-elektriske bærbare kjølere og vakuumflasker, alt for mat og drikke; tallerkener, kokekarsett og beholdere, nemlig kjøkkenbeholdere for is, drikkeglass, drikkeglass og -kolber, bartøy, nemlig isskjeer og seltzerflasker.

Klasse 22

(15) ikke montert kjøretøydeksler og presenninger; tau; snorer laget av tekstilfibre; telt; seil; polstring og fyllmaterialer ikke av papir, papp, gummi eller plast, nemlig vatt for polstring og polstring; slepetau til biler.

Klasse 24

(16) Reisetepper; sengetepper; motruter, nemlig sengetøy; bordduker av tekstil; duker; gardiner; stoffer, nemlig stoffer til tekstilbruk, silkestoffer, strikkede stoffer, vevde stoffer og tøystoffer til tekstilbruk; flagg, nemlig tøyflagg, nylonflagg og stoffflagg; tekstiler og tekstilvarer inkludert i denne klassen, nemlig tekstilservietter, tekstilveggbekledninger og håndklær av tekstil.

Klasse 25

(17) Klær, nemlig t-skjorter, gensere, jakker og fritidsklær; Fottøy, nemlig sko og støvler; hodeplagg, nemlig hatter og capser.

Klasse 26

(18) Merker for bruk, nemlig pyntemerker i form av knapper eller nåler; klestilbehør, nemlig brosjer og spenner for klær; varmeklebende lapper for dekorasjon av tekstilartikler; sysett; blonder og broderi; bånd og tekstilfletter; knapper for klær og nyhetsknapper; kroker og øyne; nåler av edelt metall og synåler; merker for bruk ikke av edelt metall, nemlig pyntemerker; nåler, nemlig bobbynåler, sikkerhetsnåler, hårnåler og markeringsnåler; knapphullsnåler, nemlig dekorative nyhetsnåler brukt med knapphull; beltespenner; merker, nemlig pyntemerker; broderte emblemer.

Klasse 27

(19) Tepper og tepper for motorvogner og gulvbelegg i form av gulvmatter; gulvmatter for biler; formede og tilpassede gulvmatter for motoriserte landkjøretøyer.

Klasse 28

(20) Leker, nemlig lekebiler, leketøy for barn og utstoppede leker; brettspill; kortspill; skalamodellkjøretøyer og plastdeler for å lage kjøretøysett i skalamodeller; Fest og lek ballonger; sportsutstyr, nemlig surfebrett og snøbrett; leketøysminiatyrer av kjøretøy.

Tjenester
Klasse 37

(1) Reparasjon, vedlikehold, service, alt innen motorkjøretøyer og motorer og deler og komponenter dertil; rengjøring av motorkjøretøyer; tjenester for motoriserte landkjøretøyer og deler derav, nemlig reparasjon og vedlikehold av motoriserte landkjøretøyer og deler derav; konstruksjon, nemlig veibygging og bygningskonstruksjon; montering, nemlig installasjon av biler og dets strukturelle deler; havarihjelp til kjøretøy, nemlig reparasjon av kjøretøy; tuning av motorer og motorkjøretøyer, nemlig reparasjon og vedlikehold av motorer og motorkjøretøyer.

Klasse 38

(2) Telekommunikasjon, nemlig telematisk kommunikasjonstjeneste i kjøretøy som tilbyr trådløs kjøretøynavigasjon og sporing og utleie av telekommunikasjonsdatanettverksutstyr; levering av elektroniske datautvekslingstjenester (EDI); datamaskinkommunikasjon, nemlig satellittoverføring av meldinger og data for navigering med fly, digital overføring eller satellitt; tilby internettilgang.

Klasse 39

(3) leasing og utleie av kjøretøy; kjøretøyutleie, nemlig leid biltransport og sjåførdrevne bilutleietjenester; transport, nemlig biltransport; pakking av varer og forsyningskjedelogistikk og omvendt logistikktjenester for lagring av varer for andre med fly, jernbane, skip eller lastebil; tilrettelegging av reiseturer, nemlig transporttjenester for sightseeingturer og tilveiebringelse av transport for guidede turer; navigasjonstjenester, nemlig GPS-navigasjonstjenester og utleie av navigasjonssystemer; reise- og passasjertransport, nemlig transport av passasjerer og reisende med buss, fly, jernbane, båt, cruiseskip og biltransport; redning, berging, tauing og berging av biler; berging av biler, nemlig nødsleping av biler og lastebiler; parkering, nemlig kjøretøyparkering, bilparkering, parkeringshustjenester og parkeringsplasser; oppbevaring av kjøretøy.

Klasse 40

(4) Metallbehandling i form av metallbearbeiding; skreddersydd produksjon og montering av biler.

1.934.279

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.934.279

Innleveringsdato2018-12-05

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

MEDIENCE CO., LTD.4, Nonhyeon-ro 64-gilGangnam-gu, SeoulREPUBLIKKEN KOREA

Middel

RIDOUT & MAYBEE LLP

250 University Avenue, 5. etasje, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

VAREMERKEDETALJER

mediace

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 03

Såper til husholdningsbruk; tøymyknere for bruk i tøy; klesvask blekemiddel; tøy flekkfjernere; blekemidler for tøy; limpreparater for klesvask; parfymer; kosmetikk; solkrempreparater; boblebadpreparater for kosmetiske formål; bomullspinner for kosmetiske formål; maskepakke for kosmetiske formål; tannpleiemidler; munnvann, ikke til medisinske formål; flytende såpe for oppvask; vev impregnert med kosmetiske kremer; forhåndsfuktet ansikts- og kroppsrensende vev; sjampo; håndrensere

1 935 785

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1 935 785

Innleveringsdato2018-12-13

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Housewares America, Inc.28050 US Highway 19N, Suite 301Clearwater, FL 33761UNITE STATES OF AMERICA

Middel

PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP

1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

VAREMERKEDETALJER

Bakterieblokker

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 21

svamper, nemlig slipesvamper for kjøkkenbruk, skuresvamper til alle formål

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 12. desember 2018, land eller kontor: USA, søknadsnummer: 88/226 800 i forbindelse med samme type varer

1.935.886

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.935.886

Innleveringsdato2018-12-13

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Institute for Hormonal Health Professional Development Division Inc.5 Burlington StreetParisONTARION3L3E1

Middel

RONALD S. ADE LAW CORPORATION

102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3P2R8

SERTIFISERINGSMERKE DETALJER

IHH-sertifisert utøver

Varemerketype

Ord

Sertifiseringsmerke Standard

Helselegen må melde seg på og fullføre et online kurs gitt av søkeren bestående av en serie på 16 moduler som tar for seg grunnleggende kunnskap og integrerende konsepter i hormonell helsepraksis. Etter fullført kurs må utøvere bestå en online eksamen utstedt av søkeren og betale en månedlig betaling for å dra nytte av online støtte- og assistanseprogrammer gitt av søkeren for sertifiserte utøvere.

Tjenester
Klasse 44

medisinske tjenester innen obstetrikk, gynekologi og integrerende medisin; bio-identiske hormonerstatningsterapitjenester; naturopatiske helsetjenester, nemlig behandling og rådgivning av pasienter gjennom anvendelse av naturmedisin, naturopatisk terapi og naturopatisk helsehjelp; ernæringsrådgivningstjenester, nemlig rådgivning vedrørende kosthold, generell helse og ernæringsmessige midler.

1.936.497

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.936.497

Innleveringsdato2018-12-17

SøknadsspråkEngelsk

SØKERDETALJER

Søker

Majda Ficko31 Woodstone DrEast St PaulMANITOBAR2E0M5

VAREMERKEDETALJER

Jeg er hudpleie

Varemerketype

Ord

Varer
Klasse 03

Sjampoer og balsam; hår spray; klorfjerner for hud og hår; preparater for hårfjerning; hårskum; hårgeléer; hår glitter; kroppsmaling; kosmetikk; sminke; ikke-medisinske hår- og hudpleiepreparater; hudkrem; hud solkrem spray; solkrem krem; solkrem; solkrem spray; leppepomade; håndkrem; fotkrem; ansiktskrem.

1 936 949

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1 936 949

Innleveringsdato2018-12-19

Søknadsspråkfransk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

PRINTEMPS102, rue de Provence75009 PARISFRANKRIKE

Middel

Å GJØRE

630, boul. René-Lévesque West, 20. etasje, Montreal, QUEBEC, H3B1S6

VAREMERKEDETALJER

VÅR

Varemerketype

Ord

Varer
Klasse 03

(1) Såper til personlig bruk, parfymer, eteriske oljer til personlig bruk, kosmetikk, røkelse, hårkremer.

Klasse 24

(2) Stoffer for tekstilbruk; sengetepper og bordplater; husholdnings- og dukertøy (unntatt duker av papir).

Tjenester
Klasse 35

Fremme salg av andres varer, nemlig følgende: såper til personlig bruk, parfymer, eteriske oljer til personlig bruk, kosmetikk, røkelse, hårkremer, edle metaller og deres legeringer for ikke-dental bruk, stoffer, hodedekker og senger og bordplater, husholdnings- og duker, datamaskiner, telefoner, nettbrett og fjernsynsapparater, med alle midler for offentlig kommunikasjon for detaljsalg, nemlig via elektroniske kommunikasjonsnettverk, ved salgsfremmende konkurranser, gjennom Internett-annonser, gjennom et kundelojalitetsprogram, gjennom en kunde rabattprogram, gjennom salgsfremmende konkurranser og gjennom distribusjon av relaterte trykksaker, gjennom distribusjon og administrasjon av privilegerte brukerkort; Detaljhandelstjenester med såper til personlig bruk, parfymer, essensielle oljer for personlig bruk, kosmetikk, røkelse, hårkremer; detaljhandelstjenester med tekstiler, sengetepper og bordplater; detaljbutikktjenester med husholdnings- og dukertøy; nettbutikktjenester med såper for personlig bruk, parfymer, essensielle oljer for personlig bruk, kosmetikk, røkelse, hårkremer; nettbutikktjenester med husholdnings- og dukertøy; organisering av utstillinger og arrangementer for kommersielle eller reklameformål innen følgende områder: såper til personlig bruk, parfymer, essensielle oljer til personlig bruk, kosmetikk, røkelse, hårkremer, edle metaller og deres legeringer til annen bruk enn tannleger, stoffer, sengetepper og bordtrekk, husholdnings- og duker, datamaskiner, telefoner, nettbrett og TV-apparater; nettbutikktjenester med datamaskiner, telefoner, nettbrett, TV-apparater; postordretjenester innen klær, sengetøy, husholdningsartikler; distribusjon av prøver for reklameformål; distribusjon av reklamemateriell for andre gjennom brosjyrer, prospekter, trykksaker og prøver; demonstrasjon av klær på et e-handelsnettsted; produktsalgsfremmende tjenester i form av et belønningsprogram knyttet til bruk av lojalitetskort, nemlig organisering og ledelse av rabattkortlojalitetsprogrammer; organisering av moteshow for kommersielle formål; fremme salg av varer og tjenester fra andre gjennom begrensede tidskampanjer via Internett; reklame for varer og tjenester fra andre; utleie av annonseplass for andre.

1 937 078

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1 937 078

Innleveringsdato2018-12-19

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Light Effect Apparel LLC3905 State StreetSuite 7291Santa Barbara, CA 93105US FORENEDE STATER

Middel

CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP

SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

VAREMERKEDETALJER

KANNDEDDELING

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 03

(1) Cannabisbaserte essensielle oljer; eteriske oljer som inneholder cannabis for kosmetisk bruk; eteriske oljer som inneholder cannabis for bruk i mat; elektronisk sigarettvæske (e-væske) som består av eteriske oljer fra cannabis.

Klasse 30

(2) Tørkede urter, nemlig cannabisurter til næringsformål; bearbeidede urter, nemlig cannabisurter til næringsformål for bruk som ingrediens i næringsmidler; bearbeidede urter, nemlig cannabisurter til matformål med det formål å forsterke matens fornøyelige karakter.

Klasse 34

(3) Cannabis-urter for røyking; sigaretter og elektroniske sigaretter som inneholder cannabis; sigaretter og elektroniske sigaretter som inneholder cannabisrelaterte stoffer; patroner som selges fylt med cannabis for elektroniske sigaretter; patroner som selges fylt med cannabisrelaterte stoffer for elektroniske sigaretter.

1.938.184

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.938.184

Innleveringsdato2018-12-27

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Cyber ​​Defense QCD Corporation#308 - 1505 Laperriere AveOttawaONTARIOK1Z7T1

Middel

MBM INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY

275 SLATER STREET, 14. ETASJE, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

VAREMERKEDETALJER

SYDEF

Varemerketype

Ord

Varer
Klasse 09

Sikkerhetsprogramvare.

Tjenester
Klasse 42

Datasikkerhetstjenester, nemlig tilveiebringelse av online ikke-nedlastbar programvare for bruk i deteksjon, overvåking og løsning av trusler innen cybersikkerhet; endepunktsikkerhetstjenester for datamaskiner.

1 939 007

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1 939 007

Innleveringsdato2019-01-04

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Mirion Technologies (Imaging) LLC315 Daniel Zenker Dr. #200Horseheads, NY 14845USA

Middel

MERKER & FUNKSJON

180 Kent Street, Suite 1900, Ottawa, ONTARIO, K1P0B6

VAREMERKEDETALJER

HYPERION

Varemerketype

Ord

Varer
Klasse 09

Strålingstolerante kameraer og tilbehør og deler derav, nemlig kameralinser, kabler, monteringsbraketter, kamerafiltre, kameravesker, beskyttelsesvesker, stativer og kontrollsystemer, alt for bruk i atomindustrien.

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 26. desember 2018, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 88/241 853 i forbindelse med samme type varer

1.941.053

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.941.053

Innleveringsdato2019-01-16

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Peter Cunningham802 West Bay RoadGrand Pavilion, Suite 2330998Grand Cayman, KY1-1204CAYMAN ISLANDS

Middel

KATE HENDERSON

128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (8)

Varer
Klasse 09

Dataprogramvareplattformer for sosiale nettverk; dataprogramvare for å laste opp, importere, laste ned, få tilgang til, motta, overføre, legge ut, vise, lage, samarbeide om, samhandle med, merke, kommentere, blogge, strømme, koble til og dele historier, fotografiske bilder, videoer og lydopptak og forestillinger, tekstmeldinger, grafiske bilder og informasjon via globale datamaskin- og kommunikasjonsnettverk, alt det ovennevnte innen familieliv, familiehistorier, familiehistorie, nyheter og underholdning; dataprogramvare for tilgang til, spørring og analyse av informasjon lagret i databaser og datavarehus; dataprogramvare for sending og mottak av tekstmeldinger og direktemeldinger via Internett; dataprogramvare i form av en mobilapplikasjon som gjør det mulig for brukere av elektroniske kommunikasjonsnettverk å laste opp, importere, laste ned, få tilgang til, motta, overføre, legge ut, vise, opprette, samarbeide om, samhandle med, merke, kommentere, blogge, streame, koble til og dele historier, fotografier, videoer og lydopptak og forestillinger, tekstmeldinger, grafiske bilder og informasjon via globale data- og kommunikasjonsnettverk, alt det ovennevnte innen familieliv, familiehistorier, familiehistorie, nyheter og underholdning.

1.941.138

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.941.138

Innleveringsdato2019-01-16

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

OROLIA HOLDING SAS2405 Route des Dolines Building Drakkar 2 Sophia-Antipolis06560 ValbonneFRANKRIKE

Middel

BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP

1100, boul. René-Lévesque West, 25. etasje, Montreal, QUEBEC, H3B5C9

VAREMERKEDETALJER

SPECTRACOM

Varemerketype

Ord

Varer
Klasse 09

(1) Datamaskiner; radio beacons; retning beacons; vann nødsignaler; beacon mottakere; redningsbøyer; signalbøyer; merkebøyer; liv belter; sikkerhet presenninger; redningsvester; livreddende kapsler for naturkatastrofer; personell sporing enheter; Global Positioning System (GPS) mottakere og sendere; dataprogramvare for Global Positioning Systems (GPS); programvare for GPS-navigasjon; dataloggere og opptakere; dataservere; sky-servere; timing sensorer; automatiske tidsbrytere; elektriske brytere tidtakere; tidsbrytere; tidskontroll brytere; frekvens synthesizere; frekvenstellere; frekvensavledere; frekvens modulatorer; frekvensindikatorer; frekvensstabilisatorer; frekvensomformere og transformatorer; frekvensvekslere; frekvensmodulasjonsapparater; høyfrekvente brytere; satellitter; interkommunikasjonssatellitter; satellitter for vitenskapelige formål; satellitt-prosessorer; satellittjordstasjoner; programvare for satellittnavigasjonssystemer; etuier for satellittnavigasjonssystemer; satellitt-antenner; mottaksantenner for satellittkringkasting; satellitt antenner; satellitt-sendere; nødsignalsendere; sendere for å sende ut nødsignaler; transpondere; transceivere; satellitt- og radarmottakere; radarsystemer; satellittnavigasjonsenheter og -systemer; sikkerhetsprogramvare; programvare for nettverks- og enhetssikkerhet; trådløse kontrollere for å fjernovervåke og kontrollere funksjonen og statusen til sikkerhetssystemer; signalforsterkere; signal prosessorer; mikro-prosessorer; integrerte kretskort; integrerte kretskort; integrerte kretsmoduler; integrerte kretser brikker; nødvarsellys; sonarer; marine dybdesøkere.

Klasse 14

(2) Atomklokker; kontrollklokker (masterklokker); oscillatorer for klokker;

Tjenester
Klasse 35

Bedriftsledelse; Business administrasjon; lagerstyring; tilveiebringelse av elektroniske kommersielle kataloginformasjonstjenester; salgsdemonstrasjon for andre; reklame for varer og tjenester fra andre; arrangering og gjennomføring av messer innen globale posisjoneringssystem (GPS) og globale navigasjonssatellittsystem (GNSS) løsninger; import-eksport byråer; rådgivnings- og konsulenttjenester knyttet til import-eksportbyråer; sammenstilling av statistikk; systemisering av informasjon til datamaskindatabaser; oppdatering og vedlikehold av data i datamaskindatabaser; databaseadministrasjonstjenester; tilveiebringelse av informasjon relatert til databehandling; sammenstilling av statistiske data for bruk i vitenskapelig forskning;

Påstander

Prioritert innleveringsdato: 11. januar 2019, land eller kontor: EUIPO (EU), søknadsnummer: 018009212 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester

1.941.288

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.941.288

Innleveringsdato2019-01-17

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

New England Biolabs, Inc.240 County RoadIpswich, MA 01938USA

Middel

GOWLING WLG (CANADA) LLP

SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VAREMERKEDETALJER

ENGEN

Varemerketype

Ord

Varer
Klasse 01

Mutasjonsdeteksjonsreagenser for medisinsk-vitenskapelig laboratorieforskning; genomredigeringsreagenser og polynukleotidsammenstillingsreagenser for vitenskapelig og forskningsmessig bruk.

1.941.442

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.941.442

Innleveringsdato2019-01-18

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Strainprint Technologies Ltd.55 Town Center Court Suite 506ScarboroughONTARIOM1P4X4

Middel

TRINA K. FRASER

(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

VAREMERKEDETALJER

MINDFULLT MEDISERT

Varemerketype

Ord

Varer
Klasse 09

(1) Applikasjoner for mobiltelefoner for å tillate brukere å spore og analysere forbrukerforbruk av cannabis til medisinske formål; dataprogramvare for bruk ved sporing og analyse av forbrukerforbruk av cannabis til medisinske formål

Klasse 25

(2) Reklameartikler, nemlig t-skjorter, gensere

Tjenester
Klasse 42

(1) Leverandør av programvare som en tjeneste (SAAS), nemlig å tilby midlertidig bruk av nettbasert, ikke-nedlastbar programvare for å tillate brukere å spore og analysere forbrukerforbruk av cannabis til medisinske formål

Klasse 45

(2) Nettbaserte sosiale nettverkstjenester for registrerte brukere for å delta i diskusjoner, få tilbakemeldinger fra sine jevnaldrende, danne virtuelle fellesskap og engasjere seg i sosiale nettverk innen medisinsk cannabis

1.941.777

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.941.777

Innleveringsdato2019-01-21

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Bariton Inc.165 Royal Orchard BlvdThornhillONTARIOL3T3E1

Middel

WILSON LUE LLP

250 University Avenue, 5. etasje, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

VAREMERKEDETALJER

BARITONE

Varemerketype

Ord

Varer
Klasse 07

(1) Elektriske matmiksere, elektriske matprosessorer, elektriske matmiksere, elektriske mathakkere, elektriske minihakkere, elektriske minimatkverner, elektriske håndmiksere, elektriske stativmiksere; elektriske kniver; maskiner for å lage brus; elektriske støvsugere; juice extractors; knivslipere; elektriske; elektriske boksåpnere; elektriske kaffekverner; elektriske matskjærere; elektriske kjøttkverner; sitrus juicers; elektriske; elektriske eggevisper.

Klasse 08

(2) Knivslipere; ikke-elektriske grønnsaksskrellere og boksåpnere; elektriske strykejern; elektriske dampstrykejern; elektriske barbermaskiner; elektriske hårtrimmere; elektriske hårklippere; elektriske og ikke-elektriske hårfjerningsapparater; pizza kuttere; ikke-elektriske boksåpnere; grønnsaksskrellere; kjøttmørnere i form av kjøkkenklubber; bestikk; bestikk som er kniver, gafler og skjeer.

Klasse 09

(3) Steketermometre; kjøkken vekter; måleskjeer, målebeger, måleskåler.

Klasse 11

(4) Elektriske apparater, nemlig brødristere, brødrister, sandwichgriller, pizzellepresser, matdampere, elektriske fonduegryter, raclettegriller, saktekokere, riskokere, elektriske gryter, elektriske woker, popcornmaskiner, vannkjølere, elektriske griller, elektriske stekeplater, elektriske paninikokere, elektriske apparater for fremstilling av yoghurt, elektriske varmeovner for tåteflasker, elektriske kaffetraktere, elektriske espressomaskiner, elektriske pastamaskiner, elektriske matdampere, iskremmaskiner, elektriske vaffelmaskiner, elektriske is-cappuccino- og espressomaskiner , temaskiner, elektriske tekokere, elektriske samovarer, elektriske eggekokere, frityrkokere, brødbakere, elektriske ismaskiner, elektriske varmtvannsdispensere og matdehydratorer; elektriske kjøleskap for husholdningsformål; kokeovner for husholdningsbruk; dampovner for husholdningsbruk; konveksjonsovner; elektrisk komfyr matter; elektriske slaktekyllinger, nemlig elektriske broilerovner; elektriske mikrobølgeovner; elektriske varmestråler; stå fans; skrivebord fans; takvifter; luftfuktere; hårfønere.

Klasse 21

(5) Baketøy, bordglass, drikkeglass, servise; skjærebrett, kjøkkenredskaper og gadgets, nemlig dreiere, skjeer, øser, pastaservere, paiservere, skimmere, hvitløkspresser, rivjern til kjøkkenbruk, tråklebørster, tråkleskjeer, visper, iskremskjeer, mandoliner og mikseboller; glassvarer, nemlig bordglassvarer, ølglass, drikkeglass, vannglass, vinglass, skyteglass; ikke-elektriske vannkoker; kokekar, nemlig gryter og panner i rustfritt stål og pinnefrie, keramiske bakefat, matoppbevaringsbeholdere av plast; små husholdningsredskaper og beholdere, nemlig, kasseroller, kasseroller, buljongkjeler, bain-maries, doble kjeler, sautepanner, grytebeholdere, gryter, grytetrekk, grytetrekk, gratengpanner, bakepanner, brøddeighevekurver, serveringsbrett , måltidsbrett, bakebrett, dørslag, arbeidsskåler og trekk, kjøkkenredskapsholdere, stativer, tilbehørsholdere, øser, skumspader, spatler, trakter, kjevler, maler for skjæring av deig, ringer for oppbevaring av bakevarer, konditorkuttere, deigkuttere , og ovnsvotter til bruk ved matlaging eller servering av mat; husholdningsredskaper, nemlig dreiere; blandeskjeer; serveringsskjeer; hull skjeer; kjøkkentilbehør, nemlig brødbokser, serviettholdere, papirhåndkleholdere, krus og holdere, krydderhyller, kjøkkenbokser, bananhengere, lazy susans, oppskriftsbokser, bestikkarrangører, bestikk i skuffer, tallerkenstativer, grytelokkstativer, gryte arrangører, servantsett bestående av såpeholdere, såpedispensere, understell, salt- og pepperkverner, salt- og pepperbøsse, kokebokholdere, skjestøtter og ostebrett; bartilbehør, nemlig korketrekkere, isbøtter, cocktailshakere, vinstativer og drikkeunderlegg; strykebrett.

Klasse 24

(7) Kjøkkenhåndklær av tekstil.

Klasse 25

(8) Forklær.

Klasse 30

(6) Kaffekapsler og kaffeputer.

Tjenester
Klasse 35

Detaljhandel, engros og distribusjon innen kjøkkenutstyr, husholdningsartikler og hvitevarer.

1.942.158

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.942.158

Innleveringsdato2019-01-23

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Peter L. Biro7 Audubon CourtTorontoONTARIOM2N1T8

Middel

PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP

SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

VAREMERKEDETALJER

SEKSJON 1

Varemerketype

Ord

Tjenester
Klasse 38

(1) gi tilgang til en online søkbar database med spørsmål og svar innen politikk og filosofi; gi tilgang til et online interaktivt diskusjonsnettsted innen politikk og filosofi

Klasse 41

(2) Utdanningstjenester, nemlig å tilby konferanser, seminarer og andre fora for foredragsholdere for å utdanne andre innen samfunnsopplæring med hensyn til individuell frihet, borgerskap og demokrati.

Klasse 42

(3) Datatjenester, nemlig vertskap for virtuelle fellesskap for registrerte brukere for å organisere grupper, arrangementer, delta i diskusjoner, samle informasjon og ressurser og engasjere seg i sosiale nettverk; vertskap for digitalt innhold online, nemlig journaler, blogger, bilder, videoer, podcaster; tilveiebringelse av ikke-nedlastbar programvare som gjør det mulig for brukere å søke, lokalisere og kommunisere med andre innen politikk og filosofi via elektroniske kommunikasjonsnettverk; vert for et nettsamfunn for registrerte brukere for å dele informasjon, bilder, lyd- og videoinnhold og engasjere seg i kommunikasjon og samarbeid mellom og seg imellom, for å danne grupper og engasjere seg i sosiale nettverk

1.942.891

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.942.891

Innleveringsdato2019-01-28

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

FITTIN9 Janyary St., 68BRU-394006 VoronezhRUSSIAN FEDERATION

Middel

MILTONS IP/P.I.

#200-15 Fitzgerald Road, Ottawa, ONTARIO, K2H9G1

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (9)

Tjenester
Klasse 35

(1) Reklame for andres varer og tjenester; Markedsføring av varer og tjenester til andre levert gjennom et interaktivt nettsted, nemlig markedsføring av merker og tjenester til sko- og klesselskaper basert på størrelsesinformasjon innhentet gjennom dataprogramvare som forbrukere kan bruke for å finne sko og klær som passer bedre.

Klasse 42

(2) Industriell design; dataprogramering; programvaredesign; utvikling og oppdatering av dataprogramvare; rådgivning innen design og utvikling av maskinvare; kjole design; grafisk design; forskning og utvikling av nye produkter for andre; gjenoppretting av datadata; vedlikehold av dataprogramvare; datasystemanalyse; datasystem design; kopiering av dataprogrammer; konvertering av data eller dokumenter fra fysiske til elektroniske medier; opprette og vedlikeholde nettsider for andre; installasjon av dataprogramvare; konvertering av dataprogrammer og data, annet enn fysisk konvertering; rådgivning om dataprogramvare; tilveiebringelse av søkemotorer for internett; overvåking av datasystemer ved fjerntilgang; programvare som en tjeneste [SaaS]-leverandør innen feltet for å tilby kundens personlige stylingtjenester; tekniske støttetjenester i form av feilsøking av maskinvare- og programvareproblemer; elektronisk datalagring for arkivering av personlige poster; tilveiebringelse av informasjon om datateknologi og programmering via et nettsted; leverandør av skydatabehandlingstjenester for generell lagring av data; skydatabehandling som gir programvare for databaseadministrasjon; outsourcing av tekniske støttetjenester i form av feilsøking av maskinvare- og programvareproblemer; rådgivning innen datateknologi.

Klasse 45

(3) Personlige stylingtjenester som består av oppmåling og tilpasning av sko.

1 942 979

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1 942 979

Innleveringsdato2019-01-28

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Cocona, Inc.5480 Valmont Road, Suite 300Boulder, CO 80301FORENESTE STATER

Middel

SMART & BIGGAR LP

SUITE 900, METCALFE STREET 55, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (10)

Varer
Klasse 18

(1) Hestedekker; saler; Pads for hestesaler

Klasse 20

(2) Sengeputer; Senger, madrasser, puter og bolster

Klasse 24

(3) Erstatninger for tekstiler, nemlig tekstilerstatningsmaterialer laget av syntetiske materialer; Vevd stoff; Syntetiske stoffer, nemlig syntetiske fiberstoffer og semisyntetiske fiberstoffer; stoff, nemlig stoff som blander naturlige og syntetiske materialer i form av bomull, silke, polyester og nylonstoffer; Tekstilstoff for fremstilling av lin; Sengetøy; Stoff for fottøy; Stoff til klær, nemlig strikkede, nylon-, polyester- og vevde stoffer for jeans, jerseys, kortermede og langermede t-skjorter, underplagg, joggebukser, sweatshirts, shorts, poloskjorter, dressskjorter, skjørt, gensere , jakker, kåper, gensere, dresser for menn og kvinner, slips, kjoler, hansker, hodeplagg og sokker; Sengetøy; Sengetepper; dyner; Sengetepper, Sengetøy; Sengeklær, nemlig ulltepper og syntetiske tepper, sengeskjørt, dynetrekk, dyner, dyner, og syntetiske og naturlige sengetepper; Madrasstrekk, putetrekk; Putevar; Laken i form av tekstiler, nemlig sengetøy; Soveposer; Babysengetøy, nemlig svøpetepper, støtfangere til barnesenger, sengetøy for barneseng, krybbeskjørt, krybbetepper og bleieskiftetrekk ikke av papir; Møbelstoffer

Klasse 25

(4) Skjorter med korte eller lange ermer; Shorts; Sportsshorts, nemlig atletisk shorts, inkludert shorts for basketball, tennis, fotball og fotball, sykkelshorts, løpeshorts, badeshorts og turshorts; skjørt; Atletisk klær, nemlig jerseys, badedrakter, våtdrakter, skidrakter, trikoter, hansker og atletiske topper og underdeler for yoga, fotturer, løping og sykling; atletiske uniformer, militæruniformer, uniformer for medisinsk personell, skoleuniformer; Skrubbe topper og bukser ikke for kirurgiske formål; Drakter for menn og kvinner; Hodeplagg, nemlig hatter og capser, tunger, ansiktsmasker som hodeplagg, visirer som hodeplagg; Hjelmforinger, nemlig foringer til sykkelhjelmer, foringer til motorsykkelhjelmer, hockeyhjelmforinger; Yttertøy, nemlig kåper, jakker og hatter; sportsklær, nemlig polstrede skjorter, polstrede bukser og polstrede shorts; Thobes; Hijabs; Svøpeklær, nemlig soveplagg, babybodyer, plagg i ett stykke for barn, lekedrakter i ett stykke, skulderomslag, teppesviller

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 5. september 2018, land eller kontor: USA, søknadsnummer: 88/105 651 i forbindelse med samme type varer

1 943 009

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1 943 009

Innleveringsdato2019-01-28

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Cocona, Inc.5480 Valmont Road, Suite 300Boulder, CO 80301FORENESTE STATER

Middel

SMART & BIGGAR LP

SUITE 900, METCALFE STREET 55, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

VAREMERKEDETALJER

37,5

Varemerketype

Ord

Varer
Klasse 18

(1) Hestedekker; saler; Pads for hestesaler

Klasse 20

(2) Sengeputer; Senger, madrasser, puter og bolster

Klasse 24

(3) Erstatninger for tekstiler, nemlig tekstilerstatningsmaterialer laget av syntetiske materialer; Vevd stoff; Syntetiske stoffer, nemlig syntetiske fiberstoffer og semisyntetiske fiberstoffer; stoff, nemlig stoff som blander naturlige og syntetiske materialer i form av bomull, silke, polyester og nylonstoffer; Tekstilstoff for fremstilling av lin; Sengetøy; Stoff for fottøy; Stoff til klær, nemlig strikkede, nylon-, polyester- og vevde stoffer for jeans, jerseys, kortermede og langermede t-skjorter, underplagg, joggebukser, sweatshirts, shorts, poloskjorter, dressskjorter, skjørt, gensere , jakker, kåper, gensere, dresser for menn og kvinner, slips, kjoler, hansker, hodeplagg og sokker; Sengetøy; Sengetepper; dyner; Sengetepper, Sengetøy; Sengeklær, nemlig ulltepper og syntetiske tepper, sengeskjørt, dynetrekk, dyner, dyner, og syntetiske og naturlige sengetepper; Madrasstrekk, putetrekk; Putevar; Laken i form av tekstiler, nemlig sengetøy; Soveposer; Babysengetøy, nemlig svøpetepper, støtfangere til barnesenger, sengetøy for barneseng, krybbeskjørt, krybbetepper og bleieskiftetrekk ikke av papir; Møbelstoffer

Klasse 25

(4) Skjorter med korte eller lange ermer; Shorts; Sportsshorts, nemlig atletisk shorts, inkludert shorts for basketball, tennis, fotball og fotball, sykkelshorts, løpeshorts, badeshorts og turshorts; skjørt; Atletisk klær, nemlig jerseys, badedrakter, våtdrakter, skidrakter, trikoter, hansker og atletiske topper og underdeler for yoga, fotturer, løping og sykling; atletiske uniformer, militæruniformer, uniformer for medisinsk personell, skoleuniformer; Skrubbe topper og bukser ikke for kirurgiske formål; Drakter for menn og kvinner; Hodeplagg, nemlig hatter og capser, tunger, ansiktsmasker som hodeplagg, visirer som hodeplagg; Hjelmforinger, nemlig foringer til sykkelhjelmer, foringer til motorsykkelhjelmer, hockeyhjelmforinger; Yttertøy, nemlig kåper, jakker og hatter; sportsklær, nemlig polstrede skjorter, polstrede bukser og polstrede shorts; Thobes; Hijabs; Svøpeklær, nemlig soveplagg, babybodyer, plagg i ett stykke for barn, lekedrakter i ett stykke, skulderomslag, teppesviller

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 5. september 2018, land eller kontor: USA, søknadsnummer: 88/105 646 i forbindelse med samme type varer

1.943.366

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.943.366

Innleveringsdato2019-01-30

SøknadsspråkEngelsk

SØKERDETALJER

Søker

RAJVINDRA NANUAN2538 35 St NWEdmontonALBERTAT6L4G3

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (11)

Varer
Klasse 21

Brennevinsflaske i glass

1.943.511

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.943.511

Innleveringsdato2019-01-30

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

SSIMWAVE Inc.375 Hagey BlvdSuite 310WaterlooONTARION2L6R5

Middel

BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.

SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40. ETASJE, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VAREMERKEDETALJER

VITENSKAPEN Å SE

Varemerketype

Ord

Varer
Klasse 09

Dataprogramvare for måling av opplevelseskvalitet, overvåking, analyse og optimering for video- og lydinnhold, nemlig TV-programmering, TV-reklame, film og strømming, virtuell virkelighet og spillvideotjenester.

Tjenester
Klasse 42

Tilbyr online ikke-nedlastbar programvare for måling av opplevelseskvalitet, overvåking, analyse og optimalisering for video- og lydinnhold, nemlig TV-programmering, TV-reklame, film og strømming, virtuell virkelighet og spillvideotjenester.

1.943.756

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.943.756

Innleveringsdato2019-01-31

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Prodigy Inc.215-276 Carlaw AveTorontoONTARIOM4M3L1

Middel

JENNIFER SANDER

200-140 Yonge St., Toronto, ONTARIO, M5C1X6

VAREMERKEDETALJER

VIDUNDERBARN

Varemerketype

Standard tegn

Tjenester
Klasse 35

(1) Gavetjenester, nemlig en online gavebestillingstjeneste som matcher kjøperens eller gavegiverens krav med gavemottakerens ønsker og behov; Reklame- og salgsfremmende tjenester, nemlig reklame og promotering av tredjepartsbedrifter grunnlagt eller medstiftet av kvinner gjennom trykt publikasjon, elektronisk publisering, sosiale medier, fjernsyn, radio og arrangementer, nemlig festivaler, konferanser, webinarer, workshops og seminarer;

Klasse 36

(2) veldedige tjenester, nemlig tildeling av en del av inntektene som bestemt til en veldedig eller ideell organisasjon;

Klasse 39

(3) Levering av tilpassede gaver;

Klasse 41

(4) Utdanningstjenester, nemlig workshops og seminarer innen kvinnelige entreprenører, forretningsnettverk, forretningsveiledning, egenomsorg og håndverk; Tilby pedagogisk informasjon innen kvinnelige gründere, forretningsnettverk, forretningsmentorskap, egenomsorg og håndverk via et nettsted; Gi informasjon innen kvinnelige gründere, forretningsnettverk, forretningsmentorskap, egenomsorg og håndverk via en nettblogg; Organisering av arrangementer, nemlig konferanser, webinarer, workshops og seminarer innen kvinnelige entreprenører, forretningsnettverk, forretningsmentorskap, egenomsorg og håndverk;

Klasse 45

(5) Kuratert gaveutvalg for andre; Gavetjenester, nemlig utarbeidelse av kuraterte gaver som omfatter produkter fra kanadiske virksomheter grunnlagt eller medstiftet av kvinner;

1.943.864

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.943.864

Innleveringsdato2019-01-31

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Invisible Sentinel, Inc.3711 Market Street, Suite 910Philadelphia, PA 19104USA

Middel

GOWLING WLG (CANADA) LLP

SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VAREMERKEDETALJER

USYNLIG VIKTIG VIKTIG

Varemerketype

Ord

Varer
Klasse 01

(1) Biokjemiske reagenser brukt til ikke-medisinske formål, nemlig biokjemiske reagenser for påvisning av forurensninger, mikroorganismer, antigener, forfalskning og kjemikalier i matvarer, landbruksprodukter og landbruksmatpreparater, nemlig bearbeidet korn, frukt, grønnsaker, kjøtt, fjærfe , fisk, meieriprodukter, kjæledyrfôr, bakeriprodukter, snacks, spiselige oljer, alkoholholdige drikker og brus, cannabis og i miljøet der disse preparatene produseres, nemlig vann, luft og arbeidsflater.

Klasse 09

(2) Vitenskapelige apparater og instrumenter for ikke-medisinske formål, nemlig diagnostiske apparater for bruk med biokjemiske reagenser for kontroll og påvisning av forurensninger i matvarer, landbruksprodukter og landbruksmatpreparater, nemlig bearbeidet korn, frukt, grønnsaker, kjøtt, fjærfe, fisk, meieriprodukter, kjæledyrfôr, bakeriprodukter, snacks, spiselige oljer, alkoholholdige drikker og brus, cannabis og i miljøet der disse preparatene produseres, nemlig vann, luft og arbeidsflater.

1 943 896

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1 943 896

Innleveringsdato2019-01-31

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Arthur Intelligence Inc. 2295 Av. RegentMontréalQUEBECH4A2R2

Middel

BENOIT & CÔTE INC.

560 boul. Crémazie East, 3. etasje, Montreal, QUEBEC, H2P1E8

VAREMERKEDETALJER

Arthur

Varemerketype

Ord

Varer
Klasse 09

(1) Dataprogramvare innen forretningsintelligens som bruker automatisk sanntidsdatainnsamling, sporing, overvåking, prosessering og analyse som muliggjør rapportering av virksomhetens ytelse, ledelse av virksomhetens ytelse og effektivisering av forretningsdriften; Business intelligence automatiseringsprogramvare for å fange informasjon for å integrere faktureringsoperasjoner, spore ytelse og generere produksjonsrapporter.(2) Databehandlingsutstyr, nemlig maskinvare i form av internett av tingene (IoT) tilkoblede enheter som muliggjør sanntids datainnsamling, sporing, overvåking, prosessering og analyse av ytelsesindikatorer innen forretningsintelligens; Dataprogramvare innen forretningsintelligens for bruk for å koble til og kontrollere elektroniske enheter for tingenes internett (IoT); Dataprogramvare innen forretningsintelligens for å kontrollere internett av tingene (IoT) tilkoblede enheter, nemlig programvare for sanntidsdatainnsamling, sporing, overvåking, behandling og analyse av ytelsesindikatorer; Dataprogramvare for innhenting, beregning, prosessering, manipulering, analyse av store datasettsamlinger av brukerdefinerte data for bruk innen kunstig intelligens, dyp læring og maskinlæring; Interaktiv programvare basert på kunstig intelligens, nemlig programvare som en intelligent personlig assistent (IPA) som svarer på brukerforespørsler, administrere inventar, sporingstid, gjøremålslister og ytelsesindikatorer; Chatbot-dataprogramvare og applikasjonsprogramvare for å gi svar på brukerforespørsler.

Tjenester
Klasse 35

(1) Business intelligence og analysetjenester for tredjeparter innen virksomhetsstyring.

Klasse 42

(2) Programvare som en tjeneste (SaaS) med integrert programvareløsning for bruk innen forretningsintelligens ved bruk av automatisk sanntidsdatainnsamling, sporing, overvåking, prosessering og analyse som muliggjør rapportering av virksomhetens ytelse, styring av virksomhetens ytelse og effektivisering av virksomheten operasjoner; Design og utvikling av dataprogramvare for bruk innen forretningsintelligens, nemlig ytelsesstyring og strømlinjeforming av operasjoner; Tilbyr et sanntids dashbord-grensesnitt for bruk i business intelligence-programvareløsninger, som muliggjør automatisk sanntidsdatainnsamling, sporing, overvåking, prosessering og analyse som muliggjør rapportering av virksomhetens ytelse, styring av virksomhetens ytelse og effektivisering av forretningsdriften; Design og utvikling av dataprogramvare.(3) Programvare som en tjeneste (SaaS) med integrert programvareløsning for bruk i administrasjon av kunderelasjoner (CRM), nemlig opprettelse og tilgang til data og informasjon som gir bedre kundeadministrasjon; Design og utvikling av dataprogramvare for innhenting, beregning, prosessering, manipulering, analyse av store datasettsamlinger av brukerdefinerte data for bruk innen kunstig intelligens, dyp læring og maskinlæring; Design og utvikling av maskinvare; Drift av en nettbasert plattform som tilbyr konsulent-, informasjons- og coachingtjenester innen informasjonsteknologi, forretningsledelse og medieskaping.

1 944 026

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1 944 026

Innleveringsdato2019-02-01

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Arthur Intelligence Inc. 2295 Av. RegentMontréalQUEBECH4A2R2

Middel

BENOIT & CÔTE INC.

560 boul. Crémazie East, 3. etasje, Montreal, QUEBEC, H2P1E8

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (12)

Fargekrav

Farge hevdes å være en egenskap ved varemerket. Den ytre oblate rektangulære formen er lyseblå. Den indre oblate rektangulære formen, antennen og ordet 'arthur'

Varer
Klasse 09

(1) Dataprogramvare innen forretningsintelligens som bruker automatisk sanntidsdatainnsamling, sporing, overvåking, prosessering og analyse som muliggjør rapportering av virksomhetens ytelse, ledelse av virksomhetens ytelse og effektivisering av forretningsdriften; Business intelligence automatiseringsprogramvare for å fange informasjon for å integrere faktureringsoperasjoner, spore ytelse og generere produksjonsrapporter.(2) Databehandlingsutstyr, nemlig maskinvare i form av internett av tingene (IoT) tilkoblede enheter som muliggjør sanntids datainnsamling, sporing, overvåking, prosessering og analyse av ytelsesindikatorer innen forretningsintelligens; Dataprogramvare innen forretningsintelligens for bruk for å koble til og kontrollere elektroniske enheter for tingenes internett (IoT); Dataprogramvare innen forretningsintelligens for å kontrollere internett av tingene (IoT) tilkoblede enheter, nemlig programvare for sanntidsdatainnsamling, sporing, overvåking, behandling og analyse av ytelsesindikatorer; Dataprogramvare for innhenting, beregning, prosessering, manipulering, analyse av store datasettsamlinger av brukerdefinerte data for bruk innen kunstig intelligens, dyp læring og maskinlæring; Interaktiv programvare basert på kunstig intelligens, nemlig programvare som en intelligent personlig assistent (IPA) som svarer på brukerforespørsler, administrere inventar, sporingstid, gjøremålslister og ytelsesindikatorer; Chatbot-dataprogramvare og applikasjonsprogramvare for å gi svar på brukerforespørsler.

Tjenester
Klasse 35

(1) Business intelligence og analysetjenester for tredjeparter innen virksomhetsstyring.

Klasse 42

(2) Programvare som en tjeneste (SaaS) med integrert programvareløsning for bruk innen forretningsintelligens ved bruk av automatisk sanntidsdatainnsamling, sporing, overvåking, prosessering og analyse som muliggjør rapportering av virksomhetens ytelse, styring av virksomhetens ytelse og effektivisering av virksomheten operasjoner; Design og utvikling av dataprogramvare for bruk innen forretningsintelligens, nemlig ytelsesstyring og strømlinjeforming av operasjoner; Tilbyr et sanntids dashbord-grensesnitt for bruk i business intelligence-programvareløsninger, som muliggjør automatisk sanntidsdatainnsamling, sporing, overvåking, prosessering og analyse som muliggjør rapportering av virksomhetens ytelse, styring av virksomhetens ytelse og effektivisering av forretningsdriften; Design og utvikling av dataprogramvare.(3) Programvare som en tjeneste (SaaS) med integrert programvareløsning for bruk i administrasjon av kunderelasjoner (CRM), nemlig opprettelse og tilgang til data og informasjon som gir bedre kundeadministrasjon; Design og utvikling av dataprogramvare for innhenting, beregning, prosessering, manipulering, analyse av store datasettsamlinger av brukerdefinerte data for bruk innen kunstig intelligens, dyp læring og maskinlæring; Design og utvikling av maskinvare; Drift av en nettbasert plattform som tilbyr konsulent-, informasjons- og coachingtjenester innen informasjonsteknologi, forretningsledelse og medieskaping.

1.944.404

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.944.404

Innleveringsdato2019-02-04

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Ty Inc., (et Delaware Corporation) 280 Chestnut AvenueWestmont, IL 60559 AMERIKAANSE STATER

Middel

DICKINSON WRIGHT LLP

199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court: Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

VAREMERKEDETALJER

TY CANADA

Varemerketype

Ord

Tjenester
Klasse 35

Engrosbestillingstjenester innen leker, spill, nøkkelringer, vesker, veskeklemmer, klær, fottøy, hodeplagg, ansiktsmasker, undervisningsmateriell, festdekorasjoner og gavekurver; Engrosdistributørskap med leker; Engrossalg av leker, spill, nøkkelringer, vesker, veskeklemmer, klær, fottøy, hodeplagg, ansiktsmasker, pedagogisk utstyr, festdekorasjoner og gavekurver; Engrostjenester gjennom direkte oppfordring fra distributører rettet til sluttbrukere med leker, spill, nøkkelringer, vesker, veskeklemmer, klær, fottøy, hodeplagg, ansiktsmasker, undervisningsmateriell, festlige dekorasjoner og gavekurver; Engrostjenester gjennom direkte oppfordring fra selgere rettet til sluttbrukere med leker, spill, nøkkelringer, vesker, veskeklemmer, klær, fottøy, hodeplagg, ansiktsmasker, undervisningsmateriell, festdekorasjoner og gavekurver; Engrostjenester ved direkte oppfordring fra salgsagenter innen leker, spill, nøkkelringer, vesker, veskeklemmer, klær, fottøy, hodeplagg, ansiktsmasker, utdanningsmateriell, festdekorasjoner og gavekurver; Online engros- og detaljhandelstjenester med leker, spill, nøkkelringer, vesker, veskeklemmer, klær, fottøy, hodeplagg, ansiktsmasker, utdanningsmateriell, festdekorasjoner og gavekurver; Online engrosbutikktjenester med leker, spill, nøkkelringer, vesker, veskeklemmer, klær, fottøy, hodeplagg, ansiktsmasker, utdanningsmateriell, festlige dekorasjoner og gavekurver; Engros- og detaljhandelstjenester med leker, spill, nøkkelringer, vesker, veskeklemmer, klær, fottøy, hodeplagg, ansiktsmasker, undervisningsmateriell, festdekorasjoner og gavekurver; Engrosbutikktjenester med leker, spill, nøkkelringer, vesker, veskeklemmer, klær, fottøy, hodeplagg, ansiktsmasker, pedagogisk utstyr, festdekorasjoner og gavekurver; Videresalg av leker, spill, nøkkelringer, vesker, veskeklemmer, klær, fottøy, hodeplagg, ansiktsmasker, utdanningsmateriell, festdekorasjoner og gavekurver;

1.944.406

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.944.406

Innleveringsdato2019-02-04

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

BORRALLO INTERIORS INC.300-506 Rue McGillMontréalQUEBECH2Y2H6

Middel

DE GRANDPRÉ CHAIT

800 René-Lévesque Blvd. Vest, 26. etasje, Montreal, QUEBEC, H3B1X9

VAREMERKEDETALJER

BLAST

Varemerketype

Ord

Varer
Klasse 11

(1) Lysarmaturer.

Klasse 20

(2) Møbler, nemlig spesialdesignede bord, stoler, ottomaner, sofaer, skap, bokhyller, hyller, skrivebord og møbeltilbehør, nemlig spesialdesignede dekorative puter, speil og dørhåndtak.

Tjenester
Klasse 35

(1) Rådgivningstjenester innen salg av møbler, belysning, gulv, tekstiler, tepper, dørbeslag, vindusbeslag, rørleggerartikler og interiørdekorasjoner for bolig-, kommersielle, kontor-, hotell- og utstillingsrom; detaljhandelstjenester innen møbler, belysning, gulv og interiørdekorasjoner for bolig-, kommersielle, kontor-, hotell- og utstillingslokaler.

Klasse 40

(2) Rådgivningstjenester innen produksjon av møbler, belysning, gulv, tekstiler, tepper, dørbeslag, vindusbeslag, rørleggerartikler og interiørdekorasjoner for bolig-, kommersielle, kontor-, hotell- og utstillingsrom.

Klasse 42

(3) Interiørdesign og interiørdekortjenester, nemlig opprettelse og design av interiørdesigntegninger, interiørdesignspesifikasjoner, interiørdekorspesifikasjoner, interiørdesign og interiørdekorprosjektledelse; grafiske designtjenester, nemlig opprettelse og utforming av bedriftsidentitet for kunder, salgsfremmende publikasjoner og skilting for bedriftsarrangementer; rådgivningstjenester innen design av møbler, belysning, gulv, tekstiler, tepper, dørbeslag, vindusbeslag, rørleggerutstyr og interiørdekorasjoner for bolig-, kommersielle, kontor-, hotell- og utstillingsrom.

1.944.543

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.944.543

Innleveringsdato2019-02-05

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Arthur Intelligence Inc. 2295 Av. RegentMontréalQUEBECH4A2R2

Middel

BENOIT & CÔTE INC.

560 boul. Crémazie East, 3. etasje, Montreal, QUEBEC, H2P1E8

VAREMERKEDETALJER

Arthur etterretning

Varemerketype

Ord

Varer
Klasse 09

(1) Dataprogramvare innen forretningsintelligens som bruker automatisk sanntidsdatainnsamling, sporing, overvåking, prosessering og analyse som muliggjør rapportering av virksomhetens ytelse, ledelse av virksomhetens ytelse og effektivisering av forretningsdriften; Business intelligence automatiseringsprogramvare for å fange informasjon for å integrere faktureringsoperasjoner, spore ytelse og generere produksjonsrapporter.(2) Databehandlingsutstyr, nemlig maskinvare i form av internett av tingene (IoT) tilkoblede enheter som muliggjør sanntids datainnsamling, sporing, overvåking, prosessering og analyse av ytelsesindikatorer innen forretningsintelligens; Dataprogramvare innen forretningsintelligens for bruk for å koble til og kontrollere elektroniske enheter for tingenes internett (IoT); Dataprogramvare innen forretningsintelligens for å kontrollere internett av tingene (IoT) tilkoblede enheter, nemlig programvare for sanntidsdatainnsamling, sporing, overvåking, behandling og analyse av ytelsesindikatorer; Dataprogramvare for innhenting, beregning, prosessering, manipulering, analyse av store datasettsamlinger av brukerdefinerte data for bruk innen kunstig intelligens, dyp læring og maskinlæring; Interaktiv programvare basert på kunstig intelligens, nemlig programvare som en intelligent personlig assistent (IPA) som svarer på brukerforespørsler, administrere inventar, sporingstid, gjøremålslister og ytelsesindikatorer; Chatbot-dataprogramvare og applikasjonsprogramvare for å gi svar på brukerforespørsler.

Tjenester
Klasse 35

(1) Business intelligence og analysetjenester for tredjeparter innen virksomhetsstyring.

Klasse 42

(2) Programvare som en tjeneste (SaaS) med integrert programvareløsning for bruk innen forretningsintelligens ved bruk av automatisk sanntidsdatainnsamling, sporing, overvåking, prosessering og analyse som muliggjør rapportering av virksomhetens ytelse, styring av virksomhetens ytelse og effektivisering av virksomheten operasjoner; Design og utvikling av dataprogramvare for bruk innen forretningsintelligens, nemlig ytelsesstyring og strømlinjeforming av operasjoner; Tilbyr et sanntids dashbord-grensesnitt for bruk i business intelligence-programvareløsninger, som muliggjør automatisk sanntidsdatainnsamling, sporing, overvåking, prosessering og analyse som muliggjør rapportering av virksomhetens ytelse, styring av virksomhetens ytelse og effektivisering av forretningsdriften; Design og utvikling av dataprogramvare.(3) Programvare som en tjeneste (SaaS) med integrert programvareløsning for bruk i administrasjon av kunderelasjoner (CRM), nemlig opprettelse og tilgang til data og informasjon som gir bedre kundeadministrasjon; Design og utvikling av dataprogramvare for innhenting, beregning, prosessering, manipulering, analyse av store datasettsamlinger av brukerdefinerte data for bruk innen kunstig intelligens, dyp læring og maskinlæring; Design og utvikling av maskinvare; Drift av en nettbasert plattform som tilbyr konsulent-, informasjons- og coachingtjenester innen informasjonsteknologi, forretningsledelse og medieskaping.

1.944.638

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.944.638

Innleveringsdato2019-02-05

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Westin Hotel Management, LP7750 Wisconsin AveBethesda, MD 20814USA

Middel

GOWLING WLG (CANADA) LLP

SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VAREMERKEDETALJER

WESTIN HOTELLER & RESORTS

Varemerketype

Ord

Tjenester
Klasse 43

Hotelltjenester; restaurant, catering, bar og cocktailsalongtjenester; tjenester for overnatting på feriestedet; tilveiebringelse av møterom, konferanse-, kongress-, utstillings- og bankettsalfasiliteter; tilveiebringelse av bankett- og sosiale funksjoner for spesielle anledninger, nemlig bryllupsmottakelser, bedriftsarrangementer og veldedighetsinnsamlinger; utleie av rom for sosiale tilstelninger; og reservasjonstjenester for hotellovernatting for andre.

1 945 061

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1 945 061

Innleveringsdato2019-02-07

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Maverick Distillery Limited2140 Winston Park DriveOakvilleONTARIOL6H5V5

Middel

RIDOUT & MAYBEE LLP

5500 North Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO, L7L6W6

VAREMERKEDETALJER

GINSLINGER

Varemerketype

Ord

Varer
Klasse 09

(1) Lysende barskilt

Klasse 11

(2) Barlys

Klasse 21

(3) Cocktailglass, cocktailshakere, karaffer, drikkekolber, shotglass, serveringsbrett og swizzle pinner

Klasse 24

(4) Barhåndklær

Klasse 25

(5) Uformelle klær og atletisk klær

Klasse 29

(6) Cocktailløk og cocktailoliven

Klasse 32

(7) Alkoholfrie cocktailblandinger

Klasse 33

(8) Gin, gincocktailer og alkoholholdige cocktailblandinger

Tjenester
Klasse 43

Cocktailsalongtjenester

1.946.113

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.946.113

Innleveringsdato2019-02-13

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

U.S. BANK N.A.800 NICOLLET MALLMINNEAPOLIS, MN 55402 AMERIKAANSE STATER

Middel

RICHARDS BUELL SUTTON LLP

Suite 700-401 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

VAREMERKEDETALJER

PAYCENTRIC

Varemerketype

Ord

Tjenester
Klasse 35

(1) Arrangere og inngå kommersielle transaksjoner for andre

Klasse 36

(2) Regningsbetalingstjenester; kjøpmannstjenester, nemlig behandlingstjenester for betalingstransaksjoner; tilby sikre betalinger for kommersielle transaksjoner

Påstander

Dato for prioritert innlevering: 20. august 2018, land eller kontor: USA, søknadsnummer: 88/084 311 i forbindelse med samme type tjenester

1 946 251

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1 946 251

Innleveringsdato2019-02-14

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

EVOLUTION MALTA LIMITEDNivå 1, The Centre, Tigne PointSliema TPO 0001MALTA

Middel

SMART & BIGGAR LP

1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VAREMERKEDETALJER

VARMT 3

Varemerketype

Ord

Varer
Klasse 28

Spillemaskiner for gambling; myntopererte spill; tellere [plater] for spill; quiz spill; salongspill; arkadespill; apparater for spill, nemlig håndholdte enheter for å spille kasinospill; elektroniske spill; håndholdte elektroniske spill; håndholdte enheter for å spille videospill; spill, nemlig spilleautomater for gambling

Tjenester
Klasse 41

Gambling tjenester; underholdningstjenester, nemlig kasinospilling og gambling; tilveiebringelse av kasinofasiliteter [gambling]; leasing av kasinospill; tjenester for drift av datastyrt bingo; online kasinospilltjenester; tilveiebringelse av kasino- og kasinospillfasiliteter; underholdningstjenester, nemlig kasinospilling for underholdningsformål; underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av ikke-nedlastbar dataprogramvare for å spille sjansespill, som aksepterer en innsats, via internett; organisering av lotterier; produksjon av direktesendte TV-programmer for underholdning; underholdningstjenester, nemlig gambling; underholdningstjenester levert online fra en datamaskindatabase eller internett, nemlig gamblingtjenester i form av kasinospilling

Påstander

Prioritert innleveringsdato: 14. august 2018, land eller kontor: EUIPO (EU), søknadsnummer: 017942877 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester

1.946.284

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.946.284

Innleveringsdato2019-02-14

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

EVOLUTION MALTA LIMITEDNivå 1, The Centre, Tigne PointSliema, TPO 0001MALTA

Middel

SMART & BIGGAR LP

1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (13)

Varer
Klasse 28

Spillemaskiner for gambling; myntopererte spill; tellere [plater] for spill; quiz spill; salongspill; arkadespill; apparater for spill, nemlig håndholdte enheter for å spille kasinospill; elektroniske spill; håndholdte elektroniske spill; håndholdte enheter for å spille videospill; spill, nemlig spilleautomater for gambling

Tjenester
Klasse 41

Gambling tjenester; underholdningstjenester, nemlig kasinospilling og gambling; tilveiebringelse av kasinofasiliteter [gambling]; leasing av kasinospill; tjenester for drift av datastyrt bingo; online kasinospilltjenester; tilveiebringelse av kasino- og kasinospillfasiliteter; underholdningstjenester, nemlig kasinospilling for underholdningsformål; underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av ikke-nedlastbar dataprogramvare for å spille sjansespill, som aksepterer en innsats, via internett; organisering av lotterier; produksjon av direktesendte TV-programmer for underholdning; underholdningstjenester, nemlig gambling; underholdningstjenester levert online fra en datamaskindatabase eller internett, nemlig gamblingtjenester i form av kasinospilling

Påstander

Prioritert innleveringsdato: 14. august 2018, land eller kontor: EUIPO (EU), søknadsnummer: 017942880 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester

1.946.702

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.946.702

Innleveringsdato2019-02-18

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

HANNECARD, allmennaksjeselskapNinoofsesteenweg 5899600 RonseBELGIA

Middel

LDALEGAL INC.

6205, Des Grandes-Prairies Blvd., Suite 121, Montreal, QUEBEC, H1P1A5

VAREMERKEDETALJER

HANDYCOAT

Varemerketype

Ord

Varer
Klasse 17

Halvbearbeidede polymerharpikser isolasjonsmaterialer i form av kledning for valser; Gummi- og plastisolasjonsmaterialer i form av rullekledning for ruller; Hylser laget av gummi, polyuretan, silikoner og kompositter for å beskytte deler av maskiner, spesielt ruller; Hylser av gummi og plast for ruller, rør og rør; Elastiske hylser laget av gummi, polyuretan, silikoner og kompositter for å beskytte deler av maskiner; Rå og halvbearbeidet gummi, guttaperka, gummi, rå og halvbearbeidet og ubearbeidet gummi, asbest, glimmer; Ikke-forsterkede løpeslanger for å beskytte deler av maskiner, spesielt ruller; Plast i ekstrudert form for bruk i produksjon; Halvbearbeidede termoplastiske polymerharpikser

Tjenester
Klasse 37

(1) Bygningskonstruksjon; Installasjon, vedlikehold og reparasjon av ruller for maskiner og finish og kledning på plater og ruller for maskiner; Gi informasjon og rådgivning i forhold til installasjon, vedlikehold og reparasjon av ruller for maskiner og finish og kledning på plater og ruller for maskiner; Omkledning av ruller

Klasse 40

(2) Påføring av en finish på plater og ruller for maskiner; Kledning av ruller; Produksjon av deler til maskiner, nemlig ruller, med beskyttende belegg og rullebelegg; Belegg og overflatebehandling av maskiner og verktøy; Tilveiebringelse av informasjon og råd knyttet til påføring av finish på plater og ruller for maskiner, kledning av ruller, produksjon av deler til maskiner, nemlig ruller

1.946.883

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.946.883

Innleveringsdato2019-02-19

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

GOODDOCTOR PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.ANZHOU INDUSTRY PARK, MIANYANGSICHUANCHINA

Middel

PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP

1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (14)

Varer
Klasse 03

(1) Luftduftpreparater; vev impregnert med kosmetiske kremer; rengjøringspreparater for alle formål; munnvann, ikke til medisinske formål; essensielle oljer for personlig bruk; kaker av toalettsåpe; ikke-medisinske sjampoer for kjæledyr; kosmetikk; rensemelk for toalettformål; tannpleiemidler.

Klasse 09

(2) Nedlastbar pedagogisk programvare som inneholder undervisningsemner i mental helse og velvære; elektroniske merkelapper for varer; nedlastbare elektroniske publikasjoner i form av bøker, magasiner og nyhetsbrev; strekkodelesere; elektroniske oppslagstavler; applikasjoner for mobiltelefoner i form av nedlastbare sportsspill; trinn tellere; maskinvare for databehandling.

Klasse 10

(3) Møbler spesielt laget for medisinske formål, nemlig massasjesenger for medisinske formål og massasjestoler og medisinske undersøkelsesbord; medisinsk ultralyd apparater; testereagenser brukt til diagnostiske tester for medisinske formål; kirurgiske og akupunkturinstrumenter; kopping glass; fysioterapiapparater, nemlig manuelt betjente motstandsbånd for fysioterapiformål; tannlege instrumenter; ortopedisk fottøy, puter, seler, bøyer, innlegg for fottøy, kunstige implantater; hjertefrekvensovervåkingsapparater; akupunkturnåler.

Klasse 30

(4) Tebaserte drikker; honning; instant ris; frokostblandinger ; te; kaffe; sukkertøy; nudler; krydder, nemlig ketchup, sennep, relish, chutney, soyasaus og eddik; bakverk.

Klasse 32

(5) Soyabaserte drikker, unntatt melkeerstatninger; øl; grenadinesirup; siruper for fremstilling av alkoholfrie drikker; fruktjuice; grønnsaksjuicer [drikker]; stille vann; mineralvann [drikker]; Må.

Klasse 33

(6) cider; ris alkohol; fruktekstrakter, alkoholholdige; vin; baijiu [kinesisk destillert alkoholholdig drikk]; vin; brennevin, nemlig rom, vodka, gin og whisky; alkoholholdige fruktekstrakter; alkoholholdige fruktdrikker og cocktailer; aperitiffer.

Tjenester
Klasse 35

(1) Markedsføringskonsulenttjenester; kommersiell administrasjon av lisensiering av andres varer og tjenester; nettindeksering for kommersielle eller reklameformål annonsering av varer og tjenester fra andre ved å fremme tilgjengeligheten av varer for levering via et globalt datanettverk; tilveiebringelse av forretningsinformasjon innen sosiale medier via et nettsted; detaljhandelstjenester for farmasøytiske, veterinære og sanitære preparater og medisinske forsyninger; engrostjenester for farmasøytiske, veterinære og sanitære preparater og medisinske forsyninger; tilveiebringelse av en online markedsplass for kjøpere og selgere av varer og tjenester; organisering og gjennomføring av produktpresentasjoner på sosiale medier; reklame for andres varer og tjenester gjennom alle offentlige kommunikasjonsmidler.

Klasse 36

(2) Pantelån; kunst vurdering; kausjonisttjenester; kapitalinvesteringer; tilveiebringelse av finansiell aksjemarkeds- og valutavekslingsinformasjon via et nettsted; veldedige pengeinnsamling; forsikringsmegling; boliglån og bytte meglertjenester; eiendomsmeglingstjenester; formidling av lån.

Klasse 38

(3) gi tilgang til databaser; overføring av gratulasjonskort online; tilveiebringelse av chatterom på Internett; gi tilgang til nettbaserte fora; TV-kringkasting; Tilveiebringelse av tilgang til nettbaserte fora for elektronisk overføring av meldinger blant datamaskinbrukere angående produktanmeldelser og informasjon om produktkjøp; gi brukertilgang til globale datanettverk; gi tilgang til elektroniske oppslagstavler; video-on-demand overføring; overføring av digitale filer via et peer-to-peer-nettverk;

Klasse 41

(4) Produksjon av TV-programmer; mobile bibliotektjenester; gjennomføre guidede turer til museer, gallerier, historiske og kulturelle steder; utgivelse av bøker; arrangering og gjennomføring av personlige pedagogiske fora innen fysisk kondisjonstrening, helse og generell velvære; underholdningstjenester, nemlig levende teaterforestillinger; undervisning innen fysisk kondisjonstrening, helse og generell velvære; helseklubbtjenester organisering og gjennomføring av kollokvier innen fysisk kondisjonstrening, helse og generell velvære; kondisjonstrening.

Klasse 42

(5) Emballasjedesign; konvertering av data eller dokumenter fra fysiske til elektroniske medier; forskning og utvikling av nye produkter for andre; kosmetisk forskning; Internett-sikkerhetsrådgivning; kvalitetskontroll for utvikling av dataprogramvareindustrien; opprette og vedlikeholde nettsider for andre; tilveiebringelse av søkemotorer for internett; kliniske studier; vedlikehold av dataprogramvare.

Klasse 44

(6) Helserådgivning innen folkehelse, helsevurderinger og medisinske klinikktjenester; helsetjenester levert av et helsespa; skjønnhetssalongtjenester; apotek råd; massasje; medisinske klinikktjenester; sykehustjenester; sykepleietjenester; veterinærtjenester; rekonvalesenthjemstjenester.

Klasse 45

(7) Opphavsrettshåndtering; overvåking av innbrudds- og sikkerhetsalarmer; lisensiering av dataprogramvare [juridiske tjenester]; sosiale nettverkstjenester på nett; rådgivning om intellektuell eiendom; chaperoning tjenester; datingtjenester; planlegging og arrangering av bryllupsseremonier; registrering av domenenavn [juridiske tjenester]; utleie av klær.

1.946.884

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.946.884

Innleveringsdato2019-02-19

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

GOODDOCTOR PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD.ANZHOU INDUSTRY PARK, MIANYANGSICHUANCHINA

Middel

PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP

1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (15)

Oversettelse av utenlandske tegn

Oversettelsen gitt av søkeren av HAO er god, fin, fin, av YI er kur, medisin og av SHENG er påløper, levende.

Translitterasjon av fremmede tegn

Translitterasjonen gitt av søkeren av de kinesiske tegnene, fra venstre til høyre, er HAO, YI, SHENG.

Varer
Klasse 03

(1) Luftduftpreparater; vev impregnert med kosmetiske kremer; rengjøringspreparater for alle formål; munnvann, ikke til medisinske formål; essensielle oljer for personlig bruk; kaker av toalettsåpe; ikke-medisinske sjampoer for kjæledyr; kosmetikk; rensemelk for toalettformål; tannpleiemidler.

Klasse 05

(2) Kosttilskudd for generell helse og velvære og kosttilskudd proteinpulver; alle formål desinfeksjonsmidler; dietetiske preparater bestående av vitaminer, mineraler og sporstoffer; desinfiserende håndvask; dietetiske drikker tilpasset medisinsk bruk for forebygging og behandling av jernmangel og anemi hos mennesker; vitaminpreparater; Kinesiske tradisjonelle medisinske urter som søvnhjelp; Tradisjonelle kinesiske medisinske urter for å kontrollere blodtrykket; Kinesiske tradisjonelle medisinske urter for å kontrollere kolesterol; tradisjonelle kinesiske medisinske urter for behandling av allergier; tradisjonelle kinesiske medisinske urter for behandling av forkjølelse og influensa; Kinesiske tradisjonelle medisinske urter for behandling av øyesykdommer; kosttilskudd og ernæringstilskudd bestående av urter, grønnsaker, frukt, korn og fiskeolje, i kapsel-, væske- og pulverform, for å forbedre generelle helsemedisiner for behandling av gastrointestinale sykdommer; medisinske preparater for bruk i onkologi; smertestillende medisiner for veterinærformål; antibiotika til veterinærformål.

Klasse 09

(3) Nedlastbar pedagogisk programvare som inneholder undervisningsemner i mental helse og velvære; elektroniske merkelapper for varer; nedlastbare elektroniske publikasjoner i form av bøker, magasiner og nyhetsbrev; strekkodelesere; elektroniske oppslagstavler; applikasjoner for mobiltelefoner i form av nedlastbare sportsspill; trinn tellere; maskinvare for databehandling.

Klasse 10

(4) Møbler spesielt laget for medisinske formål, nemlig massasjesenger for medisinske formål og massasjestoler og medisinske undersøkelsesbord; medisinsk ultralyd apparater; testereagenser brukt til diagnostiske tester for medisinske formål; kirurgiske og akupunkturinstrumenter; kopping glass; fysioterapiapparater, nemlig manuelt betjente motstandsbånd for fysioterapiformål; tannlege instrumenter; ortopedisk fottøy, puter, seler, bøyer, innlegg for fottøy, kunstige implantater; hjertefrekvensovervåkingsapparater; akupunkturnåler.

Klasse 30

(5) Tebaserte drikker; honning; instant ris; frokostblandinger ; te; kaffe; sukkertøy; nudler; krydder, nemlig ketchup, sennep, relish, chutney, soyasaus og eddik; bakverk.

Klasse 32

(6) Soyabaserte drikker, unntatt melkeerstatninger; øl; grenadinesirup; siruper for fremstilling av alkoholfrie drikker; fruktjuice; grønnsaksjuicer [drikker]; stille vann; mineralvann [drikker]; Må.

Klasse 33

(7) cider; ris alkohol; fruktekstrakter, alkoholholdige; vin; baijiu [kinesisk destillert alkoholholdig drikk]; vin; brennevin, nemlig rom, vodka, gin og whisky; alkoholholdige fruktekstrakter; alkoholholdige fruktdrikker og cocktailer; aperitiffer.

Tjenester
Klasse 35

(1) Markedsføringskonsulenttjenester; kommersiell administrasjon av lisensiering av andres varer og tjenester; nettindeksering for kommersielle eller reklameformål annonsering av varer og tjenester fra andre ved å fremme tilgjengeligheten av varer for levering via et globalt datanettverk; tilveiebringelse av forretningsinformasjon innen sosiale medier via et nettsted; detaljhandelstjenester for farmasøytiske, veterinære og sanitære preparater og medisinske forsyninger; engrostjenester for farmasøytiske, veterinære og sanitære preparater og medisinske forsyninger; tilveiebringelse av en online markedsplass for kjøpere og selgere av varer og tjenester; organisering og gjennomføring av produktpresentasjoner på sosiale medier; reklame for andres varer og tjenester gjennom alle offentlige kommunikasjonsmidler.

Klasse 36

(2) Pantelån; kunst vurdering; kausjonisttjenester; kapitalinvesteringer; tilveiebringelse av finansiell aksjemarkeds- og valutavekslingsinformasjon via et nettsted; veldedige pengeinnsamling; forsikringsmegling; boliglån og bytte meglertjenester; eiendomsmeglingstjenester; formidling av lån.

Klasse 38

(3) gi tilgang til databaser; overføring av gratulasjonskort online; tilveiebringelse av chatterom på Internett; gi tilgang til nettbaserte fora; TV-kringkasting; Tilveiebringelse av tilgang til nettbaserte fora for elektronisk overføring av meldinger blant datamaskinbrukere angående produktanmeldelser og informasjon om produktkjøp; gi brukertilgang til globale datanettverk; gi tilgang til elektroniske oppslagstavler; video-on-demand overføring; overføring av digitale filer via et peer-to-peer-nettverk;

Klasse 41

(4) Produksjon av TV-programmer; mobile bibliotektjenester; gjennomføre guidede turer til museer, gallerier, historiske og kulturelle steder; utgivelse av bøker; arrangering og gjennomføring av personlige pedagogiske fora innen fysisk kondisjonstrening, helse og generell velvære; underholdningstjenester, nemlig levende teaterforestillinger; undervisning innen fysisk kondisjonstrening, helse og generell velvære; helseklubbtjenester organisering og gjennomføring av kollokvier innen fysisk kondisjonstrening, helse og generell velvære; kondisjonstrening.

Klasse 42

(5) Emballasjedesign; konvertering av data eller dokumenter fra fysiske til elektroniske medier; forskning og utvikling av nye produkter for andre; kosmetisk forskning; Internett-sikkerhetsrådgivning; kvalitetskontroll for utvikling av dataprogramvareindustrien; opprette og vedlikeholde nettsider for andre; tilveiebringelse av søkemotorer for internett; kliniske studier; vedlikehold av dataprogramvare.

Klasse 44

(6) Helserådgivning innen folkehelse, helsevurderinger og medisinske klinikktjenester; helsetjenester levert av et helsespa; skjønnhetssalongtjenester; apotek råd; massasje; medisinske klinikktjenester; sykehustjenester; sykepleietjenester; veterinærtjenester; rekonvalesenthjemstjenester.

Klasse 45

(7) Opphavsrettshåndtering; overvåking av innbrudds- og sikkerhetsalarmer; lisensiering av dataprogramvare [juridiske tjenester]; sosiale nettverkstjenester på nett; rådgivning om intellektuell eiendom; chaperoning tjenester; datingtjenester; planlegging og arrangering av bryllupsseremonier; registrering av domenenavn [juridiske tjenester]; utleie av klær.

1.947.157

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.947.157

Innleveringsdato2019-02-20

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Aingels Inc.7030 Woodbine Ave.5th FloorMarkhamONTARIOL3R6G2

Middel

DICKINSON WRIGHT LLP

199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court: Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

VAREMERKEDETALJER

ENGLER

Varemerketype

Ord

Varer
Klasse 09

(1) Posisjonssporingsenheter som inkluderer globalt posisjoneringssystem (GPS) og trådløse lokalnettverk (LAN) sensorer for sporing av mennesker, gjenstander, kjøretøy og kjæledyr; personell sporing enheter; kjøretøy sporing enheter; nedlastbar kommunikasjonsdataprogramvare brukt til å kommunisere registrere, overvåke, få tilgang til, dele, lagre, laste opp og laste ned GPS-data fra sporingsenheter for overvåking og lokalisering av personer; nedlastbar dataprogramvare brukt til å analysere data registrert av personlige sporingsenheter og personlige helseovervåkingsenheter; bærbare aktivitetsmålere; smartklokker.

Klasse 10

(2) Medisinsk utstyr for å overvåke kroppstemperatur, hjertefrekvens og puls; bærbart medisinsk utstyr med sensorer for å overvåke brukerens skritt og fysiske bevegelser.

1.947.359

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.947.359

Innleveringsdato2019-02-21

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

2801228 Ontario Inc.8841 George Bolton Pkwy BoltonONTARIOL7E2X8

Middel

METODE LOV PROFESSIONAL CORPORATION

4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, ONTARIO, M2P2A9

VAREMERKEDETALJER

SEAMCORE

Varemerketype

Ord

Varer
Klasse 11

Dampbadstubad, badstuebadinstallasjoner, sanitæranlegg i form av damprom, dampdusjinstallasjoner, badstuebad, dampbad; dampgeneratorer for badekar og dusjer, dampakkumulatorer og deler dertil.

1.947.416

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.947.416

Innleveringsdato2019-02-21

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

IronCreek Oilfield Rentals Inc. Box 1936CochraneALBERTAT4C1B7

Middel

FOR PIPER (CANADA) LLP

Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

VAREMERKEDETALJER

IRONCREEK

Varemerketype

Ord

Varer
Klasse 16

(1) Klistremerker

Klasse 25

(2) Skjorter; Hatter

Tjenester
Klasse 37

(1) Utleie av industrimaskineri og tilbehør, nemlig gravemaskiner, matter for gruvedrift, oljesand, gass- og konstruksjonsrigger, industrielle vanntanker av metall, industrielle avfallsbeholdere av metall, trykkluftpumper, stålrørstativ i konstruksjon, front-end lastere og lystårn; Tilveiebringelse av informasjon vedrørende utleie av utstyr for bygningskonstruksjon; Utleie av boreverktøy for oljebrønner; Prosjektledelsestjenester innen bygningskonstruksjon for olje- og gassindustrien, nemlig håndtering og styring av vedkaks, nemlig styring av utblanding av vedkaks, lasting og lossing av lastebiler, bestilling av sagflis, miljørapportering etter oljebrønn, og konstruksjonsrigg Brukerstøtte(2) Utleie av industriskjermer for privatliv og lydisolering

Klasse 40

(3) Gjenvinningstjenester, nemlig resirkulering og gjenvinning av brukbare olje- og gassmaterialer fra rester av avfall produsert i industrien for andre

Klasse 45

(4) Utleie av industrimaskineri og tilbehør, nemlig brannslokkingssystemer, nemlig brannslokkingsapparater bestående av en pumpe, lagertank, armaturer, målere, brannslukningsvæske, en håndslukningstank, håndverktøy og stål oppbevaringsboks for system

1.947.417

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.947.417

Innleveringsdato2019-02-21

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

IronCreek Oilfield Rentals Inc. Box 1936CochraneALBERTAT4C1B7

Middel

FOR PIPER (CANADA) LLP

Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (16)

Varer
Klasse 16

(1) Klistremerker

Klasse 25

(2) Skjorter; Hatter

Tjenester
Klasse 37

(1) Utleie av industrimaskineri og tilbehør, nemlig gravemaskiner, matter for gruvedrift, oljesand, gass- og konstruksjonsrigger, industrielle vanntanker av metall, industrielle avfallsbeholdere av metall, trykkluftpumper, stålrørstativ i konstruksjon, front-end lastere og lystårn; Tilveiebringelse av informasjon vedrørende utleie av utstyr for bygningskonstruksjon; Utleie av boreverktøy for oljebrønner; Prosjektledelsestjenester innen bygningskonstruksjon for olje- og gassindustrien, nemlig håndtering og styring av vedkaks, nemlig styring av utblanding av vedkaks, lasting og lossing av lastebiler, bestilling av sagflis, miljørapportering etter oljebrønn, og konstruksjonsrigg Brukerstøtte; Utleie av industriskjermer for privatliv og lydisolering

Klasse 40

(2) Gjenvinningstjenester, nemlig resirkulering og gjenvinning av brukbare olje- og gassmaterialer fra rester av avfall produsert i industrien for andre

Klasse 45

(3) Utleie av industrimaskineri og tilbehør, nemlig brannslokkingssystemer, nemlig brannslukningsapparater bestående av en pumpe, lagertank, armaturer, målere, brannslukningsvæske, en håndslukningstank, håndverktøy og stål oppbevaringsboks for system

1.947.418

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.947.418

Innleveringsdato2019-02-21

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

IronCreek Oilfield Rentals Inc. Box 1936CochraneALBERTAT4C1B7

Middel

FOR PIPER (CANADA) LLP

Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (17)

Varer
Klasse 16

(1) Klistremerker

Klasse 25

(2) Skjorter; Hatter

Tjenester
Klasse 37

(1) Utleie av industrimaskineri og tilbehør, nemlig gravemaskiner, matter for gruvedrift, oljesand, gass- og konstruksjonsrigger, industrielle vanntanker av metall, industrielle avfallsbeholdere av metall, trykkluftpumper, stålrørstativ i konstruksjon, front-end lastere og lystårn; Tilveiebringelse av informasjon vedrørende utleie av utstyr for bygningskonstruksjon; Utleie av boreverktøy for oljebrønner; Prosjektledelsestjenester innen bygningskonstruksjon for olje- og gassindustrien, nemlig håndtering og styring av vedkaks, nemlig styring av utblanding av vedkaks, lasting og lossing av lastebiler, bestilling av sagflis, miljørapportering etter oljebrønn, og konstruksjonsrigg Brukerstøtte(2) Utleie av industriskjermer for privatliv og lydisolering

Klasse 40

(3) Gjenvinningstjenester, nemlig resirkulering og gjenvinning av brukbare olje- og gassmaterialer fra rester av avfall produsert i industrien for andre

Klasse 45

(4) Utleie av industrimaskineri og tilbehør, nemlig brannslokkingssystemer, nemlig brannslokkingsapparater bestående av en pumpe, lagertank, armaturer, målere, brannslukningsvæske, en håndslukningstank, håndverktøy og stål oppbevaringsboks for system

1.948.357

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.948.357

Innleveringsdato2019-02-26

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

HQLAX SarL6 Rue AdolpheL-1116 LuxembourgLUXEMBOURG

Middel

MERKER & FUNKSJON

180 Kent Street, Suite 1900, Ottawa, ONTARIO, K1P0B6

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (18)

Varer
Klasse 09

dataprogrammer for bruk i distribuert hovedbokplattformteknologi; dataprogrammer for tilrettelegging av elektroniske distribuerte hovedbokplattformtransaksjoner via telekommunikasjonssystemer, datakommunikasjonssystemer og globale nettverk; programvare for distribuert hovedbokplattform for bruk ved behandling av finansielle transaksjoner, elektronisk pengeoverføring og valutakonvertering; distribuert hovedbokplattformteknologi i form av et programvareprogram for bruk i e-handel og online markedsplasser for å tillate brukere å utføre elektroniske transaksjoner via et globalt datamaskin- og mobilenhetsnettverk; dataprogramvare for integrering med en finansiell utlånsmarkedsplass for tilgang og bruk av andre;

Tjenester
Klasse 35

(1) drift av nettbaserte markedsplasser med finansielle tjenester, inkludert tilrettelegging for sikkerhetsoverføringer og økt likviditet;

Klasse 36

(2) finansiell rådgivning og konsulenttjenester knyttet til bruk av distribuerte reskontroer for sikkerhetsmobilitet; økonomisk ressursforvaltning;

1.948.447

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.948.447

Innleveringsdato2019-02-26

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Sang Yuan Online Market Inc.13900 Bridgeport RdRichmondBRITISH COLUMBIAV6V1V3

Middel

SMART & BIGGAR LP

2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (19)

Tjenester
Klasse 35

Nettbutikktjenester med klær, mat, kosmetikk, forbrukerelektronikk, babybleier, babyklær og svangerskapsklær, husholdningsartikler og kjøkkenutstyr.

1.949.204

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.949.204

Innleveringsdato2019-03-01

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

ULMA C Y E, S.COOP.PISO OTADUI 3APDO 13ONATI, 20560 SPANIA

Middel

RICHARDS BUELL SUTTON LLP

Suite 700-401 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

VAREMERKEDETALJER

CC-4

Varemerketype

Ord

Varer
Klasse 06

Modulær forskaling av metall for byggebransjen; modulær forskaling av aluminium for byggebransjen;

1.949.363

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.949.363

Innleveringsdato2019-03-04

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

GROUPE LEA NATURE23 Avenue Paul LangevinPerigny 17183FRANKRIKE

Middel

STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP

(IP-avdelingen), 1155 Boul. René-Lévesque West, Suite 4000, 41. etasje, Montreal, QUEBEC, H3B3V2

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (20)

Fargekrav

Farge hevdes som en egenskap ved varemerket. PANTONE er et registrert varemerke. Ordene 'I NATURE', 'ORGANIC MAT ORGANIC MOOD!', hjertets kontur og linjen designet fra venstre side første blad som omslutter varemerket til høyre side siste blad, er mørkegrønne i fargen (PANTONE farge nr. 5473*). Det indre av hjertet, ordene 'LEA NATURE', linjen i midten av det knallgrønne bladet over hjertet, det lille bladet under planeten jorden, den grafiske representasjonen på venstre side av to kronblader, det ene bladet over planeten jorden, og de to bladene på høyre side av ordene 'LEA NATURE' er grønne i fargen. Det siste bladet på høyre side av ordene 'LÉA NATURE', og det midterste bladet på venstre side av ordene 'LÉA NATURE' er lysegrønne i fargen. Planeten jorden er knallblå og mørkeblå i fargen. De tre prikkene på venstre side av ordene 'LÉA NATURE' og den ene prikken og det ene mindre bladet ved siden av det knallgrønne bladet på høyre side er oransje i fargen.

Varer
Klasse 29

(1) Kjøtt, fisk, fjærfe og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, frosne og tørkede frukter og grønnsaker; kokte frukter og grønnsaker, nemlig kokte frukter og grønnsaker på flaske, kokte frukter og grønnsaker på boks, tilberedte og pakkede måltider bestående hovedsakelig av kokte frukter og grønnsaker; tilberedte måltider hovedsakelig bestående av kjøtt, fisk, fjærfe eller vilt; tilberedte måltider hovedsakelig bestående av konserverte, frosne, tørkede og/eller kokte frukter; tilberedte måltider hovedsakelig bestående av konserverte, frosne, tørkede og/eller kokte grønnsaker; supper; gelé, syltetøy, kompotter; egg; melk, ost, smør, yoghurt og andre melkeprodukter; spiselige oljer og fett for mat; kjøttbasert pålegg ; melkebasert pålegg; ostepålegg; grønnsaksbasert pålegg; hvitløksbaserte pålegg; fruktpålegg; sitronpålegg; ekstruderte forretter, nemlig grønnsaksbaserte puff-snackmat, potetbaserte puff-snackmat, kornbaserte puff-snackmat, plantebaserte puff-snackmat

Klasse 30

(2) Kaffe, te, kakao og kunstkaffe; ris, pasta og nudler; tapioka og sago; mel laget av frokostblandinger; preparater laget av korn, nemlig pakkede måltidsblandinger bestående hovedsakelig av spiseklare korn og bearbeidede belgfrukter, couscous, tabouleh; bearbeidede frokostblandinger, nemlig frokostblandinger, frokostblandingsbarer, frokostblandingsbaserte snacks, frokostblandinger, kjeks fra korn, tørkede kornflak, kornbaserte chips, tilberedte og pakkede måltider som hovedsakelig består av korn og belgfrukter; brød, bakverk og konfekt, nemlig mandelkonfekt, sjokoladekonfekt, kokosnøtt, konfektfruktgelé, konfektfruktpastaer, fruktkonfekt, nøttebasert konfekt, sukkervarer; kjeks; sjokolade; Sjokoladebasert pålegg; iskrem, sorbet og annen spiselig is; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, krydder, krydder, konserverte urter; eddik, sauser og andre krydder, nemlig grillsaus, ostesaus, chilisaus, fruktsaus, pastasaus, peanøttsaus, sausblandinger, sauser for kjøtt, sursøt saus, grønnsakssaus, hvit saus, salatdressinger; is (frosset vann).

1.949.603

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.949.603

Innleveringsdato2019-03-05

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Kumanu, Inc.535 W. William Street, 4th FloorAnn Arbor, MI 48103UNITE STATES OF AMERICA

Middel

SMART & BIGGAR LP

1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VAREMERKEDETALJER

KUMANU

Varemerketype

Ord

Oversettelse av utenlandske tegn

Oversettelsen gitt av søkeren av maoriordet(e) KUMANU er "pleie nøye", "pleie", "passe på", "pleie" eller "verne".

Varer
Klasse 09

Nedlastbar mobilprogramvare som lar en bruker rapportere data og informasjon om brukerens personlige mål og mål, personlige egenskaper, fysisk og emosjonelt velvære og annen personlig informasjon for analyse, sammenligning, tolkning, vurdering og anbefalinger for endringer i velvære- væren, livsstil, engasjement og faglig tilpasning; Nedlastbart dataprogram som lar en bruker rapportere data og informasjon om brukerens personlige mål og mål, personlige egenskaper, fysisk og emosjonelt velvære og annen personlig informasjon for analyse, sammenligning, tolkning, vurdering og anbefalinger for endringer i velvære- væren, livsstil, engasjement og faglig samordning

Tjenester
Klasse 42

Tilby online ikke-nedlastbart programvare som lar en bruker rapportere data og informasjon om brukerens personlige mål og mål, personlige egenskaper, fysisk og følelsesmessig velvære og annen personlig informasjon for analyse, sammenligning, tolkning, vurdering og anbefalinger for å gjennomføre endringer i velvære, livsstil, engasjement og faglig tilpasning; Tilby nettbasert, ikke-nedlastbart programvareprogram for analyse, sammenligning, tolkning og vurdering av rapporterte brukerdata innen organisasjonsmessig justering, ytelse, produktivitet, kultur og moral; Software as a service (SAAS)-tjenester med programvare som lar en bruker rapportere data og informasjon om brukerens personlige mål og mål, personlige egenskaper, fysisk og følelsesmessig velvære og annen personlig informasjon for analyse, sammenligning, tolkning, vurdering og anbefalinger for å bevirke endringer i velvære, livsstil, engasjement og faglig tilpasning; Programvare som en tjeneste (SAAS)-tjenester med programvare for analyse, sammenligning, tolkning og vurdering av rapporterte brukerdata innen organisasjonsmessig justering, ytelse, produktivitet, kultur og moral; Tilby online ikke-nedlastbart programvareprogram for analyse, sammenligning, tolkning og vurdering av informasjon knyttet til fysisk og emosjonell helse og velvære og effekten på organisasjonens ytelse, ansattes engasjement og motstandskraft og balanse mellom arbeid og privatliv; Software as a service (SAAS)-tjenester som inneholder programvare for analyse, sammenligning, tolkning og vurdering av informasjon knyttet til fysisk og emosjonell helse og velvære og effekten på organisasjonens ytelse, ansattes engasjement og motstandskraft og balanse mellom arbeid og privatliv.

Påstander

prioritert innleveringsdato: 28. februar 2019, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 88/320 566 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester

1 949 758

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1 949 758

Innleveringsdato2019-03-06

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

BOARDWALK REIT LIMITED PARTNERSHIP1501 First Street S.W., Suite 200CalgaryALBERTAT2R0W1

Middel

GOWLING WLG (CANADA) LLP

SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VAREMERKEDETALJER

INSIGNIA

Varemerketype

Standard tegn

Tjenester
Klasse 36

Utleie og salg av boligboliger, leilighetsbygg, borettslagsboliger og flermannsboliger

1 949 759

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1 949 759

Innleveringsdato2019-03-06

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

BOARDWALK REIT LIMITED PARTNERSHIP1501 First Street S.W., Suite 200CalgaryALBERTAT2R0W1

Middel

GOWLING WLG (CANADA) LLP

SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VAREMERKEDETALJER

INSIGNIA TÅRN

Varemerketype

Standard tegn

Tjenester
Klasse 36

Utleie og salg av boligboliger, leilighetsbygg, borettslagsboliger og flermannsboliger

1.950.297

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.950.297

Innleveringsdato2019-03-07

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Lenczner Slaght LLP130 Adelaide St WSuite 2600TorontoONTARIOM5H3P5

Middel

CYNTHIA D. MASON

(Mason Professional Corporation), 1000 Innovation Drive, Suite 500, Kanata, ONTARIO, K2K3E7

VAREMERKEDETALJER

Henvis til henne

Varemerketype

Ord

Tjenester
Klasse 35

(1) henvisningstjenester for advokater; sammenstilling av advokatkataloger og sammenstilling av advokatkataloger på nett

Klasse 45

(2) juridiske tjenester;

1.950.574

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.950.574

Innleveringsdato2019-03-11

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

X PLUS INC.2 Gatewood CourtRichmond HillONTARIOL4B2L5

Middel

YUE FAN

(Joy Fan Trademark Services & IP Consulting), 137-1140 Burnhamthorpe Road West, Suite #115, Mississauga, ONTARIO, L5C0A3

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (21)

Varer
Klasse 07

(1) Eksosrør for landkjøretøyer; registerreimer for motorer for landkjøretøyer; radiatorer for kjøretøy; tenninger for kjøretøy; generatorer for motorkjøretøyer; kompressorer for motorkjøretøyer; generatorer for motorkjøretøyer.

Klasse 09

(2) stereoanlegg for kjøretøy; kjøretøy radioer; termostater for kjøretøy; fjernkontroller for betjening av kjøretøyalarmer; kilometermålere for kjøretøy.

Klasse 11

(3) Frontlykter for kjøretøy; kjøretøy dynamo lamper; kjøretøy parkeringslys; kjøretøy bremselys; baklys for kjøretøy; reflekser for kjøretøy; lys for kjøretøy.

Klasse 12

(4) biler; sportslige kjøretøyer; passasjerbiler; lastebiler; pick-up lastebiler; aksellagre for motorkjøretøyer; karosseripaneler for kjøretøy; bremseskiver for kjøretøy; bremsesystemer for motorkjøretøyer og deler dertil; chassis for motorkjøretøyer; dører for kjøretøy; konvertible topper for kjøretøy; motorer for landkjøretøyer; kjøretøy kropper; kjøretøy panser; kjøretøy hjul felger; kjøretøy seter; bilvinduer.

Klasse 27

(5) Gulvmatter for motorvogner.

Tjenester
Klasse 35

(1) Tilveiebringe informasjon via en internettside innen reparasjon, vedlikehold og modifikasjon av motorkjøretøyer.

Klasse 37

(2) Modifikasjon og tilpasning av bil og motorkjøretøy; monteringstjenester for biler og motorvogner; reparasjon og vedlikehold av biler og motorkjøretøyer; modifikasjonstjenester for biler og motorvogner; vedlikehold og reparasjon av landkjøretøy; batterilading for motorkjøretøyer; bensinpåfylling for motorkjøretøyer; bil maling; motorvogn detaljer; reparasjonstjenester for bilhavari; kjøretøy polering; kjøretøysmøring.

1.951.403

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.951.403

Innleveringsdato2019-03-14

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Northern Center For Advanced Technology Inc.1545 Maley Dr.SudburyONTARIOP3A4R7

Middel

GOWLING WLG (CANADA) LLP

SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (22)

Varer
Klasse 09

Brannslukningsopplæringssimulatorsystem som består av håndholdt brannslukningstank utstyrt med bærbar datamaskin og avspilling, videoskjerm, datamaskinperiferi i form av et brannslukningshåndtak som kobles til bærbar datamaskin for interaktive og erfaringssimulerte brannhendelser; dataprogramvare for å vise simulerte brannhendelser og sanntidspresentasjon av effekten av det simulerte brannhemmende middelet som brukes, så vel som effektiviteten av det, og for å gi pedagogisk tilbakemelding til brukeren angående brannslukningsteknikk; dataprogramvare for å gi instruksjon og opplæring i bruk av brannslukningsapparat.

1.951.446

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.951.446

Innleveringsdato2019-03-14

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

WestJet Airlines Ltd.22 Aerial Place N.E.CalgaryALBERTAT2E3J1

Middel

GOWLING WLG (CANADA) LLP

SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (23)

Ansvarsfraskrivelse

Søkeren fraskriver seg retten til eksklusiv bruk av det elleve-punkts lønnebladet bortsett fra varemerket.

Varer
Klasse 09

(1) øretelefoner; hodesett for bruk med elektroniske enheter, nemlig e-bøker, underholdningssystemer ombord, MP3-spillere, DVD-spillere, lydkassettspillere, CD-spillere, håndholdte elektroniske spillspillere og bærbare datamaskiner.

Klasse 14

(2) Nøkkelringer i kunstskinn; nøkkelringer i skinn.

Klasse 16

(3) penner; klistremerker; plakater; push pins; brett ut papir- eller plastposer; trykte publikasjoner, nemlig magasiner, hefter og hefter innen transport og reiser.

Klasse 18

(4) Vesker, nemlig kurervesker; ryggsekker, bagasje; brette ut tekstil-, skinn-, mesh-, gjenbruks- og lerretsposer.

Klasse 21

(5) Lunsjkjøleposer, nemlig termisk isolerte lunsjposer for mat eller drikke; drikkeglass; kaffekopper; øl steins.

Klasse 25

(6) Klær, nemlig klær for voksne og barn, nemlig gensere, t-skjorter, golfskjorter, vester, jakker, hatter.

Klasse 28

(7) Leker, nemlig dukker, radiostyrte lekefly, lekefly, flyvende tallerkener for kastespill; modeller, nemlig skalamodeller av fly; spillekort; plysjleker; golfballer; golfutstyr, nemlig golf-t-skjorter og verktøy for reparasjon av divot.

Tjenester
Klasse 35

(1) Nettbutikktjenester som tilbys i forbindelse med et flyselskap som tilbyr et bredt utvalg av suvenirvarer, bekvemmelighetsartikler for reisende og generelle forbrukervarer via et nettsted på et globalt datanettverk, nemlig klær, kurervesker, kjølebager for lunsj, utbrettbare poser, ryggsekker, nøkkelringer, drikkeglass, kaffekopper, ølsteiner, hatter, plakater, lekedukker, radiostyrte fly, lekefly, modellfly, penner, knapper til klær, pinner som smykker, klokker, klokker, golfhåndklær, golfballer, golf-t-skjorter, reparasjonsverktøy for golfdivoter, spillekort, snorer, klistremerker, plysjleker og bagasje; detaljbutikktjenester som tilbys i forbindelse med et flyselskap med suvenirvarer, bekvemmelighetsartikler for reisende og generelle forbrukervarer, nemlig klær, kurervesker, kjølebager for lunsj, utbrettbare vesker, ryggsekker, nøkkelringer, drikkeglass, kaffekopper, øl steiner, hatter, plakater, leketøysdukker, radiostyrte fly, lekefly, modellfly, penner, knapper til klær, pinner som smykker, klokker, klokker, golfhåndklær, golfballer, golft-skjorter, reparasjonsverktøy for golfdivot, spillkort, snorer, klistremerker, plysjleker og bagasje; forbrukerlojalitetstjenester for kommersielle, salgsfremmende og reklameformål, nemlig forretningsadministrasjon av et frequent flyer-program som lar medlemmer kjøpe varer og tjenester for flytransport, turoperatører og reiseoperatører med innløselige poeng; nettbutikktjenester med forhåndsinnspilt audiovisuelt innhold i form av filmer og TV-programmer.

Klasse 36

(2) Utstedelse av gavekort som deretter kan innløses for varer og tjenester.

Klasse 38

(3) Levering av direkte lyd- og videostrømmetjenester via internett innen filmer, TV-programmer, nyheter, sport, magasiner, musikk, kulturprogrammer og elektroniske spill; gi flere brukere trådløs tilgang til internett; tilveiebringelse av en trådløsbasert plattform som lar gjester trådløst få tilgang til internett via en programvareportal ved å bruke sine egne enheter; tilveiebringelse av internettilgang under fly.

Klasse 39

(4) Lufttransporttjenester, nemlig transport av passasjerer, pakker, frakt og last med fly; tilrettelegging for utleie av biler; tilveiebringelse av informasjon om lufttransport og motortransport, nemlig fremskaffelse av flyruter; reisebyråtjenester, nemlig å gjøre reservasjoner og bestillinger for lufttransport.

Klasse 41

(5) Tilbyde online, magasiner og tidsskrifter innen transport og reise; Tilveiebringelse av underholdningstjenester ombord, nemlig nettbaserte, ikke-nedlastbare generelle magasiner, TV-nyhetsprogrammer, online dataspill; underholdningstjenester ombord ombord, nemlig online, ikke-nedlastbare generelle magasiner, TV-nyhetsprogrammer, online dataspill; tilveiebringelse av underholdningstjenester ombord i form av filmer, TV-programmer med nyheter, sport, musikk og kulturelle programmer; tilveiebringelse av underholdningstjenester ombord i form av å tilby midlertidig bruk av ikke-nedlastbare elektroniske spill; tilveiebringelse av underholdningstjenester ombord i form av elektroniske, ikke-nedlastbare generelle magasiner; tilveiebringelse av underholdningstjenester ombord i form av nettbasert musikk, ikke nedlastbar; utleie av forhåndsinnspilt audiovisuelt innhold i form av filmer, dataspillprogrammer, DVD-er, filmer og TV-programmer.

Klasse 43

(6) Tilveiebringe informasjon om hoteller og midlertidige overnattingssteder, nemlig å gi informasjon om hotelltjenester, hotellrestauranttjenester, hotellbartjenester og midlertidige overnattingstjenester; reisebyråtjenester, nemlig foreta hotellreservasjoner, foreta midlertidige innkvarteringsreservasjoner og bestilling av hoteller og midlertidige innkvarteringer.

1.951.447

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.951.447

Innleveringsdato2019-03-14

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

WestJet Airlines Ltd.22 Aerial Place N.E.CalgaryALBERTAT2E3J1

Middel

GOWLING WLG (CANADA) LLP

SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (24)

Fargekrav

Farge hevdes å være en egenskap ved varemerket. Merket består av den stiliserte ordlyden "WESTJET" i marineblå skrift, til venstre for et stilisert blågrønn lønneblad med en marineblå pilspiss nederst til venstre på det blågrønne lønnebladet, peker opp og til høyre, og den stiliserte blågrønn tekst "PAR AMOUR DU VOYAGE" under teksten "WESTJET" og det stiliserte blågrønne lønnebladet.

Ansvarsfraskrivelse

Søkeren fraskriver seg retten til eksklusiv bruk av det elleve-punkts lønnebladet bortsett fra varemerket.

Varer
Klasse 09

(1) øretelefoner; hodesett for bruk med elektroniske enheter, nemlig e-bøker, underholdningssystemer ombord, MP3-spillere, DVD-spillere, lydkassettspillere, CD-spillere, håndholdte elektroniske spillspillere og bærbare datamaskiner.

Klasse 14

(2) Nøkkelringer i kunstskinn; nøkkelringer i skinn.

Klasse 16

(3) penner; klistremerker; plakater; push pins; brett ut papir- eller plastposer; trykte publikasjoner, nemlig magasiner, hefter og hefter innen transport og reiser.

Klasse 18

(4) Vesker, nemlig kurervesker; ryggsekker, bagasje; brette ut tekstil-, skinn-, mesh-, gjenbruks- og lerretsposer.

Klasse 21

(5) Lunsjkjøleposer, nemlig termisk isolerte lunsjposer for mat eller drikke; drikkeglass; kaffekopper; øl steins.

Klasse 25

(6) Klær, nemlig klær for voksne og barn, nemlig gensere, t-skjorter, golfskjorter, vester, jakker, hatter.

Klasse 28

(7) Leker, nemlig dukker, radiostyrte lekefly, lekefly, flyvende tallerkener for kastespill; modeller, nemlig skalamodeller av fly; spillekort; plysjleker; golfballer; golfutstyr, nemlig golf-t-skjorter og verktøy for reparasjon av divot.

Tjenester
Klasse 35

(1) Nettbutikktjenester som tilbys i forbindelse med et flyselskap som tilbyr et bredt utvalg av suvenirvarer, bekvemmelighetsartikler for reisende og generelle forbrukervarer via et nettsted på et globalt datanettverk; detaljbutikktjenester som tilbys i forbindelse med et flyselskap som tilbyr suvenirvarer, bekvemmelighetsartikler for reisende og generelle forbrukervarer; forbrukerlojalitetstjenester for kommersielle, salgsfremmende og/eller reklameformål, nemlig forretningsadministrasjon av et frequent flyer-program som lar medlemmer kjøpe varer og tjenester for flytransport, turoperatører og reiseoperatører med innløselige poeng; utstede gavekort som deretter kan løses inn for varer eller tjenester; nettbutikktjenester med forhåndsinnspilt audiovisuelt innhold i form av filmer og TV-programmer.

Klasse 36

(2) Utstedelse av gavekort som deretter kan innløses for varer og tjenester.

Klasse 38

(3) Levering av direkte lyd- og videostrømmetjenester via internett innen filmer, TV-programmer, nyheter, sport, magasiner, musikk, kulturprogrammer og elektroniske spill; gi flere brukere trådløs tilgang til internett; tilveiebringelse av en trådløsbasert plattform som lar gjester trådløst få tilgang til internett via en programvareportal ved å bruke sine egne enheter; tilveiebringelse av internettilgang under fly.

Klasse 39

(4) Lufttransporttjenester, nemlig transport av passasjerer, pakker, frakt og last med fly; tilrettelegging for utleie av biler; tilveiebringelse av informasjon om lufttransport og motortransport, nemlig fremskaffelse av flyruter; reisebyråtjenester, nemlig å gjøre reservasjoner og bestillinger for lufttransport.

Klasse 41

(5) Tilbyde online, magasiner og tidsskrifter innen transport og reise; Tilveiebringelse av underholdningstjenester ombord, nemlig nettbaserte, ikke-nedlastbare generelle magasiner, TV-nyhetsprogrammer, online dataspill; underholdningstjenester ombord ombord, nemlig online, ikke-nedlastbare generelle magasiner, TV-nyhetsprogrammer, online dataspill; tilveiebringelse av underholdningstjenester ombord i form av filmer, TV-programmer med nyheter, sport, musikk og kulturelle programmer; tilveiebringelse av underholdningstjenester ombord i form av å tilby midlertidig bruk av ikke-nedlastbare elektroniske spill; tilveiebringelse av underholdningstjenester ombord i form av elektroniske, ikke-nedlastbare generelle magasiner; tilveiebringelse av underholdningstjenester ombord i form av nettbasert musikk, ikke nedlastbar; utleie av forhåndsinnspilt audiovisuelt innhold i form av filmer, dataspillprogrammer, DVD-er, filmer og TV-programmer.

Klasse 43

(6) Tilveiebringe informasjon om hoteller og midlertidige overnattingssteder, nemlig å gi informasjon om hotelltjenester, hotellrestauranttjenester, hotellbartjenester og midlertidige overnattingstjenester; reisebyråtjenester, nemlig foreta hotellreservasjoner, foreta midlertidige innkvarteringsreservasjoner og bestilling av hoteller og midlertidige innkvarteringer.

1 951 448

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1 951 448

Innleveringsdato2019-03-14

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

WestJet Airlines Ltd.22 Aerial Place N.E.CalgaryALBERTAT2E3J1

Middel

GOWLING WLG (CANADA) LLP

SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (25)

Ansvarsfraskrivelse

Søkeren fraskriver seg retten til eksklusiv bruk av det elleve-punkts lønnebladet bortsett fra varemerket.

Varer
Klasse 09

(1) øretelefoner; hodesett for bruk med elektroniske enheter, nemlig e-bøker, underholdningssystemer ombord, MP3-spillere, DVD-spillere, lydkassettspillere, CD-spillere, håndholdte elektroniske spillspillere og bærbare datamaskiner.

Klasse 14

(2) Nøkkelringer i kunstskinn; nøkkelringer i skinn.

Klasse 16

(3) penner; klistremerker; plakater; push pins; brett ut papir- eller plastposer; trykte publikasjoner, nemlig magasiner, hefter og hefter innen transport og reiser.

Klasse 18

(4) Vesker, nemlig kurervesker; ryggsekker, bagasje; brette ut tekstil-, skinn-, mesh-, gjenbruks- og lerretsposer.

Klasse 21

(5) Lunsjkjøleposer, nemlig termisk isolerte lunsjposer for mat eller drikke; drikkeglass; kaffekopper; øl steins.

Klasse 25

(6) Klær, nemlig klær for voksne og barn, nemlig gensere, t-skjorter, golfskjorter, vester, jakker, hatter.

Klasse 28

(7) Leker, nemlig dukker, radiostyrte lekefly, lekefly, flyvende tallerkener for kastespill; modeller, nemlig skalamodeller av fly; spillekort; plysjleker; golfballer; golfutstyr, nemlig golf-t-skjorter og verktøy for reparasjon av divot.

Tjenester
Klasse 35

(1) Nettbutikktjenester som tilbys i forbindelse med et flyselskap som tilbyr et bredt utvalg av suvenirvarer, bekvemmelighetsartikler for reisende og generelle forbrukervarer via et nettsted på et globalt datanettverk, nemlig klær, kurervesker, kjølebager for lunsj, utbrettbare poser, ryggsekker, nøkkelringer, drikkeglass, kaffekopper, ølsteiner, hatter, plakater, lekedukker, radiostyrte fly, lekefly, modellfly, penner, knapper til klær, pinner som smykker, klokker, klokker, golfhåndklær, golfballer, golf-t-skjorter, reparasjonsverktøy for golfdivoter, spillekort, snorer, klistremerker, plysjleker og bagasje; Detaljhandelstjenester som tilbys i forbindelse med et flyselskap som tilbyr suvenirvarer, bekvemmelighetsartikler for reisende og generelle forbrukervarer, nemlig klær, kurervesker, kjølebager for lunsj, utbrettbare vesker, ryggsekker, nøkkelringer, drikkeglass, kaffekopper, øl steiner, hatter, plakater, leketøysdukker, radiostyrte fly, lekefly, modellfly, penner, knapper til klær, pinner som smykker, klokker, klokker, golfhåndklær, golfballer, golft-skjorter, reparasjonsverktøy for golfdivot, spillkort, snorer, klistremerker, plysjleker og bagasje; forbrukerlojalitetstjenester for kommersielle, salgsfremmende og reklameformål, nemlig forretningsadministrasjon av et frequent flyer-program som lar medlemmer kjøpe varer og tjenester for flytransport, turoperatører og reiseoperatører med innløselige poeng; nettbutikktjenester med forhåndsinnspilt audiovisuelt innhold i form av filmer og TV-programmer.

Klasse 36

(2) Utstedelse av gavekort som deretter kan innløses for varer og tjenester.

Klasse 38

(3) Levering av direkte lyd- og videostrømmetjenester via internett innen filmer, TV-programmer, nyheter, sport, magasiner, musikk, kulturprogrammer og elektroniske spill; gi flere brukere trådløs tilgang til internett; tilveiebringelse av en trådløsbasert plattform som lar gjester trådløst få tilgang til internett via en programvareportal ved å bruke sine egne enheter; tilveiebringelse av internettilgang under fly.

Klasse 39

(4) Lufttransporttjenester, nemlig transport av passasjerer, pakker, frakt og last med fly; tilrettelegging for utleie av biler; tilveiebringelse av informasjon om lufttransport og motortransport, nemlig fremskaffelse av flyruter; reisebyråtjenester, nemlig å gjøre reservasjoner og bestillinger for lufttransport.

Klasse 41

(5) Tilbyde online, magasiner og tidsskrifter innen transport og reise; Tilveiebringelse av underholdningstjenester ombord, nemlig nettbaserte, ikke-nedlastbare generelle magasiner, TV-nyhetsprogrammer, online dataspill; underholdningstjenester ombord ombord, nemlig online, ikke-nedlastbare generelle magasiner, TV-nyhetsprogrammer, online dataspill; tilveiebringelse av underholdningstjenester ombord i form av filmer, TV-programmer med nyheter, sport, musikk og kulturelle programmer; tilveiebringelse av underholdningstjenester ombord i form av å tilby midlertidig bruk av ikke-nedlastbare elektroniske spill; tilveiebringelse av underholdningstjenester ombord i form av elektroniske, ikke-nedlastbare generelle magasiner; tilveiebringelse av underholdningstjenester ombord i form av nettbasert musikk, ikke nedlastbar; utleie av forhåndsinnspilt audiovisuelt innhold i form av filmer, dataspillprogrammer, DVD-er, filmer og TV-programmer.

Klasse 43

(6) Tilveiebringe informasjon om hoteller og midlertidige overnattingssteder, nemlig å gi informasjon om hotelltjenester, hotellrestauranttjenester, hotellbartjenester og midlertidige overnattingstjenester; reisebyråtjenester, nemlig foreta hotellreservasjoner, foreta midlertidige innkvarteringsreservasjoner og bestilling av hoteller og midlertidige innkvarteringer.

1.951.451

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.951.451

Innleveringsdato2019-03-14

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

WestJet Airlines Ltd.22 Aerial Place N.E.CalgaryALBERTAT2E3J1

Middel

GOWLING WLG (CANADA) LLP

SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (26)

Ansvarsfraskrivelse

Søkeren fraskriver seg retten til eksklusiv bruk av det elleve-punkts lønnebladet bortsett fra varemerket.

Varer
Klasse 09

(1) øretelefoner; hodesett for bruk med elektroniske enheter, nemlig e-bøker, underholdningssystemer ombord, MP3-spillere, DVD-spillere, lydkassettspillere, CD-spillere, håndholdte elektroniske spillspillere og bærbare datamaskiner.

Klasse 14

(2) Nøkkelringer i kunstskinn; nøkkelringer i skinn.

Klasse 16

(3) penner; klistremerker; plakater; push pins; brett ut papir- eller plastposer; trykte publikasjoner, nemlig magasiner, hefter og hefter innen transport og reiser.

Klasse 18

(4) Vesker, nemlig kurervesker; ryggsekker, bagasje; brette ut tekstil-, skinn-, mesh-, gjenbruks- og lerretsposer.

Klasse 21

(5) Lunsjkjøleposer, nemlig termisk isolerte lunsjposer for mat eller drikke; drikkeglass; kaffekopper; øl steins.

Klasse 25

(6) Klær, nemlig klær for voksne og barn, nemlig gensere, t-skjorter, golfskjorter, vester, jakker, hatter.

Klasse 28

(7) Leker, nemlig dukker, radiostyrte lekefly, lekefly, flyvende tallerkener for kastespill; modeller, nemlig skalamodeller av fly; spillekort; plysjleker; golfballer; golfutstyr, nemlig golf-t-skjorter og verktøy for reparasjon av divot.

Tjenester
Klasse 35

(1) Nettbutikktjenester som tilbys i forbindelse med et flyselskap som tilbyr et bredt utvalg av suvenirvarer, bekvemmelighetsartikler for reisende og generelle forbrukervarer via et nettsted på et globalt datanettverk, nemlig klær, kurervesker, kjølebager for lunsj, utbrettbare poser, ryggsekker, nøkkelringer, drikkeglass, kaffekopper, ølsteiner, hatter, plakater, lekedukker, radiostyrte fly, lekefly, modellfly, penner, knapper til klær, pinner som smykker, klokker, klokker, golfhåndklær, golfballer, golf-t-skjorter, reparasjonsverktøy for golfdivoter, spillekort, snorer, klistremerker, plysjleker og bagasje; Detaljhandelstjenester som tilbys i forbindelse med et flyselskap som tilbyr suvenirvarer, bekvemmelighetsartikler for reisende og generelle forbrukervarer, nemlig klær, kurervesker, kjølebager for lunsj, utbrettbare vesker, ryggsekker, nøkkelringer, drikkeglass, kaffekopper, øl steiner, hatter, plakater, leketøysdukker, radiostyrte fly, lekefly, modellfly, penner, knapper til klær, pinner som smykker, klokker, klokker, golfhåndklær, golfballer, golft-skjorter, reparasjonsverktøy for golfdivot, spillkort, snorer, klistremerker, plysjleker og bagasje; forbrukerlojalitetstjenester for kommersielle, salgsfremmende og reklameformål, nemlig forretningsadministrasjon av et frequent flyer-program som lar medlemmer kjøpe varer og tjenester for flytransport, turoperatører og reiseoperatører med innløselige poeng; nettbutikktjenester med forhåndsinnspilt audiovisuelt innhold i form av filmer og TV-programmer.

Klasse 36

(2) Utstedelse av gavekort som deretter kan innløses for varer og tjenester.

Klasse 38

(3) Levering av direkte lyd- og videostrømmetjenester via internett innen filmer, TV-programmer, nyheter, sport, magasiner, musikk, kulturprogrammer og elektroniske spill; gi flere brukere trådløs tilgang til internett; tilveiebringelse av en trådløsbasert plattform som lar gjester trådløst få tilgang til internett via en programvareportal ved å bruke sine egne enheter; tilveiebringelse av internettilgang under fly.

Klasse 39

(4) Lufttransporttjenester, nemlig transport av passasjerer, pakker, frakt og last med fly; tilrettelegging for utleie av biler; tilveiebringelse av informasjon om lufttransport og motortransport, nemlig fremskaffelse av flyruter; reisebyråtjenester, nemlig å gjøre reservasjoner og bestillinger for lufttransport.

Klasse 41

(5) Tilbyde online, magasiner og tidsskrifter innen transport og reise; Tilveiebringelse av underholdningstjenester ombord, nemlig nettbaserte, ikke-nedlastbare generelle magasiner, TV-nyhetsprogrammer, online dataspill; underholdningstjenester ombord ombord, nemlig online, ikke-nedlastbare generelle magasiner, TV-nyhetsprogrammer, online dataspill; tilveiebringelse av underholdningstjenester ombord i form av filmer, TV-programmer med nyheter, sport, musikk og kulturelle programmer; tilveiebringelse av underholdningstjenester ombord i form av å tilby midlertidig bruk av ikke-nedlastbare elektroniske spill; tilveiebringelse av underholdningstjenester ombord i form av elektroniske, ikke-nedlastbare generelle magasiner; tilveiebringelse av underholdningstjenester ombord i form av nettbasert musikk, ikke nedlastbar; utleie av forhåndsinnspilt audiovisuelt innhold i form av filmer, dataspillprogrammer, DVD-er, filmer og TV-programmer.

Klasse 43

(6) Tilveiebringe informasjon om hoteller og midlertidige overnattingssteder, nemlig å gi informasjon om hotelltjenester, hotellrestauranttjenester, hotellbartjenester og midlertidige overnattingstjenester; reisebyråtjenester, nemlig foreta hotellreservasjoner, foreta midlertidige innkvarteringsreservasjoner og bestilling av hoteller og midlertidige innkvarteringer.

1.951.452

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.951.452

Innleveringsdato2019-03-14

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

WestJet Airlines Ltd.22 Aerial Place N.E.CalgaryALBERTAT2E3J1

Middel

GOWLING WLG (CANADA) LLP

SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (27)

Ansvarsfraskrivelse

Søkeren fraskriver seg retten til eksklusiv bruk av det elleve-punkts lønnebladet bortsett fra varemerket.

Varer
Klasse 09

(1) øretelefoner; hodesett for bruk med elektroniske enheter, nemlig e-bøker, underholdningssystemer ombord, MP3-spillere, DVD-spillere, lydkassettspillere, CD-spillere, håndholdte elektroniske spillspillere og bærbare datamaskiner.

Klasse 14

(2) Nøkkelringer i kunstskinn; nøkkelringer i skinn.

Klasse 16

(3) penner; klistremerker; plakater; push pins; brett ut papir- eller plastposer; trykte publikasjoner, nemlig magasiner, hefter og hefter innen transport og reiser.

Klasse 18

(4) Vesker, nemlig kurervesker; ryggsekker, bagasje; brette ut tekstil-, skinn-, mesh-, gjenbruks- og lerretsposer.

Klasse 21

(5) Lunsjkjøleposer, nemlig termisk isolerte lunsjposer for mat eller drikke; drikkeglass; kaffekopper; øl steins.

Klasse 25

(6) Klær, nemlig klær for voksne og barn, nemlig gensere, t-skjorter, golfskjorter, vester, jakker, hatter.

Klasse 28

(7) Leker, nemlig dukker, radiostyrte lekefly, lekefly, flyvende tallerkener for kastespill; modeller, nemlig skalamodeller av fly; spillekort; plysjleker; golfballer; golfutstyr, nemlig golf-t-skjorter og verktøy for reparasjon av divot.

Tjenester
Klasse 35

(1) Nettbutikktjenester som tilbys i forbindelse med et flyselskap som tilbyr et bredt utvalg av suvenirvarer, bekvemmelighetsartikler for reisende og generelle forbrukervarer via et nettsted på et globalt datanettverk, nemlig klær, kurervesker, kjølebager for lunsj, utbrettbare poser, ryggsekker, nøkkelringer, drikkeglass, kaffekopper, ølsteiner, hatter, plakater, lekedukker, radiostyrte fly, lekefly, modellfly, penner, knapper til klær, pinner som smykker, klokker, klokker, golfhåndklær, golfballer, golf-t-skjorter, reparasjonsverktøy for golfdivoter, spillekort, snorer, klistremerker, plysjleker og bagasje; Detaljhandelstjenester som tilbys i forbindelse med et flyselskap som tilbyr suvenirvarer, bekvemmelighetsartikler for reisende og generelle forbrukervarer, nemlig klær, kurervesker, kjølebager for lunsj, utbrettbare vesker, ryggsekker, nøkkelringer, drikkeglass, kaffekopper, øl steiner, hatter, plakater, leketøysdukker, radiostyrte fly, lekefly, modellfly, penner, knapper til klær, pinner som smykker, klokker, klokker, golfhåndklær, golfballer, golft-skjorter, reparasjonsverktøy for golfdivot, spillkort, snorer, klistremerker, plysjleker og bagasje; forbrukerlojalitetstjenester for kommersielle, salgsfremmende og reklameformål, nemlig forretningsadministrasjon av et frequent flyer-program som lar medlemmer kjøpe varer og tjenester for flytransport, turoperatører og reiseoperatører med innløselige poeng; nettbutikktjenester med forhåndsinnspilt audiovisuelt innhold i form av filmer og TV-programmer.

Klasse 36

(2) Utstedelse av gavekort som deretter kan innløses for varer og tjenester.

Klasse 38

(3) Levering av direkte lyd- og videostrømmetjenester via internett innen filmer, TV-programmer, nyheter, sport, magasiner, musikk, kulturprogrammer og elektroniske spill; gi flere brukere trådløs tilgang til internett; tilveiebringelse av en trådløsbasert plattform som lar gjester trådløst få tilgang til internett via en programvareportal ved å bruke sine egne enheter; tilveiebringelse av internettilgang under fly.

Klasse 39

(4) Lufttransporttjenester, nemlig transport av passasjerer, pakker, frakt og last med fly; tilrettelegging for utleie av biler; tilveiebringelse av informasjon om lufttransport og motortransport, nemlig fremskaffelse av flyruter; reisebyråtjenester, nemlig å gjøre reservasjoner og bestillinger for lufttransportx.

Klasse 41

(5) Tilbyde online, magasiner og tidsskrifter innen transport og reise; Tilveiebringelse av underholdningstjenester ombord, nemlig nettbaserte, ikke-nedlastbare generelle magasiner, TV-nyhetsprogrammer, online dataspill; underholdningstjenester ombord ombord, nemlig online, ikke-nedlastbare generelle magasiner, TV-nyhetsprogrammer, online dataspill; tilveiebringelse av underholdningstjenester ombord i form av filmer, TV-programmer med nyheter, sport, musikk og kulturelle programmer; tilveiebringelse av underholdningstjenester ombord i form av å tilby midlertidig bruk av ikke-nedlastbare elektroniske spill; tilveiebringelse av underholdningstjenester ombord i form av elektroniske, ikke-nedlastbare generelle magasiner; tilveiebringelse av underholdningstjenester ombord i form av nettbasert musikk, ikke nedlastbar; utleie av forhåndsinnspilt audiovisuelt innhold i form av filmer, dataspillprogrammer, DVD-er, filmer og TV-programmer.

Klasse 43

(6) Tilveiebringe informasjon om hoteller og midlertidige overnattingssteder, nemlig å gi informasjon om hotelltjenester, hotellrestauranttjenester, hotellbartjenester og midlertidige overnattingstjenester; reisebyråtjenester, nemlig foreta hotellreservasjoner, foreta midlertidige innkvarteringsreservasjoner og bestilling av hoteller og midlertidige innkvarteringer.

1.951.574

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.951.574

Innleveringsdato2019-03-14

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Voltelligent Analytics Inc.2529 Munroe Avenue SouthSaskatoonSASKATCHEWANS7J1S8

Middel

RYAN SHEBELSKI

Locus Law, 114-310 Wall Street W, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1N7

VAREMERKEDETALJER

VOLTELIGENT

Varemerketype

Ord

Varer
Klasse 09

Programvare utviklet for å teste, overvåke og gi analytisk og diagnostisk informasjon for batterier som brukes til å drive elektriske kjøretøy; Programvare utviklet for å teste, overvåke og gi analytisk og diagnostisk informasjon for stasjonære batterier og nødbatterier

Tjenester
Klasse 42

(1) Programvareutvikling; Analysetjenester for batterier brukt i elektriske kjøretøy, stasjonære batterier og nødbatterier

Klasse 45

(2) Lisensering av dataprogramvare;

1.951.834

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.951.834

Innleveringsdato2019-03-15

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

X-Flow Ltd.Agiou Andreou 330Limassol, 3035KYPROS

Middel

OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP

480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

VAREMERKEDETALJER

GLAD FARGE

Varemerketype

Ord

Varer
Klasse 09

Dataspillprogramvare; og dataspillprogramvare for bruk på mobiltelefoner, nettbrett og andre elektroniske enheter

Tjenester
Klasse 41

Underholdningstjenester, nemlig levering av online dataspill

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 26. september 2018, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 88133364 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester

1.951.903

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.951.903

Innleveringsdato2019-03-18

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

The Wolf Organization, LLC (et Delaware Limited Liability Company) 20 West Market Street PO Box 1267York, PA 17405, USA

Middel

RIDOUT & MAYBEE LLP

250 University Avenue, 5. etasje, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

VAREMERKEDETALJER

ColorWatch100

Varemerketype

Ord

Varer
Klasse 02

Utvendig overflatebeskyttende belegg i form av akrylonitrilstyrenakrylat for bruk ved fremstilling av terrassebord og ytterkledning

Påstander

Dato for prioritert innlevering: 5. desember 2018, land eller kontor: USA, søknadsnummer: 88/217 491 i forbindelse med samme type varer

1 951 909

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1 951 909

Innleveringsdato2019-03-18

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Transported Asset Protection Association Incorporated5030 Champion BlvdG-11 #226Boca Raton, FL 33496UNITE STATES OF AMERICA

Middel

BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP

INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (28)

Tjenester
Klasse 35

foreningstjenester, nemlig fremme av interessene til produsenter, speditører, forsikringsselskaper og vanlige transportører

1 951 910

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1 951 910

Innleveringsdato2019-03-18

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Transported Asset Protection Association Incorporated5030 Champion BoulevardG-11 #226Boca Raton, FL 33496UNITE STATES OF AMERICA

Middel

BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP

INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

VAREMERKEDETALJER

TAPA AMERIKA

Varemerketype

Ord

Tjenester
Klasse 35

foreningstjenester, nemlig å fremme interessene til produsenter, speditører, forsikringsselskaper og vanlige transportselskaper i hele Nord-Amerika, Mellom-Amerika og Sør-Amerika

1 951 930

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1 951 930

Innleveringsdato2019-03-18

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

GITI DEKK PTE. LTD.9 OXLEY RISE, #01-02, THE OXLEYP.O. Boks 238697SINGAPORE

Middel

NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP

300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (29)

Varer
Klasse 12

Hjul til biler

Tjenester
Klasse 35

Detaljhandel og engrostjenester i forbindelse med hjul til biler; reklame- og markedsføringstjenester for andre i forbindelse med hjul til biler; engros- og detaljhandel med deler til motorkjøretøyer

1 951 944

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1 951 944

Innleveringsdato2019-03-18

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Novozymes A/SKrogshøjvej 36 2880 BagsværdDANMARK

Middel

BENNETT JONES LLP

SUITE 3400, EN FØRSTE KANADISK PLASS, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

VAREMERKEDETALJER

STERK

Varemerketype

Ord

Varer
Klasse 01

Enzymer til bruk i produksjon av biodrivstoff

1 951 955

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1 951 955

Innleveringsdato2019-03-18

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Aries Industries, Inc.550 Elizabeth StreetWaukesha, WI 53186USA

Middel

LAVERY, DE BILLY, LLP

1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, QUEBEC, H3B4M4

VAREMERKEDETALJER

WOLVERINE 2.0

Varemerketype

Ord

Varer
Klasse 09

(1) Inspeksjonsutstyr, nemlig inspeksjonskameraer, videokameraer og videomonitorer; taktiske roboter, nemlig robotvideokamera-aktiverte landkjøretøyer for inspeksjon av kloakk

Klasse 12

(2) Tilpassede landkjøretøyer i form av lastebiler, varebiler, SUV-er og tilhengere, brukt til inspeksjon av kloakk

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 06. mars 2019, land eller kontor: USA, søknadsnummer: 88/327 418 i forbindelse med samme type varer

1 951 956

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1 951 956

Innleveringsdato2019-03-18

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Henkel AG & Co. KGaAHenkelstrasse 67D 40589 DüsseldorfTYSKLAND

Middel

NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.

1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VAREMERKEDETALJER

EASYFLOW

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 01

Smeltelim for generell industriell bruk

1.951.963

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.951.963

Innleveringsdato2019-03-18

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

T R Controls Incorporated955 Green Valley RdLondonONTARION6N1E4

Middel

MCCARTHY TETRAULT LLP

745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

VAREMERKEDETALJER

FORNEMLIG

Varemerketype

Ord

Varer
Klasse 09

Absolutte rotasjonskodere, inkrementelle rotasjonskodere, industrielle kabelinntrekkere, nærhetssensorer, fargesensorer, lineære transdusere, fotoelektriske sensorer, etikettsensorer, trekktrådforskyvningssensorer, elektroniske kabler, fiberoptiske kabler og kabelkoblinger, elektriske kontakter for koblingsbokser, elektriske strømkontakter og elektroniske koblinger for kretskort, muttere og bolter, maskinvareskruer og monteringsklemmer, for bruk med de ovennevnte varene.

1.952.057

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.952.057

Innleveringsdato2019-03-18

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Object Carpet GmbHRechbergstr. 1973770 DenkendorfTYSKLAND

Middel

GOWLING WLG (CANADA) LLP

1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

VAREMERKEDETALJER

WELLTEX TILBAKE FOR FREMTIDEN

Varemerketype

Ord

Varer
Klasse 27

gulvløpere, tepper, tepper, tepper, teppefliser, gulvmatter

Påstander

Prioritetsarkiveringsdato: 28. september 2018, land eller kontor: TYSKLAND, søknadsnummer: 30 2018 110 898.9 i forbindelse med samme type varer

1 952 063

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1 952 063

Innleveringsdato2019-03-18

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Goodwell Technologies, Inc.2018 152nd Ave NEBellevue, WA 98007USA

Middel

BENNETT JONES LLP

4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

VAREMERKEDETALJER

LIVEKANAL

Varemerketype

Ord

Tjenester
Klasse 42

Plattform som en tjeneste (PAAS) med programvareplattformer for å muliggjøre opprettelse av dynamiske integrasjonsavtaler og påfølgende transaksjonsintegrering mellom forretningspartnere innen salg og kundeservice;

1.952.096

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.952.096

Innleveringsdato2019-03-18

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Supergoop LLC, et Delaware Limited Liability Company200 East Grayson Street, Suite 112San Antonio, TX 78215USA

Middel

WENDY D. RIEL

(RIEL PROFESSIONAL CORPORATION), c/o MDK Business Law Professional Corporation, 441 MacLaren Street, Suite 200B, Ottawa, ONTARIO, K2P2H3

VAREMERKEDETALJER

USETT SOLSKJERM

Varemerketype

Ord

Varer
Klasse 03

Hudpleieprodukter, nemlig solkrempreparater, unntatt solkrempreparater som inneholder fargeforsterkende, fargeendrende eller fargemanipulerende teknologi, egenskaper eller funksjoner

1 952 223

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1 952 223

Innleveringsdato2019-03-19

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

CRAYOLA PROPERTIES, INC.1100 Church LaneEaston, PA 18044USA

Middel

GOWLING WLG (CANADA) LLP

SUITE 1600, 1 FØRSTE CANADISK PLASS, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

VAREMERKEDETALJER

GELEKLISTREMERKER

Varemerketype

Ord

Varer
Klasse 16

håndverkssett for barn for å designe og lage flyttbare clings som kan brukes som dekorasjoner.

1.952.298

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.952.298

Innleveringsdato2019-03-19

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

JOHNSON & JOHNSONOne Johnson & Johnson PlazaNew Brunswick, NJ 08933-7001USA

Middel

GOWLING WLG (CANADA) LLP

SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VAREMERKEDETALJER

SkinMindBalance

Varemerketype

Ord

Tjenester
Klasse 41

(1) Netttidsskrifter om emnet hudpleie, hudhelse og skjønnhet

Klasse 44

(2) Gi informasjon innen hudpleie, hudhelse og skjønnhet

1.952.355

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.952.355

Innleveringsdato2019-03-19

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Thales Defence & Security, Inc. 22605 Gateway Center DriveClarksburg, MD 20871 AMERIKAANSE STATER

Middel

MCMILLAN LLP

BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VAREMERKEDETALJER

IMBITR

Varemerketype

Ord

Varer
Klasse 09

Håndholdte radiosendere for kommunikasjon av tale og data, og strukturelle deler til disse

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 24. september 2018, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 88128664 i forbindelse med samme type varer

1.952.374

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.952.374

Innleveringsdato2019-03-19

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Georgia Main Food Group Limited200 - 4401 Still Creek DriveBurnabyBRITISH COLUMBIAV5C6G9

Middel

NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.

1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

VAREMERKEDETALJER

LOOP BY IGA

Varemerketype

Ord

Varer
Klasse 09

Nedlastbar e-handelsapplikasjon for mobiltelefoner, borddatamaskiner og håndholdte datamaskiner for å muliggjøre netthandel

1.952.624

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.952.624

Innleveringsdato2019-03-20

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

TOUCHBISTRO INC.1100- 85 Richmond St WTorontoONTARIOM5H2C9

Middel

PCK IP LAWYERS PROFESSIONAL CORPORATION (PC)

1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

VAREMERKEDETALJER

RestoHub

Varemerketype

Ord

Varer
Klasse 09

Dataprogramvareapplikasjoner for bruk av bedrifter i mat- og drikkevareindustrien og hotell- og gjestfrihetsindustrien for salgssteder, nevnte dataprogramvareapplikasjoner som brukes til ordremottak, kvitteringsutskrift, ordreoverføring, regnskap, lagerstyring, samt kundeforhold ledelse og markedsføring; dataprogramvareapplikasjoner for bruk av kunder i mat- og drikkevareindustrien for å se på menyer, bestille mat, betale, finne restauranter, se restaurantanmeldelser, administrere spisebudsjett, sammenligne etablissementer, få tilgang til kuponger og spesialiteter og delta i sosiale medietjenester.

Tjenester
Klasse 37

(1) Installasjon av maskinvaresystemer for salgssteder for virksomheter i mat- og drikkevareindustrien og hotell- og gjestfrihetsindustrien, nevnte systemer består av datamaskiner og mobile enheter, skrivere og kasseskuffer; gi rådgivning til bedrifter i mat- og drikkevareindustrien og hotell- og gjestfrihetsindustrien angående hvordan man konfigurerer, installerer og vedlikeholder maskinvaresystemer for salgssteder; vedlikehold av maskinvaresystemer for utsalgssteder for virksomheter i mat- og drikkevareindustrien og hotell- og gjestfrihetsindustrien.

Klasse 41

(2) Tilbyr opplæring, forretningsrådgivning og assistanse til virksomheter i mat- og drikkevareindustrien og hotell- og gjestfrihetsindustrien, nemlig innen installasjon, vedlikehold og bruk av programvareapplikasjoner for salgssteder og maskinvaresystemer for salgssteder.

Klasse 42

(3) Teknisk støttetjenester, nemlig feilsøking i form av diagnostisering av maskinvare- og programvareproblemer for dataprogramvareapplikasjoner og datamaskinvaresystemer for salgssteder, nevnte tekniske støttetjenester levert til virksomheter i mat- og drikkevareindustrien og hotell og gjestfrihet industri; vedlikehold av dataprogramvareapplikasjoner for utsalgssteder for virksomheter i mat- og drikkevareindustrien og hotell- og gjestfrihetsindustrien.

1.952.654

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.952.654

Innleveringsdato2019-03-20

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Fortress Group, LLC7365 Commercial Way, Ste 145Henderson, NV 89011UNITE STATES OF AMERICA

Middel

MERKER & FUNKSJON

33 Yonge Street, , Suite 300, Toronto, ONTARIO, M5E1G4

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (30)

Varer
Klasse 09

Briller, nemlig solbriller, briller og optiske rammer og deler og tilbehør derfor, nemlig erstatningslinser, ørestykker, innfatninger, nesestykker; og etuier spesielt tilpasset for briller; snøbriller.

1.952.722

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.952.722

Innleveringsdato2019-03-21

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Helly Hansen ASMunkedamsveien 350250 OsloNORWAY

Middel

NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.

1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VAREMERKEDETALJER

H1 Pro

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 25

Undertøy; teknisk undertøy; sportsundertøy, topper og underdeler (baselayer); jakker, bukser; skalljakker og skallbukser.

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 25. september 2018, land eller kontor: NORGE, søknadsnummer: 201812535 i forbindelse med samme type varer

1 952 894

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1 952 894

Innleveringsdato2019-03-21

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Microsoft CorporationOne Microsoft WayRedmond, WA 98052-6399 AMERIKAANSE STATER

Middel

BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.

SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40. ETASJE, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (31)

Varer
Klasse 09

Dataprogramvare, nemlig regnearkprogramvare; dataprogrammer for å lage diagrammer og grafer fra elektroniske regneark

Tjenester
Klasse 42

Cloud computing med programvare for bruk i elektroniske regneark og tilgang til eksternt lagrede data for slike applikasjoner; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar programvare og applikasjoner for elektroniske regneark; gi teknisk informasjon innen dataprogramvare og skydatabehandling

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 27. september 2018, land eller kontor: LESOTHO, søknadsnummer: LS/M/2018/305 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester

1 952 895

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1 952 895

Innleveringsdato2019-03-21

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Microsoft CorporationOne Microsoft WayRedmond, WA 98052-6399 AMERIKAANSE STATER

Middel

BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.

SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40. ETASJE, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (32)

Varer
Klasse 09

Dataprogrammer for å tilveiebringe forbedrede elektronisk post- og planleggingsfunksjoner, for bruk av individuelle databrukere, nemlig dataprogrammer for administrasjon, visning og redigering av filer, dokumenter, elektroniske postmeldinger og privat nettverk og global datanettverkskommunikasjon; dataprogrammer for møte- og hendelsesplanlegging, administrering av gruppekalendere, oppgavedelegering og rapportering, registrering av notater, overføring av data til og fra databaser og til og fra dataprogrammer og datafiler; adressebokdataprogrammer, dataprogrammer for telefonoppringing, dataprogrammer for retting av typografiske feil og store bokstaver og dataprogrammer for å samle stemmesvar

Tjenester
Klasse 42

Cloud computing med programvare for bruk i presentasjonsgrafikk og tilgang til eksternt lagrede data for slike applikasjoner; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar programvare og applikasjoner for presentasjonsgrafikk; gi teknisk informasjon innen dataprogramvare og skydatabehandling

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 27. september 2018, land eller kontor: LESOTHO, søknadsnummer: LS/M/2018/307 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester

1.952.896

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.952.896

Innleveringsdato2019-03-21

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Microsoft CorporationOne Microsoft WayRedmond, WA 98052-6399 AMERIKAANSE STATER

Middel

BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.

SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40. ETASJE, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (33)

Varer
Klasse 09

Dataprogramvare for bruk ved notattaking, nemlig dataprogramvare for opptak, organisering, redigering og overføring av lyd- og visuell informasjon og bilder i elektronisk form; dataprogramvare for visning og redigering av møteagendaer og gjøremålslister; dataprogramvare for å minne brukere om datoer og arrangementer; dataprogramvare for tilgang til delte dokumenter eller delte elektroniske notater; dataprogramvare for bruk ved tilgang til og overføring av informasjon til datanettverk, nemlig dataprogramvare for e-postmeldinger og publisering av notater på datanettverk

Tjenester
Klasse 42

Cloud computing med programvare for bruk i notater og tilgang til eksternt lagret data for slike applikasjoner; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar programvare og applikasjoner for notattaking; gi teknisk informasjon innen dataprogramvare og skydatabehandling

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 27. september 2018, land eller kontor: LESOTHO, søknadsnummer: LS/M/2018/312 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester

1 952 898

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1 952 898

Innleveringsdato2019-03-21

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Microsoft CorporationOne Microsoft WayRedmond, WA 98052-6399 AMERIKAANSE STATER

Middel

BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.

SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40. ETASJE, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (34)

Varer
Klasse 09

Tekstbehandlingsprogramvare; dataprogrammer for å lage, redigere, dele, lagre og skrive ut dokumenter bestående av tekst og grafikk og hjelpeprogrammer for bruk med dette

Tjenester
Klasse 42

Cloud computing med tekstbehandlingsprogramvare; tilveiebringe midlertidig bruk av nettbaserte ikke-nedlastbare dataprogrammer for å lage, redigere, dele, lagre og skrive ut dokumenter som består av tekst og grafikk, og tilveiebringe midlertidig bruk av nettbaserte hjelpeprogrammer for bruk med ovennevnte

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 27. september 2018, land eller kontor: LESOTHO, søknadsnummer: LS/M/2018/311 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester

1 952 935

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1 952 935

Innleveringsdato2019-03-21

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Illinois Tool Works Inc.155 Harlem AvenueGlenview, IL 60025 AMERIKAANSE STATER

Middel

R.GRANT CANSFIELD

(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

VAREMERKEDETALJER

BLUEHILL ELEMENTS

Varemerketype

Ord

Varer
Klasse 09

Dataprogramvareplattformer, nedlastbare, for oppsett og kontroll av materialtestingsmaskiner, samt innhenting, lagring, analyse og rapportering av materialtestdata og -resultater; Dataprogramvareplattformer, registrert, for oppsett og kontroll av materialtestingsmaskiner, samt innhenting, lagring, analyse og rapportering av materialtestdata og -resultater; Nedlastbar dataprogramvare for oppsett og kontroll av materialtestingsmaskiner, samt innhenting, lagring, analyse og rapportering av materialtestdata og -resultater; Registrert dataprogramvare for oppsett og kontroll av materialtestingsmaskiner, samt innhenting, lagring, analyse og rapportering av materialtestdata og resultater

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 20. februar 2019, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 88308268 i forbindelse med samme type varer

1.953.186

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.953.186

Innleveringsdato2019-03-22

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Microsoft CorporationOne Microsoft WayRedmond, WA 98052-6399 AMERIKAANSE STATER

Middel

BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.

SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40. ETASJE, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (35)

Fargekrav

Farge hevdes som en egenskap ved varemerket. Varemerket består av et stort rektangulært design med en overlappende mindre firkantet design som vises foran og på venstre side av rektangelet. Bokstaven 'W' vises i hvitt i midten av den firkantede designen, mot en blå bakgrunn. Det rektangulære designet vises i nyanser av lys til mørkeblått fra topp til bunn.

Varer
Klasse 09

Tekstbehandlingsprogramvare; dataprogrammer for å lage, redigere, dele, lagre og skrive ut dokumenter bestående av tekst og grafikk og hjelpeprogrammer for bruk med dette

Tjenester
Klasse 42

Cloud computing med tekstbehandlingsprogramvare; tilveiebringe midlertidig bruk av nettbaserte ikke-nedlastbare dataprogrammer for å lage, redigere, dele, lagre og skrive ut dokumenter som består av tekst og grafikk, og tilveiebringe midlertidig bruk av nettbaserte hjelpeprogrammer for bruk med ovennevnte

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 27. september 2018, land eller kontor: LESOTHO, søknadsnummer: LS/M/2018/308 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester

1.953.187

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.953.187

Innleveringsdato2019-03-22

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Microsoft CorporationOne Microsoft WayRedmond, WA 98052-6399 AMERIKAANSE STATER

Middel

BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.

SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40. ETASJE, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (36)

Fargekrav

Farge hevdes som en egenskap ved varemerket. Varemerket består av et stort rektangulært design med en overlappende mindre firkantet design som vises foran og på venstre side av rektangelet. Bokstaven "X" vises i hvitt i midten av den firkantede designen, mot en mørkegrønn bakgrunn. Den rektangulære utformingen vises i nyanser av lys til mørkegrønn fra topp til bunn.

Varer
Klasse 09

Dataprogramvare, nemlig regnearkprogramvare; dataprogrammer for å lage diagrammer og grafer fra elektroniske regneark

Tjenester
Klasse 42

Cloud computing med programvare for bruk i elektroniske regneark og tilgang til eksternt lagrede data for slike applikasjoner; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar programvare og applikasjoner for elektroniske regneark; gi teknisk informasjon innen dataprogramvare og skydatabehandling

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 27. september 2018, land eller kontor: LESOTHO, søknadsnummer: LS/M/2018/303 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester

1.953.188

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.953.188

Innleveringsdato2019-03-22

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Microsoft CorporationOne Microsoft WayRedmond, WA 98052-6399 AMERIKAANSE STATER

Middel

BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.

SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40. ETASJE, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (37)

Fargekrav

Farge hevdes som en egenskap ved varemerket. Varemerket består av en stor sirkulær design med en overlappende mindre firkantet design som vises foran og på venstre side av sirkelen. Bokstaven "P" vises i hvitt i midten av den firkantede designen, mot en mørk oransje bakgrunn. Den nederste halvdelen av det sirkulære designet er mørk oransje, den øvre venstre delen av sirkelen er lys oransje og den øvre høyre delen er en lysere nyanse av oransje.

Varer
Klasse 09

Dataprogrammer for å tilveiebringe forbedrede elektronisk post- og planleggingsfunksjoner, for bruk av individuelle databrukere, nemlig dataprogrammer for administrasjon, visning og redigering av filer, dokumenter, elektroniske postmeldinger og privat nettverk og global datanettverkskommunikasjon; dataprogrammer for møte- og hendelsesplanlegging, administrering av gruppekalendere, oppgavedelegering og rapportering, registrering av notater, overføring av data til og fra databaser og til og fra dataprogrammer og datafiler; adressebokdataprogrammer, dataprogrammer for telefonoppringing, dataprogrammer for retting av typografiske feil og store bokstaver og dataprogrammer for å samle stemmesvar

Tjenester
Klasse 42

Cloud computing med programvare for bruk i presentasjonsgrafikk og tilgang til eksternt lagrede data for slike applikasjoner; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar programvare og applikasjoner for presentasjonsgrafikk; gi teknisk informasjon innen dataprogramvare og skydatabehandling

Påstander

Prioritert innleveringsdato: 27. september 2018, land eller kontor: LESOTHO, søknadsnummer: LS/M/2018/304 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester

1 955 627

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1 955 627

Innleveringsdato2019-04-04

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Fox Media LLC 10201 West Pico Boulevard Los Angeles, CA 90035 USA

Middel

AMY CROLL

(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

VAREMERKEDETALJER

REVEKVADRET

Varemerketype

Ord

Tjenester
Klasse 35

(1) Organisering, promotering og gjennomføring av utstillinger, messer, show og arrangementer innen teaterforestillinger, film, fjernsyn, musikalske forestillinger, danseforestillinger, kunst og sportsbegivenheter innen luftsport, friidrett, ballsport, brett sport, kampsport, sykkelsport, gymnastikk, issport, innendørssport, tankesport, multisportløp, motorsport, racketsport, styrkesport, målsport og vannsport, for forretningsformål.

Klasse 38

(2) Telekommunikasjonstjenester, nemlig overføring av podcaster; lyd- og videokringkastingstjenester over Internett innen sport og musikk.(3) Lyd- og videokringkastingstjenester, nemlig kringkasting av fjernsynsprogrammer, over Internett; lyd- og videokringkastingstjenester over Internett innen aktuelle hendelsesnyheter; kringkastingstjenester og tilveiebringelse av telekommunikasjonstilgang til video- og lydinnhold, nemlig fjernsynsprogrammer, levert via en video-on-demand-tjeneste via Internett; streaming av lyd, visuelt og audiovisuelt materiale via et globalt datanettverk, med vær, nyheter om aktuelle hendelser, underholdning, forretninger, finans og sport; streaming av videomateriale på Internett med vær, nyheter om aktuelle hendelser, underholdning, forretninger, finans og sport; strømming av lyd- og bildemateriale på Internett med vær, nyheter om aktuelle hendelser, underholdning, forretninger, finans og sport; telekommunikasjonstjenester, nemlig overføring av tale, tekst, grafikk, bilder, lyd og video ved hjelp av globale datanettverk, trådløse kommunikasjonsnettverk og Internett; telekommunikasjonstjenester, nemlig overføring av nettsendinger; video on demand-overføringer.

Klasse 41

(4) Underholdningstjenester i form av organisering, arrangering og vertskap for sosiale underholdningsarrangementer, nemlig teater-, film-, TV-, musikk- og danseforestillinger og festivaler, kunst- og museumsutstillinger, sportsbegivenheter innen luftsport, friidrett, ballsport, brettsport, kampsport, sykkelsport, gymnastikk, issport, innendørssport, tankesport, multisportrace, motorsport, racketsport, styrkesport, målsport og vannsport; gi informasjon innen underholdnings-, kultur- og sportsbegivenheter, nemlig teater-, film-, fjernsyns-, musikk- og danseforestillinger og festivaler, kunst- og museumsutstillinger, sportsbegivenheter innen luftsport, friidrett, ballsport, brettsport , kampsport, sykkelsport, gymnastikk, issport, innendørssport, tankesport, multisportløp, motorsport, racketsport, styrkesport, målsport og vannsport via en internettportal; Tilveiebringelse av onlineinformasjon innen film, TV og videounderholdning med sport og musikk; underholdningstjenester i form av ikke-nedlastbare videoer og bilder med spillefilm og TV-serier om sport og musikk overført via Internett og trådløst kommunikasjonsnettverk; underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av pågående multimediaprogrammer innen film, fjernsyn og videounderholdning med sport og musikk.(5) Tilveiebringe online informasjon innen TV- og videounderholdning med aktuelle hendelsesnyheter; underholdningstjenester i form av ikke-nedlastbare videoer og bilder med TV-programmer om aktuelle hendelsesnyheter overført via Internett og trådløst kommunikasjonsnettverk; underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av pågående multimedieprogrammer innen TV- og videounderholdning med aktuelle hendelsesnyheter.

Påstander

Dato for prioritert innlevering: 6. oktober 2018, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 88145464 i forbindelse med samme type tjenester (1); 6. oktober 2018, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 88145468 i forbindelse med samme type tjenester (4), (5); 06. oktober 2018, land eller kontor: UNITED STATES OF AMERICA, søknadsnummer: 88145465 i forbindelse med samme type tjenester (2), (3)

1.958.111

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.958.111

Innleveringsdato2019-04-18

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Sahara International Petrochemical CompanyAl Hada Distract- King Saud Road130 AlKhobar, 31952SAUDI ARABIA

Middel

LAVERY, DE BILLY, LLP

1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, QUEBEC, H3B4M4

VAREMERKEDETALJER

SIPCHEM

Varemerketype

Ord

Varer
Klasse 01

(1) Kjemikalier for industri, vitenskap, fotografi, landbruk, hagebruk og skogbruk, nemlig metanol, butandiol, tetrahydrofuran, eddiksyre, eddiksyreanhydrid, maleinsyreanhydrid og vinylacetatmonomer, akrylmonomerer, karbonmonoksid; kunstige harpikser i rå tilstand; plast i rå tilstand.

Klasse 17

(2) Rågummi, naturgummi, ubehandlet gummi, syntetisk gummi, akrylgummi, silikongummi, flytende gummi, halvbearbeidet gummi, gummiderivater, gummiløsninger, gummibasert tetningsmasse, gummiplater, gummistenger og -stenger, gummibuffere for industrielle maskineri; plast og harpiks i ekstrudert form brukt i produksjonsoperasjoner.

Klasse 22

(3) Plastfibre for tekstilbruk; polymerfibre for tekstilbruk.

Tjenester
Klasse 35

Reklame for andres varer og tjenester, annonsering på Internett for andre, elektronisk reklametavle for andres varer og tjenester, reklame for andres varer og tjenester i tidsskrifter, brosjyrer og aviser, reklame for andres varer og tjenester gjennom alle offentlige kommunikasjonsmidler; kommersiell virksomhet ledelse; detalj- og engrosbutikktjenester i den petrokjemiske industrien med kjemikalier for industri, vitenskap, fotografi, landbruk, hagebruk og skogbruk, nemlig metanol, butandiol, tetrahydrofuran, eddiksyre, eddiksyreanhydrid, maleinsyreanhydrid og vinylacetatmonomer, akrylmonomerer, kunstig karbonmonoksid, harpiks i rå tilstand, plast i rå tilstand, rågummi, naturgummi, ubearbeidet gummi, syntetisk gummi, akrylgummi, silikongummi, flytende gummi, halvbearbeidet gummi, gummiderivater, gummiløsninger, gummibasert tetningsmasse, gummiplater , gummistenger og -stenger, gummibuffere for industrimaskiner, plast og harpiks i ekstrudert form brukt i produksjonsoperasjoner, plastfibre for tekstilbruk, polymerfibre for tekstilbruk, nettbutikktjenester og engrosbutikktjenester i den petrokjemiske industrien med kjemikalier for industrien, vitenskap, fotografi, landbruk, hagebruk og skogbruk, nemlig metanol, butandiol, tetrahydrofuran, eddiksyre, eddiksyreanhydrid, maleinsyreanhydrid og vinylacetatmonomer, akrylmonomerer, karbonmonoksid, kunstige harpikser i rå tilstand, plast i rågummi, karbon , naturgummi, ubearbeidet gummi, syntetisk gummi, akrylgummi, silikongummi, flytende gummi, halvbearbeidet gummi, gummiderivater, gummiløsninger, gummibasert fugemasse, gummiplater, gummistenger og -stenger, gummibuffere for industrimaskiner, plast og harpikser i ekstrudert form brukt i produksjonsoperasjoner, plastfibre for tekstilbruk, polymerfibre for tekstilbruk; utvikling av markedsføringsstrategier for andre, gi forretningsmarkedsføringsinformasjon for andre, gjennomføre markedsføringsstudier; forretningsadministrasjonstjenester; sekretær- og kontortjenester.

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 19. oktober 2018, land eller kontor: SVEITS, søknadsnummer: 80394/2018 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester

1 960 778

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1 960 778

Innleveringsdato2019-05-03

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

John LEEGwanghui Bldg., Gwanghui-dong 1-ga8th Floor, 307, Toegye-ro, Jung-guSeoul 04560REPUBLIKKEN KOREA

Middel

Å GJØRE

630, boul. René-Lévesque West, 20. etasje, Montreal, QUEBEC, H3B1S6

VAREMERKEDETALJER

UNICORN GLØD

Varemerketype

Ord

Varer
Klasse 03

Kosmetikk; Skjønnhetsmasker; Ansiktskremer; Øyekrem; Hudbalsam; Sminke; Leppestifter; Rødme; Eye liner; Hårmasker; sjampo; Tørr sjampo; Hårskyllinger; Ansiktssåper; Parfymer; falske negler; Falske øyevipper; Ikke-medisinske toalettartikler, nemlig dusjsåpe, kroppssåpe, kroppsvask, barbersåpe og dusjkrem; Badepulver; Kroppsmasker.

1.961.237

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.961.237

Innleveringsdato2019-05-06

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Dashvapes Inc.30 Shields CourtUnit 2MarkhamONTARIOL3R9T5

Middel

DAVID S. LIPKUS

Lipkus Law LLP, 2300 Yonge Street, Suite 1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

VAREMERKEDETALJER

GJØR BRYTEREN

Varemerketype

Ord

Varer
Klasse 34

flytende løsninger for bruk i elektroniske sigaretter

Tjenester
Klasse 35

nett- og detaljbutikktjenester som tilbyr elektroniske sigaretter og elektronisk sigaretttilbehør, nemlig elektroniske sigarettkapsler og spoler, elektroniske sigarettkapsler og elektroniske sigaretterstatningsbatterier

1.963.093

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.963.093

Innleveringsdato2019-05-15

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

AVERO ABRullagergatan 9415 26 Gøteborg SVERIGE

Middel

MOFFAT & CO.

P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P5W3

VAREMERKEDETALJER

NORDTRAMPOLINEN

Varemerketype

Ord

Varer
Klasse 25

(1) Fottøy, nemlig sko, sportssko, gymnastikksko, sklisikre såler for fottøy; klær, nemlig belter, hansker, gensere, hetter, jakker, jerseys, gymnastikkklær, sokker, singlets, gensere, t-skjorter, regntøy, mansjetter og armbånd, skjorter, kortermede skjorter, sportstrøyer, skjerf; hodeplagg, nemlig hodeplagg, hatter, capser, pannebånd, bandanaer

Klasse 28

(2) treningsballer, spilleballer; Nett for sport; Gymnastikkutstyr, nemlig fjærbrett, balansebjelker; lekeplass lysbilder; Trampoliner; beskyttende sportsutstyr, nemlig albuebeskyttere, knebeskyttere; Bærbare elektroniske spillkonsoller med flytende krystallskjermer; boksing hansker; golf hansker; gym hansker; maskiner for fysisk trening, nemlig papirsykler, tredemøller, vektløftings- og skyvemaskiner; ski; baseball batting hansker; Spill, nemlig ringkastingspill, actionferdighetsspill, actionmålspill, brettspill, sjakkspill, dartspill, krokketspillsett

1.963.111

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.963.111

Innleveringsdato2019-05-15

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Fox Media LLC 10201 West Pico Boulevard Los Angeles, CA 90035 USA

Middel

AMY CROLL

(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (38)

Tjenester
Klasse 35

(1) Organisering, promotering og gjennomføring av utstillinger, messer, show og arrangementer innen teaterforestillinger, film, fjernsyn, musikalske forestillinger, danseforestillinger, kunst og sportsbegivenheter innen luftsport, friidrett, ballsport, brett sport, kampsport, sykkelsport, gymnastikk, issport, innendørssport, tankesport, multisportløp, motorsport, racketsport, styrkesport, målsport og vannsport, for forretningsformål.

Klasse 38

(2) Telekommunikasjonstjenester, nemlig overføring av podcaster; lyd- og videokringkastingstjenester over Internett innen sport og musikk.(3) Lyd- og videokringkastingstjenester, nemlig kringkasting av fjernsynsprogrammer, over Internett; lyd- og videokringkastingstjenester over Internett innen aktuelle hendelsesnyheter; kringkastingstjenester og tilveiebringelse av telekommunikasjonstilgang til video- og lydinnhold, nemlig fjernsynsprogrammer, levert via en video-on-demand-tjeneste via Internett; streaming av lyd, visuelt og audiovisuelt materiale via et globalt datanettverk, med vær, nyheter om aktuelle hendelser, underholdning, forretninger, finans og sport; streaming av videomateriale på Internett med vær, nyheter om aktuelle hendelser, underholdning, forretninger, finans og sport; strømming av lyd- og bildemateriale på Internett med vær, nyheter om aktuelle hendelser, underholdning, forretninger, finans og sport; telekommunikasjonstjenester, nemlig overføring av tale, tekst, grafikk, bilder, lyd og video ved hjelp av globale datanettverk, trådløse kommunikasjonsnettverk og Internett; telekommunikasjonstjenester, nemlig overføring av nettsendinger; video on demand-overføringer.

Klasse 41

(4) Underholdningstjenester i form av organisering, arrangering og vertskap for sosiale underholdningsarrangementer, nemlig teater-, film-, TV-, musikk- og danseforestillinger og festivaler, kunst- og museumsutstillinger, sportsbegivenheter innen luftsport, friidrett, ballsport, brettsport, kampsport, sykkelsport, gymnastikk, issport, innendørssport, tankesport, multisportrace, motorsport, racketsport, styrkesport, målsport og vannsport; gi informasjon innen underholdnings-, kultur- og sportsbegivenheter, nemlig teater-, film-, fjernsyns-, musikk- og danseforestillinger og festivaler, kunst- og museumsutstillinger, sportsbegivenheter innen luftsport, friidrett, ballsport, brettsport , kampsport, sykkelsport, gymnastikk, issport, innendørssport, tankesport, multisportløp, motorsport, racketsport, styrkesport, målsport og vannsport via en internettportal; Tilveiebringelse av onlineinformasjon innen film, TV og videounderholdning med sport og musikk; underholdningstjenester i form av ikke-nedlastbare videoer og bilder med spillefilm og TV-serier om sport og musikk overført via Internett og trådløst kommunikasjonsnettverk; underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av pågående multimediaprogrammer innen film, fjernsyn og videounderholdning med sport og musikk.(5) Tilveiebringe online informasjon innen TV- og videounderholdning med aktuelle hendelsesnyheter; underholdningstjenester i form av ikke-nedlastbare videoer og bilder med TV-programmer om aktuelle hendelsesnyheter overført via Internett og trådløst kommunikasjonsnettverk; underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av pågående multimedieprogrammer innen TV- og videounderholdning med aktuelle hendelsesnyheter.

Påstander

Dato for prioritert innlevering: 12. desember 2018, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 88226290 i forbindelse med samme type tjenester (1); 12. desember 2018, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 88226305 i forbindelse med samme type tjenester (4), (5); 12. desember 2018, land eller kontor: UNITED STATES OF AMERICA, søknadsnummer: 88226296 i forbindelse med samme type tjenester (2), (3)

1.963.662

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.963.662

Innleveringsdato2019-05-17

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

STRYKER CORPORATION2825 Airview Boulevard Kalamazoo, MI 49002USA

Middel

RESSUTEK, KATHY

(c/o Novadaq Technologies ULC/Stryker), 8329 Eastlake Drive, Unit 101, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4W2

VAREMERKEDETALJER

LAGSEKTOR

Varemerketype

Ord

Varer
Klasse 10

kirurgiske instrumenter og deler og tilbehør til disse

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 01. februar 2019, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 88286289 i forbindelse med samme type varer

1.963.669

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.963.669

Innleveringsdato2019-05-17

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

STRYKER CORPORATION2825 Airview Boulevard Kalamazoo, MI 49002AMERIKAANSE STATER

Middel

RESSUTEK, KATHY

(c/o Novadaq Technologies ULC/Stryker), 8329 Eastlake Drive, Unit 101, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4W2

VAREMERKEDETALJER

AIR+

Varemerketype

Ord

Varer
Klasse 05

(1) kirurgiske implantater som omfatter levende vev

Klasse 10

(2) kirurgiske instrumenter for meniskreparasjon

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 01. februar 2019, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 88286299 i forbindelse med samme type varer

1 968 908

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1 968 908

Innleveringsdato2019-06-11

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

THE TORONTO-DOMINION BANK66 Wellington Street WestToronto Dominion Tower12th FloorTorontoONTARIOM5K1A2

Middel

FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP

333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (39)

Varer
Klasse 03

(1) Kluter impregnert med et hudrensemiddel; solkremer; luftduftpreparater

Klasse 05

(2) luftoppfriskende preparater som er luftdeodoriseringsmidler; luft deodoranter; luftdeodoriseringsgeler; luft deodorizer spray; luftfjernere; selvklebende og kirurgiske bandasjer; hånddesinfeksjonsmiddel

Klasse 06

(3) Legeringer av vanlig metall; malm av metall; ingots laget av vanlig metall og metallegeringer; statuer, byster og kunstverk laget av metall og metallegeringer; safer og bokser laget av metall eller ikke-metall

Klasse 08

(4) Isskrapere; pizzaskjærere (ikke-elektriske); skrutrekkere (ikke-elektriske); neglefiler; skjeer for kjæledyrmat

Klasse 09

(5) Dataprogramvare og mobilapplikasjoner for elektronisk handel med verdipapirer og styring av finansielle porteføljer; dataprogramvare og mobilapplikasjoner for nett-, internett- og mobilbanktjenester; dataprogramvare og mobilapplikasjoner for økonomisk styring og finansiell planlegging; dataprogramvare og nedlastbare mobilapplikasjoner innen forsikringstjenester, nemlig innlevering og behandling av forsikringskrav, tilveiebringelse av forsikringstjenester og forsikringstilbud og informasjon vedrørende forsikringstjenester; elektroniske betalingsterminaler; kreditt- og debetkort; nedlastbare og ikke-nedlastbare elektroniske publikasjoner i form av magasiner, nyhetsbrev og brosjyrer innen bank, finans, investering, forsikring og verdipapirhandel(6) Forstørrelsesglass; forstørrelsesglass; målebånd; musematter; måle linjaler; skinn for å dekke elektroniske enheter, nemlig kameraer; bærbare bærevesker; kalkulatorer; trådløs datamaskin mus; ørepropper; mobiltelefon batteriladere; blinkende sikkerhetslys for bruk på hunder; solbriller; solbriller tilfeller; holdere for mobiltelefoner; solbriller; solbrillevesker

Klasse 11

(7) Elektriske og batteridrevne nattlys; sykkel lys; lanterner; lommelykter

Klasse 12

(8) Leverandørvogner

Klasse 14

(9) Legeringer av edelt metall; merker av edelt metall; esker av edelt metall; byster av edelt metall; mynter og minnemynter; diamanter; smykker; gull; ingots av edelt metall; nøkkelringer og nøkkelringer; medaljer; perler; platina; dyrebare metaller; dyrebare steiner; ringer laget av edle metaller; sølv; kunstverk av edelt metall; mansjettknapper; jakkeslag pins; slips klips; snorer for å holde nøkler; snorer for å holde merker av edelt metall; nøkkelringer ikke laget av metall eller lær; nøkkelringer i plast

Klasse 16

(10) Sports handelskort; klistremerker; dekaler; papir bannere; reklameskilt av papp; reklameskilt av papir; reklametavler av papir eller papp; papir vimpler; gave poser; papir gave innpakning bånd; papirservietter; papir mapper; postkort; notatkort; notatblokker; penner; blyanter; skrivesaker, nemlig agendaer, permer, etuier, esker, mapper, etiketter, personlige organiserere, nåler, porteføljer, segl, klistremerker, faner, skrivesaker, papirvarer; portefølje notatbøker; tilskuerhåndbøker; kupong bøker; kupong bøker; skriveblokker; skrivebrett; umonterte og monterte fotografier; plakater; kalendere; støtfangerklistremerker; aktivitetsbøker for barn; statistiske bøker for sport; tørkepapir; merket hjul; pennal; fargestifter; kritt; viskelær(11) trykte publikasjoner, nemlig magasiner, nyhetsbrev, guider, manualer, hefter, brosjyrer, bøker og produktkataloger, alt innen bankvirksomhet, finansiell rådgivning, investeringsforvaltning, aksjefond, forsikring, forsikringsmegling og underwriting, eiendomsmegling, kredittkort og verdipapirmeglertjenester

Klasse 18

(12) Sportsvesker til alle formål; atletisk vesker; ryggsekker; duffel bager; tote poser; handleposer; treningsvesker; fanny packs; midje pakker; belteposer for oppbevaring av hundegodbiter; håndvesker; ryggsekker; paraplyer; bagasjemerker; nøkkelsaker; mynt vesker; bandanas for kjæledyr

Klasse 20

(13) Møbler, nemlig lenestoler; perlemor; statuer av rav og kunstverk laget av rav; gult rav; speilene; bilderammer; håndholdte vifter; klips av plast for forsegling av poser; vinbokser laget av tre

Klasse 21

(14) Kopper; drikkeglass; krus; vannflasker selges tomme; isolerte poser for mat eller drikke til husholdningsbruk; myntbanker; krukkeåpnere; bærbare ikke-elektriske kjølere; bærbare drikkekjølere; ikke-elektriske vinkjølere; skinn-underlegg; keramiske coasters; dispensere for ansiktsservietter; lo børster; matings- og drikkeskåler for kjæledyr

Klasse 22

(15) Vaskeposer; telt

Klasse 24

(16) Tepper; badehåndklær, badehåndklær, barnehåndklær, tøyhåndklær, oppvaskhåndklær for tørking, ansiktshåndklær laget av bomull, ansiktshåndklær av tekstil, golfhåndklær, kjøkkenhåndklær av tøy, hettehåndklær, kjøkkenhåndklær; bannere laget av tøy, tekstil, plast og vinyl; plast vimpler

Klasse 25

(17) Herre-, dame- og barneklær, nemlig joggebukser, gensere, skjorter, bukser, leggings, skjørt, undertøy, shorts, kåper, ponchoer, regnjakker, atletiske uniformer, sportsuniformer, baseballdrakter, fotballdrakter, hockeyuniformer , karateuniformer, militæruniformer, sykepleieruniformer, uniformer for medisinsk personell, uniformer for ansatte i næringsmiddelindustrien, skoleuniformer, fotballuniformer, slips, belter, armbånd, øreklokker

Klasse 28

(18) Festballonger; spille ballonger; leketøy ballonger; spillekort; sportsballer; flygende plater; jojo; leketøy utstoppede dyr; golfballer; festgoder i form av støymakere; leketøy støymakere; boblefremstillingsstav og løsning

Klasse 32

(19) Øl; mineralvann og kullsyreholdig vann; fruktjuice; grønnsaksjuice; brus og kullsyreholdig brus

Klasse 33

(20) Vin; destillerte alkoholholdige drikker, nemlig vodka, rom, whisky, tequila og gin; alkoholholdige kjølere

Klasse 34

(21) Tobakk og pipetobakk; sigaretter; e-sigaretter; orale fordampere for røykeformål; sigarer; røykeartikler, nemlig lightere, askebegre, sigarettrullepapir, maskiner for å rulle sigaretter og fyrstikker; tørket marihuana, marihuanasigaretter, marihuana for røyking, marihuanaolje for elektroniske sigaretter og marihuanaolje for orale fordampere for røyking; orale vaporizers for røyking av marihuana

Tjenester
Klasse 35

(1) Konsesjonsstander med mat; arrangere og gjennomføre utstillinger for forretningsformål(2) erklæringsproduksjon, nemlig utarbeidelse av regnskap for andre; utarbeide forretningsrapporter som inneholder finansiell og økonomisk informasjon; tjenester for belønningsprogram for kreditt- og debetkort; arrangere og gjennomføre insentivbelønningsprogrammer for å fremme salg av produkter og tjenester fra andre; forretningsledelse og administrasjonstjenester og konsulenttjenester; forretningskonsulenttjenester innen virksomhetsoppkjøp og fusjoner; miljøinitiativer, nemlig å fremme offentlig bevissthet om å redusere miljøfotavtrykket til forretningsdrift, miljøprogrammer og grønne produkter og tjenester fra andre relatert til bank-, forsikrings- og finansnæringen; online lønnsforberedelse

Klasse 36

(3) Banktjenester, nettbank og mobilbanktjenester; forvaltning av investeringer og finansielle eiendeler; finansiell planlegging og investeringsrådgivning; verdipapirfond og aksjefond meglertjenester; verdipapirmeglertjenester; finansielle tjenester, nemlig pengelån og kreditt- og lånetjenester sikret med eiendeler; kommersielle utlån, boliglånstjenester, eiendomsutlånstjenester og verdipapirutlån; boliglån og nettbaserte boliglånstjenester; eiendomsfinansiering; betaling gateway tjenester; tjenester for betaling av regninger; børsnotering og noteringstjenester; penge- og valutavekslingstjenester; bilfinansieringstjenester; kreditt- og debetkorttjenester; forsikringskravbehandling og forsikringsgarantitjenester innen livs-, helse-, reise-, ulykkes-, brann-, hjem-, kjæledyr- og bilforsikring; forsikringsmegling; automatiserte mynttelling, sortering og konverteringstjenester; eiendomsplanlegging og eiendomsforvaltningstjenester; gi tilskudd og økonomisk støtte til veldedige organisasjoner og statlige organer for utdanning, helse, samfunns- og samfunnsstøtte, bevaring av naturressurser og støtte til filantropi; filantropiske og veldedige tjenester, nemlig veldedig pengeinnsamling med det formål å støtte miljømiljøinitiativer og øke miljøbevissthet; økonomisk sponsing av sportsspill, utstillinger, konkurranser og turneringer, e-sportspill, konkurranser, utstillinger og turneringer, musikalske forestillinger og konserter, teaterforestillinger, komediearrangementer, pedagogiske presentasjoner og workshops og miljøprogrammer og -initiativer; sikker behandling av elektroniske betalinger gjort gjennom debet-, kreditt-, gave- og forhåndsbetalte gavekort, elektroniske pengeoverføringer og enheter av kryptovaluta(4) Utleie og drift av stadionsuiter med det formål å se arrangementer som konserter, sport, stevner og utstillinger

Klasse 37

(5) Bygningskonstruksjonstjenester; hus bygging og reparasjon; vedlikehold og reparasjon av bygninger; renovering og restaurering av bygninger; installasjon av dører og vinduer; installasjon av kjøkkenutstyr(6) reparasjons- og vedlikeholdstjenester for biler; bilkarosseritjenester

Klasse 38

(7) gi tilgang til flere brukere til et globalt datainformasjonsnettverk for overføring og spredning av et bredt spekter av informasjon; elektronisk overføring av elektroniske betalingsdata via et globalt datanettverk; telekommunikasjonsgatewaytjenester, nemlig tilveiebringelse av et online nettsted med hyperlenker for å omdirigere forbrukere til nyheter, finansiell informasjon og forretningsinformasjon innen bank, finans, investering, forsikring og verdipapirhandel; sikker elektronisk overføring av bank-, finansielle transaksjoner og betalinger, forsikrings- og verdipapirhandelsdata og metadata via internett og et globalt datanettverk

Klasse 39

(8) kjøretøyutleietjenester; korttidsutleie av biler til forsikringskunder i påvente av reparasjon og vedlikehold av et forsikret kjøretøy etter en ulykke eller kollisjon

Klasse 41

(9) Underholdningstjenester, nemlig organisering og vertskap for eksklusive mottakelser ved sportsbegivenheter og konserter; utdanningstjenester, nemlig gjennomføring av opplæringskurs, seminarer, konferanser og workshops innen bankvirksomhet, finansielle tjenester, strategi, ledelse og kundeservice; utdanningstjenester, nemlig barneprogrammer innen bank- og finanstjenester og pedagogiske presentasjoner for skolebarn innen bankvirksomhet, finans, investering, forsikring og verdipapirhandel; gi informasjon via et nettsted og utdanningstjenester innen støtte til miljømiljøinitiativer og øke miljøbevissthet(10) Underholdningstjenester, nemlig utleie av stadionfasiliteter for utstillinger, møter, seminarer og kongresser; tilveiebringelse av radio- og fjernsynsstudioer i forbindelse med stadionarrangementer, nemlig konserter, sport, stevner og utstillinger; arrangere og gjennomføre sportsarrangementer og turneringer, konserter og sportsutstillinger for offentlig visning og for radio- og TV-kringkasting; arrangering og gjennomføring av forretningskonvensjoner; tilrettelegging og gjennomføring av forretningsutstillinger

Klasse 42

(11) Datakryptering og dekodingstjenester; tjenester for behandling av kreditt-, debet- og gavekorttransaksjoner; cryptocurrency betalingsbehandling; behandling av elektroniske betalinger gjort via forhåndsbetalte kort; sikker elektronisk lagring av bank-, finanstransaksjons- og betalingsdata, forsikrings- og verdipapirhandelsdata og metadata; programvaredesign; datasikkerhetsrådgivning og programvaresikkerhetsrådgivning; datanettverkssikkerhetstjenester; datasikkerhetsrådgivning; datasikkerhetstrusselanalyse for å beskytte personlige og økonomiske data; rådgivning om datasikkerhet; elektronisk overvåking av personlig identifiserende informasjon for å oppdage identitetstyveri; Internett-sikkerhetsrådgivning innen registrering og forebygging av phishing og cybersikkerhetsangrep mot personlig og finansiell informasjon; programvare som en tjeneste (SAAS) med ikke-nedlastbar programvare for datanettverkssikkerhet og datasikkerhet

Klasse 43

(12) Catering- og restauranttjenester; arenatjenester innen fasiliteter for sport, konserter, stevner og utstillinger

Klasse 45

(13) Lisensering av åndsverk; lisensiering av dataprogramvare; juridiske tjenester; rådgivning og juridiske tjenester innen personvern og sikkerhetslover, forskrifter og krav; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og materielle eiendeler

1 970 021

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1 970 021

Innleveringsdato2019-06-12

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

ATB Financial2100, 10020 - 100 Street EdmontonALBERTAT5J0N3

Middel

PARLEE MCLAWS LLP

1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

VAREMERKEDETALJER

MIN VIRKSOMHETSBELØNNING

Varemerketype

Standard tegn

Territoriell begrensning

Varemerkeregistreringen skal begrenses til provinsen Alberta

Registrerbarhet anerkjent

Registrerbarhet anerkjent under varemerkeloven.

Tjenester
Klasse 35

(1) Drift av et lojalitetsprogram der kvalifiserte kredittkortholdere tildeles poeng som er kvalifisert eller kan løses inn for varer, donasjoner til veldedige formål, reiser, overnatting, arrangementsbilletter og andre produkter, tjenester eller fordeler fra deltakende leverandører; Markedsføringstjenester, nemlig levering av trykt og digitalt markedsføringsmateriell for et lojalitetsprogram og belønningskatalog

Klasse 41

(2) Publisering av en nettkatalog med belønninger tilgjengelig med poenginnløsning

1.973.314

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.973.314

Innleveringsdato2019-06-28

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

ENVISAGE GROUP450 W 31st STREET, 3. ETASJE, NEW YORK, NY 10001USA

Middel

ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP

SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

VAREMERKEDETALJER

MARGOT

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 14

(1) Smykkearrangørruller for reiser.

Klasse 18

(2) Myntpung; håndvesker; kredittkortvesker i skinn; bagasje; vesker; lommebøker.

1.973.404

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.973.404

Innleveringsdato2019-07-01

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Proforma, Inc.8800 E. Pleasant Valley Road, Cleveland, OH 44131, USA

Middel

MERKER & FUNKSJON

33 Yonge Street, , Suite 300, Toronto, ONTARIO, M5E1G4

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (40)

Tjenester
Klasse 35

(1) franchisetjenester, nemlig å tilby bistand til bedriftsledelse ved etablering og drift av virksomheter som tilbyr utskrift, reklameprodukter, tilpasset emballasje, kommunikasjon og e-handelsløsninger til sine kunder

Klasse 42

(2) design og utvikling av dataprogramvare for forbedring av franchisetakernes forretningsdrift

Påstander

prioritert innleveringsdato: 17. april 2019, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 88389454 i forbindelse med samme type tjenester (2); 17. april 2019, land eller kontor: UNITED STATES OF AMERICA, søknadsnummer: 88389454 i forbindelse med samme type tjenester (1)

1.973.407

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.973.407

Innleveringsdato2019-07-01

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Proforma, Inc. 8800 E. Pleasant Valley Road, Cleveland, OH 44131, USA

Middel

MERKER & FUNKSJON

33 Yonge Street, , Suite 300, Toronto, ONTARIO, M5E1G4

VAREMERKEDETALJER

PROFORMA BESTEMMELSE

Varemerketype

Standard tegn

Tjenester
Klasse 35

(1) franchisetjenester, nemlig å tilby bistand til bedriftsledelse ved etablering og drift av virksomheter som tilbyr utskrift, reklameprodukter, tilpasset emballasje, kommunikasjon og e-handelsløsninger til sine kunder

Klasse 42

(2) design og utvikling av dataprogramvare for forbedring av franchisetakernes forretningsdrift

Påstander

Dato for prioritert innlevering: 28. mars 2019, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 88360649 i forbindelse med samme type tjenester (2); 28. mars 2019, land eller kontor: UNITED STATES OF AMERICA, søknadsnummer: 88360649 i forbindelse med samme type tjenester (1)

1.973.408

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.973.408

Innleveringsdato2019-07-01

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Proforma, Inc.8800 E. Pleasant Valley Road, Cleveland, OH 44131, USA

Middel

MERKER & FUNKSJON

33 Yonge Street, , Suite 300, Toronto, ONTARIO, M5E1G4

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (41)

Tjenester
Klasse 35

(1) franchisetjenester, nemlig å tilby bistand til bedriftsledelse ved etablering og drift av virksomheter som tilbyr utskrift, reklameprodukter, tilpasset emballasje, kommunikasjon og e-handelsløsninger til sine kunder

Klasse 42

(2) design og utvikling av dataprogramvare for forbedring av franchisetakernes forretningsdrift

Påstander

Dato for prioritert innlevering: 17. april 2019, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 88389404 i forbindelse med samme type tjenester (2); 17. april 2019, land eller kontor: UNITED STATES OF AMERICA, søknadsnummer: 88389404 i forbindelse med samme type tjenester (1)

1.974.165

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.974.165

Innleveringsdato2019-07-05

SøknadsspråkEngelsk

SØKERDETALJER

Søker

Tactile Robotics Ltd.100-135 Innovation Dr.WinnipegMANITOBAR3T6A8

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (42)

Fargekrav

Farge hevdes å være en egenskap ved varemerket. Varemerket består av ordet «Tactile Robotics» i svart med ordene «Feel the Intangible» i svart. Det er et design av en leddet robothånd i lyseblått som berører gulvets overflate og genererer noen sirkulære bølger vist i grått. En hvit kant skiller hvert håndsegment fra den tilstøtende kanten.

Varer
Klasse 10

blod oksygen monitorer; blodtrykksmålere; tannlege instrumenter; boreinstrumenter for dental bruk; borejigger for dentale bruksområder; borejigger for kirurgiske og dentale bruksområder; øvelser for tannlegeapplikasjoner; øvelser for tannlegeformål; elektroniske pulsmålere for bruk under fysisk trening; elektroniske temperaturmålere for medisinske formål; pasientmedisinske monitorer for overvåking av blodtrykk; pasientmedisinske monitorer for overvåking av hjertefrekvens; pasientmedisinske monitorer for overvåking av lungefunksjon; pasientmedisinske monitorer for overvåking av temperatur; pasientmedisinske monitorer for overvåking av vitale tegn; pulsmålere; respirasjonsmonitorer; robotiske eksoskjelettdrakter for terapeutiske formål

1 975 260

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1 975 260

Innleveringsdato2019-07-12

SøknadsspråkEngelsk

SØKERDETALJER

Søker

WN Pharmaceuticals Ltd.2000 Brigantine DriveCoquitlamBRITISH COLUMBIAV3K7B5

VAREMERKEDETALJER

WEBBER AVANSERT

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 05

kosttilskudd for generell helse og velvære; urtetilskudd for generell helse og velvære; mineraltilskudd; kosttilskudd for generell helse og velvære; vitamintilskudd

1 975 579

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1 975 579

Innleveringsdato2019-07-16

SøknadsspråkEngelsk

SØKERDETALJER

Søker

GENERA ONLINE PRIVATE LIMITED, ET INDISKT SELSKAP, REGISTRERT UNDER INDIAN COMPANY ACT, 1956E-9, RIICO INDUSTRIAL AREA, SITAPURA, JAIPURJAIPUR, 302022INDIA

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (43)

Varer
Klasse 24

LAKEN, SENGETEPER, SENGEPEDRE, BORDSTREK, DYNER, VEGG, VEGGOPPLEGNINGER AV TEKSTIL, GARDINER, PUTETREKK, PUTETREKKER

1.977.624

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.977.624

Innleveringsdato2019-07-25

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Association for Specialty Coffee DBA Specialty Coffee AssociationSuite 300, 117 W. 4th StreetSanta Ana, CA 92701UNITE STATES OF AMERICA

Middel

SMART & BIGGAR LP

2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

SERTIFISERINGSMERKE DETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (44)

Sertifiseringsmerke Standard

Sertifiseringsmerket, slik det er brukt eller ment å brukes av personer autorisert av sertifiseringsorganet, bekrefter eller er ment å bekrefte at varene/tjenestene som leveres er produsert i samsvar med standarder utviklet av søkeren knyttet til kaffevolum, bryggetid, brygging temperatur, drikkevarestyrke, ensartet ytelse og ekstraksjon, drikkevareklarhet, holdebeholder og temperatur slik at varene, når de brukes slik de er designet, vil produsere en kaffedrikk som oppfyller eller overgår de tekniske standardene som er utviklet av søkeren. Søkeren utøver legitim kontroll over bruken av merket i handel av autoriserte brukere på eller i forbindelse med varene i søknaden. Søkeren er ikke engasjert i produksjon eller markedsføring av varene som merket er påført, bortsett fra for å annonsere eller fremme anerkjennelse av sertifiseringsprogrammet eller av varene som oppfyller sertifiseringsstandardene til søkeren. Sertifiseringskravene som er gjeldende på datoen for innlevering av denne søknaden er vedlagt her og referert til som "Standards for Certification Mark". En kopi av sertifiseringsstandarddokumentet er arkivert til Canadian Intellectual Property Office og er tilgjengelig for allmennheten.

Varer
Klasse 11

Elektriske kaffebryggere

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 02. juli 2019, land eller kontor: USA, søknadsnummer: 88/498 478 i forbindelse med samme type varer

1.978.317

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.978.317

Innleveringsdato2019-07-31

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

ADP, Inc.One ADP BoulevardRoseland, NJ 07068USA

Middel

OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP

Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

VAREMERKEDETALJER

ADP PEOPLEFLOW

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 09

Nedlastbar dataprogramvare for å gi arbeidsgivere et kompatibelt grensesnitt mellom programvare for lønnsbehandling og programvare for økonomisk styring og forvaltning av menneskelige ressurser; nedlastbar dataprogramvare innen regnskapsføring for utarbeidelse og behandling av forretningsansattes lønn for arbeidsgivere, og for utskrift av lønnsdokumenter, nemlig rapporter, sjekker og skatteskjemaer; nedlastbar dataprogramvare for ansatte- og personalrelaterte tjenester, nemlig lønnsbehandling, forberedelse og administrasjon, beregning og utarbeidelse av lønnsavgift, overvåking av overholdelse av skatteregler, elektronisk behandling av lønn, skatteregistrering og -rapportering, utskrift av lønnsrapporter, sjekker og skatteskjemaer, administrasjon av ansattes ytelser, administrasjon av personaldokumenter, gi informasjon om ansattes rådgivings- og støtteprogrammer, administrere ansattes pensjons- og pensjonsfond og ansattes fleksible utgiftskontoer, administrere kompensasjonskrav og utbetalinger til ansatte, behandle og lagre rekrutteringsdokumenter for ansatte, gjennomføre bakgrunnsscreening før ansettelse , behandle ansattes tids- og tilstedeværelsesregistreringer, planlegge avtaler, gi informasjon for assimilering av nye ansatte, administrasjon av ansattes journalføring, registrering og sporing av ansattes ytelsesstyring, gi informasjon om ansattes jobbtrening og faglig utvikling og etterfølgerplanlegging.

Tjenester
Klasse 35

(1) Tilbyde profesjonelle tjenester til arbeidsgivere, nemlig lønnsbehandling, innlevering og rapportering av skatteinnskudd, personalledelse, føring av ansattes tids- og tilstedeværelsesregistrering, leasing av ansatte og rådgivning om bedriftsledelse; tjenester for forretningsledelse; forretningsrådgivning og konsulenttjenester knyttet til overholdelse av lovbestemmelser, bransjebestemmelser eller beste praksis; gi statistisk informasjon for forretningsformål; tilveiebringelse av elektronisk klargjøring av lønnsskatt; outsourcing tjenester innen menneskelige ressurser; å tilby forretningsadministrasjonstjenester til bedrifter og arbeidsgivere; tilveiebringelse av forretningsregistrering angående sysselsetting og statistiske data til bedrifter og arbeidsgivere; tilveiebringe finansiell journalhåndtering angående lønnsdata til bedrifter og arbeidsgivere; forretningskonsulenttjenester levert til bedrifter og arbeidsgivere; økonomisk journalføring for pensjonsopptjening og utbetalingsformål; forretningsundersøkelser; gjennomføre forretningsundersøkelser; virksomheten forskning; virksomhet revisjon; gjennomføre medarbeiderundersøkelser for andre med det formål å forbedre ansattes ytelse og moral; forretningsadministrasjon av ansattes ytelsesplaner annet enn forsikring og finans; testing for å bestemme arbeidsferdigheter; forretningstjenester, nemlig tidtakingstjenester for andre; å gi informasjon til meglere og konsulenter for ansattes ytelser innen lønnsbehandling, innlevering og rapportering av skatteinnskudd, personalledelse, forretningsledelse, journalføring av ansattes tids- og tilstedeværelse for lønnsformål, regnskapsstyring vedrørende pensjoner for administrasjon av midlene via en nettsted; outsource tjenesteleverandør innen forretningsanalyse; tilveiebringelse av forretningsetterretningstjenester; planlegging av bedriftens suksess; forretningsorganisasjon råd; salgs- og bruksavgiftsrapportering i form av skattevurdering; å gi offentlig politikkinformasjon til meglere og konsulenter innen ytelsesreform for ansatte via et nettsted.

Klasse 36

(2) Tilbyde profesjonelle tjenester til arbeidsgivere, nemlig administrasjon av forsikringsskader innen arbeidsledighetserstatning; økonomisk styring innen arbeidsledighetskompensasjon; Finansielle konsulenttjenester innen administrasjon av forsikringsskader, finansiell informasjon, administrasjon og analysetjenester; finansielle forskningstjenester; administrasjon av forsikringskrav; finansielle anliggender og monetære anliggender, nemlig finansiell informasjon, ledelse og analysetjenester; lønnsskatt debitering tjenester; administrasjon av ytelsesplaner for ansatte vedrørende forsikring og finans; administrasjon av erstatningskrav til arbeidstakere; finansiell administrasjon av ansattes pensjonsordninger og pensjonsordninger; tilveiebringelse av informasjon til ansatteytelsesmeglere og konsulenter innen administrasjon av ansatteytelsesordninger vedrørende forsikring og finans og behandling av forsikringskrav vedrørende arbeidsledighetserstatning via et nettsted.

Klasse 41

(3) Utdannings- og opplæringstjenester, nemlig å tilby instruktørledede og online klasser, seminarer og workshops innen menneskelige ressurser; tilveiebringe instruktørledet klasseromsinstruksjon og online pedagogisk klasseromsinstruksjon for arbeidsgivere knyttet til lønnsbehandling, innlevering og rapportering av skatteinnskudd, føring av ansattes tids- og tilstedeværelsesjournal, pensjonsjournalføring, ansattes leasing, innsending og sporing av leverandørfakturaer; opplæring av ansatte innen karriereutvikling; å tilby elektroniske publikasjoner som ikke kan lastes ned på nett, nemlig nyhetsbrev, hvitebøker, casestudier og magasiner innen menneskelige ressurser, lønnsadministrasjon, administrasjon før ansettelse og ytelser, datasikkerhet og informasjonsteknologi, karriereutvikling og katastrofeplanlegging, og datamaskin systemsikkerhet; nyhetsrapporteringstjenester innen finansnyheter.

Klasse 42

(4) Tilbyr midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar programvare for å gi arbeidsgivere et kompatibelt grensesnitt mellom programvare for lønnsbehandling og programvare for økonomisk styring og forvaltning av menneskelige ressurser; tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbasert, ikke-nedlastbar dataprogramvare innen regnskapsføring for utarbeidelse og behandling av bedriftsansattes lønn for arbeidsgivere, og for utskrift av lønnsdokumenter, nemlig rapporter, sjekker og skatteskjemaer; tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbar dataprogramvare for ansatte- og personalrelaterte tjenester, nemlig lønnsbehandling, forberedelse og administrasjon, beregning og utarbeidelse av lønnsavgift, overvåking av overholdelse av skatteregler, elektronisk behandling av lønn, skatteregistrering og -rapportering, utskrift av lønnsrapporter, sjekker og skatteskjemaer, administrasjon av ytelser til ansatte, administrasjon av personaldokumenter, gi informasjon om ansattes rådgivnings- og støtteprogrammer, administrasjon av ansattes pensjons- og pensjonsfond og ansattes fleksible utgiftskontoer, administrasjon av krav og utbetalinger for arbeiderkompensasjon, behandling og lagring av rekrutteringsdokumenter for ansatte, gjennomføre bakgrunnsscreening før ansettelse, behandle ansattes tids- og oppmøteregistrering, planlegge avtaler, gi informasjon for assimilering av nye ansatte, administrasjon av ansattes journalføring, registrere og spore ansattes ytelsesstyring, gi informasjon om ansattes jobbtrening og faglig utvikling og etterfølgerplanlegging; vert for et nettsted med teknologi som gjør det mulig for meglere og konsulentbrukere av ansattes fordeler å se online videoer innen ytelsesadministrasjon, lønnsbehandling, innlevering og rapportering av skatteinnskudd, personalledelse, forretningsledelse, journalføring av ansattes tid og oppmøte, pensjonsjournal holding, bakgrunnsscreening før ansettelse, outsourcing, helsereform og administrasjonstjenester for arbeidsledighetskompensasjon; tilveiebringelse av ikke-nedlastbar programvare for meglere og konsulenter for ansattes ytelser til bruk i administrasjon av ytelser til ansatte, regnskapsføring av pensjoner og administrasjon av arbeidsledighetskompensasjon via et nettbasert system og en nettportal; applikasjonstjenesteleverandørtjenester, nemlig vertskap for, administrering, utvikling og vedlikehold av andres programvareapplikasjoner innen sysselsetting for å tillate off-site feltansatte å sende inn tids- og arbeidsdata til arbeidsgivere via trådløs kommunikasjon og trådløs levering av innhold til håndholdte datamaskiner og mobile elektroniske enheter.

1 980 997

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1 980 997

Innleveringsdato2019-08-16

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

CHUBB INA HOLDINGS INC.436 Walnut StreetPhiladelphia, PA 19106USA

Middel

BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.

SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40. ETASJE, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VAREMERKEDETALJER

CHUBB STUDIO

Varemerketype

Standard tegn

Tjenester
Klasse 36

(1) Forsikringsgaranti; gi informasjon innen forsikringsområdet; administrasjon av forsikringskrav; forsikringsmegling

Klasse 42

(2) Tilbyr midlertidig bruk av ikke-nedlastbar dataprogramvare for forsikringspriser, utstedelse av forsikringspoliser og vedlikehold av forsikringspoliser; nettvertstjeneste for cloud computing; tilveiebringelse av midlertidig bruk av on-line ikke-nedlastbar datamaskindriftsprogramvare for tilgang til og bruk av et nettskybasert databehandlingsnettverk; hosting av nettsteder på Internett; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikke-nedlastbare programvareapplikasjoner og programvareverktøy innen forsikring, gjenforsikring, finansielle tjenester, risikoanalyse, risikomodellering og risikostyring for forsikringspriser, utstedelse av forsikringspoliser og vedlikehold av forsikringspoliser; leverandør av skydatabehandlingstjenester for generell lagring av data; forskning og design relatert til maskinvare og datanettverk innen forsikringsfeltet; industrielle analyser og forskningstjenester innen forsikrings- og forsikringsrisikostyring; tilveiebringelse av informasjon relatert til teknologisk forskning innen forsikrings- og forsikringsrisikostyring; datastøttet industriell og vitenskapelig analyse av data innen forsikrings- og forsikringsrisikostyring; webhotell for andres programvareapplikasjoner; hosting av interaktive applikasjoner på Internett for andre

1 984 947

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1 984 947

Innleveringsdato2019-09-12

SøknadsspråkEngelsk

SØKERDETALJER

Søker

Kappa Beta Gamma International, Inc.193 Bates Dr.Cheshire, CT 06410USA FORENEDE STATER

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (45)

Oversettelse av utenlandske tegn

Oversettelsen gitt av søkeren av fremmedspråksordet(e) er Kappa Beta Gamma.

Tjenester
Klasse 35

Foreningstjenester, nemlig organisering av kapitler i en sorority og fremme interessene til medlemmene derav

1.989.165

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.989.165

Innleveringsdato2019-10-09

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

CKnapp Sales, Inc.195 E Martin DrGoodfield, IL 61742UNITE STATES OF AMERICA

Middel

ROWAND LLP

390 Bay Street, Suite 1200, Toronto, ONTARIO, M5H2Y2

VAREMERKEDETALJER

V-I-V-O

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 06

(1) Metallbraketter for fjernsyn, skjermer eller skjermer; Metallbraketter og monteringsutstyr for TV-er, skjermer eller skjermer

Klasse 09

(2) Stativ for skrivebordsskjermer; monteringsstativer for elektronisk audio/visuelt utstyr

Klasse 20

(3) Fotstøtter; ikke-laderende vogner for elektronisk audio/visuelt utstyr

1.989.222

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.989.222

Innleveringsdato2019-10-09

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Ethica Beauty Ltd.1231 Pacific BlvdVancouverBRITISH COLUMBIAV6Z0E2

Middel

HEER LOV

25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto, ONTARIO, M5C3A1

VAREMERKEDETALJER

ETIKK

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 03

Preparater for hårpleie; hårsjampo og balsam; kosmetiske hårpleiepreparater; kosmetiske hårpreparater; kosmetikk; hudpleiekremer og kremer; hudrensemidler; hudpleiepreparater; kremer for ansikts- og kroppspleie; kroppspleie såpe; antiperspiranter og deodoranter for personlig bruk; sprayrensere for husholdningsformål; rengjøringspreparater for alle formål; preparater til kjæledyrpleie; kjæledyr sjampo

1 991 550

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1 991 550

Innleveringsdato2019-10-22

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

GUANGDONG GALANZ ENTERPRISES CO., LTD.25 Ronggui Nan Road, ShundeFoshan City, Guangdong-provinsen, KINA

Middel

XIN XU

(Fang An Law PC), Suite 300 & 306, 5500 North Service Rd., Burlington, ONTARIO, L7L6W6

VAREMERKEDETALJER

SteamWave

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 11

Mikrobølgeovner; luft frityrkokere; elektrisk riskoker; gasskomfyr; kjøleskap; kjøleskap; klimaanlegg; avtrekkshetter for husholdningsformål; varmeovner for bad; elektriske kokeovner for husholdningsformål; elektrisk matlaging dampbåt; elektriske matdampere; vannkoker; elektriske vifter for husholdningsformål; smarte fans; elektriske tørketromler for husholdningsformål; maskiner for tørketromler; sterilisert skap for oppbevaring av servise; sterilisert skap for desinfeksjon av servise; filtre for drikkevann; vannrensemaskiner for husholdningsbruk

1 991 551

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1 991 551

Innleveringsdato2019-10-22

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

GUANGDONG GALANZ ENTERPRISES CO., LTD.25 Ronggui Nan Road, ShundeFoshan City, Guangdong-provinsen, KINA

Middel

XIN XU

(Fang An Law PC), Suite 300 & 306, 5500 North Service Rd., Burlington, ONTARIO, L7L6W6

VAREMERKEDETALJER

SpeedWave

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 11

Mikrobølgeovner; luft frityrkokere; elektrisk riskoker; gasskomfyr; kjøleskap; kjøleskap; klimaanlegg; avtrekkshetter for husholdningsformål; varmeovner for bad; elektriske kokeovner for husholdningsformål; elektrisk matlaging dampbåt; elektriske matdampere; vannkoker; elektriske vifter for husholdningsformål; smarte fans; elektriske tørketromler for husholdningsformål; maskiner for tørketromler; sterilisert skap for oppbevaring av servise; sterilisert skap for desinfeksjon av servise; filtre for drikkevann; vannrensemaskiner for husholdningsbruk

1 994 399

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1 994 399

Innleveringsdato2019-08-23

Internasjonalt registreringsnummer1496359

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

CarbFix ohf. Bæjarhálsi 1IS-110 ReykjavikICELAND

Middel

PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP

1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

VAREMERKEDETALJER

CARBFIX

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 09

(1) Vitenskapelige apparater og instrumenter, nemlig luftpartikkelanalysatorer for måling, testing og påvisning av forurensninger og miljøforurensninger; karbondioksiddetektorer, unntatt til medisinske formål; måleinstrumenter, nemlig partikkeltellere for måling av luftkvalitet; forurensende sensorer; temperatur sensorer; termiske sensorer; programmerbare elektroniske datainnsamlings- og kontrollapparater for miljøovervåking, miljøkontroll og energistyring innen karbonfangst- og lagringsindustrien; overvåkingsapparater, ikke til medisinske formål, nemlig strømningsmålere, atmosfæriske oksygenmonitorer; materialtesting instrumenter og maskiner

Klasse 11

(2) Luftkondisjoneringsapparater og -installasjoner, nemlig klimaanlegg

Tjenester
Klasse 35

(1) Bedriftsledelse; Business administrasjon; kommersiell eller industriell ledelsesassistanse, nemlig bistand til forretningsledelse for industrielle og kommersielle selskaper

Klasse 37

(2) Installasjon og reparasjon av luftkondisjoneringsapparater, nemlig installasjon og reparasjon av klimaanlegg

Klasse 40

(3) Behandling av materialer for karbonfangst- og lagringsindustrien for klimagasser; luftoppfriskning; luftrensing; karbonfangst for andre som bruker luftfangstteknologi; karbonfangst for andre som bruker kjemiske løsemidler; og geologisk lagring, nemlig klimagassreduksjonstjenester som benytter en kjemisk prosess som opererer på avløpsgassstrømmer fra kraftverk og andre kilder som genererer karbondioksid, og biomasseforgassingstjenester i form av å hjelpe til med fangst av biogasser for formålet å produsere energi, beskytte miljøet og søke om karbonfangstkreditter

Klasse 42

(4) Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og design knyttet til disse, nemlig gjennomføring av mulighetsstudier innen geologisk ingeniørfag; tekniske luftkvalitetsovervåkingstjenester ved bruk av luftpartikkelanalysatorer for måling, testing og påvisning av forurensninger og miljøforurensninger; forskning innen miljøvern; industrielle analysetjenester, nemlig teknisk analyse av industrielle væsker; forskningstjenester, nemlig design, planlegging og prosjektering av trykkluftstasjoner for andre; forskning innen karbonutslipp og karbonfangstsystemer; forskning innen miljøvennlige former for energi og kraft; forskning innen miljøvern; geologiske undersøkelser; geologisk prospektering; geologisk forskning; geologiske, miljømessige, sivile, kjemiske og mekaniske engineering; tjenester og råd om målemetoder, nemlig måling og analyse av klimagassutslipp, kalibreringstjenester innen geologisk ingeniørfag, tilveiebringelse av vitenskapelig informasjon, råd og rådgivning i forhold til karbonkompensering, og tilpasset design og utvikling av luftkvalitetsmåleprogrammer

1 994 806

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1 994 806

Innleveringsdato2019-11-07

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Crown Laboratories, Inc.207 Mockingbird LnJohnson City, TN 37604-3116 USA

Middel

OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP

Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

VAREMERKEDETALJER

EVO

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 10

mikrodermabrasjonsapparater for behandling av hudsykdommer

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 10. mai 2019, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 88/424460 i forbindelse med samme type varer

1.996.178

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1.996.178

Innleveringsdato2019-11-15

Søknadsspråkfransk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

AIVE, forenklet aksjeselskapRond Point Benjamin Franklin, Cap OmégaCS 39521, Montpellier, 34960FRANCE

Middel

BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP

1100, boul. René-Lévesque West, 25. etasje, Montreal, QUEBEC, H3B5C9

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (46)

Varer
Klasse 09

Innspilte og nedlastbare programvareplattformer for å administrere etterproduksjon og opprettelse av videofiler; programvare for kunstig intelligens for å hjelpe til med videopostproduksjon og distribusjon; programvare for å lage videoer ved bruk av kunstig intelligens; nedlastbar programvare for å forbedre de audiovisuelle egenskapene til multimedieapplikasjoner, nemlig for integrering av tekst, lyd, grafikk, stillbilder og animerte bilder; nedlastbar programvare for strømming av audiovisuelt og multimedieinnhold via Internett og gjennom globale kommunikasjonsnettverk; nedlastbar programvare som gjør det mulig for brukere å søke etter, organisere og anbefale multimedieinnhold; nedlastbar programvare for utforming av brukergrensesnitt; nedlastbar interaktiv programvare for videoopptak; nedlastbar programvare for drift av lyd- og videoapparater; nedlastbar programvare for overføring av videoer på mobiltelefoner; nedlastbar programvare for behandling av digitale bilder; nedlastbar programvare for redigering av bilder, lyder og videoer; nedlastbar programvare for datakommunikasjon; nedlastbar programvare for datakomprimering; sentrale enheter for behandling av informasjon, data, lyder og bilder.

Tjenester
Klasse 38

(1) Elektronisk utveksling av data lagret i databaser som er tilgjengelige via telekommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av tilgang til databaser; interaktive tekst-TV-tjenester; spredning av audiovisuelle og multimedieprogrammer via Internett; spredning av lyd, video og multimedia via Internett og gjennom andre kommunikasjonsnettverk; overføring av videoer, filmer, bilder, tekster, spill, lyd og informasjon via Internett; overføring i sanntid av videoer, filmer, bilder, tekster, spill, lyd og informasjon.

Klasse 41

(2) Videodistribusjon og postproduksjonstjenester; produksjon av lydopptak; videoproduksjonstjenester; tilveiebringelse av videoer innen reklame, sosiale medier, e-handel, plattformer og TV; produksjon av musikalske lyd- og videoopptak; virtuelle videoredigeringstjenester; produksjon av spesialeffekter for videoer; Tilveiebringelse av elektronisk informasjon innen underholdningsområdet via en datamaskindatabase som gjør det mulig for brukere å synkronisere lyd- og videoopptak; videobibliotektjenester, nemlig tilveiebringelse av et elektronisk videobibliotek gjennom et online datanettverk; elektroniske bibliotektjenester, nemlig tilveiebringelse av elektroniske bibliotektjenester for levering av elektronisk informasjon, spesielt arkivert informasjon i tekstform, lyd- og videoinformasjon; tilveiebringelse av informasjon innen audio og visuelle medier via et nettsted; tilveiebringelse av ikke-nedlastbare elektroniske publikasjoner i form av magasiner og artikler innen automatisert videodistribusjon og postproduksjon; levering av informasjon, lydopptak, podcaster, bilder og videoer innen automatisert videodistribusjon og postproduksjon gjennom bruk av kunstig intelligens via et nettsted.

Klasse 42

(3) Tilpasset design og utvikling av kreative audiovisuelle verk, nemlig videoer, som viser frem funksjoner som beskjæring, videosegmentering og kunstig intelligens-basert kreasjon; plattformer som en tjeneste (PaaS) med programvareplattformer for automatisering av videoskaping, etterproduksjon og distribusjon (storskala); design og utvikling av databehandlingsprogramvare; utvikling og vedlikehold av programvare for datadatabasebehandling; design og utvikling av databasebehandlingsprogrammer; elektronisk datalagring; design og utvikling av dataprogramvare for evaluering og beregning av data; hosting av digitalt innhold på Internett, nemlig datastyrte data, filer, applikasjoner og informasjon; tjenester innen datamaskinprosjektledelse innen datamaskiner; programvare som en tjeneste (SaaS) med dataprogramvare for bruk i automatisering av videoskaping, etterproduksjon og distribusjon (storskala); dataprogrammeringstjenester for kommunikasjons- og databehandlingssystemer; teknisk design av dataprogramvare for databehandlingsprogrammer; forskning innen maskinlæring, dyp læring og datasyn; industriell analyse og forskningstjenester innen distribusjonseffektivitet og videofullføringsrater.

1 996 416

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1 996 416

Innleveringsdato2019-11-18

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

BioBag International A/STrøgstadveien 9A,Askim, N-1807NORWAY

Middel

GOWLING WLG (CANADA) LLP

1 MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

VAREMERKEDETALJER

PLASSE

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 03

(1) Babyservietter impregnert med rengjøringspreparater;

Klasse 05

(2) Babybleier; engangsbleier;

1 998 011

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer1 998 011

Innleveringsdato2019-11-27

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Skinprovement Inc.6-3590 Rutherford RoadWoodbridgeONTARIOL4H3T8

Middel

CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP

SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

VAREMERKEDETALJER

DIN HUD ER VÅR VIRKSOMHET

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 03

(1) Kosmetikk og sminke; sminkesett; hudpleiepreparater, kremer, lotioner, oljer og geler; skjønnhetsserum; hudbalsamer, fuktighetskremer og mykgjøringsmidler; hudteksturiserere, tonere og tonika; hudslipemidler og eksfolieringsmidler; hudklarere og rensemidler; hudskrubb og såper.

Klasse 05

(2) Vitamin- og mineralkosttilskudd; voksne vitaminer.

Tjenester
Klasse 35

(1) Franchisetjenester, nemlig å tilby teknisk og forretningsmessig bistand ved etablering og drift av helse-spa.

Klasse 44

(2) Helse-spa-tjenester; medisinske behandlingstjenester levert av helse-spa; spatjenester; kosmetiske kroppspleietjenester levert av helse-spa; dermatologiske tjenester; laser hårfjerning; fraksjonerte laserbehandlinger for hudresurfacing; karbon laser hud peeling behandlinger; microblading; microneedling; ansiktsbehandlingstjenester; registrert massasjeterapi; akne laserbehandlinger; hudbehandlinger for vaskulære og pigmenterte lesjoner, nemlig kjemisk peeling, pulslys hudbehandlingstjenester; fotoansiktsbehandlinger, nemlig lette ansiktsbehandlinger; kosmetiske laserbehandlinger av hud.

2 000 962

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2 000 962

Innleveringsdato2019-12-11

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Shenzhen BaiRunDa Technology Co.,Ltd.103D2, 1/F, Waiyun Building, No.46Futian South Road, Futian Street, Futian DistrictShenzhen, 518000CHINA

Middel

XIN XU

(Fang An Law PC), Suite 300 & 306, 5500 North Service Rd., Burlington, ONTARIO, L7L6W6

VAREMERKEDETALJER

MKP

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 03

Preparater for håndrengjøring; Rensemelk for toalettformål; Leppestifter; Skjønnhetsmasker; Neglelakk; Kosmetikk; Kosmetiske blyanter; Parfyme; Bomull for kosmetiske formål; Bomullspinner for kosmetiske formål; Rouge lepper; Falske øyevipper; falske negler; Sminke pulver; Øyenbryn blyanter; Flekkfjerner for alle formål til husholdningsbruk

2.003.316

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.003.316

Innleveringsdato2019-08-07

Internasjonalt registreringsnummer1506152

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Acamar Films Limited7 Savoy CourtLondon WC2R 0EXUNITET KINGDOM

Middel

TORYS LLP

SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (47)

Fargekrav

Farge hevdes å være en egenskap ved varemerket. Fargene svart, hvitt, rødt, grønt, gult og brunt hevdes å være et trekk ved merket. Merket består av en stilisert svart tegneseriekanin iført en grønn skjorte og rød kjeledress. En stor gul knapp med svart stingmønster vises foran på kjeledressen. Kaninen har på seg et par hvite og gule sko. Kaninens øyne er omrisset i grønt og innsiden av ørene og utsiden av munnen er brune.

Varer
Klasse 09

(1) Signalapparater og -instrumenter, nemlig radioer, walkie talkies, mobiltelefoner og telefoner; livredningsapparater og -instrumenter, nemlig redningsbelter, redningsvester, redningsmidler, redningsbøyer, redningsflåter; svømme- og oppdriftshjelpemidler i form av svømmeflåte for sikkerhetsformål, sykkelhjelmer og sikkerhetshjelmer; Fotografiske apparater og instrumenter, nemlig kameraer, engangskameraer, kamerafiltre, kamerablitser, kamerahåndtak, kamerahetter, kamerafester og -støtter, kamerastativ, kameralukkere og blitspærer; kinematografiske apparater og instrumenter, nemlig kameraer, videokameraer, kamerafiltre, kamerahåndtak, kamerahetter, kamerafester og -støtter, kamerastativ, kameralukkere, filmprojektorer; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, nemlig høyttalere, mikrofoner, MP3-spillere, CD-spillere, CD-opptakere, DVD-spillere, forsterkere, lydhøyttalere, digitale musikkspillere, digitale videospillere, hodetelefoner, bærbare stereoanlegg og talemaskiner ; forhåndsinnspilte CD-er og DVD-er med underholdning for barn, lydbøker, musikk, tegneserier og dataspill; forhåndsinnspilte elektroniske og digitale medier som inneholder instruksjon, ferdighetstrening og publikasjoner og kurs med innhold i førskole- og barnehagekurs, forhåndsinnspilte databærere med musikk, bilder, spillefilmer, animerte tegneserier og dataspill; dataspillprogrammer; mekanismer for myntopererte apparater, elektroniske underholdningsspill; kasseapparater, regnemaskiner, nemlig kalkulatorer, kofferter for kalkulatorer, databehandlingsutstyr, nemlig maskinvare for databehandling, sentral prosesseringsenhet (CPU), nettbrett, håndholdte datamaskiner, elektroniske spillkassetter, hodesett for virtuell virkelighet-spill, videospillmaskiner, datamaskiner; skannere som databehandlingsutstyr, nemlig 3D-kameraer; dataprogramvare for nyheter og aktuelle dataaggregeringsteknologitjenester, programvare for prissetting og shoppingteknologitjenester, programvare for reiserelaterte teknologitjenester, programvare og utviklerverktøy for nettbaserte lagringstjenester, programvare og utviklerverktøy for databehandling og eksterne dataprogramtjenester, programvare for teknologitjenester for kundeforholdsadministrasjon, programvare for databehandling av helsetjenester, programvare for kartleggings- og geolokaliseringsteknologitjenester, programvare for produktivitetsprogramvare, dataprogramvare for behandling av digitale bilder, dataprogramvare for behandling av digitale musikkfiler, dataprogramvare for synkronisering av data mellom håndholdte eller bærbare datamaskiner og vertsdatamaskiner, dataprogramvare for barns utdanning og underholdning, nemlig å spille spill og se på videoer, pedagogisk programvare for barn, programvare for utvidet virkelighet for dataspill, dataprogramvare for å spille video- og dataspill, dataspillprogramvare, dataprogramvare for digital animasjon og spesialeffekter av bilder, nedlastbar dataprogramvare for strømming av videoer fra økter med digitalt medieinnhold, dataprogramvare for mobiltelefoner, håndholdte datamaskiner og nettbrett med pedagogisk programvare for barn, pedagogisk programvare som inneholder instruksjoner, ferdighetstrening og publikasjoner og kurs med kursinnhold i førskole og barnehage; Brannslukningsapparat; nedlastbare animerte tegneserier; videodisker med innspilte animerte tegneserier; mobiltelefon stropper; rengjøringsapparater for grammofonplater, nemlig antistatisk platerensebørste; beholdere for kontaktlinser; nedlastbare undervisningsfilmer for barn og pedagogiske TV-programmer for barn, nedlastbart digitalt innhold som bilder; nedlastbare musikkfiler; nedlastbare ringetoner for mobiltelefoner; nedlastbare elektroniske publikasjoner, nemlig barnebøker og pedagogiske bøker, aviser, magasiner, brosjyrer, tidsskrifter og tegneserier med underholdning, informasjon og historier om animerte tegneseriefigurer innen barneunderholdning; briller; brillevesker; brillekjeder; briller ledninger; brilleinnfatninger; dekorative magneter; musematter; brillevesker; brilleinnfatninger; håndleddsstøtter for bruk med datamaskiner; magnetisatorer og avmagnetisatorer for magnetbånd; måleapparater og instrumenter, nemlig målebeger, måleskjeer, målebånd, graderte linjaler, linjaler, vinkelmålere, metronomer og kuleramme.

Klasse 16

(2) Papir og papp; trykksaker i form av tegneserier, brosjyrer, manualer, magasiner, kort, aviser, nyhetsbrev og trykte tidsskrifter med underholdningsinformasjon og historier om animerte tegneseriefigurer; bokbinder materiale; fotografier; skrivesaker og kontorrekvisitter, nemlig kort, festinvitasjoner, notatblokker, selvklebende notatbøker, dagbøker; lim for papirvarer og husholdningsformål; kunstner- og tegnematerialer, nemlig malerpensler, kunstnerpasteller, kunstnerblyanter, fargeblyanter, fargeblyanter, vinkelmålere, dekalkomanier, kritt- og krittavler, modelleringsleire, malebokser til bruk i skoler, malesett for barn, malesett for kunstnere, tegnelinjaler, gummistempler, sjablonger; pensler; instruksjons- og undervisningsmateriell, nemlig bildebøker, undervisningsbøker, barnebøker, tegnebøker; plastfolier, filmer og poser for innpakning og emballasje; skrivere type; utskrift blokker; holdere for sjekkhefte, sjekkhefte; penger klipp; passholdere; bøker; papirservietter, papirservietter, borddeksler og underlegg laget av papir; papirflagg og papirvimpler; smekker laget av papir; papirhåndklær, våtservietter og ansiktsservietter; toalettpapir; tørkepapir; cocktailparasoller av papir.

Klasse 18

(3) Lær og lærimitasjoner; dyreskinn og huder; bagasje og bærevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker; pisk, seletøy og salmakeri; halsbånd, bånd og klær for dyr; nettposer for shopping; paraplydeksler; paraplyhåndtak; paraplypinner; stokk håndtak; vesker, nemlig bærevesker, stellevesker, clutchvesker, kosmetikkvesker, bleievesker, saccosekker, tøyvesker, lommebøker og andre bærere, nemlig klesbærere, dressbærere, vesker, reisevesker, reisevesker, kofferter, vesker, portmanteaux, valiser, skuldervesker, toalettvesker, nemlig kosmetikk- og sminkevesker som selges tomme, ryggsekker, ryggsekker, ryggsekker, sportsvesker, kofferter, attachévesker, vesker, bærere for dresser, bærere for skjorter, bærere for kjoler, slips etuier, dokumentetuier, dokumentholdere, kredittkortetuier, kredittkortholdere, nøkkelvesker, nøkkellommer, midjelommer, lommer med snøring, lærlommer, lommer laget av imitert skinn, lommer laget av tøy, lommer av tekstil, billettposer, bærbare strap-on-poser, filt-poser, vesker, sportsvesker, strandvesker, bleievesker, duffle-poser, fanny-poser, klesposer for reise, ryggsekker, messenger-bager, skolevesker, tøyvesker og servantvesker som selges tomme; bokser laget av lær; etuier av lær eller skinnplater; møbelbelegg av lær; etiketter av lær; skinn skulderbelter; skulderstropper.

Klasse 25

(4) Klær, nemlig skjorter, t-skjorter, shortser, bukser, kåper, kjoler, skjørt, sokker, bandanas, badedrakter, badekåper, strandklær, belter, tøysmekker, bluser, gensere, gensere, cardigans, korte bukser, kåper, kjoler, hansker, gymshorts, Halloween-kostymer, spedbarnsklær, jakker, jeans, leggings, maskeradekostymer, votter, fottøy, nemlig brogues, båtsko, tøfler, Chelsea-støvler, tresko, ørkenstøvler, dresssko, mokkasiner, espadriller, høye hæler, munkesko, sandaler, støvler, gummistøvler, joggesko, snøsko, loafers, hodeplagg, nemlig hatter, capser, øreklokker, solhatter, solskjermer, luer, panser, hetter, topphatter, basker, bowler hatter, båter hatter, cowboy hatter, flat caps; støvel overdel; cap topper; kjoleskjold for klær; beslag av metall for fottøy; støvel overdel; hatterammer for bruk som base av hatt som skal dekkes med stoff; hældeler for fottøy; hælstykker for strømper; hæler; indre såler; sklisikre enheter for fottøy, nemlig sklisikre såler; ferdige fôr for kåper, kjoler, jakker; lommer for klær; skjorte fronter; skjorte åk; såler for fottøy; pigger for fotballsko; tips for fottøy; lister for fottøy.

Klasse 28

(5) Spill, leker og leketøy, nemlig brettspill, kortspill, elektroniske pedagogiske spillmaskiner for barn, spillekort, byggespill, puslespill, manipulerende puslespill, salongspill, utstoppede leker, musikalske leker, mekaniske leker, batteridrevet handling leker, elektriske actionleker, leketøysbyggeklosser, leketøysmodellkjøretøyer, leketøysfigurer, leketøysactionfigurer, dukker, dukkehus, dukkeklær, klinkekuler, lekemobiler, badeleker, håndverksleker solgt i settform, nemlig lekemodellsett, dukketilbehør, dukkevogner, barnesengeleker, leketøymasker, modellkjøretøyer, sitteleker, leketøybakevarer, lekebanker, leketøykokekar, leketøyhjelmer, lekepenger, lekeverktøybelter, lekeverktøy, leketøy som spruter vann, klær for myke leker, nemlig klær til koseleker, lekebiler, lekebiler, leketøyspistoler, utstoppede plysjdukker og figurer, leketøy i form av gyngehester, stav- og løsningssett for bobler, rangler for spedbarn, modelleringsmasse og -apparater, nemlig leketøysekstrudere, dukker, drager, marionetter og kaleidoskoper, nyheter for fester og danser, nemlig festhatter av papir, piñataer, ballonger; videospillapparater, nemlig videospillmaskiner, fornøyelsesapparater tilpasset bruk med fjernsynsmottakere eller med video- eller dataskjermer, nemlig elektroniske spillkonsoller tilpasset bruk med en ekstern skjerm eller monitor, håndholdte enheter for å spille elektroniske spill, hånd- holdt elektroniske spill tilpasset bruk med TV-mottakere; gymnastikk- og sportsartikler, nemlig baller for rytmisk gymnastikk, ringer for gymnastikk, racketer for tennis eller badminton, squashracketer, lærballer, gummi- og plastballer for sport, lekeplassballer, fotballer, sportsballer, baseballer, basketballer, badeballer , volleyballer, flyvende skiver, hockeykøller, skøyter, skateboard, skistaver, snøski, aker, snøsleder, baseballhansker, hodedeksler til golfkøller, hoppetau, hoppetau, svømme- og oppdriftshjelpemidler for rekreasjonsbruk, nemlig , svømmefinner og svømmefløter, flyter for bading og svømming for rekreasjonsbruk, svømmebelter; dekorasjoner til juletrær; juletre står; konfetti; nyheter for fester, danser [festgaver, tjenester]; papir festhatter; messe- og lekeplassapparater, nemlig oppblåsbare svømmebassenger for barn, sandkasser og sklier; festpynt, nemlig julepynt, juletrepynt, juletrestativer, pinatas, ballonger og kunstige juletrær.

Tjenester
Klasse 41

Utdanning innen førskoleopplæring, barnehage-, førskole- og barnehageopplæring, nemlig å tilby førskole gjennom barnehageundervisning; tilveiebringelse av opplæring innen opplæring i tidlig barndom; underholdning, nemlig tilveiebringelse av nettbaserte dataspill for barn, tilveiebringelse av elektroniske publikasjoner som ikke kan lastes ned, nemlig bøker, magasiner, nyhetsbrev, blogger for barn med underholdningsinformasjon og historier om animerte tegneseriefigurer; animasjonsproduksjonstjenester; underholdningstjenester i form av utvikling, opprettelse, produksjon og etterproduksjon av multimediamusikk, videoer, film, TV og underholdningsinnhold for barn; Underholdningstjenester, nemlig et pågående live action og animert program tilgjengelig ved hjelp av lyd, video, nettbaserte applikasjoner, mobiltelefonapplikasjoner, datanettverk og Internett; Underholdning i form av levende teatralske og musikalske forestillinger; Underholdningstjenester, nemlig en pågående serie med kort live action og animerte show med både fiktive og ikke-fiktive karakterer levert via ulike plattformer på tvers av flere former for overføringsmedier; Underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av kort live action og animerte show og serier med pågående webisoder gjennom et nettsted; Underholdningstjenester, nemlig produksjon og levering av ikke-nedlastbart videoinnhold relatert til pågående korte live action-show og animerte tegneserier gjennom et nettsted; Tilbyr underholdningsinformasjon om emnet for en pågående serie med korte live action og animerte show gjennom interaktive nettsider; sommerleirtjenester for barn; tilveiebringelse av elektroniske publikasjoner på nett, ikke nedlastbare; utgivelse av bøker; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter online; utdannings- og underholdningstjenester, nemlig arrangering av seminarer innen animerte tegneseriefigurer for barn; utdanningstjenester, nemlig tilveiebringing av ikke-nedlastbare pedagogiske dataspill, videoer, opptak, forelesninger, sanger, animasjoner, flash-presentasjoner, tekst, tester og vurderinger med innhold i førskole- og barnehagekurs.

Påstander

Dato for prioritert innlevering: 14. februar 2019, land eller kontor: EUIPO (EU), søknadsnummer: 018023122 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester

2 004 070

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2 004 070

Innleveringsdato2019-10-09

Internasjonalt registreringsnummer1020977

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

iMPREG GmbHEisenbahnstraße 3272119 AmmerbuchTYSKLAND

Middel

MERKER & FUNKSJON

33 Yonge Street, , Suite 300, Toronto, ONTARIO, M5E1G4

VAREMERKEDETALJER

IMPREG

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 01

(1) Kunstig harpiks, ubearbeidet; plast, ubearbeidet; lim for industrielle formål, nemlig lim for bruk innen grøftefri rør- og kloakkrehabilitering.

Klasse 17

(2) Halvfabrikata laget av plast, nemlig slanger og rørledninger for bruk innen grøftefri rør- og kloakkrehabilitering; fleksible rør laget av kunstharpiks, plast, glassfiber eller plast forsterket med glassfiber for bruk innen grøftefri rør- og kloakkrehabilitering.

Klasse 19

(3) Byggematerialer, nemlig rør laget av kunstharpiks, plast, glassfiber eller plast forsterket med glassfiber; stive rør for bygg, laget av kunstharpiks, plast, glassfiber eller plast forsterket med glassfiber.

2.004.575

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.004.575

Innleveringsdato2020-01-03

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

LG ELECTRONICS INC.128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-guSeoul, 150-721REPUBLIKKEN KOREA

Middel

SMART & BIGGAR LP

SUITE 900, METCALFE STREET 55, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

VAREMERKEDETALJER

VASKETÅRNET

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 07

(1) Elektriske vaskemaskiner for klær; Automatiske oppvaskmaskiner; Elektriske støvsugere; Slanger for elektriske støvsugere; Poser for elektriske støvsugere; Støvsugere av pinnetype; Industrielle roboter, nemlig robotgulvvaskere, robotbaserte gulvpoleringsmaskiner; Elektriske roterende blåsere; Trykkluftpumper; Roterende kompressorer for klimaanlegg, avfuktingsmaskiner, industrimaskiner, kjøleskap; Kompressorer for kjøleskap og klimaanlegg; Sentrifugerer (ikke oppvarmede), nemlig bærbare elektriske sentrifugerer; Elektriske miksere for husholdningsformål; Robotstøvsugere; Elektriske matprosessorer; Flerbruks damprensere; Håndholdte støvsugere; Elektriske støvsugere for sengetøy; Husholdningsroboter for husholdningsformål; Roboter for personlig bruk, nemlig roboter for rengjøring i form av husholdningsrengjøring og vaskeroboter med kunstig intelligens

Klasse 11

(2) Klimaanlegg; Varmluftapparater, nemlig bærbare elektriske varmeovner, romvarmere for husholdningsbruk; Luftfuktere for husholdningsformål; Elektrisk avfukter for husholdningsbruk; Elektriske områder; Vannrensere for husholdningsformål; Vannionisatorer for husholdningsformål; Membranapparater i form av filtre for vannrensing; Termiske solfangere for oppvarming; Luftrensere, nemlig luftrenseenheter, luftrensere til husholdningsformål; Oppvarmingsapparater, nemlig varmeovner for bad, varmekjeler, varmtvannsberedere og romvarmere til husholdningsformål; Light Emitting Diode [LED]-belysning, nemlig LED-lommelykter, LED-landskapslys, LED-lyspærer, LED-lysarmaturer og LED-armaturer; Gassområder; Elektriske ovner, nemlig konveksjonsovner, bakerovner, konvensjonelle ovner og mikrobølgeovner; Apparater eller installasjoner for matlaging, nemlig bakerovner, konveksjonsovner, gasskokeovner for husholdningsbruk, komfyrer, kokegriller; Elektriske kjøleskap; Elektriske tørketromler; Klærhåndteringsmaskiner med funksjon av luktfjerning og damping av plagg til husholdningsformål, nemlig klesdampere og strykejern; Elektriske tørkemaskiner for klær med steriliserings-, deodoriserings- og krøllbestandige behandlingsfunksjoner for husholdningsformål; Ventilasjonshetter; Ventilasjonshetter for ovner

2 005 558

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2 005 558

Innleveringsdato2020-01-09

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Italia Alimentari S.p.A.Via Europa 1443011 Busseto (PR), ITALIA

Middel

BORDEN LADNER GERVAIS LLP

World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (48)

Fargekrav

Farge hevdes å være en egenskap ved varemerket. Fargen(e) svart, grønn, hvit, rød, gull er hevdet som en egenskap ved varemerket. Varemerket består av en uregelmessig rektangulær form skissert i svart. Ordene SALUMIFICIO CORTE BUONA som vises i den rektangulære formen er i svart. De horisontale rektanglene vist under ordet CORTE BUONA er vist, fra venstre til høyre, i grønt, hvitt og rødt. Designelementet over ordet SALUMIFICIO har buede linjer i svart på venstre og høyre side av en serie på fem myntlignende sirkulære former som vises i gull. Designelementene i hver gullmyntlignende sirkulær form er vist i svart. Midtmynten har den stiliserte svarte teksten 'S. LOUIS 1914' og et design, alt i svart, bestående av en skallet ørn og tre stjerner over ørnen; myntene på hver side av midtmynten har den stiliserte svarte teksten 'S. FRANCISCO 1919' og et design, alt i svart, bestående av en grizzlybjørn og en stjerne over bjørnens skulder; og endemyntene på begge sider har den stiliserte svarte teksten 'BRUXELLES 1935' og et design, alt i svart, bestående av et skjold som bærer en frodig løve, og en krone over skjoldet.

Oversettelse av utenlandske tegn

Oversettelsen gitt av søkeren av ordet(e) 'SALUMIFICIO' er 'spekematfabrikk'. Oversettelsen fra søkeren av ordet (ordene) 'CORTE BUONA' er 'god gårdsplass'.

Varer
Klasse 29

Kjøtt; kjøtt, konservert; tørket kjøtt; røkt kjøtt; oppskåret kjøtt; kjøttekstrakter; kjøtt, hermetisert; kjøtterstatninger, nemlig soyabaserte kjøtterstatninger, ferske belgfrukter, konserverte bønner, tørkede bønner og nøtterbaserte kjøtterstatninger; plantebaserte kjøtterstatninger; spekepølser; svinekjøtt; kjøttbaserte snacks; kjøttbaserte mousser; bearbeidede kjøttprodukter, nemlig prosciutto, salami, mortadella, corned beef, kjøttpålegg; delikatesseforretninger, nemlig spekemat, carpaccio, skinke, salami og bakt kjøtt; tilberedte kjøttretter.

2 005 696

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2 005 696

Innleveringsdato2020-01-10

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

UNI-CHARM CORPORATION182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shiEhime-ken, JAPAN

Middel

BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.

SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40. ETASJE, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VAREMERKEDETALJER

Silcot

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 03

Kosmetiske ansiktsmasker; kosmetikk; kosmetiske bomullspuffer; bomullspuffer impregnert med preparater for fjerning av sminke; kosmetiske rensekremer; såper for personlig bruk; Kosmetiske preparater for slankeformål; hudfuktighetskremer brukt som kosmetikk; ansikts skjønnhetsmasker; skjønnhetsmasker; kosmetisk bomull ull; bomullsull for kosmetiske formål; kosmetiske hudpreparater; vev impregnert med kosmetiske kremer; vev impregnert med preparater for fjerning av sminke; babyservietter impregnert med rengjøringspreparater; kluter impregnert med hudrens; kluter impregnert med et ikke-medisinert hudrengjøringspreparat; tannpleiemidler; kosmetikk for dyr; parfymeri; røkelse; parfymer; deodorant såpe; rustfjernende preparater; blekemidler for tøy; deodoranter for kjæledyr; deodoranter for personlig bruk; sjampo for kjæledyr; kluter impregnert med et vaskemiddel for rengjøring

2.007.535

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.007.535

Innleveringsdato2019-09-19

Internasjonalt registreringsnummer1510195

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

OLFA CORPORATION11-8, Higashinakamoto 2-chome, Higashinari-ku, Osaka-shiOsaka 537-0021JAPAN

Middel

BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.

SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40. ETASJE, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VAREMERKEDETALJER

OLFA JOBBER

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 08

(1) Kniver, nemlig sportskniver, kjøkkenkniver, slakterkniver, kokkekniver, fiskekniver, beskjæringskniver, foldekniver, lommekniver, brukskniver, jaktkniver, treskjæringskniver, husholdningskniver; hånddrevne skjæreverktøy, nemlig ugresskuttere, trådkuttere, fliseskjærere, rørkuttere, glasskuttere, boltkuttere; hånddrevne skjæreinstrumenter, nemlig boksåpnere, taggete kniver; blader for håndsager, blader for håndbetjente sager, blader for hånddrevne plan, blader for kniver, blader for sakser; hånddrevne skraper for flåing av fisk, isskraper, malingsskraper; saks; saks; sakseblader; håndverktøy; håndbetjent; hobbykniver [skalpeller]; håndbetjent graveringsverktøy; barberblader; håndholdt rør cutter; pennekniver; beholdere tilpasset barberblader; knivhåndtak; pizzakuttere [ikke-elektriske]; håndsag; spader [håndverktøy]; hånddrevne roterende kuttere; stoff kuttere; nøkler [håndverktøy]; glass cutter; glassmesterdiamanter som deler av håndverktøy; gravering nåler; tegnekniver; teppe kniver; utskjæring kniver; dolker; bordbestikk [kniver, gafler og skjeer]; knivslipeinstrumenter, nemlig slipehjul for kniver og kniver, slipesteiner, slipestenger, slipestål; hageverktøy; håndbetjent; instrumenter og verktøy for flåing av dyr; harpuner; sy saks; bill-kroker; håndsager; pinsett; barberhøvelvesker; elektriske barberhøvler og elektriske hårklippere; dykkerkniver; holdere for dykkerkniv; palettkniver; isøkser; overlevelse kniver; klatrekniver; utendørs kniver; kuttere for fiskesnøre; blader eller spisse håndverktøy og sverd; kantverktøy som håndverktøy, nemlig verktøy for sliping av skikanter; håndverktøy, hånddrevne, unntatt blader eller spisse håndverktøy; håndtak for hånddrevne håndverktøy; erstatningsblader for brukskniver; engangsblader for brukskniver; avfallskasser tilpasset brukt knivseksjon av kuttere; sprayboks piercingverktøy (håndverktøy).

Klasse 16

(2) Papirkuttere [kontorrekvisita]; papirkniver for kontorbruk; blyantspisser; brevåpnere; roterende papirkuttere for kontorbruk; papirkompasskuttere for kontorbruk; fotograveringer; skriveinstrumenter; tegneinstrumenter; arkitektenes modeller; polstringsmaterialer av papir eller papp; tegne linjaler; papp; poser, nemlig konvolutter og poser av papir og plast, for emballasje; plastfilm for innpakning; kuttematter for kunst og håndverk; skrivebordsmatter; kompass for tegning; pastaer og andre klebemidler til papirvarer eller husholdningsformål; fotografier [trykt]

Klasse 28

(3) sportsutstyr, nemlig sluk for sportsfiske, stropper for sportsklatring, garn for sport; fjellklatringsutstyr, nemlig stige- og klatresele; sportsutstyr for surfing, vannski og dykking, nemlig surfebrett, vannski, dykkefinner; skiredskaper, nemlig ski, skibindinger, skikanter, skibremser og skistaver; fiskeutstyr; leker, nemlig lekevogner, lekekjøretøyer; sommerfuglnett

Påstander

Dato for prioritert innlevering: 5. september 2019, land eller kontor: JAPAN, søknadsnummer: 2019-118252 i forbindelse med samme type varer

2.009.511

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.009.511

Innleveringsdato2020-02-03

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Aidan Anderson438 Teal LaneSaskatoonSASKATCHEWANS7T0R1

Middel

RYAN SHEBELSKI

Locus Law, 114-310 Wall Street W, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1N7

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (49)

Varer
Klasse 16

(1) dekaler; fotografiske utskrifter; plakater; klistremerker

Klasse 25

(2) atletisk klær; baby klær; belter; støvler; støvler for snowboard; uformelt antrekk; hansker; hatter; jakker; jeans; bukser; skjerf; skjorter; sko; shorts; skistøvelvesker; skistøvler; ski klær; ski fottøy; ski hansker; skijakker; skibukser; skidresser; skitøy; snø støvler; Vinterbukser; snødrakter; snowboard støvler; snøbrettjakker; snowboard bukser; sokker; sports klær; joggebukser; gensere; badetøy; t-skjorter; toques; undertøy; vester

2 009 991

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2 009 991

Innleveringsdato2019-08-05

Internasjonalt registreringsnummer1512041

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

MASA S.p.A.Via Mestre 37I-21050 Bolladello di Cairate (VA)ITALIA

Middel

RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP

SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (50)

Fargekrav

Farge hevdes å være en egenskap ved varemerket. Fargene mørkeblå, lysebrun og lysegrå hevdes å være et trekk ved merket. Merket består av ordlyden "MASA" i mørkeblått til venstre for to lysebrune rektangler vippet i en 45-graders vinkel som er sammenkoblet med to lysegrå rektangler vippet i en komplementær vinkel.

Varer
Klasse 24

undertøy stoff; svampduker for tekstilbruk; trekk til ærfugldun og dyner; Tekstiler, nemlig tekstiler for duker, tekstiler for lin; Lin stoff; Frotté for tekstilbruk; Tekstilstoffer for bruk ved fremstilling av duker; Tekstilstoffer for bruk ved fremstilling av ark; Tekstilstoffer for bruk ved fremstilling av putevar; Tekstilstoffer for bruk ved fremstilling av håndklær; Duker; Duker av tekstil; Tekstilservietter; duker; Tekstilduker; Bordunderlag av tekstil; Individuelle dekkematter laget av tekstil; Duker av tekstilmateriale; Kjøkkentøy; Husholdningskluter for tørking av oppvask; Kjøkken håndklær; Sengetøy; Sengetøy; Sengetøy av tekstil; Putevar; Sengekast; Sengetøy; Trekk til dyner og dyner; Husholdningenes lin; Håndklær av tekstil; Håndklær; Badehåndklær; Frotté håndklær; Dyner laget av frotté; Store badehåndklær.

2 010 052

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2 010 052

Innleveringsdato2019-10-10

Internasjonalt registreringsnummer1512244

SøknadsspråkEngelsk

SØKERDETALJER

Søker

All3DP GmbHRidlerstr. 3180339 MünchenTYSKLAND

VAREMERKEDETALJER

Craftcloud

Varemerketype

Standard tegn

Tjenester
Klasse 38

Tilbyr tilgang til Internett-baserte plattformer i form av elektroniske nettsteder for anskaffelse av 3D-utskriftsordrer; å tilby tilgang til Internett-baserte plattformer i form av elektroniske nettsteder for anskaffelse av bestillinger for datastøttet numerisk kontroll av behandlingen av materialer eller stoffer; å tilby tilgang til Internett-baserte plattformer i form av elektroniske nettsteder for anskaffelse av bestillinger for sprøytestøping, bearbeiding av metallplater eller skjæring med laserteknologi.

2 012 745

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2 012 745

Innleveringsdato2019-11-27

Internasjonalt registreringsnummer1515984

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Ontoforce NVTechnologiepark-Zwijnaarde 122B-9052 GentBELGIA

Middel

SMART & BIGGAR LP

1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (51)

Fargekrav

Farge hevdes å være en egenskap ved varemerket. Hele merket er i blått.

Varer
Klasse 09

Dataprogramvare for analyse av data for forretningsledelse; dataprogramvareplattformer for analyse av data for forretningsledelse; programvare for datamaskinsøkemotorer; nedlastbar programvare for analyse av data for bedriftsledelse; dataprogramvare for databasebehandling; elektroniske databaser for datalagring; maskinvare for dataprosessorer; maskinvare med datanettverksfunksjoner; maskinvare for datainnsamling; maskinvare for datakommunikasjon; maskinvare for datalagring.

Tjenester
Klasse 35

(1) Rådgivning innen forretningsledelse og forretningsorganisasjon; datasøketjenester i datamaskinfiler for andre; rådgivning knyttet til forretningsstrategi og ledelse; forretningsadministrasjon innen datasøkeløsninger; tilveiebringelse av kontorfunksjoner, nemlig sekretær- og kontortjenester i forbindelse med datasøkeplattformer; søkemotoroptimaliseringstjenester.

Klasse 41

(2) Tilbyr opplæring og veiledning for gründere innen forretningsdatasøk; tilveiebringelse av konferanser, seminarer, workshops, idédugnad, konkurranser innen forretningsdatasøk; tilveiebringelse av opplæring for å fremme innovasjon, spesielt innen forretningsdatasøkeløsninger.

Klasse 42

(3) Konsulenttjenester for teknologiske eksperter for å tilby løsninger for optimalisering av datasøk; programvareingeniørtjenester; programvaredesigntjenester; programvareutviklingstjenester; oppdatering av programvare; leasing av dataprogramvare; rådgivning om dataprogramvare; leverandør av skydatabehandlingstjenester for generell lagring av data; dataprogrammeringstjenester; datasystemanalyse; tilby søkemotorer for internett.

2 017 661

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2 017 661

Innleveringsdato2020-03-16

SøknadsspråkEngelsk

SØKERDETALJER

Søker

Onstar LLC400 Renaissance CenterDetroit, Michigan 48265-4000USA

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (52)

Varer
Klasse 09

Programvareapplikasjon som lar abonnenter få sanntidsinformasjon om land-, luft- og sjøkjøretøy; programvareapplikasjon som lar abonnenter skaffe lastinformasjon i sanntid; programvare som lar abonnenter spore land-, luft- og sjøkjøretøyer

2 018 229

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2 018 229

Innleveringsdato2019-12-18

Internasjonalt registreringsnummer1520726

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

NM Burger Head IP LtdElsley Court, 20-22 Great Titchfield Street, London W1W 8BEUNITET KINGDOM

Middel

BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.

SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40. ETASJE, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (53)

Fargekrav

Farge hevdes å være en egenskap ved varemerket. Merket består av en grønn sirkel som inneholder ordene "NEAT BURGER" med hvite bokstaver, omgitt av en brutt sirkulær kontur i hvitt, alt på en rosa bakgrunn.

Varer
Klasse 29

(1) burgere; pølser; kjøtterstatninger; vegetariske kjøtterstatninger; veganske kjøtterstatninger; plantebaserte burgere; plantebaserte pølser; plantebaserte kjøttkaker; plantebaserte kjøtterstatninger; plantebaserte, grønnsaksbaserte, fruktbaserte, tilberedte måltider og snacks til konsum; tilberedte veganske måltider som hovedsakelig består av hvetegluten, tilberedte veganske måltider som hovedsakelig består av kjøtterstatninger, og tilberedte snacks, nemlig bønnebaserte snacks, dehydrert fruktsnacks, fruktbaserte snacks, nøttebaserte snacks, potetbaserte snacks , frøbaserte snacks, soyabaserte snacks og grønnsaksbaserte snacks; konserverte, frosne og tørkede frukter og grønnsaker; gelé, syltetøy, kompotter; egg; melk, ost, smør, yoghurt og andre melkeprodukter; plantebasert melk og melkeprodukter; melkeerstatninger; meieriprodukter og melkeerstatninger, nemlig smørerstatninger, osterstatninger, melkeerstatninger, yoghurterstatninger, fløterstatninger og rømmeerstatninger; spiselige frø, nemlig tilberedte og bearbeidede chiafrø, hampfrø, valmuefrø, gresskarfrø, sesamfrø og solsikkefrø; poteter, nemlig hakkede, stekte, kokte; hasjbrune poteter; pommes frites; frukt- og grønnsaksalater; potetsalater; tilberedte salater; hagesalater; Cæsarsalat; vegetariske kjøttsalater; milkshakes; fruktdesserter, yoghurtdesserter, melkedesserter, desserter laget av melkeprodukter; tilberedte måltider og snacks som hovedsakelig består av frukt.

Klasse 30

(2) Sauser, nemlig sausaus, aioli, chilisaus, barbecuesaus, varm saus, pastasaus, tomatsaus, soyasaus, peppersaus, pizzasaus, salsa, biffsaus, brun saus, sursøt saus, tartarsaus, Worcestershire saus; salatdressinger; majones; iskrem, sorbet og annen spiselig is; frossen yoghurt; kaker; ris, pasta og nudler; mel og preparater laget av korn, nemlig frokostblandinger, kornbaserte barer og kornbaserte snacks; brød, bakverk og sjokoladekonfekt, frossengodteri, fruktkonfekt og peanøttkonfekt; smørbrød; rundstykker; eddik, sauser og andre krydder, nemlig salte sauser brukt som krydder, chilioljer er krydder, chilipepperpastaer som krydder, sennep, ketchup, velsmakende; is; salt, krydder, krydder, konserverte urter; tilberedte måltider og snacks som hovedsakelig består av brød, granola, müsli, pasta, nudler og ris; tilberedte desserter, nemlig dessertmousse, frosne desserter; iskrem desserter; sjokolade desserter; puddinger; kaffe, te, kakao og kunstig kaffe; kornbaserte tilberedte måltider og snacks til konsum.

Klasse 32

(3) Alkoholholdige drikker, nemlig tilberedte alkoholholdige cocktailer, konjakk, cider, gin, rom, vodka, whisky og tequila; alkoholholdige preparater for fremstilling av drikker, nemlig alkoholholdige cocktailblandinger og alkoholholdige margaritablandinger; vin.

Klasse 33

(4) Alkoholholdige drikker; alkoholholdige preparater for fremstilling av drikker; vin.

Tjenester
Klasse 43

Restauranttjenester, levering av mat og drikke for konsum på og utenfor lokalene; hurtigmatrestauranttjenester, takeaway-tjenester for mat og drikke, kafé- og kaffebartjenester, kantiner; snackbarer, bartjenester og informasjons-, rådgivnings- og konsulenttjenester knyttet til alle de ovennevnte tjenestene.

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 25. november 2019, land eller kontor: STORBRITANNIA, søknadsnummer: UK00003446867 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester

2 018 965

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2 018 965

Innleveringsdato2020-03-23

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

CHUBB INA HOLDINGS INC.436 Walnut StreetPhiladelphia, PA 19106USA

Middel

BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.

SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40. ETASJE, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VAREMERKEDETALJER

CHUBB XPLORE

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 09

Nedlastbar mobilapplikasjonsprogramvare for å søke, hente, se, få tilgang til, dele og gi forsikringstilbud, forsikringspoliser og informasjon om forsikringskrav innen forsikring; Nedlastbar mobilapplikasjonsprogramvare for å gi informasjon til forsikringsagenter om potensielle kunder og forsikringsprodukter; Nedlastbar mobilapplikasjonsprogramvare for å samle informasjon fra forsikringsagenter om potensielle kunder og forsikringsprodukter

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 22. oktober 2019, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 88664627 i forbindelse med samme type varer

2 020 643

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2 020 643

Innleveringsdato31-01-2020

Internasjonalt registreringsnummer1523414

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Openfit, LLC400 Continental Blvd. Suite 400 El Segundo CA 90245FORENESTE STATER

Middel

COZEN O'CONNOR LLP

Bay Adelaide Centre - West Tower, 333 Bay Street, Suite #1100, Toronto, ONTARIO, M5H2R2

VAREMERKEDETALJER

XB PILATES

Varemerketype

Standard tegn

Ansvarsfraskrivelse

Retten til eksklusiv bruk av ordet "PILATES" fraskrives bortsett fra varemerket.

Varer
Klasse 09

Forhåndsinnspilte trenings-DVDer; forhåndsinnspilte trenings-DVDer; forhåndsinnspilte diett-DVDer; nedlastbar, interaktiv multimediadatamaskinprogramvare for bruk i databasebehandling, for bruk i deling av nettbaserte videoer og dokumenter om emnet fysisk trening, fysisk treningsutstyr, kosthold og ernæring, og for bruk i elektronisk lagring av data som gir lyd, audiovisuelt og videotreningsinformasjon om emnet fysisk trening, fysisk treningsutstyr, kosthold og ernæring, og bilder, bilder, tekst og bilder relatert til dette; nedlastbar dataapplikasjonsprogramvare for mobiltelefoner, bærbare mediespillere og håndholdte datamaskiner, nemlig programvare for bruk i databaseadministrasjon, for bruk ved deling av nettbaserte videoer og dokumenter, og for bruk i elektronisk lagring av data, innen trening, trenings- og kostholdsinformasjon og instruksjon; nedlastbar elektronisk spillprogramvare innen trening, trening og kostholdsinformasjon og instruksjon.

Tjenester
Klasse 38

(1) Elektronisk overføring og strømming av digitalt medieinnhold for andre om emnet fysisk trening, fysisk treningsutstyr, kosthold og ernæring via globale og lokale datanettverk; streaming av lyd, visuelt og audiovisuelt materiale via et globalt datanettverk om emnet fysisk trening, fysisk treningsutstyr, kosthold og ernæring; video on demand-overføringer; mobile medietjenester i form av elektronisk overføring, kringkasting og levering av lyd-, video- og multimedieunderholdningsinnhold, nemlig tekst, data, bilder, lyd, video og audiovisuelle filer ved hjelp av Internett, trådløs kommunikasjon, elektroniske kommunikasjonsnettverk og datanettverk om emnet fysisk trening, treningsutstyr, kosthold og ernæring; tilby chatterom på internett.

Klasse 41

(2) Underholdningstjenester, nemlig en pågående serie innen trening, fitness og ernæring levert gjennom webcaster, podcaster, radiosendinger og kabel-tv; tilveiebringelse av treningsinformasjon og online instruksjon innen fysisk trening og sporing av treningsøkter, via et nettsted; tilveiebringelse av treningsinformasjon på et nettsted via et globalt datanettverk; tilveiebringelse av blogger og ikke-nedlastbare publikasjoner i form av artikler, videoer, brosjyrer innen trening, fitness og ernæring, via et nettsted; utdanningstjenester og nettbaserte utdanningstjenester, nemlig å tilby instruksjon innen bruk av treningsutstyr og fysisk trening, og instruksjonsmateriell distribuert i forbindelse med dette; fysisk kondisjonstreningstjenester, nemlig sporing av fremdrift av treningsøkter for andre; underholdningstjenester, nemlig gjennomføring av konkurranser relatert til fysisk trening og diett; utdannings- og underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av ikke-nedlastbare lydklipp, videoklipp, musikalske fremføringer, musikkvideoer, filmklipp, fotografier, audiovisuelt materiale og informasjon, alt innen trening og fitness, via et nettsted; underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbare elektroniske spill; utdanningstjenester, nemlig tilveiebringelse av nettbasert og klasseromsopplæring innen bruk av treningsutstyr og fysisk form for sertifisering av og videreutdanning for instruktører og distribusjon av opplæringsmateriell i forbindelse med dette; utdanningstjenester, nemlig gjennomføring av klasser, seminarer, konferanser, workshops og utdanningstjenester i forbindelse med ekskursjoner innen bruk av treningsutstyr og salgsteknikker og distribusjon av opplæringsmateriell i forbindelse med dette; medlemsklubbtjenester, nemlig gi opplæring til medlemmer innen bruk av treningsutstyr; utdanningstjenester, nemlig tilbud av vurderinger og undersøkelser innen læreropplæring og ytelse med det formål å forbedre undervisningsprosedyrer innen fysisk trening, fysisk treningsutstyr, kosthold og ernæring; fysisk treningstjenester og rådgivning; tilveiebringelse av informasjon innen treningstreningstjenester og nettbaserte utdanningstjenester, nemlig tilveiebringelse av instruksjon innen ernæringsfeltet, og instruksjonsmateriell distribuert i forbindelse med dette; utdanningstjenester, nemlig tilveiebringelse av nettbasert og klasseromsopplæring innen diett- og ernæringsprogrammer for sertifisering av og videreutdanning for instruktører og distribusjon av opplæringsmateriell i forbindelse med dette; utdanningstjenester, nemlig gjennomføring av klasser, seminarer, konferanser, workshops og utdanningstjenester i forbindelse med ekskursjoner innen kosthold og ernæringsprogrammer; medlemsklubbtjenester, nemlig gi opplæring til medlemmer innen diett- og ernæringsprogrammer.

Påstander

Prioritert innleveringsdato: 13. august 2019, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 88576428 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester

2 020 980

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2 020 980

Innleveringsdato2020-04-02

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Tenker på Drinking Catering Ltd.409-1333 Haro St.VancouverBRITISH COLUMBIAV6E1G4

Middel

NEXUS LAW GROUP LLP

777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

VAREMERKEDETALJER

Tenker på å drikke

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 21

(1) dispensere for alkoholholdig drikke; bakevarer; barmatter for bruk ved drenering og tørking av cocktailutstyr og glass; bartøy, nemlig seltzerflasker; drikke glass; flaskeåpnere, elektriske og ikke-elektriske; flaske skjenkere; sitrus juicers; sitrus reamers; sitruspressere; rengjøring og polering kluter; vaskeklut; cocktail shakere; cocktailsiler; kokekar; korketrekkere; drikke-underlegg; fruktjuicer, ikke-elektriske; isskjeer; juice reamers; juice siler; brennevin skjenker; blandeskjeer; muddlers; serveringsskjeer; serveringsbrett; sugerør til å drikke; tang for is; vinåpnere; vin skjenkere; vin siler;

Klasse 32

(2) øllagingssett bestående av maltekstrakter, humle, spesialkorn og ølgjær; alkoholfrie cocktailbaser; alkoholfrie cocktailblandinger; siruper for fremstilling av drikker;

Klasse 33

(3) alkoholholdig aperitiffbitter; alkoholholdige bitter; alkoholholdige cocktailblandinger; alkoholholdige cocktailer; alkoholholdige cocktailer i form av kjølte gelatiner; alkoholholdige cocktailer i form av frosne pops; alkoholholdige cocktailer, aperitiffer, gin, rom, vodka, whisky; alkoholholdige fruktcocktaildrikker; alkoholholdig lemonade, alkoholholdige fruktdrikker, alkoholholdige kjølere, alkoholholdige cocktailer; alkoholholdig seltzer, hard seltzer, spritseltzer, alkoholholdige cocktailer, alkoholholdige kjølere, alkoholholdige slag; bitter; brandy cocktailer; ferdigblandede alkoholholdige cocktailer; tilberedte alkoholholdige cocktailer; tilberedte vincocktailer; rødvinscocktailer; vodka, vodkacocktailer, gin, gincocktailer, alkoholholdige kjølere, aperitiffer med en destillert alkoholholdig brennevinsbase; whiskybaserte cocktailblandinger; whiskycocktailer; hvitvinscocktailer;

Tjenester
Klasse 43

bartendertjenester; catering tjenester;

2.021.610

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.021.610

Innleveringsdato2019-12-18

Internasjonalt registreringsnummer1524062

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

ARMANOV d.o.o. Brezovce 9SI-1236 Trzin SLOVAKIA

Middel

BORDEN LADNER GERVAIS LLP

World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

VAREMERKEDETALJER

ARMANOV

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 1. 3

(1) våpen, nemlig skytevåpen og ammunisjon; våpen, nemlig rifler, hagler, sportsrifler, jakt, skytevåpen, jaktrifler; skytevåpen; håndvåpen; luftpistoler [skytevåpen]; rifler; hagler; karabiner; kombinasjon, automatiske pistoler og rifler; automatiske karabiner; automatiske våpen; automatiske pistoler; rekylfrie våpen; revolvere; sidevåpen [skytevåpen], nemlig håndvåpen og automatiske pistoler; startpistoler; sportsskytevåpen; sportsrifler; jakt skytevåpen; jaktrifler [sportsrifler]; militære rifler; feltvåpen; komponenter for håndvåpen; komponenter for maskingevær; komponenter for pistoler; komponenter for revolvere; komponenter for rifler; komponenter for hagler; håndtak for pistoler, pistolgrep; håndtak for revolvere; kolbeplater for skytevåpen; kolbeplater for pistoler; kolbeplater for rifler; kolbeplater for hagler; rumper for håndvåpen; pistolkolber; pistol caps; pistolfester; pistolslier; våpen aksjer; startpistoler; rifle haner; hammere for våpen og rifler; rifle aksjer; avtrekkerbeskyttere for våpen og rifler; rifle stropper; rifleslynger; skulderstropper for våpen; pistol fat; pistol låser; rifle løp; tønnereflektorer for skytevåpen; justeringsknotter for våpensikter; våpensikter for skytevåpen, ikke optiske eller teleskopiske; siktespeil for våpen; siktespeil for rifler; avtrekkerbeskyttere for rifler; sikte speil for rifler; ikke-optiske og ikke-teleskopiske siktesikter for skytevåpen; åpne sikter for bruk på skytevåpen; lyddempere for skytevåpen; lyddempere for våpen; støydempere for våpen; rekyl pads; pistol rekyl pads; ammunisjon og granatprosjektiler; ammunisjon til skytevåpen; ammunisjon av middels kaliber; ammunisjon for våpen; rifle ammunisjon; pansergjennomtrengende prosjektiler; luftpistol pellets; pistol pellets; skudd skjell; skall prosjektiler; kuler; kuler for bruk med rifler; patroner for våpen; patroner for rifler; patroner for hagler; jakt pistol patroner; sportskassetter; pistolpatroner, nemlig signalpatroner og belysningspatroner; røykprosjektiler for skytevåpen; tomme patroner; blyhagl; blyhagl til skytevåpen; blyhagl for jakt; patronhylser for automatiske skytevåpen; ladede patronmagasiner for skytevåpen; patronmagasiner for skytevåpen; shell wads; skallkropper; shell casings; shell tilfeller; stål skutt; hagle ammunisjon; hagle patroner; hagle skall; dottkuttere; holdere for ammunisjon, nemlig skuddposer; magasiner for skytevåpen; patron dør; tomme patronskall; skytevåpendeler, nemlig skytevåpenrammer; skytevåpen stativer nemlig våpenstativer; monopoder for skytevåpen; bipoder for skytevåpen; stativer for skytevåpen; våpenvogner; våpenhus for skytevåpen; poser spesielt tilpasset for å holde håndvåpen; poser spesielt tilpasset for å holde rifler; deksler til skytevåpen; bærevesker tilpasset skytevåpen; kofferter for revolvere; etuier for pistoler; etuier for rifler; etuier for våpen; rifle tilfeller; hylstre; hylstre for våpen; pistolhylster; rifle slirer; pistol belter; deksler til skytevåpen; rifle deksler; ammunisjon poser; ammunisjonshylser; belter tilpasset ammunisjon; patron belter; patron poser; skudd poser; patron skudd poser; shell belter; patron fyllstoffer; lasteklemmer for pistoler; lasteklemmer for håndvåpen; magasinlastere for håndvåpen; skytevåpenmagasin speedloaders; bullet extractors; patronhylse avtrekkere; uttrekkere for ødelagte skjell; rensebørster for skytevåpen; rensestenger for skytevåpen; radiostyrte miniatyrmål for militær bruk; ubemannede fjernstyrte drevne fly for bruk som militære mål

Klasse 28

(2) elektroniske skytevåpenmål; skytevåpen mål; bueskyting mål; leirduer [mål]; målkastere for leirduer; radiostyrte miniatyrmål for idrett.

Tjenester
Klasse 35

Reklame for andres varer og tjenester; online-reklame for andre via et datakommunikasjonsnettverk; prøve distribusjon; publisering av reklametekster online; produktdemonstrasjoner av skytevåpen og produktvisningstjenester, nemlig utstillingstjenester for forretningssalg innen skytevåpen; produktdemonstrasjoner av skytevåpen; arrangering og gjennomføring av skytevåpenmesser og utstillinger; organisering av utstillinger av skytevåpen for kommersielle eller reklameformål; tilrettelegging av presentasjoner for forretningsformål, nemlig tilrettelegging av produktpresentasjoner innen skytevåpen; kommersiell informasjon og råd for forbrukere knyttet til skytevåpen; presentasjon av varer på kommunikasjonsmedier, for detaljhandelsformål, nemlig levering av hjemmehandelstjenester av skytevåpen og skytevåpentilbehør, nemlig våpendeler, rifledeler, hagledeler, verktøy for rengjøring av skytevåpen, ved hjelp av fjernsyn, mobiltelefon og internett; elektroniske handelstjenester, nemlig fremskaffelse av informasjon om skytevåpen og skytevåpentilbehør via telekommunikasjonsnettverk for reklame- og salgsformål; promotering av varer fra andre gjennom sponsing av sportsskytearrangementer; Detaljhandelstjenester med skytevåpen, skytevåpendeler og skytevåpentilbehør, ammunisjon og tilbehør for skyteskytesport; Engros-, detaljhandel og online engros- og detaljhandel med skytevåpen, deler av skytevåpen, skytevåpentilbehør, tilbehør til skytevåpensport, ammunisjon, holdere og stativer for skytevåpen og ammunisjon, vesker, etuier, hylstre og belter til skytevåpen og ammunisjon, håndverktøy for skytevåpen, preparater for stell og rengjøring av skytevåpen, brukskniver, t-skjorter, hyller for oppbevaring av skytevåpen

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 2. juli 2019, land eller kontor: EUIPO (EU), søknadsnummer: 018089725 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester

2 024 759

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2 024 759

Innleveringsdato2020-04-27

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Crown Laboratories, Inc.207 Mockingbird LnJohnson City, TN 37604-3116 USA

Middel

OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP

Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

VAREMERKEDETALJER

MICROPEN EVO

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 10

mikrodermabrasjonsapparater for behandling av hudsykdommer

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 18. desember 2019, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 88/731960 i forbindelse med samme type varer

2 025 253

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2 025 253

Innleveringsdato2019-11-15

Internasjonalt registreringsnummer1528223

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Biologisk øy Lothar Moll GmbH & Co. KGRheintalstr. 35-4368723 SchwetzingenTYSKLAND

Middel

BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP

INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (54)

Fargekrav

Farge hevdes å være en egenskap ved varemerket. Huset er fylt med lyseblått og inneholder en knallgrønn hake. Ordene "Sunn inneluft JA VENNLIGST!" er trykt nær omkretsen av sirkelen og er hvite. Sirkelbakgrunnen er blå.

Varer
Klasse 01

(1) Byggelim i form av sterkt pastalignende forbindelser; akryl lim for konstruksjon; lim for bruk i byggebransjen; lim for luftforseglingsplater, dampsperre og damphemmende midler, for gulv og veggbelegg, for filmer og takunderlag, spesielt klebesnorer; smeltelim, nemlig limstifter; kjemiske fugemasser for tetting av gulv; kjemiske tetningsmidler for tetting av taktekking; kjemiske tetningsmidler for tetting av vegger; butyl gummi; lufttette forseglingslim for tre, papir eller plast, akrylatlim.

Klasse 06

(2) Skyvedører av metall for bygninger; takvindusrammer av metall for bruk i bygningskonstruksjon; takvinduer [vinduer] av metall for bruk i bygninger; takvinduer [vinduer] av metall for bruk i bygninger; Bygningsfasadeelementer laget av metall, nemlig gesimser, arkitraver, vindusrammer, markiser, skilt, akterspeilvinduer, belysning og trim; lyskupler av metall for bygninger; takvinduer av metall.

Klasse 17

(3) Isolasjonsmaterialer for bygninger mot varme og fuktighet for innendørs og utendørs bruk, nemlig delvis og fullstendig behandlede ark av plastfilm, ikke-vevde stoffer, tøy og papir; forsterkede lag for bruk som takunderlag, takplater, underlagsmembraner og som damphemmende midler; klebebånd, unntatt til medisinske formål, papirvarer eller husholdningsformål, for klebing og sammenføyning av takunderlag, takplater, underlagsmembraner, damphemmende midler, konstruksjonselementer, vegger og murverk, for innendørs og utendørs bruk; forseglingssnorer; selvklebende fugemasser; selvklebende tetningsmasser; selvklebende tetningsmasse for generell bruk; gummibasert tetningsmasse for limformål; selvklebende fugemasse for bruk i konstruksjon.

Klasse 19

(4) Prefabrikkerte ikke-metallbygninger, nemlig skur, bolighus, fjøs, hus for dyr, busskur, kleshengere, bærbare, hytter og kontorer; modulære ikke-metallbygninger, nemlig skur, bolighus, låver, hus for dyr, busskurer, kleshengere, bærbare, hytter og kontorer; Modulære bygningsenheter (ikke-metalliske), nemlig tømmerhus; prefabrikkerte ikke-metalliske lufttette murvegger, lufttette trevegger, lufttette takkonstruksjoner laget av tre og tregulv for bygninger; bygge tømmer; gjennomsiktige dører av glass for bygninger; glasspaneler for bygningskonstruksjon; bygning glass; skyvedører for bygninger, ikke av metall; takvindusrammer (ikke-metalliske) for bruk i bygninger; takvinduer for bygninger, ikke av metall; takvinduer for bygninger, ikke av metall; bygningsfasadeelementer laget av ikke-metalliske materialer, nemlig gesimser, arkitraver, vindusrammer, markiser, skilt, akterspeilvinduer, belysning og trim; lyskupler for bygninger laget av ikke-metallmaterialer; takvinduer som ikke er av metall; takvinduer laget av plastmaterialer for bruk i bygninger.

Tjenester
Klasse 35

(1) Nyhetsklippingstjenester; forretningsrådgivning for bedrifter, spesielt knyttet til bruk og markedsføring av miljøvennlige byggematerialer.

Klasse 37

(2) Tilpasset bygging av hus; oppussing av bygninger; påvisning av trekk i bygninger; påvisning av lekkasjer i bygninger; innvendig oppussing av bygninger; oppussing av bygninger; murverk; taktekking tjenester; bygging av innvendig overnatting.

Klasse 40

(3) Råteforebyggende behandling av bygninger.

Klasse 41

(4) Tilveiebringelse av elektroniske publikasjoner som ikke kan lastes ned på nettet innen konstruksjonsfeltet; tilveiebringelse av leksikon på internett (ikke nedlastbare); publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter online; organisering av seminarer innen konstruksjon; arrangere og gjennomføre workshops innen konstruksjon; arrangering og gjennomføring av seminarer og konferanser innen miljøvennlige byggematerialer; lage merkestrategier for andre for markedsføring av miljøvennlige byggematerialer; datamaskindatabaser for bruk ved organisering av rapporter og poster, nemlig sammenstilling av statistiske data, og filer knyttet til konstruksjonsfeltet, og byggematerialer.

Klasse 42

(5) Forskningstjenester innen byggematerialer; hus design; boliginspeksjonstjenester [oppmåling]; planlegging [design] av bygninger; ingeniørtjenester innen bygningsteknologi; arkitektoniske tjenester; byggeprosjekt ingeniørtjenester; tekniske oppmålingstjenester; mekaniske ingeniørtjenester, nemlig tjenester for analyse av strukturer.

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 29. mai 2019, land eller kontor: EUIPO (EU), søknadsnummer: 018073009 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester

2 025 825

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2 025 825

Innleveringsdato2020-05-01

Søknadsspråkfransk

SØKERDETALJER

Søker

Suzanne Johanne Labrie8 Rue AdamVaudreuil-DorionQUEBECJ7V8P5

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (55)

Fargekrav

Farge hevdes å være en egenskap ved varemerket. Fleur-de-lys vises i forskjellige nyanser av beige, ringen som identifiserer forlaget på fleur-de-lys er smaragdgrønn, identifikasjonen av forlaget på ringen er kobber, fjæren vises i forskjellige nyanser av burgunder rød, metallpilen er kobber, sverdet i ringen på fleur-de-lys er gull. Nederst på fleur-de-lys står navnet på forlaget i burgunderrødt. Trekanten rundt logoen fremstår i forskjellige nyanser av gyldengul med varierende intensitet.

Varer
Klasse 16

Klistremerker; arbeidsbøker; aktivitetsbøker; oppgavebøker; arbeidsbøker; kopibøker; skrive bøker; skisseblokker; komposisjonsbøker; tegnebøker; notatbøker; skissebøker; kunstneres skissebøker; bøker; skriveredskaper.

2.025.863

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.025.863

Innleveringsdato2020-05-01

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Patrick Commisso7730 Kipling AvenueWoodbridgeONTARIOL4L1Y9

Middel

MOFFAT & CO.

P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P5W3

VAREMERKEDETALJER

LIVIABEAUTY

Varemerketype

Standard tegn

Tjenester
Klasse 35

(1) detaljhandel, engros og nettsalg av hudpleie- og kroppspleiepreparater og kosmetikk

Klasse 44

(2) frisørsalongtjenester, skjønnhetssalongtjenester; estetiker tjenester; mobile frisørtjenester, skjønnhetspleietjenester og estetikertjenester

2 027 047

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2 027 047

Innleveringsdato2020-05-07

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Toronto Outdoor Art Fair264-401 Richmond St WTORONTOONTARIOM5V3A8

Middel

OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP

SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FØRSTE CANADISK PLASS, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

VAREMERKEDETALJER

Toronto Online Art Fair

Varemerketype

Standard tegn

Tjenester
Klasse 35

reklame for varer og tjenester fra andre;

2.029.466

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.029.466

Innleveringsdato2020-01-28

Internasjonalt registreringsnummer1531493

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Wealth Wizards LimitedWizards House, Athena Court 8, Tachbrook ParkLeamington Spa CV34 6RTUNITET KINGDOM

Middel

RIDOUT & MAYBEE LLP

250 University Avenue, 5. etasje, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (56)

Varer
Klasse 09

Nedlastbar dataprogramvare for stasjonære datamaskiner, mobile enheter for pengestyring, finansiell planlegging, arbeidspensjon, arbeidspensjonering, finansiell investering, finansiell kreditt, finansiell utlån, finansiell risikostyring, finansiell analyse og rapportering, finansiell evaluering, finansiell konsulenttjenester, banktjenester, aksjemeglertjenester og utveksling av penger; nedlastbar dataprogramvare for stasjonære datamaskiner, mobile enheter, levering av digitale concierge-tjenester for pengestyring, finansiell planlegging, arbeidspensjon, arbeidspensjonering, finansiell investering, finansiell kreditt, finansiell utlån, finansiell risikostyring, finansiell analyse og rapportering, finansiell evaluering, finansiell rådgivning tjenester, bank, aksjemegling og utveksling av penger; nedlastbare elektroniske publikasjoner i form av magasiner, nyhetsbrev og blogger vedrørende tilveiebringelse av finansiell rådgivning og informasjon, tilveiebringelse av råd og informasjon om finansiering for arbeidspensjonering, forsikring, finansielle investeringer, arbeidspensjoner, boliglån, beskatning og handel med utenlandsk valuta; nedlastbare elektroniske publikasjoner i form av magasiner, nyhetsbrev og blogger angående pengestyring, finansiell planlegging, finansiell kreditt, finansiell utlån, finansiell risikostyring, finansiell analyse og rapportering, finansiell evaluering, finansielle konsulenttjenester, banktjenester, aksjemeglertjenester og utveksling av penger; nedlastbare innspilte videofiler og lydfiler vedrørende tilveiebringelse av finansiell rådgivning og informasjon, tilveiebringelse av råd og informasjon om finansiering for arbeidspensjonering, forsikring, finansielle investeringer, arbeidspensjoner, boliglån, beskatning og handel med utenlandsk valuta; nedlastbare innspilte videofiler og lydfiler vedrørende pengestyring, finansiell planlegging, finansiell kreditt, finansiell utlån, finansiell risikostyring, finansiell analyse og rapportering, finansiell evaluering, finansielle konsulenttjenester, banktjenester, aksjemeglertjenester og utveksling av penger; nedlastbar dataprogramvare for tilveiebringelse av finansiell rådgivning og informasjon, tilveiebringelse av råd og informasjon om finansiering for arbeidspensjonering, forsikring, finansielle investeringer, arbeidspensjoner, boliglån, beskatning og handel med utenlandsk valuta; nedlastbar dataprogramvare vedrørende pengestyring, finansiell planlegging, finansiell kreditt, finansiell utlån, finansiell risikostyring, finansiell analyse og rapportering, finansiell evaluering, finansielle konsulenttjenester, banktjenester, aksjemeglertjenester og utveksling av penger; nedlastbar dataprogramvare for stasjonære datamaskiner, mobile enheter for å gi finansiell rådgivning og informasjon, råd og informasjon om finansiering for arbeidspensjonering, forsikring, finansielle investeringer, arbeidspensjoner, boliglån, beskatning og valutahandel

Tjenester
Klasse 36

(1) Tilbyr finansiell rådgivning og informasjon angående pengeforvaltning, finansiell planlegging, arbeidspensjon, arbeidspensjonering, finansiell investering, finansiell kreditt, finansiell utlån, finansiell risikostyring, finansiell analyse og rapportering, finansiell evaluering, finansielle konsulenttjenester, bankvirksomhet, aksjemegling og utveksle penger; gi råd og informasjon angående finansiering for arbeidspensjonering, forsikring, finansielle investeringer, arbeidspensjoner, boliglån, beskatning, valutahandel; finansiell aktivaforvaltning, finansiell planlegging, kreditt- og lånetjenester, finansiell rådgivningstjenester knyttet til kreditt, pengelån og finansiell risikostyring; finansiell analyse og rapportering; økonomisk evaluering for forsikringsformål; finansielle konsulenttjenester vedrørende pengeforvaltning, finansiell planlegging, arbeidspensjon, arbeidspensjonering, finansiell investering, finansiell kreditt, finansiell utlån, finansiell risikostyring, finansiell analyse og rapportering, finansiell evaluering, finansiell konsulenttjenester, bankvirksomhet, aksjemegling og utveksling av penger; bank; tjenester fra en aksjemegler; utveksle penger;

Klasse 42

(2) Dataprogramvaredesign, utvikling, rådgivning, reparasjon, vedlikehold, integrasjon, oppdatering, utleie, forskning og feilsøking angående dataprogramvare for stasjonære datamaskiner, mobile enheter, eller levert på Internett vedrørende pengeforvaltning, økonomisk planlegging, arbeidspensjon, sysselsettingspensjonering, finansiell investering, finansiell kreditt, finansiell utlån, finansiell risikostyring, finansiell analyse og rapportering, finansiell evaluering, finansielle konsulenttjenester, banktjenester, aksjemeglertjenester og utveksling av penger; applikasjonstjenesteleverandørtjenester vedrørende dataprogramvare for stasjonære datamaskiner, mobile enheter, eller levert på Internett angående pengestyring, finansiell planlegging, arbeidspensjon, arbeidspensjonering, finansiell investering, finansiell kreditt, finansiell utlån, finansiell risikostyring, finansiell analyse og rapportering, finansiell evaluering, finansielle konsulenttjenester, banktjenester, aksjemeglertjenester og utveksling av penger; webhotell for andres dataprogramvare, innen pengeforvaltning, finansiell planlegging, arbeidspensjon, arbeidspensjonering, finansiell investering, finansiell kreditt, finansiell utlån, finansiell risikostyring, finansiell analyse og rapportering, finansiell evaluering, finansiell konsulenttjenester, banktjenester, aksjemeglertjenester og utveksling av penger;

Klasse 45

(3) Concierge-tjenester for andre som omfatter å gjøre forespurte personlige ordninger og reservasjoner og gi kundespesifikk informasjon for å møte individuelle behov angående pengestyring, finansiell planlegging, arbeidspensjon, arbeidspensjonering, finansiell investering, finansiell kreditt, finansiell utlån, finansiell risikostyring, finansiell analyse og rapportering, finansiell evaluering, finansielle konsulenttjenester, banktjenester, aksjemeglertjenester og utveksling av penger; digitale concierge-tjenester for andre levert gjennom stasjonære datamaskiner, mobile enheter eller levert på Internett, som omfatter å foreta forespurte personlige ordninger og reservasjoner og gi kundespesifikk informasjon for å møte individuelle behov angående pengeforvaltning, økonomisk planlegging, arbeidspensjon, arbeidspensjonering, økonomisk investering , finansiell kreditt, finansiell utlån, finansiell risikostyring, finansiell analyse og rapportering, finansiell evaluering, finansielle konsulenttjenester, banktjenester, aksjemeglertjenester og utveksling av penger

Påstander

Prioritert innleveringsdato: 29. juli 2019, land eller kontor: EUIPO (EU), søknadsnummer: 018101296 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester

2.032.031

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.032.031

Innleveringsdato2020-06-04

Søknadsspråkfransk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

KILDER COULOMBE INC.2300 Cyrille-Duquet StreetQuebecQUEBECG1N2G5

Middel

STEPHANE LAMONDE

(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EAST, BUREAU 600, QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (57)

Fargekrav

Farge hevdes å være en egenskap ved varemerket. De to parallelle linjene som skisserer designet og ordene PAMPLEMOUSSE ARÔME NATUREL er rosa (PANTONE* (PMS) 177C). Bakgrunnen til designet er blå (PANTONE* (PMS) 294 C). 11-punkts lønnebladet og ordene EAU DE SOURCE NATURELLE GAZÉIFIÉE er lyseblå (PANTONE* (PMS) 2905C). Linjen mellom de to parallelle linjene som skisserer designet, de fire boblene over bokstaven "i" i ordet MONTELLIER og ordene MONTELLIER og SOURCE SITUÉE À SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL QUÉBEC er hvite. *PANTONE er et registrert varemerke.

Ansvarsfraskrivelse

Søkeren fraskriver seg retten til eksklusiv bruk av 11-punkts lønnebladet.

Varer
Klasse 32

kildevann; kullsyrevann

2.032.043

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.032.043

Innleveringsdato2020-06-04

Søknadsspråkfransk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

KILDER COULOMBE INC.2300 Cyrille-Duquet StreetQuebecQUEBECG1N2G5

Middel

STEPHANE LAMONDE

(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EAST, BUREAU 600, QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (58)

Fargekrav

Farge hevdes å være en egenskap ved varemerket. De to parallelle linjene som skisserer designet og ordene GRAPEFRUIT NATURAL FLAVOUR er rosa (PANTONE* (PMS) 177C). Bakgrunnen til designet er blå (PANTONE* (PMS) 294C). 11-punkts lønnebladet og ordene KARBONERT NATURLIG KJÆRVANN er blekblå (PANTONE* (PMS) 2905C). Linjen mellom de to parallelle linjene som skisserer designet, de fire boblene over bokstaven "i" i ordet MONTELLIER og ordene MONTELLIER og SOURCED IN SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL QUEBEC er hvite. *PANTONE er et registrert varemerke.

Ansvarsfraskrivelse

Søkeren fraskriver seg retten til eksklusiv bruk av 11-punkts lønnebladet.

Varer
Klasse 32

kildevann; kullsyrevann

2.032.215

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.032.215

Innleveringsdato2019-12-18

Internasjonalt registreringsnummer1533482

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

NM Burger Head IP LtdElsley Court, 20-22 Great Titchfield Street, London W1W 8BEUNITET KINGDOM

Middel

BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.

SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40. ETASJE, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VAREMERKEDETALJER

Ryddig burger

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 29

(1) burgere; pølser; kjøtterstatninger; vegetariske kjøtterstatninger; veganske kjøtterstatninger; plantebaserte burgere; plantebaserte pølser; plantebaserte kjøttkaker; plantebaserte kjøtterstatninger; plantebaserte, grønnsaksbaserte, fruktbaserte, tilberedte måltider og snacks til konsum; tilberedte veganske måltider som hovedsakelig består av hvetegluten, tilberedte veganske måltider som hovedsakelig består av kjøtterstatninger, og tilberedte snacks, nemlig bønnebaserte snacks, dehydrert fruktsnacks, fruktbaserte snacks, nøttebaserte snacks, potetbaserte snacks , frøbaserte snacks, soyabaserte snacks og grønnsaksbaserte snacks; konserverte, frosne og tørkede frukter og grønnsaker; gelé, syltetøy, kompotter; egg; melk, ost, smør, yoghurt og andre melkeprodukter; plantebasert melk og melkeprodukter; melkeerstatninger; meieriprodukter og melkeerstatninger, nemlig smørerstatninger, osterstatninger, melkeerstatninger, yoghurterstatninger, fløterstatninger og rømmeerstatninger; spiselige frø, nemlig tilberedte og bearbeidede chiafrø, hampfrø, valmuefrø, gresskarfrø, sesamfrø og solsikkefrø; dehydrerte poteter, hashbrune poteter, instant potetmos og blandinger for å lage kampoteter; pommes frites; frukt- og grønnsaksalater; potetsalater; tilberedte salater; hagesalater; Cæsarsalat; vegetariske kjøttsalater; milkshakes; fruktdesserter, yoghurtdesserter, melkedesserter, desserter laget av melkeprodukter; tilberedte måltider og snacks som hovedsakelig består av frukt og grønnsaker.

Klasse 30

(2) Sauser, nemlig sausaus, aioli, chilisaus, barbecuesaus, varm saus, pastasaus, tomatsaus, soyasaus, peppersaus, pizzasaus, salsa, biffsaus, brun saus, sursøt saus, tartarsaus, Worcestershire saus; salatdressinger; majones; iskrem, sorbet og annen spiselig is; frossen yoghurt; kaker; ris, pasta og nudler; mel og preparater laget av korn, nemlig frokostblandinger, kornbaserte barer og kornbaserte snacks; brød, bakverk og sjokoladekonfekt, frossengodteri, fruktkonfekt og peanøttkonfekt; smørbrød; rundstykker; eddik, sauser og andre krydder, nemlig salte sauser brukt som krydder, chilioljer er krydder, chilipepperpastaer som krydder, sennep, ketchup, velsmakende; is; salt, krydder, krydder, konserverte urter; tilberedte måltider og snacks som hovedsakelig består av brød, granola, müsli, pasta, nudler og ris; tilberedte desserter, nemlig dessertmousse, frosne desserter; iskrem desserter; sjokolade desserter; puddinger; kaffe, te, kakao og kunstig kaffe; kornbaserte tilberedte måltider og snacks til konsum.

Klasse 32

(3) Alkoholfrie drikker, nemlig alkoholfritt øl, alkoholfri vin, alkoholfri cider, alkoholfrie cocktailer, alkoholfrie drikker smaksatt med kaffe, alkoholfrie drikker smaksatt med te, brus og kullsyreholdig brus drinker; øl; pilsner; øl; mineralvann og kullsyreholdig vann; fruktdrikker og fruktjuicer; cola; limonade; siruper for fremstilling av alkoholfrie drikker, og siruper, essenser, konsentrater og pulvere for fremstilling av fruktdrikker, brus, sportsdrikker og vann med smak.

Klasse 33

(4) Alkoholholdige drikker, nemlig tilberedte alkoholholdige cocktailer, konjakk, cider, gin, rom, vodka, whisky og tequila; alkoholholdige preparater for fremstilling av drikker, nemlig alkoholholdige cocktailblandinger og alkoholholdige margaritablandinger; vin.

Tjenester
Klasse 43

Bar- og restauranttjenester; fast food-restauranter; hurtigmatrestauranttjenester.

Påstander

Dato for prioritert innlevering: 18. juni 2019, land eller kontor: STORBRITANNIA, søknadsnummer: UK00003407697 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester; 25. november 2019, land eller kontor: STORBRITANNIA, søknadsnummer: UK00003446868 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester

2.034.754

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.034.754

Innleveringsdato2020-03-17

Internasjonalt registreringsnummer1536539

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Groeneveld-BEKA GmbH Beethovenstr. 1491257 PegnitzTYSKLAND

Middel

MERKER & FUNKSJON

33 Yonge Street, , Suite 300, Toronto, ONTARIO, M5E1G4

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (59)

Fargekrav

Farge hevdes å være en egenskap ved varemerket. Søker gjør krav på fargene svart, blått og grønt. Teksten BEKA er i fargen svart, den nederste ruten er i fargen grønn, og den øverste ruten er i fargen blå.

Varer
Klasse 07

Smøremaskiner, nemlig sentrale smøreinstallasjoner bestående av smøremiddelbeholdere, smøremiddeltransportører, smørepumper, smøremiddeldistribusjonsslanger, ventiler som er deler av maskiner, strupeventiler og ledninger for distribusjon av smøremiddel for bruk innen motorkjøretøyer, anleggsutstyr , landbruksmaskiner, maskiner for trebearbeiding og treforedling, vindkraftinstallasjoner og industrielle applikasjoner, gruveindustrien og matteknologiindustrien; maskindeler, nemlig fettutskillere; smøre pumper; smøremiddelsprøyteinstallasjoner, nemlig maskiner for å frigjøre smøremidler med innblanding av luft; smøreinstallasjoner for motorkjøretøyer som deler av motorkjøretøyer, nemlig sentralsmøreinstallasjoner bestående av smøremiddelbeholdere, smøremiddeltransportører, smørepumper, smøremiddelfordelingsslanger, ventiler som deler av maskiner, strupeventiler og ledninger for distribusjon av smøremiddel; smøreinstallasjoner for jernbanekjøretøyer, smøremiddelsprøyteinstallasjoner for jernbanekjøretøyer; smøremiddelsprøyteinstallasjoner som deler til motorkjøretøyer, nemlig maskiner for å frigjøre smøremidler med innblanding av luft.

Tjenester
Klasse 42

Engineering i forbindelse med prosjektering av smøreinstallasjoner, spesielt sentralsmøreinstallasjoner; engineering i forhold til design av smøresystemer for motorkjøretøyer, anleggsutstyr, landbruksmaskiner, maskiner for trebearbeiding og treforedling, for industrielle applikasjoner, for gruveindustrien og næringsmiddelteknologiindustrien; prosjektering i forbindelse med prosjektering av vindkraftinstallasjoner og smøresystemer for vindkraftinstallasjoner.

Påstander

Prioritert innleveringsdato: 18. september 2019, land eller kontor: EUIPO (EU), søknadsnummer: 018126536 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester

2.036.655

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.036.655

Innleveringsdato2020-06-26

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Sompo Japan Insurance Inc.26-1, Nishi-Shinjuku 1-chome, Shinjuku-kuTokyo, JAPAN

Middel

SMART & BIGGAR LP

SUITE 900, METCALFE STREET 55, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (60)

Fargekrav

Farge hevdes å være en egenskap ved varemerket. Sirkelen er rød med en sølvring lagt delvis på toppen av den røde sirkelen. Begrepet "SOMPO" er svart.

Tjenester
Klasse 36

Forsikringsaktuartjenester, finansiell administrasjon av forsikringer, forsikringsbyråer, forsikringsmegling, skadejustering innen forsikring, forsikringsgaranti innen brann og allierte linjer, liv, ulykke, verdipapirer, sjøfart, ansvar, arbeidserstatning, bil, fly, troskap og kausjonist, forsikringsrådgivning, behandling av forsikringskrav, leasing av fast eiendom og fast eiendom, eiendomsmegling, eiendomsvurdering, eiendomsforvaltning, investeringsbyråer innen verdipapirer, rådgivning om finansiell risikostyring, finansiell planlegging, finansiell ledelse, finansielle tjenester innen pengelån, finansielle investeringer innen verdipapirer og futures, varemegling, finansiell informasjon i form av informasjon om aksjemarkeder, veldedige pengeinnsamlinger, bankbokstjenester, lånefinansiering, verdipapirtjenester, nemlig garanti lån, sparing og lånetjenester, og valutaveksling, unntatt fra alt det foregående, levering av banktjenester, markedsføring, distribusjon, levering og utstedelse av betalingskort, bankkort, debetkort, kredittkort, telefonkort, forhåndsbetalte -korttjenester, automater ("minibanker") og minibanktjenester, og elektroniske betalingstjenester for andre betalinger enn i forsikring, pleie og helsetjenester

2.037.913

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.037.913

Innleveringsdato2020-07-03

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Super Lucky Casino, Inc.530 Bush Street, Suite 501San Francisco, CA 94108USA

Middel

OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP

480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

VAREMERKEDETALJER

ORD SKOG

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 09

Nedlastbare dataspill og nedlastbare elektroniske spill som kan nås via internett, smarttelefoner og trådløse enheter

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 02. juli 2020, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 90033702 i forbindelse med samme type varer

2.038.113

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.038.113

Innleveringsdato2020-07-06

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Trinsic Residential Group LP8235 Douglas Ave, Suite 950Dallas, TX 75225USA

Middel

CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.

130 Queens Quay East, East Tower, Suite 809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (61)

Tjenester
Klasse 36

(1) leasing, ledelse og anskaffelse av flerfamilieboliger; leasing, forvaltning og anskaffelse av bolig- og næringseiendommer;

Klasse 37

(2) utvikling og bygging av flerfamilieboliger; utvikling og bygging av bolig- og næringseiendommer;

2 039 919

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2 039 919

Innleveringsdato2020-03-24

Internasjonalt registreringsnummer1540882

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

SSTINVEST BEGRENSET ANSVARSSELSKAPPROEKTIRUEMYJ PROEZD 5274,BLDG. 7, MYTISCHI CITYRU-141008 MOSKVA REGIONRUSSIAN FEDERATION

Middel

MERKER & FUNKSJON

33 Yonge Street, , Suite 300, Toronto, ONTARIO, M5E1G4

VAREMERKEDETALJER

IndAstro Lite

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 09

(1) Telekommunikasjonssvitsjesystemer; identifikasjonstråder for elektriske ledninger; koaksiale kabler; elektriske kabler; kondensatorer; elektriske kontakter, nemlig sammenføyningsenheter; distribusjonsbokser for elektrisk kraft; koblingsbokser [elektrisitet]; materialer for strømnettet, nemlig ledninger, kabler; elektriske terminalbokser; koblingshylser for elektriske kabler; kapper for elektriske kabler; identifikasjonskapper for elektriske ledninger; elektrifiserte gjerder; elektrisitetsbegrensere; sendere av elektroniske signaler, nemlig nødsignalsendere, GPS-sendere og radiosendere; elektrisk strøm brytere; omformere, elektriske; elektriske reguleringsapparater, nemlig spenningsregulatorer for bruk i strømforsyning; telefon ledninger; elektriske ledninger; elektriske ledere for elektriske motorer; kobbertråd, isolert; sikring wire; koblinger for elektriske linjer; elektrisitetsrør; elektriske tapsindikatorer; elektriske kanaler; elektriske stikkontakter; plugg kontakter; energimålere for sporing og overvåking av energibruk.

Klasse 11

(2) varmtvannsberedere; varmtvannsflasker; sengevarmere; lommevarmere; oppvarming panner; elektrisk oppvarmede tepper; fottøy, elektrisk oppvarmet; varmeovner for bad; varmeovner for oppvarming av strykejern; varmeovner; strømper, elektrisk oppvarmet; oppvarmingsapparater for tining av kjøretøyvinduer; armaturer til varmluftsbad; badeutstyr; badstuebadinstallasjoner; tepper, elektriske, ikke til medisinske formål; varmeplater; varme plater; varmeovner, elektriske, for tåteflasker; akvarieovner; varmeputer, elektriske, ikke til medisinske formål; koke ringformer for baking; elektriske varmekabler; radiatorer, elektriske; vaskemaskin tørketrommel; elektrisk; hårfønere; maltbrennere; tobakk stekere; dampgenererende installasjoner; gulvvarmeinstallasjoner; varmeovner for kjøretøy; varmeelementer.

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 20. februar 2020, land eller kontor: RUSSIAN FEDERATION, søknadsnummer: 2020708394 i forbindelse med samme type varer

2.040.892

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.040.892

Innleveringsdato2020-07-21

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

ADP, Inc.One ADP BoulevardRoseland, NJ 07068USA

Middel

OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP

Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (62)

Fargekrav

Farge hevdes å være en egenskap ved varemerket. Varemerket er rødt på hvit bakgrunn.

Tjenester
Klasse 35

(1) Bedriftsadministrasjonstjenester; forretningsrådgivning og konsulenttjenester knyttet til overholdelse av lovbestemmelser, bransjebestemmelser eller beste praksis; datastyrte databaseadministrasjonstjenester; statistiske informasjonstjenester for forretningsformål; tilveiebringelse av elektronisk klargjøring av lønnsskatt; outsourcing tjenester innen menneskelige ressurser, rekruttering og bemanning; Tilbyr bedriftsledelse, sysselsetting, statistikk, lønn og finansiell journaldatatjenester til bedrifter, arbeidsgivere; forretningskonsulenttjenester levert til bedrifter og arbeidsgivere; Ansettelsesrekruttering og bemanningsrådgivning; Personalrekruttering og arbeidsformidlingsbyråer; ansettelsesbyråer; Tilveiebringelse av nettbaserte arbeidsplasseringstjenester, nemlig matching av CV og potensielle arbeidsgivere via et globalt datanettverk; Finansiell journalføring for pensjonsopptjening og utbetalingsformål; spredning av andres annonser via et globalt datanettverk; forretningsundersøkelser; gjennomføre forretningsundersøkelser; virksomheten forskning; virksomhet revisjon; Gjennomføring av medarbeiderundersøkelser for andre med det formål å forbedre ansattes ytelse og moral; Forretningsadministrasjon av ytelsesplaner for ansatte vedrørende juridiske tjenester; skadeadministrasjon innen arbeidsledighetserstatning; Tjenester for ansettelse, rekruttering, plassering, bemanning og karrierenettverk; Forretningstjenester, nemlig tidtakingstjenester for andre; Tilveiebringe informasjon til meglere og konsulenter for ansattes ytelser innen lønnsbehandling, innlevering og rapportering av skatteinnskudd, personalledelse, forretningsledelse, føring av ansattes tids- og oppmøtejournal for lønnsformål, pensjonsjournalføring for administrasjon av midlene, rekruttering av ansatte og outsourcing via et nettsted; Databehandlingstjenester innen lønn.

Klasse 42

(2) Tilbyr midlertidig bruk av nettbasert, ikke-nedlastbar programvare for å gi arbeidsgivere et kompatibelt grensesnitt mellom programvare for lønnsbehandling og programvare for økonomisk styring og forvaltning av menneskelige ressurser; installasjon av dataprogramvare; tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbasert, ikke-nedlastbar dataprogramvare innen regnskapsføring for utarbeidelse og behandling av bedriftsansattes lønn for arbeidsgivere, og for utskrift av lønnsdokumenter, nemlig rapporter, sjekker og skatteskjemaer; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar dataprogramvare for ansatte- og personalrelaterte tjenester, nemlig lønnsbehandling, forberedelse og administrasjon, beregning og utarbeidelse av lønnsskatt, overvåking av overholdelse av skatteregler, elektronisk behandling av lønn, skatteregistrering og -rapportering, utskrift av lønnsrapporter, sjekker , og skatteskjemaer, administrasjon av ansattes ytelser, administrasjon av personaldokumenter, gi ansattes risiko- og sikkerhetsopplæring, gi informasjon om ansattes rådgivning og støtteprogrammer, administrere ansattes pensjons- og pensjonsfond og fleksible utgiftskontoer for ansatte, administrere kompensasjonskrav og -betalinger til ansatte, behandling og lagring av rekrutteringsdokumenter for ansatte, gjennomføring av bakgrunnsscreening før ansettelse, behandling av ansattes tids- og tilstedeværelsesregistrering, gi informasjon for assimilering av nye ansatte, administrasjon av ansattes journalføring, registrering og sporing av ansattes ytelsesstyring, databasebehandling av kompensasjon, gi informasjon om ansattes jobbtrening og faglig utvikling og etterfølgelsesplanlegging; vert for et nettsted med teknologi som gjør det mulig for meglere og konsulentbrukere av ansattes fordeler å se online videoer innen ytelsesadministrasjon, lønnsbehandling, innlevering og rapportering av skatteinnskudd, personalledelse, forretningsledelse, journalføring av ansattes tid og oppmøte, pensjonsjournal holding, rekruttering av ansatte, bakgrunnsscreening før ansettelse, outsourcing og administrasjonstjenester for arbeidsledighetskompensasjon; tilveiebringelse av ikke-nedlastbar programvare for meglere og konsulenter for ansattes ytelser til bruk i administrasjon av ansattegoder, pensjonsjournalføring og administrasjon av arbeidsledighetskompensasjon via et nettbasert system og en nettportal; applikasjonstjenesteleverandørtjenester, nemlig å tilby, være vertskap for, administrere, utvikle og vedlikeholde andres programvareapplikasjoner innen sysselsetting for å tillate off-site feltansatte å sende tids- og arbeidsdata til arbeidsgivere via trådløs kommunikasjon og trådløs levering av innhold til håndholdte datamaskiner og mobile elektroniske enheter.

2.042.968

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.042.968

Innleveringsdato2020-06-26

Internasjonalt registreringsnummer1543404

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

ACCESS CONSCIOUSNESS, LLC406 Present StreetStafford TX 77477 AMERIKAANSE STATER

Middel

JENNIFER SANDER

200-140 Yonge St., Toronto, ONTARIO, M5C1X6

VAREMERKEDETALJER

Access Body Process

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 09

(1) Digitale medier, nemlig forhåndsinnspilte DVD-er, nedlastbare lyd- og videoopptak og CD-er som inneholder og promoterer kurs og metoder som hjelper mennesker med å lære hvordan de kan helbrede seg selv fysisk, følelsesmessig, mentalt og åndelig; nedlastbare pedagogiske medier, nemlig håndbøker og veiledninger med mental og fysisk helse og velvære; E-bøker med kurs og metoder for fysisk, emosjonell, mental og åndelig helse registrert på datamedier; lyd- og videoopptak med personlig velvære, spesielt for å lære å helbrede seg selv fysisk, følelsesmessig, mentalt og åndelig.

Klasse 16

(2) Trykt materiale, nemlig skrevne artikler innen mental og fysisk helse og velvære; trykte publikasjoner, nemlig brosjyrer, hefter og undervisningsmateriell innen fysisk, emosjonell, mental og åndelig helse; trykt opplæringsmateriell innen psykisk og fysisk helse og velvære.

Tjenester
Klasse 41

Utdanningstjenester, nemlig å tilby kurs og metoder som hjelper mennesker med å lære hvordan de kan helbrede seg selv fysisk, følelsesmessig, mentalt og åndelig innen personlig velvære; tilby online videoer med kurs og metoder som hjelper folk med å lære hvordan de kan helbrede seg selv fysisk, følelsesmessig, mentalt og åndelig, ikke nedlastbare; tilby online videoer med instruksjoner om mental og fysisk helse og velvære, ikke nedlastbare.

Påstander

prioritert innleveringsdato: 17. februar 2020, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 88800202 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester

2.043.823

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.043.823

Innleveringsdato2020-08-05

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Trinsic Residential Group LP8235 Douglas Ave, Suite 950Dallas, TX 75225USA

Middel

CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.

130 Queens Quay East, East Tower, Suite 809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (63)

Tjenester
Klasse 36

(1) leasing, ledelse og oppkjøp av hoteller; leasing, administrasjon og anskaffelse av eiendommer med blandet bruk; leasing, ledelse og anskaffelse av kinoer; leasing, administrasjon og kjøp av flerfamilieboliger; leasing, ledelse og anskaffelse av kontorer; leasing, forvaltning og anskaffelse av bolig- og næringseiendommer; leasing, ledelse og anskaffelse av bolig- og næringseiendom; leasing, ledelse og oppkjøp av restauranter; leasing, administrasjon og anskaffelse av kjøpesentre;

Klasse 37

(2) utvikling og bygging av hoteller; utvikling og bygging av eiendommer med blandet bruk; utvikling og bygging av kinoer; utvikling og bygging av flerfamilieboliger; utvikling og bygging av kontorer; utvikling og bygging av bolig- og næringseiendommer; utvikling og bygging av bolig- og næringseiendom; utvikling og bygging av restauranter; utvikling og bygging av kjøpesentre;

2.045.248

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.045.248

Innleveringsdato2019-10-16

Internasjonalt registreringsnummer1545383

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Calvi Group B.V.Wilhelminapark 25NL-5041 EB Tilburg NEDERLAND

Middel

GOWLING WLG (CANADA) LLP

SUITE 1600, 1 FØRSTE CANADISK PLASS, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

VAREMERKEDETALJER

SKALLET

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 09

Programvare, nemlig faktureringsprogramvare, fakturapresentasjonsprogramvare, regningspresentasjonsprogramvare rettet mot å tilpasse presentasjonen av fakturaer for å administrere, kontrollere, forbedre og spore regningsbetalinger, programvare for sporing av regningsbetalingsatferd til kunder, utgiftsstyringsprogramvare og programvare for telekommunikasjonsutgiftsstyring, e -Faktureringsprogramvare, inventarstyringsprogramvare, operativ programvare for nettverksgrensesnitt og programvare for drift og tilgang til nettportaler; innspilte internettapplikasjoner for fakturapresentasjonstjenester, for å tilpasse presentasjonen av fakturaer for å administrere, kontrollere, forbedre og spore regningsbetalinger, for sporing av fakturabetalingsatferd til kunder, for drift av utgiftsstyringsprogramvare og programvare for telekomutgiftsstyring, for drifting av e-faktureringsprogramvare til bruk via nettsider og på mobiltelefoner, smarttelefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner.

Tjenester
Klasse 35

(1) Forretningsledelse for tredjeparter; forretningsadministrasjon for tredjeparter, inkludert generering av regninger, regningspresentasjonstjenester, regningskommunikasjonstjenester, utgiftsstyringstjenester og telekomutgiftsadministrasjonstjenester; sammenstilling av informasjon inn i datamaskindatabaser med tredjeparts personlig identifiserende informasjon og personlig økonomisk informasjon; datastyrt filbehandling; markedsundersøkelser; rådgivning relatert til fakturering; rådgivning relatert til fakturering, regningskommunikasjon og regningspresentasjon; forretningsrådgivning knyttet til markedsføringsspørsmål rettet mot effektiv utstedelse av regninger og forbedring av kreditorers betalingsatferd; forretningsrådgivning relatert til kredittkontroll og betalingsatferd; rådgivning knyttet til fakturering og til automatiseringsspørsmål knyttet til fakturering, enten via helpdesker eller ikke, alt innen telekommunikasjons- og datakommunikasjonsspørsmål; rådgivning knyttet til fakturering og automatiseringsspørsmål knyttet til fakturering, enten via helpdesk, alt innen telekommunikasjons- og datakommunikasjonsspørsmål, nemlig konsulentvirksomhet knyttet til tilpasning av presentasjonen av fakturaer for å administrere, kontrollere, forbedre og spore fakturabetalinger av kunder for parter involvert i virksomheten med telekommunikasjon og datakommunikasjon via internett; Gi informasjon, rådgiving og rådgivning om tilpasning av presentasjonen av fakturaer for å administrere, kontrollere, forbedre og spore fakturabetalinger til kunder; Rådgivning om å tilpasse presentasjonen av fakturaer for å administrere, kontrollere, forbedre og spore fakturabetalinger til kunder for parter involvert i virksomheten med telekommunikasjon og datakommunikasjon via internett; Rådgivning om kommunikasjon til tredjeparter for å administrere, kontrollere, forbedre og spore regningsbetalinger.

Klasse 42

(2) Programvaredesign og -utvikling, inkludert faktureringsprogramvare, programvare for fakturapresentasjon, programvare for regningskommunikasjon, programvare for utgiftsstyring og programvare for administrasjon av telekostnader, programvare for e-fakturering, inventarprogramvare, grensesnittprogramvare og nettportalprogramvare; tilveiebringelse av ekspertrapporter relatert til databehandling innen IKT relatert til faktureringsspørsmål; IT-konsulent-, rådgivnings- og informasjonstjenester innen programvaredesign, programvareutvikling og programvareadministrasjon av faktureringsprogramvare, programvare for fakturapresentasjon, programvare for regningskommunikasjon, programvare for utgiftsstyring og programvare for administrasjon av utgifter for telekom, programvare for e-fakturering, programvare for inventar, grensesnittprogramvare og nettportalprogramvare; installasjon, vedlikehold og oppdatering av databaseprogramvare; hosting av databaser og informasjonsplattformer innen fakturering; hosting av nettportaler; programvare som en tjeneste [saas] med programvare for fakturapresentasjonstjenester, for å tilpasse presentasjonen av fakturaer for å administrere, kontrollere, forbedre og spore regningsbetalinger, for sporing av regningsbetalingsatferd til kunder, for drift av utgiftsstyringsprogramvare og programvare for telekomutgiftsstyring, og for drift av programvare for e-fakturering; Programvare som en tjeneste [saas] som tilbyr ikke-nedlastbare Internett-applikasjoner for fakturapresentasjonstjenester, for å tilpasse presentasjonen av fakturaer for å administrere, kontrollere, forbedre og spore regningsbetalinger, for sporing av fakturabetalingsatferd til kunder, for programvare for driftsutgifter og telekom utgiftsstyringsprogramvare, for drifting av e-faktureringsprogramvare for bruk via nettsider og på mobiltelefoner, smarttelefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner.

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 2. juli 2019, land eller kontor: Benelux Office for IP (BOIP), søknadsnummer: 01398387 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester

2.045.503

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.045.503

Innleveringsdato2020-07-02

Internasjonalt registreringsnummer1389948

SøknadsspråkEngelsk

SØKERDETALJER

Søker

TERRA FOOD MANAGEMENTCOMPANY LIMITEDEsperidon, 12, 4. etasje CY-1087 Nicosia, KYPRUS

VAREMERKEDETALJER

Premialle

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 29

Melk og melkeprodukter; albumin melk; peanøttsmør; peanøttmelk; peanøttmelk for kulinariske formål; albumin for kulinariske formål; hvit av egg; meieri krem; havremelk; pisket krem; kondensert melk; yoghurt; kefir [melkedrikk]; ostemasse; kokosnøttolje til mat; kokossmør; kokosnøttmelk; kokosmelk for kulinariske formål; kokosfett; milkshaker; kumys [kumyss] [melkedrikk]; margarin; smør; kakaosmør til mat; smørkrem; mandel-melk; mandelmelk for kulinariske formål; melk; melkepulver; melkedrikker, hovedsakelig melk; melkeprodukter; peanøttmelkbaserte drikker; kokosmelkbaserte drikker; mandelmelkbaserte drikker; prostokvasha [syrnet melk]; ris melk; rismelk for kulinariske formål; ryazhenka [gjæret bakt melk]; ost; Myse; løpe; smetana [rømme]; soyamelk; fermentert melk.

2.045.514

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.045.514

Innleveringsdato2020-07-03

Internasjonalt registreringsnummer1545221

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Meluka Health Pty Ltd5 Connell StreetAlstonville NSW 2477AUSTRALIA

Middel

GOWLING WLG (CANADA) LLP

SUITE 1600, 1 FØRSTE CANADISK PLASS, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

VAREMERKEDETALJER

SKADE

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 03

(1) Aromatiske oljer, nemlig aromatiske eteriske oljer og aromatiske eteriske oljer for badet; kosmetiske oljer; kosmetikk i form av oljer; eteriske oljer, nemlig eteriske oljer for personlig bruk og eteriske oljer for kosmetiske formål; essensielle oljer for bruk som matsmak; massasjeoljer, ikke medisinerte; naturlige oljer for kosmetiske formål; naturlige oljer for parfymer; ikke-medisinske oljer, nemlig ikke-medisinske badeoljer; oljer for kosmetiske formål; kroppsoljer for kosmetiske formål; kosmetiske oljer for huden; duftende oljer for bruk på kroppen; hudpleieoljer (kosmetiske); Te tre olje; kroppskremer (kosmetikk); Kosmetiske artikler for personlig bruk, nemlig hudkremer, leppepomade, leppestifter, lipgloss og øyenskygge; kosmetiske kremer; kosmetiske sett; kosmetisk melk; kosmetisk pulver, nemlig kroppspulver for kosmetiske formål og kosmetisk ansiktspulver; kosmetiske preparater for hudpleie; kosmetiske hudpleieprodukter, nemlig kosmetikk for bruk på huden; kosmetikk; kosmetikk for dyr; ikke-medisinsk kosmetikk; hudbalsamer, nemlig balsamer for å skjule hudfeil; hudpleiekremer (kosmetiske); ekstrakter av planter, unntatt til farmasøytiske formål, nemlig tea tree-ekstrakter; massasjekremer for dyr (annet enn til veterinærbruk).

Klasse 05

(2) Hampolje for veterinærformål; medisinske massasjeoljer for behandling av akne, dermatitt, eksem, psoriasis; medisinske oljer for behandling av akne, dermatitt, eksem og psoriasis; naturlige medisinske oljer for behandling av akne, dermatitt, eksem og psoriasis; oljer tilpasset medisinsk bruk for behandling av akne, dermatitt, eksem og psoriasis; oljer tilpasset farmasøytiske formål for behandling av akne, dermatitt, eksem og psoriasis; oljer tilpasset veterinær bruk for behandling av dermatitt hos dyr; bie lim (propolis) kosttilskudd; propolis (bilim) for medisinske formål; pollen kosttilskudd; pollenekstrakter for bruk som kosttilskudd; ekstrakter av medisinske planter for behandling av akne, dermatitt, eksem og psoriasis; planteekstrakter for medisinsk bruk for behandling av akne, dermatitt, eksem og psoriasis; planteekstrakter for farmasøytisk bruk for behandling av akne, dermatitt, eksem og psoriasis; lotioner for veterinære formål, nemlig lotioner for behandling av dermatitt hos dyr; massasjekrem for dyr for veterinære formål, nemlig massasjekrem for behandling av dermatitt hos dyr; veterinærpreparater for bruk ved behandling av hud, nemlig veterinærpreparater for bruk ved behandling av dermatitt hos dyr; veterinærprodukter for topisk påføring, nemlig topiske veterinærprodukter for bruk ved behandling av dermatitt hos dyr; topiske dermatologiske produkter for medisinske formål, nemlig topiske medisinerte preparater for bruk ved behandling av akne, dermatitt, eksem og psoriasis.

Klasse 30

(3) Biologisk honning for kulinariske formål; honning; naturlig honning; bielim (propolis) til kulinariske formål.

Klasse 31

(4) rå bipollen; ubearbeidet bipollen.

2.045.530

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.045.530

Innleveringsdato2020-07-07

Internasjonalt registreringsnummer1545408

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Xant, LLC2028 E Ben White Blvd.Austin, TX 78741AMERIKAANSE STATER

Middel

SMART & BIGGAR LP

1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VAREMERKEDETALJER

LEKEBØKER

Varemerketype

Standard tegn

Tjenester
Klasse 42

Programvare som en tjeneste (SaaS) med programvare for kundeforholdsadministrasjon (CRM), for planlegging av forretningsaktiviteter og for kalenderadministrasjon; plattform som en tjeneste (PaaS)-tjenester med programvare for kundebehandling (CRM), for planlegging av forretningsaktivitet og for kalenderadministrasjon.

Påstander

Dato for prioritert innlevering: 8. januar 2020, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 88751886 i forbindelse med samme type tjenester

2.045.587

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.045.587

Innleveringsdato2020-07-21

Internasjonalt registreringsnummer1544861

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Maxigenes Pty Ltd10-12 Lexington DriveBella Vista NSW 2153AUSTRALIA

Middel

CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.

190 O'CONNOR STREET, SUITE 710, OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

VAREMERKEDETALJER

MAXIGENES

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 06

(1) Vanlige metaller og deres legeringer; metallmaterialer for bygning og konstruksjon, nemlig byggeplater av metall, bygningspaneler av metall, kledning av metall for bygning og konstruksjon, beslag av metall for bygning, metallskillevegger for bygning, metallplater for bygning, metallsøyler for bygning; små gjenstander av metallbeslag, nemlig spiker, skruer, muttere, bolter, skiver, nagler, splinter.

Klasse 07

(2) Motorer og motorer, nemlig flymotorer, båtmotorer, motorer og motorer brukt i industrielle applikasjoner; maskinkobling og transmisjonskomponenter.

Klasse 24

(3) Tekstiler for tepper, tekstiler for klær, tekstiler for fottøy, tekstiler for møbler; tekstilerstatningsmaterialer laget av syntetiske materialer.

Tjenester
Klasse 39

(1) Transport av varer med fly, jernbane, lastebil og båt; pakking av artikler for transport, og lagertjenester.

Klasse 42

(2) Vitenskapelige og teknologiske tjenester, nemlig forskning og utvikling av behandling og medisiner innen ernæring, helsevesen, medisin, hudpleie, fysioterapi, mental helse og utvikling av barn, og industriell design; industrielle analyser og forskningstjenester, nemlig forskning og utvikling for komplementære medisiner og funksjonelle matvarer for voksne og barn, testing av effektiviteten av ingredienser i medisiner og funksjonell mat for voksne og barn, utvikling av nye leveringsformater for funksjonell mat og medisinske ingredienser og vitenskapelig forskning innen ernæring, helsevesen, medisin, hudpleie, fysioterapi, mental helse og barns utvikling, og industriell design for å hjelpe til med folkehelseutdanning.

Klasse 44

(3) Medisinske klinikktjenester; veterinærtjenester; hygienisk og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr, nemlig helsespatjenester, frisørsalongtjenester, skjønnhetssalongtjenester, estetikertjenester; landbruk, hagebruk og skogbrukstjenester, nemlig ugrasavliving, utryddelse av skadedyr.

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 27. februar 2020, land eller kontor: AUSTRALIA, søknadsnummer: 2072301 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester

2 045 938

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2 045 938

Innleveringsdato2020-08-14

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

MSCI Inc.7 World Trade Center 250 Greenwich Street, 49th Floor, New York, NY 10007 AMERIKAANSE STATER

Middel

GOWLING WLG (CANADA) LLP

1 PLASS VILLE MARIE, 37. ETAGE/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

VAREMERKEDETALJER

MSCI FORBEDRET

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 09

(1) Nedlastbar dataprogramvare og dataprogrammer for bruk i finansiell analyse, finansiell verdsettelse og risikostyring; nedlastbar dataapplikasjonsprogramvare for datamaskiner som brukes til å analysere og administrere porteføljer av aksjer, rente og andre finansielle instrumenter; nedlastbar dataprogramvare for bruk i ytelsesanalyse, databasestyring og eiendomsinvesteringsforvaltning innen eiendomsmarkedet; nedlastbare dataprogrammer og programvare for bruk for å gi aksjevurderinger og finansielle ytelsesvurderinger for børsnoterte selskaper; nedlastbare rapporter med informasjon relatert til aksjevurderinger og finansielle ytelsesvurderinger for børsnoterte selskaper; nedlastbare elektroniske publikasjoner i form av artikler, forskningsartikler og rapporter innen virksomhet, finans og miljø-, sosial- og bedriftsstyring; elektronisk pedagogisk opplæringsprogramvare med instruksjon innen virksomhetsledelse og bedriftsstyring registrert på elektroniske datamedier.

Klasse 16

(2) Trykt materiale, nemlig publikasjoner i form av finansielle indekser og forskningsrapporter, alt innen finansiell informasjon og finansielle data; trykte forskningsrapporter med forskning på miljø, sosial og selskapsstyring; trykt instruksjonsmateriell innen eiendom og finans; trykt undervisnings- og undervisningsmateriell knyttet til eiendomsmarkedet.

Tjenester
Klasse 35

(1) Sammenstilling av virksomhetsstyringsinformasjon og forretningsinformasjon knyttet til finansiell analyse, analyse av forretningsrisikovurdering, eiendom, selskapsledelse og bedriftens miljømessige og sosiale ansvar for børsnoterte selskaper og private eiendeler i datadatabaser; forretningsundersøkelser som markedsundersøkelser og forretningsundersøkelser, utførelse av forretningsforskningstjenester for andre, økonomiske prognoser og analyser for forretningsformål; forretningsinformasjon innen finansiell analyse, forretningsrisikoanalyse, eiendom, miljø, sosial og selskapsstyring, og risiko for klimaendringer; tilveiebringelse av forretningsinformasjon relatert til bedriftsstyring, og bedriftens miljømessige og sosiale ansvar for børsnoterte selskaper og private eiendeler via en online database; sammenstilling av informasjon knyttet til økonomiske data.

Klasse 36

(2) Finansielle tjenester, nemlig fremskaffelse av finansielle data, nemlig fremskaffelse av aksjemarkeds- og verdipapirmarkedsinformasjon, fremskaffelse av finansiell investeringsinformasjon og finansiell informasjon i form av finansiell analyse; tilveiebringelse av finansindeksinformasjon og forskningstjenester knyttet til investeringsverdipapirer; finansiell risikostyring; finansielle informasjonstjenester, nemlig konsolidering av finansiell investeringsinformasjon og nøkkelindikatorer for finansiell risiko for finansielle formål, tilveiebringelse av finansielle dataanalyser og finansielle investeringsindikatorer til investorer, revisorer og forsikringsgarantister for å tillate dem å foreta bedre vurderinger av finansiell risiko; tilveiebringelse av finansiell investeringsinformasjon, finansielle analysedata og finansielle indekser; å tilby informasjon og verktøy knyttet til risikoen for klimaendringer, selskapsstyring, miljømessig og sosialt ansvar og vurderinger av finansielle resultater for børsnoterte selskaper og private eiendeler for finansiell analyse; tilveiebringelse av finansiell investeringsinformasjon, finansielle analysedata og finansielle indekser via et nettsted; eiendomsvurderinger, finansiell forskning og økonomiske verdivurderinger av personlig eiendom og eiendom; tilveiebringelse av finansiell forskning og analyse og finansiell investeringsinformasjon og rapporter og verktøy via en online datamaskindatabase; finansielle tjenester, nemlig tilveiebringelse av finansielle indekser; utarbeidelse av finansielle rapporter og finansielle rapporter med finansiell analyse for andre.

Klasse 42

(3) Leverandør av applikasjonstjenester, nemlig hosting, vedlikehold og utvikling av programvareapplikasjoner for andre innen finans- og investeringsanalyse; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar programvare for databehandling, analyse, beregning og behandling av finansielle data og informasjon relatert til finansmarkeder, og økonomiske resultater, bedriftsstyring og bedriftens miljømessige og sosiale ansvar for børsnoterte selskaper og private eiendeler; tilveiebringelse av nettbasert, ikke-nedlastbar programvareplattform for bruk ved behandling, administrasjon og analyse av finansielle data fra datanettverksservere og gatewayer, tilveiebringelse av en ikke-nedlastbar nettbasert programvareplattform for tilveiebringelse av investeringsstyringsverktøy og finansielle investeringsdata; tilveiebringelse av online ikke-nedlastbar programvareplattform som gjør det mulig for brukere å legge inn og integrere finansielle datakilder for finansiell analyse og generere rapporter; tilveiebringelse av online ikke-nedlastbar programvareplattform for analyse av økonomiske data og generering av rapporter; tilveiebringe online ikke-nedlastbar programvareplattform for private eiendomsindekser og private equity og gjeldsberegning; å tilby midlertidig bruk av ikke-nedlastbar nettbasert programvare som inneholder en database som inneholder forretningsinformasjon knyttet til selskapsstyring, og bedriftens miljømessige og sosiale ansvar for børsnoterte selskaper og private eiendeler.

Påstander

prioritert innleveringsdato: 27. februar 2020, land eller kontor: USA, søknadsnummer: 88/813,156 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester

2.046.821

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.046.821

Innleveringsdato2020-06-17

Internasjonalt registreringsnummer1546663

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

SICHUAN YIBIN WULIANGYE GROUP CO., LTD#150, Minjiang West Road, YibinSichuan KINA

Middel

NEOMARK LTD.

7450 rue Saint-Hubert, Montreal, QUEBEC, H2R2N3

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (64)

Oversettelse av utenlandske tegn

Oversettelsen fra søkeren av det eller de fremmede ordet er "kontinuerlig", "myk", "skarp" og "landsby".

Translitterasjon av fremmede tegn

Translitterasjonen gitt av søkeren av den eller de utenlandske tegnene er "MIAN ROU JIAN ZHUANG".

Varer
Klasse 33

Fruktekstrakter, alkoholholdige; destillert brennevin av ris [awamori]; vin; whisky; baiganr [kinesisk risbasert hvit brennevin]; kinesisk ånd av sorghum [gaolian-jiou]; laojiou [kinesisk sorghum-basert brygget brennevin]; alkoholholdige fruktdrikker; baijiu [kinesisk destillert alkoholholdig drikk]; musserende vin; arrak.

2 048 200

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2 048 200

Innleveringsdato2020-08-03

Internasjonalt registreringsnummer1427166

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Nasign Co., Ltd286-1, Dongil-ro, Kwangjin-guSeoul REPUBLIKKEN KOREA

Middel

GOWLING WLG (CANADA) LLP

SUITE 1600, 1 FØRSTE CANADISK PLASS, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (65)

Varer
Klasse 03

(1) Kosmetikk; funksjonell kosmetikk; parfymer; flytende parfymer; parfymeri; skjønnhetslim, nemlig lim for hårstykker, neglelim og lim for falske øyevipper; skjønnhetsmasker; rensepreparater for lær; rengjøringsmidler for lær; såper for personlig bruk; sjampo; hårskyllinger; tannpleiemidler; munnvann, ikke til medisinske formål; skinn polering; voks for lær; essenser for å beskytte lær; kosmetikk for dyr; skyllemiddel for klær, nemlig vaskemidler og spray for å fjerne rynker for klær; vaskestivelse

Klasse 18

(2) Håndvesker; imitert skinn; vesker i lær og imitert skinn; reisevesker [lærvarer]; vesker og lommebøker; vesker, nemlig vesker, bærevesker for alle formål, sportsvesker; ryggsekker; skulderveske; reisebukser; midje poser; kveldsvesker; kosmetikkposer (selges tomme); poser for hund; bokser laget av lær; lærposer; belegg av lær, nemlig lærposer, kredittkortholdere og nøkkelvesker av lær; paraplyer; stokk; lærvesker for nøkler; skinnbånd

Klasse 25

(3) Skinnsko; støvler; sandaler; damestøvler; damesko; sko og støvler til spedbarn; klær av lær, nemlig skinnkjoler, skinnjakker, skinnbukser, skinnvester, skinnfrakker, dresser av skinn; ytterklær, nemlig yttertøy jakker, kåper, regnfrakker, utendørs vinterklær; klær, nemlig fritidsklær, klesklær, atletisk klær; lange strøk; mantler; pels, nemlig pelsjakker, pelsfrakker, pelshansker, pelshatter, pelsmoffer; damebukser; skjørt; dresser for menn; barneklær; fritidsklær, kjoleklær og atletisk klær av imitasjoner av lær; gensere [gensere]; trenchcoats; caps [hodeplagg]

2.048.201

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.048.201

Innleveringsdato2020-08-03

Internasjonalt registreringsnummer1424214

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Nasign Co., Ltd286-1, Dongil-ro, Kwangjin-guSeoul REPUBLIKKEN KOREA

Middel

GOWLING WLG (CANADA) LLP

SUITE 1600, 1 FØRSTE CANADISK PLASS, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (66)

Varer
Klasse 18

(1) Håndvesker; kveldsvesker; imitert skinn; vesker i lær og imitert skinn; reisevesker [lærvarer]; vesker og lommebøker; vesker, nemlig vesker, bærevesker for alle formål, sportsvesker; ryggsekker; skulderveske; reisebukser; midje poser; kosmetikkposer (selges tomme); poser for hund; bokser laget av lær; lærposer; belegg av lær, nemlig lærposer, kredittkortholdere og nøkkelvesker av lær; paraplyer; stokk; skinnbånd.

Klasse 25

(2) Fottøy, nemlig fritidssko, dress-sko, atletisk sko, støvler, sandaler, tøfler og fottøy-thongs; lærsko; sportsklær; klær, nemlig fritidsklær, klesklær, atletisk klær; dresser av skinn; lærjakker; gensere i skinn; klær av lær, nemlig skinnkjoler, skinnjakker, skinnbukser, skinnvester, skinnfrakker; ytterklær, nemlig yttertøy jakker, kåper, regnfrakker, utendørs vinterklær; kjoler; lange strøk; damebukser; skjørt; dresser for menn; barneklær; fritidsklær, kjoleklær og atletisk klær av imitasjoner av lær; gensere [gensere]; undertøy; under plagg; sokker; vinterhansker av lær; caps [hodeplagg]; vinteransiktsmasker (klær); belter [klær]; regndresser

2.049.579

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.049.579

Innleveringsdato2020-08-03

Internasjonalt registreringsnummer1419085

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Nasign Co., Ltd286-1, Dongil-ro, Kwangjin-guSeoul REPUBLIKKEN KOREA

Middel

GOWLING WLG (CANADA) LLP

SUITE 1600, 1 FØRSTE CANADISK PLASS, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (67)

Varer
Klasse 03

Funksjonell kosmetikk; kosmetikk, kosmetikk for bruk på huden, kosmetikk for personlig bruk; flytende parfymer; parfymer; parfymer; skjønnhetslim, nemlig lim for hårstykker, neglelim og lim for falske øyevipper; Skjønnhetsmasker; rengjøringspreparater for lær; rengjøringsmidler for lær; såper for personlig bruk; sjampo; hårskyllinger; tannpleiemidler; munnvann, ikke til medisinsk bruk; preparater for polering av garvede huder; voks for lær; essenser for beskyttelse av lær; Kosmetikk for dyr; skyllemidler for klær, nemlig vaskemidler og spray for å fjerne rynker; vaskestivelse

2.050.384

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.050.384

Innleveringsdato2020-09-09

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

SPOSIE, LLC4064 TECHNOLOGY DR.MAUMEE, OH 43537USA

Middel

RICHARDS BUELL SUTTON LLP

Suite 700-401 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

VAREMERKEDETALJER

FÅ ØYE PÅ

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 05

bleier for inkontinens; absorberende puter for inkontinens;

2.050.385

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.050.385

Innleveringsdato2020-09-09

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

SPOSIE, LLC4064 TECHNOLOGY DR.MAUMEE, OH 43537USA

Middel

RICHARDS BUELL SUTTON LLP

Suite 700-401 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (68)

Varer
Klasse 05

bleier for inkontinens; absorberende puter for inkontinens;

2.050.443

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.050.443

Innleveringsdato2020-09-09

SøknadsspråkEngelsk

SØKERDETALJER

Søker

LPG Emergency Response Corp.1100-744 4 Ave SWCalgaryALBERTAT2P3T4

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (69)

Fargekrav

Farge hevdes å være en egenskap ved varemerket. Påståtte farger er rød, hvit og svart. Tekstene "ERAC", "EMERGENCY RESPONSE ASSISTANCE CANADA" er hvit over en svart bakgrunn. Det er et branndesign i fargen rød og hvit over en svart bakgrunn. Tekstene og branndesignet er innebygd i konsentrisk sirkulær design.

Tjenester
Klasse 39

(1) reisearrangement

Klasse 41

(2) utdanningsforskningstjenester

Klasse 45

(3) nødvarslingstjenester

2.050.727

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.050.727

Innleveringsdato2020-07-29

Internasjonalt registreringsnummer1549185

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Medsavana, S.L.Gran Vía, 30, planta 10E-28013 Madrid SPANIA

Middel

Å GJØRE

630, boul. René-Lévesque West, 20. etasje, Montreal, QUEBEC, H3B1S6

VAREMERKEDETALJER

NATURLIG PERSONVERN

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 09

Programvare, nemlig programvare for integrering av kunstig intelligens og maskinlæring innen Big Data, programvare for å samle inn klinisk og vitenskapelig informasjon fra helsepersonell ved å få tilgang til elektroniske journaler, programvare for å behandle og analysere elektroniske journaler ved bruk av Natural Language Processing ( NLP) og inkorporering av klinisk Real World Evidence (RWE) i virtuelle registre, programvare for å samle inn, lagre, organisere og oppdatere kliniske og vitenskapelige data i medisinsk sektor

Tjenester
Klasse 42

Design og programmering samt teknisk støtte og integrasjon av elektroniske systemer, nemlig design og utvikling av dataprogramvare, tjenester for integrering av datasystemer, integrasjon av datasystemer og nettverk; datastyrt dataanalyse, nemlig utvinning, analyse og behandling av kliniske og medisinske data innen kardiologi, endokrinologi, dermatologi, gastroenterologi, hematologi, hepatologi, immunologi, nefrologi, nevrologi, onkologi, oftalmologi, pneumologi, psykiatri, revmatologi, traumatologi og ortopedi; utvikling av databehandlingssystemer; utvikling av datasystemer; søkemotorstyring; forskning innen databehandling; informasjonsteknologitjenester for den farmasøytiske og helsevesenet industri, nemlig rådgivning knyttet til teknologiske tjenester innen kunstig intelligens og Natural Language Processing (NLP) anvendt i medisinsk sektor; informasjonsteknologitjenester, nemlig å tilby rådgivning innen datateknologi og programvareutvikling via et globalt datanettverk, rådgivning innen kunstig intelligens

Påstander

Prioritert innleveringsdato: 3. mars 2020, land eller kontor: EUIPO (EU), søknadsnummer: 018204341 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester

2.051.520

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.051.520

Innleveringsdato2020-09-14

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Shenzhen Shuncanda Hardware Industrial Co., Ltd. 4. etasje, bygning A, Xinfa industrisone nr. 1 Xinfa Middle Road, XinqiaoShajing StreetShenzhen, 518125CHINA

Middel

XIN XU

(Fang An Law PC), Suite 300 & 306, 5500 North Service Rd., Burlington, ONTARIO, L7L6W6

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (70)

Varer
Klasse 11

bil lys; taklamper; skrivebord lamper; drypper vanning systemer; hårfønere; husholdning tappevann filtre; LED-lommelykter; ledet landskap lys; belysning diffusorer; lys for veggmontering; rørleggerutstyr; leselys; solcelledrevne lamper; gatelys; lysstreng for festlig dekorasjon

2.052.172

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.052.172

Innleveringsdato2020-07-28

Internasjonalt registreringsnummer1550782

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

The Bridge S.p.A.Via Codignola 14/16I-50018 Scandicci (Florence) ITALIA

Middel

SMART & BIGGAR LP

1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (71)

Varer
Klasse 16

(1) Skrivesaker og skriveredskaper av papir; skrivebordsmatter; skrivebord sett; kataloger; trykt dekorativt papir; trykte invitasjoner; trykt papiretiketter; dagsplanleggere [trykksaker]; trykte kalendere; fotografiske album; utklippsbok album; frimerke album; bryllup album; blyantholder; dokumentporteføljer [skrivesaker]; stativer for dokumentfiler; penger klipp; arrangører for skrivesaker; blyanthus i lær; trykte og skrivesaker personlige arrangører og dagbøker; bokmerker; imitert skinn papir; dagbøker med skinn; mapper [skrivesaker].

Klasse 18

(2) Håndvesker; vesker; lommebøker; verktøyposer selges tomme; kofferter; bærevesker for alle formål; skulderveske; boston poser; midje pakker; gjenbrukbare handleposer; duffle poser; tote poser; kveldsvesker; clutch vesker; skoposer for reiser; skolesekker; sportsvesker; vesker for sportsklær; strand poser; klesposer for reiser; reisevesker; hjul poser; barberposer selges tomme; ryggsekker; bærevesker for dokumenter, bærekofferter, reisekofferter; kredittkortvesker; visittkortvesker; reisevesker; attaché saker; nøkkelsaker; spaserstokker; kofferter og reisevesker; servantskap, ikke montert; paraplyer og parasoller; salmakeri; pisker og seler for dyr; dokumentmapper [lærvarer]; halsbånd til dyr; klær for dyr; bånd for kjæledyr.

Klasse 25

(3) Gensere; cardigans; gensere; jerseys; hoppere; jakker som klær; svetteskjorter; parkas; Badedrakter; strandklær; pareos; bluser; skjorter; poloskjorter; bukse; jeans; vester; blazere; skjørt; bermuda shorts; shorts; t-skjorter; boleroer; kjoler; kvinners kjoler; dresser for menn; kvinners dresser; kveldskjoler; bryllup dresser; cocktail kjoler; røyke jakker; smoking; frakker; bluser; regnfrakker; anorakker; dunjakker; overfrakker; pels som klær; treningsdresser; kjeledress; undertøy; badekåper; vester; nattkjoler; pyjamas; morgenkåper; strømpebukser; strømpebukser; strømper; sokker; leggvarmere; leggings som bukser; kapper; ponchoer; binder for slitasje; sjal; skjerf; nakke gamasjer; slips; foulard er klær; bandanas; sløyfe; lommeruter; halsduker; hansker som klær; belter for klær; seler; sko; støvler; gymnastikksko; joggesko; støvler; sandaler; flip-flops; tøfler; tresko; hatter; caps er hodeplagg.

Påstander

Prioritert innleveringsdato: 10. februar 2020, land eller kontor: EUIPO (EU), søknadsnummer: 018193993 i forbindelse med samme type varer

2.052.342

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.052.342

Innleveringsdato2020-09-16

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

X-Flow Ltd.Agiou Andreou 330Limassol, 3035KYPROS

Middel

OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP

480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (72)

Fargekrav

Farge hevdes å være en egenskap ved varemerket. Fargene hvit, svart, rød, rosa og grønn er hevdet som en funksjon av merket. Merket består av en stilisert rød, rosa og hvit rosedesign med de hvite rosebladene som bærer tallene "6", "3" og "8" i svart, ett tall i hvert hvitt kronblad. Rosedesignet sitter i en seng av grønne blader. Alle elementene er skissert i svart.

Varer
Klasse 09

Nedlastbar dataspillprogramvare; Nedlastbar dataspillprogramvare for bruk på mobiltelefoner, nettbrett og andre elektroniske enheter.

Tjenester
Klasse 41

Underholdningstjenester, nemlig levering av online dataspill.

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 06. april 2020, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 88861647 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester

2.052.373

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.052.373

Innleveringsdato2020-09-16

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

MEETS TOYS CO., LTDUNIT G25 WATERFRONT STUDIOS, 1 DOCK ROADLONDON, E16 1AHUNITED KINGDOM

Middel

YURI CHUMAK

c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (73)

Varer
Klasse 28

kunstige juletrær; baby leker; badeleker; lysestaker for juletrær; dukker; dukker for lek; dukkeklær; europeisk stil dukker; fiskekrok; fiskeutstyr; puslespill; kjæledyr leker; dukker; utstoppede leker; snakkende dukker; lekedyr; lekebiler; leketøy møbler; leketøy masker; leker for hunder

2.053.360

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.053.360

Innleveringsdato2019-12-10

Internasjonalt registreringsnummer1551818

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Raytheon Company 870 Winter Street Waltham MA 02451 AMERIKAANSE STATER

Middel

GOWLING WLG (CANADA) LLP

SUITE 1600, 1 FØRSTE CANADISK PLASS, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

VAREMERKEDETALJER

Raytheon Technologies Corporation

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 02

(1) Anti-reflekterende optiske belegg

Klasse 04

(2) Drivstoff til bruk i rakettmotorer

Klasse 06

(3) Metallkulematter og kulematter som hovedsakelig består av metall for bruk i lasterom for romfartsfartøyer; rullebaner for lasting av last; metallkoblinger og manifolder for romfartskonstruksjon; metalliske tetninger for gassturbinmotorer

Klasse 07

(4) Slagmaskiner for gjennombrudd av betong; rakettmotorer for bruk i romfartøy og missiler, konstruksjonsdeler til disse og kontroller solgt som en enhet; fly-jet- og marinemotorer og erstatnings- og konstruksjonsdeler til disse; elektriske rulleanordninger, nemlig rullebaner som brukes til å transportere og plassere bærbare lagringsbeholdere; kraftvinsjer og heiser og taljer for romfartskjøretøyer; last vinsjer; deler til luftfartskjøretøyer, nemlig transmisjoner, blåsere, ventiler, startere; turbinkraftsystemer som består av en varm gassturbin og en pumpe for hjelpe- og hydraulisk kraft for bruk i luftfarts- og romfartøyer; ram-luftturbiner for bruk i luftfarts- og romfartøyer; hydromekaniske aktuatorer for flykontroller; luftsyklusmaskiner og vannutskillere for fly; drivstoffpumper for rakettmotorer og reservedeler og kontroller solgt som en enhet; stasjonære maskinverktøy, nemlig elektriske dupliseringsmaskiner for å følge konturen til en gjenstand og eller automatisk duplisere denne eller forme et arbeidsstykke i samsvar med dette; elektriske vibrerende bore- og/eller slipemaskiner for å påføre vibrasjon på en gjenstand for å fjerne deler av gjenstanden eller en annen gjenstand fra denne; generatorer av elektrisitet, nemlig vinddrevne elektrisitetsgeneratorer og vannkraftgeneratorer; støtdempende sylindre som er deler av maskiner; motorstartere; koplinger og reimoverføringer for maskiner (unntatt for kjøretøy); maskiner for vulkanisering av dekk; temperaturkontrollerte kompressorer som er deler av maskiner; industrielle maskiner, nemlig elektriske motorer; motstand sveise maskiner; maskindeler, nemlig støvfiltre; ventiler, nemlig hydrauliske og pneumatiske ventiler som er deler av maskiner for konstruksjon av fly og romfartøy og gassturbinmotorer; hydrauliske og pneumatiske ventiler som maskinkomponenter; ventiler for pumper; eksosdyser for gassturbinmotorer for bruk med luftfarts- og romfartøyer; metall hydrauliske og pneumatiske ventiler for romfartskonstruksjon; vakuumgeneratorer for flytoaletter; heiser for fly

Klasse 09

(5) Aerospace vehicle sensors for engine control units to increase engine performance; aerospace vehicle sensors for determining the rate of motion; photo-electric cells; television lamps; military computer mobile systems comprised of computer central processing units and displays, electronic and mechanical shock absorbers and shock isolators; active and passive countermeasure equipment comprising signal transmitters and receivers, and computer central processing units for generating communication data for aircraft and vehicles; communication computers for aircraft and vehicles; electronic transmitters for jamming signals for aircraft and ground vehicles; aerials, namely, radio aerials and satellite aerials; laser perimeter awareness systems comprised of lasers, optical receivers and associated controls; aerospace ice detectors; aerospace sensors for monitoring angle of sideslip, gas path engine pressure, current-to-heater system interruptions, brake temperatures, air data, altitude, pitot pressure, static pressure, angle of attack, temperature, engine exhaust, inlet pressure, engine temperature, fuel and oil temperature, navigation; aerospace sensors for flight crew safety and security; air traffic control systems comprised of radio equipment, radar transmitters and receivers, global positioning systems consisting of computers, computer software, transmitters, receivers, and network interface devices, and computer central processing units for image display and analysis; radar transmitters, detectors, receivers; global positioning systems consisting of computers, computer software, transmitters, receivers, and network interface devices; aircraft navigation and landing systems, namely, automatic direction finders, radio altimeters, distance measuring equipment, global position sensors, navigation receivers, multimode receivers, VHF omni-directional range marker beacon receivers; aerospace communication systems comprised of receivers and transmitters, and computer central processing units for processing communication information; aircraft interior products, namely, emergency oxygen systems for aircraft passengers and flight crews comprised of oxygen masks not for medical use, chemical oxygen generators, empty oxygen storage vessels, gas pressure regulators, oxygen distribution circuits and controls, and protective breathing equipment being oxygen breathing units; aircraft navigation and landing systems comprised of high frequency signal transmitters and receivers, global positioning units and central computer processing units for image display and analysis; aircraft intrusion and fire alarm systems comprised of sensors, sound emitting devices and circuitry for aircraft; ally or enemy identification systems comprised of signal transmitters and receivers, data processing equipment for signal identification, specifically for coding and decoding of signals, and hardware and downloadable software to process images and sound; antenna tuning apparatus being radar antennas and radio antennas; microwave communications transmitter; battery accumulators; optical fiber; downloadable computer operating software for the analysis of aerospace vehicle operation and operation of computer networks; radio-frequency modulators for wireless networks and cellular communication and modulators for monolithic microwave integrated circuits; space suits; antennas, namely, microwave antennas, panel antennas, parabolic antennas, satellite antennas; downloadable computer operating programs for the management of tactical robots for use in military operations on the battlefields; computerized aircraft engine analyzers; power controllers for fuel cells; avionics systems for aircraft and aerospace vehicles consisting of communication and navigation hardware for use in airborne applications comprising computer hardware, software and displays for communications and navigation for aircraft and aerospace vehicles and for head-up display guidance systems, namely, flight situational awareness; rechargeable electric storage batteries; solar batteries; battery eliminators for providing backup power for electric storage batteries and solar batteries; cabin pressure control systems comprised of cabin pressure controller, control panel, pressure relief valve, outflow valve and structural and replacement parts therefor; calculators; data processing equipment, namely, central processing units, computer motherboards, computer daughterboards, computer expansion boards, circuit boards, cables for electrical and optical signal transmission, computer hardware, word processors, digital signal processors, sound processors, digital voice signal processors, graphics processor units, video processors, signal processors, computer memory expansion modules, computer monitors, computer operating systems, computer touch screens, external computer hard drives, supercomputers, and computers; cameras; climate and weather monitoring and forecasting systems comprised of radar transmitters and receivers and computer central processing units for processing climate and weather data; climate control systems for aerospace vehicles consisting of thermostats, air conditioning, heating, ventilation and drying control devices; climatological surveillance systems comprised of radar transmitters and receivers; collective radio communication apparatus for ships, aircraft, vehicles being broadband radios; portable communications equipment, namely, modems, receivers, transceivers, and waveforms for use in air-to-ground secure communication networks; downloadable computer operating software for radio frequency transmitters for tracking and disturbing radio communication; downloadable computer operating software for computer network-attached storage [NAS] hardware for the secure storage of digital files on computers; missile launch systems comprising downloadable software for analyzing a target's location and actuating warheads, motors and propulsion systems for deploying warheads, and warheads for destroying targets; communications computers and systems for aircraft, namely, receivers, transmitters, amplifiers, transceivers, jammers, couplers, audio distribution units, satellite communication units, automatic control computer central processing unit for gas turbine engines, radar and GPS systems used for the transmission of interrogation signals and the reception of response signals, and downloadable software for analyzing such signals to enable communication between aircraft; electric compensating cables; computer hardware for telecommunications; downloadable computer programs for military surveillance; downloadable computer programs for organizing and viewing digital images and photos; downloadable computer operating programs for analyzing computer software and networks for use for use with aviation, space and military vehicles; downloadable computer operating programs for the wireless transfer of content from the bridge to the tower in the field of aviation, space and military; downloadable computer programs for integrated bridge control systems for positioning and propulsion control of rudders and thrusters in the field of aviation, space and military; downloadable computer software used in oxygen delivery systems for aircraft; downloadable operating software for military mobile computers; computerized analyzers to monitor the condition of oxygen concentrators and ventilators for life support equipment; computers; electric motor speed and direction controls; electronic controls for engines for aerospace vehicles; electronic throttle controllers; electronic brake monitoring controls and fuel controls for aerospace vehicles; electrical and electronic controls, namely, electro-hydraulic transducers and electrical sensors and replacement parts therefor; data collection and data processing systems comprised of computer central processing units and antennas for military information; deep ocean control systems comprised of sonar; gyroscopes for maritime use; oceanic depth finding systems comprised of pressure sensors, temperature sensors and computer processing unit for signal analysis and image display; electronic simulators for digital weapon systems for tactical military training; echo sounders; electric power distribution units, power supplies, power switches, power distribution and generation sensors for power generation all for airplanes, space ships, missiles, rockets and military drones; electric power distribution systems comprised of automatic power management unit, solid state power controls and secondary power distribution assemblies for airplanes, space ships, military vehicles and military tactical robots; electric power distribution unit for aircraft; electrical circuits; electronic compass for navigation; emergency signal transmitters; weapons locators, namely, acoustic detection and computer-based signal processing unit for sensing and determining the location of weapon detonation; fire extinguishers; laser warning receivers for use in detecting, analyzing and locating the direction of laser; optical communication instruments and components, namely, optical and digital transmitters and receivers; satellite connection systems comprising downloadable security-enhanced software establishing secure connections between ground stations and satellites; satellite navigation devices, namely, GPS receivers for communicating with GPS satellites, and downloadable anti-jamming software providing uninterrupted signal communications; satellite receiver; military training systems, namely, battlefield and flight simulation; submarine surveillance systems, namely, radar systems used for detection, imaging and classification of underwater submarines; thermal imaging sensors and equipment, namely, sensors for detecting infrared radiation to enable vision in darkness, dust or inclement weather, and sensors used for imaging, targeting and tracking of guided missiles; torpedo components and systems, namely, power supply, namely, batteries, electronic controls, electronic sensors, electronic navigational and positioning apparatus, namely GPS transmitters and GPS receivers; electronic aircraft touchdown protectors; undersea surveillance systems, namely, systems comprised of hydrophones, optical telemetry devices, and computer central processing unit for image display and analysis; optical telemetry devices for image display and analysis; wireless communications devices namely smart phones, two-way radios, mobile telephones, satellites, radars, radio-frequency transmitters and receivers, radio frequency repeaters, all for recording, organizing, transmitting, receiving, manipulating, and reviewing voice, text, data, image, and audio files; digital forensics, namely, electronic aircraft integrated data acquisition units for collecting, integrating and recording data for monitoring, diagnosing and prognosticating aircraft subsystems, overall aircraft performance and performance of the aircraft crew; downloadable software for predictive analysis concerning maintenance and repair of individual aircraft engines and fleets of aircraft engines using operational data downloadable computer software for cybersecurity; video modulators; video tape recorders; compass systems, namely, gyroscopes; imaging and targeting systems for military vehicles and weapon systems comprised of radar transmitters and receivers, and computer central processing unit for image display and analysis; ground-based radar sensors; infrared sensors and infrared sensoring systems comprised of infrared transmitters and detectors, optical lenses, video monitors, and computer central processing unit for image display and analysis; thermal vision systems for vehicles comprised of signal transmitters and detectors, cameras, and computer central processing unit for image display and analysis; radar systems comprised of antennas and computer central processing unit; weapon locating systems comprising electro-optical sensors, radar transmitters and receivers, and computer central processing unit for image display and analysis; laser warning systems comprised of laser sensors, computer central processing unit for sensor signal analysis, and alarms; remote sensing and surveillance instruments for aircraft and space applications comprised of satellite receivers and transmitters, optical sensors, spectral filters, and computer central processing unit for image display and analysis; active and passive countermeasure equipment comprising signal transmitters and receivers, and computer central processing unit for generating communication data for aircraft and vehicles; mobile military computer systems comprised of computer central processing unit and displays, electronic and mechanical shock absorbers and shock isolators; satellite communication systems comprised of satellite receivers and transmitters, and computer central processing unit for processing communication information; sonar systems comprised of sonar transducers, and computer central processing unit for sonar signal analysis and image display; undersea surveillance systems comprised of hydrophones, optical telemetry devices, and computer central processing unit for image display and analysis; aircraft navigation and landing systems comprised of high frequency signal transmitters and receivers, global positioning systems consisting of computers, computer software, transmitters, receivers, and network interface devices, and computer central processing unit for image display and analysis; aircraft communication systems comprised of high frequency signal transmitters and receivers, and computer central processing unit for generating communication information; multi-party radio communication systems comprised of radio frequency signal transmitters and receivers, and computer central processing unit for analyzing and modulating frequency signals; roadway toll collection systems comprised of signal transmitters and receivers, cameras, video recorders, and computer central processing unit for performing toll collection; roadway vehicle tracking systems comprised of signal transmitters and receivers, cameras, video recorders, and computer central processing unit for processing and tracking vehicle license plates; identification of friend or foe systems comprised of signal transmitters and receivers, and computer central processing unit for performing signal encryption and decryption; environmental weather and climatological surveillance monitoring and forecasting systems comprised of radar transmitters and receivers, and computer central processing unit for signal analysis and image display; military intelligence data gathering and processing systems comprised of radar transmitters and receivers, and computer central processing unit for signal analysis; wireless network systems comprised of wireless modems and satellite communication receivers and transmitters; integrated circuit systems being circuit boards provided with integrated circuits; oceanic depth finding systems comprised of pressure sensors, temperature sensors, and computer central processing unit for signal analysis and image display; electronic compasses for maritime use; electric transformers; power transformers; uninterruptible power supplies; and electronic modulators for wireless networks and cellular communications equipment; monolithic microwave integrated circuits; computer hardware; downloadable computer software, namely, downloadable software for the creation of firewalls; downloadable software for security analytics; downloadable software for use by security analysts to facilitate the search and analysis of data related to cyber and real-world threats; downloadable software for network security, load balancing, and routing; downloadable software for web, hardware, network, computer and internet security; downloadable software for monitoring and/or controlling access to sites and locations on a global computer network; downloadable computer software for data security that enables safe, secure and simultaneous data movement within and between computer networks; downloadable security software that enables, controls and audits sharing of information across computer networks; downloadable software that enables users to enable and control access to computers, computer networks, data, documents and other software applications with multiple and differing access criteria; downloadable software that provides users with simultaneous access to multiple computer networks; downloadable computer software for security and protection, namely, downloadable software for providing web security and protection, providing e-mail messaging security and protection, and for data loss prevention; downloadable computer software for the security and protection of data, networks and communications; downloadable software for analyzing radar system inputs and directing interception of missiles; telecommunications apparatus, namely, radio transmitters, transceivers, and audio-frequency amplifiers; radio monitoring apparatus, namely, monitors for monitoring radio current and signals; electronic flight control surface actuators; machine, engine or motor control device, namely, electronic engine controls and full authority digital engine controls for aerospace vehicles; battery chargers for airplanes, space ships, military vehicles, military drones and military tactical robots, electric transformers, and electric discharge tubes other than for lighting; lights specifically made for protective tactical vests; missile defense systems, namely, radar systems detecting and analyzing incoming missiles and artillery launchers to deploy interceptors to destroy incoming missiles; automatic distribution machines, namely, electrical power distribution units; electronic fluid control valves for gas turbine engines and temperature and pressure sensors for gas turbine engines automatic valves; nozzles, namely, automatic nozzles for spraying fuel; auxiliary power units for supplying electrical power to airplanes, space ships, military vehicles, military drones and military tactical robots; electronic controllers for toilet valves

Klasse 11

(6) Elektriske lamper; lys for fly; lys for luftfartskjøretøyer; flyinteriørprodukter, nemlig miljøkontrollutstyr i form av klimaanlegg, varmevekslere som ikke er deler av maskiner, kalde plater i form av kjøleribber for kjøling av elektronisk utstyr; flyinteriørprodukter, nemlig matlagingsstrukturer, apparater og utstyr i form av byssevarme- og kjøleapparater, drikkevareprodusenter og byssekjølere; elektrisk mat- og drikkeutstyr for flybysser, nemlig kaffetraktere, vannkjeler, koke- og oppvarmingsovner, kjøleskap og frysere, varmtvannsdispensere, drikkedispensere, varmedrikkemaskiner og mat- og drikkevarmeenheter; flytoaletter og tilhørende systemer og komponenter, nemlig toalettskåler, toalettseter, toalettrammer, toalettspyleventiler, toalettskylleventiler, elektroniske kontroller for toalettventiler, vakuumgeneratorer, lagringstanker for avløpsvann, og avløpsrør og rørdeler, solgt sammen som en enhet; flyinteriørprodukter, nemlig toalettrom solgt utstyrt med sanitærfasiliteter i form av toaletter og vasker; flyinteriørprodukter, nemlig drikkevanns- og vakuumavfallssystemer for fly bestående av toalettrom, toaletter, vasker, rørarmaturarmaturer i form av ventiler og koblinger og rørarmaturarmaturer i form av vasker, vaskefeller og kraner; vakuumavfallssystem for fly bestående av et toalett og en avfallstank; flyinteriørprodukter, nemlig interiørkonstruksjoner og monumenter for fly, nemlig bysser solgt utstyrt med matlagingsapparater i form av varme- og kjøleapparater

Klasse 12

(7) Luftfartøy og konstruksjonsdeler for luftfartøyer, nemlig seter, motorer, bremser, vinge, hale, ror, rulleroer og stabilisatorer, motorromsdører, vanntanker, chassis og innkapslinger, luftfartøyer; ubemannede fly; fly drivstoff lastebil felles; apparater for bevegelse til lands, i luften eller til vanns, nemlig gassturbinmotorer; fly landingsutstyr; fly; flypropeller og konstruksjonsdeler til flypropeller

Klasse 1. 3

(8) Missiler, nemlig kryssermissiler, pyrotekniske missiler, ballistiske missiler, styrte missiler, skip-til-luft missiler; skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler som pansergjennomtrengende brannprosjektiler, ledede prosjektiler, rakettprosjektiler; eksplosiver; brann fakkel; fyrverkeri; torpedoer; skytevåpensikter og sikter

Klasse 17

(9) Gummitetninger for fly og gassturbinmotorer; værstrimler, pakking og isolasjon i form av ikke-metalliske værstrimler for bruk i fly

Tjenester
Klasse 35

(1) Rådgivnings- og rådgivningstjenester for bedriftsledelse og drift; forretningskonsulenttjenester innen cybersikkerhet; forretningskonsulenttjenester innen datasikkerhet

Klasse 37

(2) Vedlikehold, reparasjon og overhaling av luftfartskjøretøyer; vedlikehold, reparasjon og service av pumper, blåsere og kompressorer; installasjon av komplekst elektronisk utstyr og systemer for fly, romskip, militære kjøretøy, militære droner og militære taktiske roboter

Klasse 38

(3) Nød- og katastrofekommunikasjonstjenester via telefon, trådløst nettverk og satellitt; luftfartskommunikasjonstjenester via telefon, trådløst nettverk og satellitt; telebehandling, nemlig e-posttjenester, tekstmeldingstjenester, telegraftjenester; jernbanetelekommunikasjon via telefon, trådløst nettverk og satellitt; satellittkommunikasjonstjenester som satellittoverføring av meldinger og data for navigasjon med fly; tilby Internett-tjenester til flypassasjerer; aeronautisk luft-bakke-luft-radiotjeneste

Klasse 39

(4) Gi reiseinformasjon fra en elektronisk database og et interaktivt kart på nettet

Klasse 41

(5) Opplæring i service og reparasjon av fly og globale navigasjonssystemer og komponenter, i bruk av elektronisk navigasjonsutstyr/og systemer for romskip, militære kjøretøy, militære droner og militære taktiske roboter, pumper, blåsere og kompressorer; opplæring i hvordan man opererer ubemannede fly; opplæring innen kjemisk og biologisk hendelsesrespons; opplæring av førstehjelpspersonell i bruk av ubemannet luftfartøyutstyr og distribusjon av servicehåndbøker og videomateriell med dette; opplæring i bruk av komplekst elektronisk utstyr og systemer for fly, romskip, militære kjøretøy, militære droner og militære taktiske roboter

Klasse 42

(6) Mekanikk- og dataprogrammeringstjenester for fly og romfartskjøretøyer, deler og komponenter; fly produktutvikling; gi vær- og meteorologisk informasjon; tilveiebringelse av Internett-søkemotortjenester for å hente data; forskningskonsultasjonstjenester, nemlig forskning og utvikling av nye produkter for andre spesielt for fly, romskip, militære kjøretøy, militære droner og militære taktiske roboter; forskningstjenester innen maskinteknikk og industriteknikk; maskinteknikk og industriteknikk; mekanisk og industriell ingeniørrådgivning; tilveiebringelse av nettbasert, ikke-nedlastbar programvare for å beskytte brukere mot cyberinntrenging; cybersikkerhetstjenester i form av å forhindre uautorisert datamaskintilgang; mekaniske ingeniørtjenester for drift av komplekst elektronisk utstyr og systemer; cybersikkerhetstjenester; tilveiebringe elektroniske ikke-nedlastbare dataprogramvaretjenester, nemlig nett-, maskinvare-, nettverks-, datamaskin- og internettsikkerhetstjenester ved å begrense og overvåke tilgang til uautoriserte områder i et globalt datanettverk eller ethvert annet offentlig tilgjengelig datanettverk med det formål å fremme sikkerhet og datamaskinbrukers produktivitet, ved å begrense tilgang til og av datamaskiner til nettsider, og ved å tilby e-postmeldingssikkerhet og elektronisk datasikkerhet; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar dataprogramvare, nemlig programvare for opprettelse av brannmurer, programvare for sikkerhetsanalyse, programvare for bruk av sikkerhetsanalytikere for å lette søk og analyse av data relatert til cyber- og virkelige trusler, programvare for nettverkssikkerhet , lastbalansering og ruting, programvare for nett-, maskinvare-, nettverks-, datamaskin- og internettsikkerhet, programvare for overvåking og/eller kontroll av tilgang til nettsteder og steder på et globalt datanettverk, programvare som muliggjør trygg, sikker og samtidig databevegelse innen og mellom datanettverk, programvare som muliggjør, kontrollerer og reviderer deling av informasjon på tvers av datanettverk, programvare som gjør det mulig for brukere å aktivere og kontrollere tilgang til datamaskiner, datanettverk, data, dokumenter og andre programvareapplikasjoner med flere og ulike tilgangskriterier, og programvare som gir brukere samtidig tilgang til flere datanettverk; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar dataprogramvare for sikkerhet og beskyttelse, nemlig programvare for bruk i vedlikehold og overvåking av nettsikkerhet, datasikkerhet og e-postsikkerhet; programvare som en tjeneste (SaaS) tjenester, nemlig vertskap for sky- og datasenterinfrastrukturprogramvare for bruk av andre i forhold til dataprogramvare for sikkerhet og beskyttelse; skybaserte databeskyttelsestjenester med dataprogramvare for bruk i sikkerhet og beskyttelse; tilveiebringelse av elektroniske ikke-nedlastbare dataprogramvaretjenester for sikkerhet og beskyttelse av data, nettverk og kommunikasjon

Klasse 45

(7) Flyplasssikkerhetskontrolltjenester for personer og bagasje

Påstander

Prioritert innleveringsdato: 10. juni 2019, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 88467095 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester

2.053.361

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.053.361

Innleveringsdato2019-12-10

Internasjonalt registreringsnummer1551934

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Raytheon Company 870 Winter Street Waltham MA 02451 AMERIKAANSE STATER

Middel

GOWLING WLG (CANADA) LLP

SUITE 1600, 1 FØRSTE CANADISK PLASS, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

VAREMERKEDETALJER

RTX Raytheon Technologies Corporation

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 02

(1) Anti-reflekterende optiske belegg

Klasse 04

(2) Drivstoff til bruk i rakettmotorer

Klasse 06

(3) Metallkulematter og kulematter som hovedsakelig består av metall for bruk i lasterom for romfartsfartøyer; rullebaner for lasting av last; metallkoblinger og manifolder for romfartskonstruksjon

Klasse 07

(4) Slagmaskiner for gjennombrudd av betong; rakettmotorer for bruk i romfartøy og missiler, konstruksjonsdeler til disse og kontroller solgt som en enhet; fly-jet- og marinemotorer og erstatnings- og konstruksjonsdeler til disse; elektriske rulleanordninger, nemlig rullebaner som brukes til å transportere og plassere bærbare lagringsbeholdere; kraftvinsjer og heiser og taljer for romfartskjøretøyer; last vinsjer; deler til luftfartskjøretøyer, nemlig transmisjoner, blåsere, ventiler, startere; turbinkraftsystemer som består av en varm gassturbin og en pumpe for hjelpe- og hydraulisk kraft for bruk i luftfarts- og romfartøyer; ram-luftturbiner for bruk i luftfarts- og romfartøyer; hydromekaniske aktuatorer for flykontroller; luftsyklusmaskiner og vannutskillere for fly; drivstoffpumper for rakettmotorer og reservedeler og kontroller solgt som en enhet; stasjonære maskinverktøy, nemlig elektriske dupliseringsmaskiner for å følge konturen til en gjenstand og eller automatisk duplisere denne eller forme et arbeidsstykke i samsvar med dette; elektriske vibrerende bore- og/eller slipemaskiner for å påføre vibrasjon på en gjenstand for å fjerne deler av gjenstanden eller en annen gjenstand fra denne; generatorer av elektrisitet, nemlig vinddrevne elektrisitetsgeneratorer og vannkraftgeneratorer; støtdempende sylindre som er deler av maskiner; motorstartere; koplinger og reimoverføringer for maskiner (unntatt for kjøretøy); maskiner for vulkanisering av dekk; temperaturkontrollerte kompressorer som er deler av maskiner; industrielle maskiner, nemlig elektriske motorer; motstand sveise maskiner; maskindeler, nemlig støvfiltre; ventiler, nemlig hydrauliske og pneumatiske ventiler som er deler av maskiner for konstruksjon av fly og romfartøy og gassturbinmotorer; hydrauliske og pneumatiske ventiler som maskinkomponenter; ventiler for pumper; eksosdyser for gassturbinmotorer for bruk med luftfarts- og romfartøyer; metall hydrauliske og pneumatiske ventiler for romfartskonstruksjon; vakuumgeneratorer for flytoaletter; heiser for fly; dyser, nemlig automatiske dyser for sprøyting av drivstoff; automatiske sugedyser for industrielle maskiner for bruk i produksjon eller behandling av varer; metalliske tetninger for gassturbinmotorer

Klasse 09

(5) Aerospace vehicle sensors for engine control units to increase engine performance; aerospace vehicle sensors for determining the rate of motion; photo-electric cells; television lamps; military computer mobile systems comprised of computer central processing units and displays, electronic and mechanical shock absorbers and shock isolators; active and passive countermeasure equipment comprising signal transmitters and receivers, and computer central processing units for generating communication data for aircraft and vehicles; communication computers for aircraft and vehicles; electronic transmitters for jamming signals for aircraft and ground vehicles; aerials, namely, radio aerials and satellite aerials; laser perimeter awareness systems comprised of lasers, optical receivers and associated controls; aerospace ice detectors; aerospace sensors for monitoring angle of sideslip, gas path engine pressure, current-to-heater system interruptions, brake temperatures, air data, altitude, pitot pressure, static pressure, angle of attack, temperature, engine exhaust, inlet pressure, engine temperature, fuel and oil temperature, navigation; aerospace sensors for flight crew safety and security; air traffic control systems comprised of radio equipment, radar transmitters and receivers, global positioning systems consisting of computers, computer software, transmitters, receivers, and network interface devices, and computer central processing units for image display and analysis; radar transmitters, detectors, receivers; aircraft navigation and landing systems, namely, automatic direction finders, radio altimeters, distance measuring equipment, global position sensors, navigation receivers, multimode receivers, VHF omni-directional range marker beacon receivers; aerospace communication systems comprised of receivers and transmitters, and computer central processing units for processing communication information; aircraft interior products, namely, emergency oxygen systems for aircraft passengers and flight crews comprised of oxygen masks not for medical use, chemical oxygen generators, empty oxygen storage vessels, gas pressure regulators, oxygen distribution circuits and controls, and protective breathing equipment being oxygen breathing units; aircraft navigation and landing systems comprised of high frequency signal transmitters and receivers, global positioning units and central computer processing units for image display and analysis; aircraft intrusion and fire alarm systems comprised of sensors, sound emitting devices and circuitry for aircraft; antenna tuning apparatus being radar antennas and radio antennas; microwave communications transmitter; battery accumulators; optical fiber; downloadable computer operating software for the analysis of aerospace vehicle operation and operation of computer networks; radio-frequency modulators for wireless networks and cellular communication and modulators for monolithic microwave integrated circuits; space suits; antennas, namely, microwave antennas, panel antennas, parabolic antennas, satellite antennas; downloadable computer operating programs for the management of tactical robots for use in military operations on the battlefields; computerized aircraft engine analyzers; power controllers for fuel cells; avionics systems for aircraft and aerospace vehicles consisting of communication and navigation hardware for use in airborne applications comprising computer hardware, software and displays for communications and navigation for aircraft and aerospace vehicles and for head-up display guidance systems, namely, flight situational awareness; rechargeable electric storage batteries; solar batteries; battery eliminators for providing backup power for electric storage batteries and solar batteries; cabin pressure control systems comprised of cabin pressure controller, control panel, pressure relief valve, outflow valve and structural and replacement parts therefor; calculators; data processing equipment, namely, central processing units, computer motherboards, computer daughterboards, computer expansion boards, circuit boards, cables for electrical and optical signal transmission, computer hardware, word processors, digital signal processors, sound processors, digital voice signal processors, graphics processor units, video processors, signal processors, computer memory expansion modules, computer monitors, computer operating systems, computer touch screens, external computer hard drives, supercomputers and computers; cameras; climate and weather monitoring and forecasting systems comprised of radar transmitters and receivers and computer central processing units for processing climate and weather data; climate control systems for aerospace vehicles consisting of thermostats, air conditioning, heating, ventilation and drying control devices; climatological surveillance systems comprised of radar transmitters and receivers; collective radio communication apparatus for ships, aircraft, vehicles being broadband radios; portable communications equipment, namely, modems, receivers, transceivers, and waveforms for use in air-to-ground secure communication networks; downloadable computer operating software for radio frequency transmitters for tracking and disturbing radio communication; downloadable computer operating software for computer network-attached storage [NAS] for the secure storage of digital files on computer; missile launch systems comprising downloadable software for analyzing a target's location and actuating warheads, motors and propulsion systems for deploying warheads, and warheads for destroying targets; communications computers and systems for aircraft, namely, receivers, transmitters, amplifiers, transceivers, jammers, couplers, audio distribution units, satellite communication units, automatic control computer central processing unit for gas turbine engines, radar and GPS systems used for the transmission of interrogation signals and the reception of response signals, and downloadable software for analyzing such signals to enable communication between aircraft; electric compensating cables; computer hardware for telecommunications; downloadable computer programs for military surveillance; downloadable computer programs for organizing and viewing digital images and photos; downloadable computer operating programs for analyzing computer software and networks for use with for use with aviation, space and military vehicles; downloadable computer operating programs for the wireless transfer of content from the bridge to the tower in the field of aviation, space and military; downloadable computer programs for integrated bridge control systems for positioning and propulsion control of rudders and thrusters in the field of aviation, space and military; downloadable computer software used in oxygen delivery systems for aircraft; downloadable operating software for military mobile computers; computerized analyzers to monitor the condition of oxygen concentrators and ventilators for life support; computers; electric motor speed and direction controls; electronic controls for engines for aerospace vehicles; electronic throttle controllers; electronic brake monitoring controls and fuel controls for aerospace vehicles; electrical and electronic controls, namely, electro-hydraulic transducers and electrical sensors and replacement parts therefor; data collection and data processing systems comprised of computer central processing units and antennas for military information; deep ocean control systems comprised of sonar; gyroscopes for maritime use; oceanic depth finding systems comprised of pressure sensors, temperature sensors and computer processing unit for signal analysis and image display; electronic simulators for digital weapon systems for tactical military training; echo sounders; electric power distribution units, power supplies, power switches, power distribution and generation sensors for power generation all for airplanes, space ships, missiles, rockets and military drones; electric power distribution systems comprised of automatic power management unit, solid state power controls and secondary power distribution assemblies for airplanes, space ships, military vehicles and military tactical robots; electric power distribution unit for aircraft; electrical circuits; electronic compass for navigation; emergency signal transmitters; weapons locators, namely, acoustic detection and computer-based signal processing unit for sensing and determining the location of weapon detonation; fire extinguishers; laser warning receivers for use in detecting, analyzing and locating the direction of laser; optical communication instruments and components, namely, optical and digital transmitters and receivers; satellite connection systems comprising downloadable security-enhanced software establishing secure connections between ground stations and satellites; satellite navigation devices, namely, GPS receivers for communicating with GPS satellites, and downloadable anti-jamming software providing uninterrupted signal communications; satellite receiver; military training systems, namely, battlefield and flight simulation; submarine surveillance systems, namely, radar systems used for detection, imaging and classification of underwater submarines; thermal imaging sensors and equipment, namely, sensors for detecting infrared radiation to enable vision in darkness, dust or inclement weather, and sensors used for imaging, targeting and tracking of guided missiles; torpedo components and systems, namely, power supply, namely, batteries, electronic controls, electronic sensors, electronic navigational and positioning apparatus, namely GPS transmitters and GPS receivers; electronic aircraft touchdown protectors; undersea surveillance systems, namely, systems comprised of hydrophones, optical telemetry devices, and computer central processing unit for image display and analysis; optical telemetry devices for image display and analysis; wireless communications devices, namely smart phones, two-way radios, mobile telephones, satellites, radars, radio-frequency transmitters and receivers, radio frequency repeaters, all for recording, organizing, transmitting, receiving, manipulating, and reviewing voice, text, data, image, and audio files; digital forensics, namely, electronic aircraft integrated data acquisition units for collecting, integrating and recording data for monitoring, diagnosing and prognosticating aircraft subsystems, overall aircraft performance and performance of the aircraft crew; downloadable software for predictive analysis concerning maintenance and repair of individual aircraft engines and fleets of aircraft engines using operational data downloadable computer software for cybersecurity; video modulators; video tape recorders; compass systems, namely, gyroscopes; imaging and targeting systems for military vehicles and weapon systems comprised of radar transmitters and receivers, and computer central processing unit for image display and analysis; ground-based radar sensors; infrared sensors and infrared sensoring systems comprised of infrared transmitters and detectors, optical lenses, video monitors, and computer central processing unit for image display and analysis; thermal vision systems for vehicles comprised of signal transmitters and detectors, cameras, and computer central processing unit for image display and analysis; radar systems comprised of antennas and computer central processing unit; weapon locating systems comprising electro-optical sensors, radar transmitters and receivers, and computer central processing unit for image display and analysis; laser warning systems comprised of laser sensors, computer central processing unit for sensor signal analysis, and alarms; remote sensing and surveillance instruments for aircraft and space applications comprised of satellite receivers and transmitters, optical sensors, spectral filters, and computer central processing unit for image display and analysis; active and passive countermeasure equipment comprising signal transmitters and receivers, and computer central processing unit for generating communication data for aircraft and vehicles; mobile military computer systems comprised of computer central processing unit and displays, electronic and mechanical shock absorbers and shock isolators; satellite communication systems comprised of satellite receivers and transmitters, and computer central processing unit for processing communication information; sonar systems comprised of sonar transducers, and computer central processing unit for sonar signal analysis and image display; undersea surveillance systems comprised of hydrophones, optical telemetry devices, and computer central processing unit for image display and analysis; aircraft navigation and landing systems comprised of high frequency signal transmitters and receivers, global positioning systems, consisting of computers, computer software, transmitters, receivers and network interface devices, and computer central processing unit for image display and analysis; aircraft communication systems comprised of high frequency signal transmitters and receivers, and computer central processing unit for generating communication information; multi-party radio communication systems comprised of radio frequency signal transmitters and receivers, and computer central processing unit for analyzing and modulating frequency signals; roadway toll collection systems comprised of signal transmitters and receivers, cameras, video recorders, and computer central processing unit for performing toll collection; roadway vehicle tracking systems comprised of signal transmitters and receivers, cameras, video recorders, and computer central processing unit for processing and tracking vehicle license plates; identification of friend or foe systems comprised of signal transmitters and receivers, and computer central processing unit for performing signal encryption and decryption; environmental weather and climatological surveillance monitoring and forecasting systems comprised of radar transmitters and receivers, and computer central processing unit for signal analysis and image display; military intelligence data gathering and processing systems comprised of radar transmitters and receivers, and computer central processing unit for signal analysis; wireless network systems comprised of wireless modems and satellite communication receivers and transmitters; integrated circuit systems being circuit boards provided with integrated circuits; oceanic depth finding systems comprised of pressure sensors, temperature sensors, and computer central processing unit for signal analysis and image display; electronic compasses for maritime use; electric transformers; power transformers; uninterruptible power supplies; and electronic modulators for wireless networks and cellular communications equipment; monolithic microwave integrated circuits; computer hardware; downloadable computer software, namely, downloadable software for the creation of firewalls; downloadable software for security analytics; downloadable software for use by security analysts to facilitate the search and analysis of data related to cyber and real-world threats; downloadable software for network security, load balancing, and routing; downloadable software for web, hardware, network, computer and internet security; downloadable software for monitoring and/or controlling access to sites and locations on a global computer network; downloadable computer software for data security that enables safe, secure and simultaneous data movement within and between computer networks; downloadable security software that enables, controls and audits sharing of information across computer networks; downloadable software that enables users to enable and control access to computers, computer networks, data, documents and other software applications with multiple and differing access criteria; downloadable software that provides users with simultaneous access to multiple computer networks; downloadable computer software for security and protection, namely, downloadable software for providing web security and protection, providing e-mail messaging security and protection, and for data loss prevention; downloadable computer software for the security and protection of data, networks and communications; downloadable software for analyzing radar system inputs and directing interception of missiles; telecommunications apparatus, namely, radio transmitters, transceivers, and audio-frequency amplifiers; radio monitoring apparatus, namely, monitors for monitoring radio current and signals; electronic flight control surface actuators; machine, engine or motor control device, namely, electronic engine controls and full authority digital engine controls for aerospace vehicles; battery chargers for airplanes, space ships, military vehicles, military drones and military tactical robots, electric transformers, and electronic discharge tubes other than for lighting; lights specifically made for protective tactical vests; missile defense systems, namely, radar systems detecting and analyzing incoming missiles and artillery launchers to deploy interceptors to destroy incoming missiles; automatic distribution machines, namely, electrical power distribution units; electronic fluid control valves for gas turbine engines and temperature and pressure sensors for gas turbine engines automatic valves; auxiliary power units for supplying electrical power to airplanes, space ship, military vehicles, military drones and military tactical robots; electronic controllers for toilet valves

Klasse 11

(6) Elektriske lamper; lys for fly; lys for luftfartskjøretøyer; flyinteriørprodukter, nemlig miljøkontrollutstyr i form av klimaanlegg, varmevekslere som ikke er deler av maskiner, kalde plater i form av kjøleribber for kjøling av elektronisk utstyr; flyinteriørprodukter, nemlig matlagingsstrukturer, apparater og utstyr i form av byssevarme- og kjøleapparater, drikkevareprodusenter og byssekjølere; elektrisk mat- og drikkeutstyr for flybysser, nemlig kaffetraktere, vannkjeler, koke- og oppvarmingsovner, kjøleskap og frysere, varmtvannsdispensere, drikkedispensere, varmedrikkemaskiner og mat- og drikkevarmeenheter; flytoaletter og tilhørende systemer og komponenter, nemlig toalettskåler, toalettseter, toalettrammer, toalettspyleventiler, toalettskylleventiler, elektroniske kontroller for toalettventiler, vakuumgeneratorer, lagringstanker for avløpsvann, og avløpsrør og rørdeler, solgt sammen som en enhet; flyinteriørprodukter, nemlig toalettrom solgt utstyrt med sanitærfasiliteter i form av toaletter og vasker; flyinteriørprodukter, nemlig drikkevanns- og vakuumavfallssystemer for fly bestående av toalettrom, toaletter, vasker, rørarmaturarmaturer i form av ventiler og koblinger og rørarmaturarmaturer i form av vasker, vaskefeller og kraner; vakuumavfallssystem for fly bestående av et toalett og en avfallstank; flyinteriørprodukter, nemlig interiørkonstruksjoner og monumenter for fly, nemlig bysser solgt utstyrt med matlagingsapparater i form av varme- og kjøleapparater

Klasse 12

(7) Luftfartøy og konstruksjonsdeler for luftfartøyer, nemlig seter, motorer, bremser, vinge, hale, ror, rulleroer og stabilisatorer, motorromsdører, vanntanker, chassis og innkapslinger, luftfartøyer; ubemannede fly; fly drivstoff lastebil felles; apparater for bevegelse til lands, i luften eller til vanns, nemlig gassturbinmotorer; fly landingsutstyr; fly; flypropeller og konstruksjonsdeler til flypropeller

Klasse 1. 3

(8) Missiler, nemlig kryssermissiler, pyrotekniske missiler, ballistiske missiler, styrte missiler, skip-til-luft missiler; skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler som pansergjennomtrengende brannprosjektiler, ledede prosjektiler, rakettprosjektiler; eksplosiver; brann fakkel; fyrverkeri; torpedoer; skytevåpensikter og sikter

Klasse 17

(9) Gummitetninger for fly og gassturbinmotorer; værstrimler, pakking og isolasjon i form av ikke-metalliske værstrimler for bruk i fly

Tjenester
Klasse 35

(1) Rådgivnings- og rådgivningstjenester for bedriftsledelse og drift; forretningskonsulenttjenester innen cybersikkerhet; forretningskonsulenttjenester innen datasikkerhet

Klasse 37

(2) Vedlikehold, reparasjon og overhaling av luftfartskjøretøyer; vedlikehold, reparasjon og service av pumper, blåsere og kompressorer; installasjon av komplekst elektronisk utstyr og systemer for fly, romskip, militære kjøretøy, militære droner og militære taktiske roboter

Klasse 38

(3) Nød- og katastrofekommunikasjonstjenester via telefon, trådløst nettverk og satellitt; luftfartskommunikasjonstjenester via telefon, trådløst nettverk og satellitt; telebehandling, nemlig e-posttjenester, tekstmeldingstjenester, telegraftjenester; jernbanetelekommunikasjon via telefon, trådløst nettverk og satellitt; satellittkommunikasjonstjenester som satellittoverføring av meldinger og data for navigasjon med fly; tilby Internett-tjenester til flypassasjerer; aeronautisk luft-bakke-luft-radiotjeneste

Klasse 39

(4) Gi reiseinformasjon fra en elektronisk database og et interaktivt kart på nettet

Klasse 41

(5) Opplæring i service og reparasjon av fly og globale navigasjonssystemer og komponenter, i bruk av elektronisk navigasjonsutstyr og systemer for romskip, militære kjøretøy, militære droner og militære taktiske roboter, pumper, blåsere og kompressorer; opplæring i hvordan man opererer ubemannede fly; opplæring innen kjemisk og biologisk hendelsesrespons; opplæring av førstehjelpspersonell i bruk av ubemannet luftfartøyutstyr og distribusjon av servicehåndbøker og videomateriell med dette; opplæring i bruk av komplekst elektronisk utstyr og systemer for fly, romskip, militære kjøretøy, militære droner og militære taktiske roboter

Klasse 42

(6) Mekanikk- og dataprogrammeringstjenester for fly og romfartskjøretøyer, deler og komponenter; fly produktutvikling; gi vær- og meteorologisk informasjon; tilveiebringelse av Internett-søkemotortjenester for å hente data; forskningskonsultasjonstjenester, nemlig forskning og utvikling av nye produkter for andre spesielt for fly, romskip, militære kjøretøy, militære droner og militære taktiske roboter; forskningstjenester innen maskinteknikk og industriteknikk; maskinteknikk og industriteknikk; mekanisk og industriell ingeniørrådgivning; tilveiebringelse av nettbasert, ikke-nedlastbar programvare for å beskytte brukere mot cyberinntrenging; cybersikkerhetstjenester i form av å forhindre uautorisert datamaskintilgang; mekaniske ingeniørtjenester for drift av komplekst elektronisk utstyr og systemer; cybersikkerhetstjenester; tilveiebringe elektroniske ikke-nedlastbare dataprogramvaretjenester, nemlig nett-, maskinvare-, nettverks-, datamaskin- og internettsikkerhetstjenester ved å begrense og overvåke tilgang til uautoriserte områder i et globalt datanettverk eller ethvert annet offentlig tilgjengelig datanettverk med det formål å fremme sikkerhet og datamaskinbrukers produktivitet, ved å begrense tilgang til og av datamaskiner til nettsider, og ved å tilby e-postmeldingssikkerhet og elektronisk datasikkerhet; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar dataprogramvare, nemlig programvare for opprettelse av brannmurer, programvare for sikkerhetsanalyse, programvare for bruk av sikkerhetsanalytikere for å lette søk og analyse av data relatert til cyber- og virkelige trusler, programvare for nettverkssikkerhet , lastbalansering og ruting, programvare for nett-, maskinvare-, nettverks-, datamaskin- og internettsikkerhet, programvare for overvåking og/eller kontroll av tilgang til nettsteder og steder på et globalt datanettverk, programvare som muliggjør trygg, sikker og samtidig databevegelse innen og mellom datanettverk, programvare som muliggjør, kontrollerer og reviderer deling av informasjon på tvers av datanettverk, programvare som gjør det mulig for brukere å aktivere og kontrollere tilgang til datamaskiner, datanettverk, data, dokumenter og andre programvareapplikasjoner med flere og ulike tilgangskriterier, og programvare som gir brukere samtidig tilgang til flere datanettverk; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar dataprogramvare for sikkerhet og beskyttelse, nemlig programvare for bruk i vedlikehold og overvåking av nettsikkerhet, datasikkerhet og e-postsikkerhet; programvare som en tjeneste (SaaS) tjenester, nemlig vertskap for sky- og datasenterinfrastrukturprogramvare for bruk av andre i forhold til dataprogramvare for sikkerhet og beskyttelse; skybaserte databeskyttelsestjenester med dataprogramvare for bruk i sikkerhet og beskyttelse; tilveiebringelse av elektroniske ikke-nedlastbare dataprogramvaretjenester for sikkerhet og beskyttelse av data, nettverk og kommunikasjon

Klasse 45

(7) Flyplasssikkerhetskontrolltjenester for personer og bagasje

Påstander

prioritert innleveringsdato: 10. juni 2019, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 88467113 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester

2.053.559

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.053.559

Innleveringsdato2020-07-28

Internasjonalt registreringsnummer1552440

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

The Bridge S.p.A.Via Codignola 14/16I-50018 Scandicci (Florence) ITALIA

Middel

SMART & BIGGAR LP

1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (74)

Fargekrav

Farge hevdes å være en egenskap ved varemerket. Fargen oker er i bokstaven B; fargen brun er i bakgrunnen. Ordene BROEN skrevet i røret til en bokstav B i midten av varemerket er i oker.

Varer
Klasse 16

(1) Skrivesaker og skriveredskaper av papir; skrivebordsmatter; skrivebord sett; kataloger; trykt dekorativt papir; trykte invitasjoner; trykt papiretiketter; dagsplanleggere [trykksaker]; trykte kalendere; fotografiske album; utklippsbok album; frimerke album; bryllup album; blyantholder; dokumentporteføljer [skrivesaker]; stativer for dokumentfiler; penger klipp; arrangører for skrivesaker; blyanthus i lær; trykte og skrivesaker personlige arrangører og dagbøker; bokmerker; imitert skinn papir; dagbøker med skinn; mapper [skrivesaker].

Klasse 18

(2) Håndvesker; vesker; lommebøker; verktøyposer selges tomme; kofferter; bærevesker for alle formål; skulderveske; boston poser; midje pakker; gjenbrukbare handleposer; duffle poser; tote poser; kveldsvesker; clutch vesker; skoposer for reiser; skolesekker; sportsvesker; vesker for sportsklær; strand poser; klesposer for reiser; reisevesker; hjul poser; barberposer selges tomme; ryggsekker; bærevesker for dokumenter, bærekofferter, reisekofferter; kredittkortvesker; visittkortvesker; reisevesker; attaché saker; nøkkelsaker; spaserstokker; kofferter og reisevesker; servantskap, ikke montert; paraplyer og parasoller; salmakeri; pisker og seler for dyr; dokumentmapper [lærvarer]; halsbånd til dyr; klær for dyr; bånd for kjæledyr.

Klasse 25

(3) Gensere; cardigans; gensere; jerseys; hoppere; jakker som klær; svetteskjorter; parkas; Badedrakter; strandklær; pareos; bluser; skjorter; poloskjorter; bukse; jeans; vester; blazere; skjørt; bermuda shorts; shorts; t-skjorter; boleroer; kjoler; kvinners kjoler; dresser for menn; kvinners dresser; kveldskjoler; bryllup dresser; cocktail kjoler; røyke jakker; smoking; frakker; bluser; regnfrakker; anorakker; dunjakker; overfrakker; pels som klær; treningsdresser; kjeledress; undertøy; badekåper; vester; nattkjoler; pyjamas; morgenkåper; strømpebukser; strømpebukser; strømper; sokker; leggvarmere; leggings som bukser; kapper; ponchoer; binder for slitasje; sjal; skjerf; nakke gamasjer; slips; foulard er klær; bandanas; sløyfe; lommeruter; halsduker; hansker som klær; belter for klær; seler; sko; støvler; gymnastikksko; joggesko; støvler; sandaler; flip-flops; tøfler; tresko; hatter; caps er hodeplagg.

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 10. februar 2020, land eller kontor: EUIPO (EU), søknadsnummer: 018193991 i forbindelse med samme type varer

2.053.565

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.053.565

Innleveringsdato2020-07-29

Internasjonalt registreringsnummer1551586

SøknadsspråkEngelsk

SØKERDETALJER

Søker

Bayerische Motoren Werke AktiengesellschaftPetuelring 13080809 MünchenTYSKLAND

VAREMERKEDETALJER

Drivstoff for livet

Varemerketype

Standard tegn

Tjenester
Klasse 39

(1) Utleie av motorsykler; tilrettelegging og bestilling av sightseeingreiser; arrangere og gjennomføre motorsykkelturer og motorsykkelekspedisjoner; ruteplanlegging for reiseturer; tilrettelegging av passasjertransport for reiseturer; organisering, bestilling og arrangering av sightseeingreiser, reiseguider og utflukter; reisebyråtjenester for å gjøre reservasjoner og bestillinger for transport; levering av informasjon for reisetjenester.

Klasse 41

(2) Føreropplæring for motorsyklister; motorsykkelklubbtjenester; organisering og gjennomføring av arrangementer i forhold til motorsykkelklubbtjenester.

Påstander

Prioritert innleveringsdato: 16. juni 2020, land eller kontor: TYSKLAND, søknadsnummer: 30 2020 108 066 i forbindelse med samme type tjenester

2.053.802

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.053.802

Innleveringsdato2020-09-24

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Computerized Benefits Systems Inc.242-2400 Dundas St WMississaugaONTARIOL5K2R8

Middel

DICKINSON WRIGHT LLP

199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court: Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

VAREMERKEDETALJER

CBS FORDELER

Varemerketype

Standard tegn

Tjenester
Klasse 36

rådgivning innen forsikringsfordeler, gruppeytelser, ansatteytelser, pensjonsytelser, pensjonsytelser og økonomiske fordeler;

2.054.778

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.054.778

Innleveringsdato2020-09-30

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Visa International Service Association, 900 Metro Center Boulevard, Foster City, CA 94404, USA

Middel

GOWLING WLG (CANADA) LLP

SUITE 1600, 1 FØRSTE CANADISK PLASS, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

VAREMERKEDETALJER

HUN ER NESTE

Varemerketype

Standard tegn

Tjenester
Klasse 35

(1) Fremme opplærings- og utdanningsprogrammer for å utdanne forbrukere om finansiell kompetanse, pengestyringsferdigheter og forretningsledelsesferdigheter

Klasse 36

(2) Finansielle konsulenttjenester, nemlig tilveiebringelse av finansiell informasjon innen økonomistyring for virksomheter; økonomisk sponsing av kulturelle arrangementer, veldedige arrangementer, konserter, sportsbegivenheter, festivaler og prisutdelinger; filantropiske og veldedige tjenester, gir økonomisk bistand til programmer og tjenester fra andre

Klasse 41

(3) Utdanningstjenester, tilby seminarer, forelesninger, teleseminarer, workshops, webinarer, kurs, podcaster, TV-programmer, videoer, artikler, bøker og andre skriftlige ressurser i forbindelse med entreprenørskap, økonomisk myndiggjøring og utdanning for kvinner; spredning av pedagogisk undervisningsmateriell innen entreprenørskap, økonomisk myndiggjøring, finansiell kompetanse og pengehåndteringsferdigheter; å tilby opplærings- og utdanningsprogrammer for å utdanne forbrukere om finansiell kompetanse, pengestyringsferdigheter og forretningsledelsesferdigheter; gi motiverende og pedagogiske foredragsholdere innen økonomisk og forretningsmessig empowerment; tilby karriererådgivning

2.054.877

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.054.877

Innleveringsdato2020-09-30

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Fox Factory, Inc. Suite 3002055 Sugarloaf CircleDuluth, GA 30097 AMERIKAANSE STATER

Middel

DEETH WILLIAMS WALL LLP

150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VAREMERKEDETALJER

RF

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 09

(1) Beskyttelsesklær til bruk av motorsyklister og syklister for beskyttelse mot ulykker eller skader, nemlig knebeskyttere, benbeskyttere, albuebeskyttere, polstrede shorts, polstrede topper, hansker

Klasse 12

(2) Sykkelkomponenter, nemlig pedaler, styre, styrestammer, styrehåndtak, sveiver, krankspindler, kjedekranser, bunnbraketter, setestolper, setepinnespaker, hjulsett, nav, kassettkropper, felger; bakluke puter; sykkelhjulbager

Klasse 18

(3) Vesker og ryggsekker, nemlig bærevesker for alle formål som er kompatible med personlige hydreringssystemer som selges tomme, beltevesker, sportsvesker, slengvesker, ryggsekker; paraplyer

Klasse 25

(4) Klær, nemlig skjorter, t-skjorter, gensere, hettegensere, sweatshirts med rund hals, jakker, shorts, bukser, hansker, smekkeshorts, jakkeinnlegg, belter; fottøy, nemlig sokker; hodeplagg, nemlig hatter, luer, toques; klær for atletisk bruk, nemlig shorts, smekkeshorts, topper, bukser, jakker, hansker; solbeskyttende klær, nemlig topper

Klasse 28

(5) Beskyttelsesartikler for atletisk bruk, nemlig knebeskyttere, benbeskyttere, albuebeskyttere, polstrede shorts, polstrede topper, hansker

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 16. september 2020, land eller kontor: USA, søknadsnummer: 90/185 049 i forbindelse med samme type varer

2.054.885

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.054.885

Innleveringsdato2020-09-30

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Fox Factory, Inc. Suite 3002055 Sugarloaf CircleDuluth, GA 30097 AMERIKAANSE STATER

Middel

DEETH WILLIAMS WALL LLP

150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (75)

Varer
Klasse 09

(1) Beskyttelsesklær til bruk av motorsyklister og syklister for beskyttelse mot ulykker eller skader, nemlig knebeskyttere, benbeskyttere, albuebeskyttere, polstrede shorts, polstrede topper, hansker

Klasse 12

(2) Sykkelkomponenter, nemlig pedaler, styre, styrestammer, styrehåndtak, sveiver, krankspindler, kjedekranser, bunnbraketter, setestolper, setepinnespaker, hjulsett, nav, kassettkropper, felger; bakluke puter; sykkelhjulbager

Klasse 18

(3) Vesker og ryggsekker, nemlig bærevesker for alle formål som er kompatible med personlige hydreringssystemer som selges tomme, beltevesker, sportsvesker, slengvesker, ryggsekker; paraplyer

Klasse 25

(4) Klær, nemlig skjorter, t-skjorter, gensere, hettegensere, sweatshirts med rund hals, jakker, shorts, bukser, hansker, smekkeshorts, jakkeinnlegg, belter; fottøy, nemlig sokker; hodeplagg, nemlig hatter, luer, toques; klær for atletisk bruk, nemlig shorts, smekkeshorts, topper, bukser, jakker, hansker; solbeskyttende klær, nemlig topper

Klasse 28

(5) Beskyttelsesartikler for atletisk bruk, nemlig knebeskyttere, benbeskyttere, albuebeskyttere, polstrede shorts, polstrede topper, hansker

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 18. september 2020, land eller kontor: USA, søknadsnummer: 90/191 222 i forbindelse med samme type varer

2 055 005

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2 055 005

Innleveringsdato2020-07-08

Internasjonalt registreringsnummer1552850

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Häfele SE & Co KGAdolf-Häfele-Strasse 172202 NagoldTYSKLAND

Middel

FOR PIPER (CANADA) LLP

Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

VAREMERKEDETALJER

AXILLO

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 07

Elektrisk drevet verktøy for bruk i planering av møbler, skap og apparater.

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 08. juli 2020, land eller kontor: NEW ZEALAND, søknadsnummer: 1153054 i forbindelse med samme type varer

2 055 049

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2 055 049

Innleveringsdato2020-07-25

Internasjonalt registreringsnummer1553346

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Duke Cannon Supply Company LLC123 N. 3rd St., Suite 104Minneapolis MN 55401USA

Middel

MARK W. TIMMIS

(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

VAREMERKEDETALJER

DUKE KANON

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 03

Såpestykke; leppepomade; ikke-medisinerte flytende såper for hender og ansikt; sjampo; barberkrem; tørr sjampo; sjampo-balsam; hårbalsam; hår styling gel; hår pomade; hår styling voks; hårtonic; hårpleiepreparater; hårkremer; ikke-medisinerte kroppssåper; ikke-medisinske såper for kroppspleie; badepulver; fuktighetskrem; kroppen pulver; hudkremer; kluter impregnert med hudrens; kroppsdeodoranter; ikke-medisinert fotpulver; hudkrem; forhåndsfuktede kosmetiske våtservietter; barberingsgeler; preparater før barbering; ansiktskrem; ansiktsvask; ikke-medisinske balsamer for bruk på hendene; gavesett som hovedsakelig består av ulike kombinasjoner av leppepomade, hudlotion, barsåpe, flytende såper for hender og ansikt, ansiktslotion, ansiktsvask, barberkrem, barbergel, hårpleiepreparater, hårkremer, sjampoer, balsam, hårstylinggel , hårpomade, hårstylingvoks, hårtonic, tørrsjampo, kosmetiske hårfyllende fibre for å dekke skallete og tynne flekker på hodebunnen, badepulver, bodylotion, kroppspudder, hudkremer, kluter impregnert med hudrens, forhåndsfuktet kosmetiske våtservietter, ikke-medisinske balsamer for bruk på hendene, kroppsdeodoranter og etterbarbering; kremer for skjegg; ikke-medisinske skjeggpleiepreparater, nemlig oljer, balsamer og lotioner; etter barbering; engangsservietter impregnert med rensekjemikalier for personlig hygiene; loofah-poser spesielt tilpasset for å holde og skumme ikke-medisinsk såpe.

2.055.083

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.055.083

Innleveringsdato2020-07-31

Internasjonalt registreringsnummer1552897

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Honor Device Co., Ltd.Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West Road, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen 518040 GuangdongKINA

Middel

NEOMARK LTD.

7450 rue Saint-Hubert, Montreal, QUEBEC, H2R2N3

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (76)

Varer
Klasse 09

Nettbrett; smarttelefoner; bærbare aktivitetsmålere; bærbare datamaskiner; nettverksrutere; TV-apparater; kameraer [fotografi]; USB-kabler for mobiltelefoner; elektriske plugger; batterier, elektriske, for smarttelefoner, nettbrett, bærbare datamaskiner, datamaskiner.

Påstander

Prioritert innleveringsdato: 16. mars 2020, land eller kontor: KINA, søknadsnummer: 44616641 i forbindelse med samme type varer

2 055 084

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2 055 084

Innleveringsdato2020-07-31

Internasjonalt registreringsnummer1552888

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Honor Device Co., Ltd.Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West Road, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen 518040 GuangdongKINA

Middel

NEOMARK LTD.

7450 rue Saint-Hubert, Montreal, QUEBEC, H2R2N3

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (77)

Varer
Klasse 09

Nettbrett; smarttelefoner; bærbare aktivitetsmålere; bærbare datamaskiner; nettverksrutere; TV-apparater; kameraer [fotografi]; USB-kabler for mobiltelefoner; elektriske plugger; batterier, elektriske, for smarttelefoner, nettbrett, bærbare datamaskiner, datamaskiner.

Påstander

Prioritert innleveringsdato: 16. mars 2020, land eller kontor: KINA, søknadsnummer: 44616646 i forbindelse med samme type varer

2.055.710

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.055.710

Innleveringsdato2020-10-05

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings (handel også som Square Enix Holdings Co., Ltd.)6-27-30 ShinjukuShinjuku-kuTokyo, 160-8430JAPAN

Middel

OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP

Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

VAREMERKEDETALJER

SQUARE ENIX AI & ARTS Alchemy

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 09

(1) Dataspill; videospill; programvare for virtuell virkelighet; dataspillkassetter; dataspill som kan lastes ned fra et globalt datanettverk; dataspill for bruk på mobiltelefoner og mobiltelefoner; videospillkassetter; videospillkassetter; optiske plater og halvleder-ROM-er forhåndsinnspilt med lydopptak, nemlig musikk og fiktive historier; optiske plater og halvleder-ROM-er forhåndsinnspilt med audiovisuelle opptak, nemlig musikk og animerte fiktive historier; CD-er forhåndsinnspilt med musikk; musematter; stropper for mobiltelefoner; nedlastbare musikkfiler; nedlastbare ringetoner for mobiltelefoner; nedlastbare bildefiler som inneholder kunstverk, tekster, grafikk og fotografier; nedlastbar bakgrunnsgrafikk for mobiltelefoner; nedlastbare elektroniske publikasjoner, nemlig magasiner, tidsskrifter og nyhetsbrev innen dataspill og videospill; nedlastbare dataprogrammer som bruker kunstig intelligens for bruk i programvareutvikling, maskinlæring, ansikts- og talegjenkjenning og analyse av fysiske bevegelser; innspilte dataprogrammer som bruker kunstig intelligens for bruk i programvareutvikling, maskinlæring, ansikts- og talegjenkjenning og analyse av fysiske bevegelser; nedlastbar dataprogramvare som bruker kunstig intelligens for bruk i programvareutvikling, maskinlæring, ansikts- og talegjenkjenning og analyse av fysiske bevegelser; innspilt dataprogramvare som bruker kunstig intelligens for bruk i programvareutvikling, maskinlæring, ansikts- og talegjenkjenning og analyse av fysiske bevegelser; elektroniske datamaskiner med kunstig intelligens; periferiutstyr til datamaskiner, nemlig videoskjermer, monitorer, tastaturer, hodesett, øretelefoner, videobriller, videobrillehjelmer, joysticker og bærbare aktivitetsmålere med kunstig intelligens og deler dertil; forhåndsinnspilte CD-er og DVD-er som inneholder visuelle opptak og audiovisuelle opptak med animasjon; nedlastbare digitale video- og lydfiler med animasjon; roboter for underholdningsbruk, nemlig humanoide roboter med kunstig intelligens for bruk i undervisning av sportsferdigheter, roboter med kunstig intelligens som brukes til å øke motivasjonen og ferdighetene til individuelle spillere for å forbedre spill- og sportsopplevelsen for spillere; humanoide roboter med kunstig intelligens

Klasse 16

(2) Strategihåndbøker for dataspill; guidebøker for videospillstrategier; sang bøker; bøker; kunstbøker; musikalske partitur bøker; Tegneserier; magasiner med dataspill og videospill; plakater; klistremerker; kalendere; postkort; samlekort; byttekort; fotografier; penner; blyanter; kulepenner; pennetui; tegne linjaler; viskelær; notatbøker; notatblokker; notatblokker; klare plastmapper; bokmerker; bindemiddel klips; bulldog klipp; brev klipp; binders; penn klips; blyantspisser; maskeringstape for skrivesaker eller husholdningsformål; selvklebende brevpapir

Klasse 28

(3) dukker; leketøy figurer; plysjleker; utstoppede leker; oppblåsbare leker; leketøy skalamodeller; leketøy kjøretøy; leketøy våpen; leketøy sverd; spillekort; kortspill; brettspill; puslespill; håndholdte videospillmaskiner; videospillkontrollere; handelskortspill; kort for byttekortspill

Tjenester
Klasse 41

(1) tilby fornøyelsesparker; å tilby underholdningsfasiliteter for virtuell virkelighet ved bruk av globale kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av fornøyelsesfasiliteter og simuleringsspillehaller for virtuell virkelighet ved bruk av datagrafikk; spillehaller for fornøyelser; virtuell virkelighet arkadetjenester; tilveiebringelse av nettbaserte dataspill; tilveiebringelse av nettbaserte videospill; tilveiebringelse av informasjon om dataspillstrategier og videospillstrategier via datanettverk og globale kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av informasjon om underholdning innen dataspill, videospill, kortspill, animerte tegneserier, tegneserier, romaner og magasiner; tilveiebringelse av online ikke-nedlastbare tegneserier; tilveiebringelse av online ikke-nedlastbare magasiner, tidsskrifter og nyhetsbrev innen dataspill, videospill, tegneserier og interaktiv underholdning; arrangere og lede musikalske konserter og festivaler; Tilveiebringelse av online ikke-nedlastbare bilder og bilder; tilveiebringelse av musikk på nettet, ikke nedlastbar; tilveiebringelse av online ikke-nedlastbart lyd- og videoinnhold i form av musikk, dataspill, videospill og tegneserier via internett; underholdningstjenester i form av levende dramatiske forestillinger; underholdningstjenester i form av liveopptredener av et musikalsk band; gi informasjon om musikalske fremføringer og presentasjon av filmer; kinopresentasjoner og filmproduksjon og distribusjon; animasjonsproduksjonstjenester

Klasse 42

(2) Design av maskinvare for dataspill; utforming av dataspillprogramvare og videospillprogramvare; dataprogrammering og vedlikehold av dataprogram; dataprogrammering og vedlikehold av videospillkonsoller; konsulent- og informasjonstjenester knyttet til dataprogrammering og vedlikehold av videospillkonsoller; dataprogrammering og vedlikehold av arkadevideospillmaskiner; konsulenttjenester og tilveiebringelse av informasjon innen dataprogrammering og vedlikehold av videospillkonsoller; konsulenttjenester og tilveiebringelse av informasjon innen dataprogrammering og vedlikehold av arkadevideospillmaskiner; opprette og vedlikeholde nettsider; dataprogrammering og vedlikehold av dataprogramvare; tekniske støttetjenester i form av feilsøking av maskinvare, spillemaskiner, dataprogramvare, dataspillprogramvare og videospillprogramvare; tilveiebringelse av informasjon om datateknologi og programmering via et nettsted; utleie av datamaskiner; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar dataprogramvare for dataspillprogramvare; utleie av lagringsområde for dataservere; utleie av lagringsområde for servere for sosiale nettverk for å samhandle med andre via Internett; hosting av nettsteder; teknologikonsultasjon innen kunstig intelligens; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar programvare og programvareapplikasjoner som bruker kunstig intelligens for bruk i programvareutvikling, maskinlæring, ansikts- og talegjenkjenning og analyse av fysiske bevegelser; dataprogrammering og programvaredesign ved bruk av kunstig intelligens; konsulenttjenester knyttet til dataprogrammering og programvaredesign ved bruk av kunstig intelligens; bilde-, tale- og videobehandling for dyp læring, maskinlæring og maskinsyn ved bruk av kunstig intelligens; produktdesign innen kunstig intelligens; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar programvare for analyse av bilder, tale og videoer for dyp læring, maskinlæring og maskinsyn ved bruk av kunstig intelligens; forskning innen kunstig intelligens

Påstander

Prioritetsarkiveringsdato: 10. april 2020, land eller kontor: JAPAN, søknadsnummer: 2020-040541 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester

2.056.418

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.056.418

Innleveringsdato2020-08-17

Internasjonalt registreringsnummer1553513

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Illustrated Syndicate, LLC227 N. Lindbergh Blvd.St. Louis MO 63141 AMERIKAANSE STATER

Middel

PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP

1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

VAREMERKEDETALJER

CHIPPYHOOD

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 16

(1) Adressebøker; avtale bøker; penner; løse bladpermer; bokmerker; bøker, magasiner, nyhetsbrev og trykte tidsskrifter innen underholdning for barn, tenåringer og unge voksne; støtfangerklistremerker; kalendere; skrivesaker; gavepapir; gratulasjonskort; gjestebøker; klistremerker; notatblokker; notat papir; notatbøker; bærbare papir; blyanter; penne- og blyanthus; plakater; skrivepapir; skriveredskaper, nemlig penner, blyanter og tusjmarkører; papirmapper

Klasse 25

(2) Klær, nemlig bandanas, jakker, jerseys, tørkle, nattøy, bukser, skjerf, shorts, skjorter, gensere, joggebukser, gensere, skjorter, t-skjorter, armbånd; sokker; tilfeldig fottøy; barnesko; sports fottøy; hodeplagg, nemlig hatter, capser, visirer, pannebånd

Klasse 28

(3) Dukker og tilbehør og tilbehørssett for disse; actionfigur leker og tilbehør dertil

Tjenester
Klasse 38

(1) kringkasting og strømming av lyd- og videoinnhold i form av filmer og TV-programmer, via et globalt datanettverk; kringkasting og overføring av nedlastbart lyd- og videoinnhold i form av filmer og TV-programmer

Klasse 41

(2) Produksjon og distribusjon av film; produksjon og distribusjon av TV-programmer

Påstander

Dato for prioritert innlevering: 19. februar 2020, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 88802918 i forbindelse med samme type tjenester; 20. februar 2020, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 88804694 i forbindelse med samme type varer

2.057.467

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.057.467

Innleveringsdato2020-06-10

Internasjonalt registreringsnummer1555845

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Infracenter Sverige ABDatavägen 10 DSE-436 32 AskimSVERIGE

Middel

BORDEN LADNER GERVAIS LLP

1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

VAREMERKEDETALJER

INFRACENTER

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 09

(1) Solcellepaneler for produksjon av elektrisitet; varmesensorer.

Klasse 11

(2) Termiske solfangere [oppvarming]; flat panel belysning; infrarøde varmepaneler; halogen varmeovner; elektriske varmeovner; infrarøde varmeovner; bærbare elektriske varmeovner; bærbare infrarøde varmeovner; elektriske varmestråler; varmeovner for husholdningsbruk; infrarøde varmepaneler; terrassevarmere; infrarøde håndklevarmere; infrarøde radiatorer; elektriske radiatorer; sentralvarme radiatorer; oppvarming radiatorer; elektriske håndkletørkere; elektriske varmeovner; varmeelementer; varmeplater; elektriske tepper; innfelte kokeplater; flate varmeelementer; evakuerte varmerør-solfangere [varmevekslere]; radiatorer [for industrielle luftkondisjoneringsformål]; Infrarøde glasspanelvarmere for husholdningsbruk; elektriske glasspanelvarmere for husholdningsbruk; panelvarmere for speil; infrarøde varmeovner for vinduer til husholdningsbruk; elektriske panelovner for vinduer til husholdningsbruk; temperatursensorer [termostatiske ventiler] for sentralvarmeradiatorer; termiske radiatorer for oppvarming av bygninger; solenergidrevne varmeinstallasjoner.

Tjenester
Klasse 37

Installasjon av strømsystemer for solcellepaneler i boliger; installasjon av ikke-bolig solcellepanel kraftsystemer; varmeentreprenørtjenester, nemlig design, utvikling, installasjon, vedlikehold og reparasjon av varmeelementer og installasjoner; installasjon av industrielt varmesporingssystem.

Påstander

Prioritert innleveringsdato: 12. mai 2020, land eller kontor: EUIPO (EU), søknadsnummer: 018237810 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester

2.057.684

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.057.684

Innleveringsdato2020-08-19

Internasjonalt registreringsnummer1555123

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

MI HUB Limited3 Long Acres,Willow FarmCastle Donington, Derbyshire DE74 2UGUNITED KINGDOM

Middel

THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP

True North Square, 1700 - 242 Hargrave Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C0V1

VAREMERKEDETALJER

mi hub

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 09

(1) verneklær, nemlig klær og hansker for beskyttelse mot kjemikalier, stråling, ulykker, skader, bestråling og brann; beskyttelsesmasker, nemlig masker for forebygging av ulykker eller skader eller for å redusere spredning av bakterier eller virus, ansiktsmasker som PPE (personlig verneutstyr), ansiktsmasker for å forhindre innånding av støvpartikler; sikkerhetsbriller; beskyttende fottøy, nemlig fottøy for beskyttelse mot ulykker eller skader; beskyttende industrielle fottøy; beskyttende hodeplagg, nemlig hodeplagg for beskyttelse mot ulykker eller skader; beskyttende harde hatter; beskyttelseshjelmer, nemlig hjelmer for beskyttelse mot ulykker eller skader; sikkerhetshjelmer; styrthjelmer; sveisehjelmer; beskyttende hjelmer for sport; verneutstyr, nemlig beskyttelsesvisir, vernebriller, vernebriller, beskyttende ansiktsskjermer, beskyttelsesputer til kne og albuer, ørepropper, forklær, alt for beskyttelse mot ulykker eller skader; sikkerhetsklær med høy synlighet.

Klasse 25

(2) klær, arbeidsklær og uniformer, nemlig skjørt, bluser, kjoler, jakker, gilets, bukser, skjorter, bukser, gensere, cardigans, dresser, vester, kåper, t-skjorter, gensere, hettegensere, tunikaer, vester, jerseys , gensere, slips, forklær, tabber, kjeledresser, jerkins, skjerf, hansker, tørkler, epauletter, seleseler, bukseseler, belter, halsduker, dickies, sløyfer; vanlige klær; skjorter, poloskjorter, bluser, t-skjorter, sweatshirts, hettegensere, tunikaer, dresser, bukser, jakker, vester, kåper, skjørt, kjoler, jerseys, gensere, strikkevarer, nemlig gensere, cardigans, gensere, vester, gensere , hansker, skjerf; kroppsvarmere som klær, tørkle, slips, skjerf, cravates, cummerbunds, hansker, kjolelommetørklær, belter til bruk, tunikaer, forklær, tabber, kapper, kåper; fottøy, nemlig støvler, sko, sandaler, pumps som fottøy, joggesko, sklier, flip flops, muldyr, tresko; hodeplagg, nemlig hatter, capser, basker, balaklavaer, luer, panser, snorer, hodeskjerf;

Tjenester
Klasse 35

(1) reklame, salgsfremmende tjenester, spredning av annonser, distribusjon og spredning av reklamemateriell markedsføring av nye varer eller tjenester for andre; forretningsledelse, administrasjon, informasjon og rådgivning knyttet til ledelse av detaljhandelsbedrifter og nettsteder; detaljhandelstjenester, detaljhandelstjenester, nettbutikktjenester og postordrebutikktjenester med klær, fritidsklær, arbeidsklær, uniformer, fottøy, hodeplagg, skjorter, poloskjorter, bluser, t-skjorter, sweatshirts, hettegensere, tunikaer, dresser, bukser, jakker, vester, kåper, skjørt, kjoler, jerseys, gensere, strikkevarer, kroppsvarmere som klær, tørkler, slips, skjerf, cravats, cummerbunds, hansker, kjolelommetørklær, tunikaer, forklær, tabber, kapper, kåper, førstehjelp sett, førstehjelpsbokser, verneklær, vernemasker, åndedrettsmasker, vernebriller, vernefottøy, beskyttende hodeplagg, vernehjelmer, synlige jakker og tunikaer, smykker, armbånd, brosjer, slips, slipsnåler, mansjettknapper, nøkkelringer , ur- og kronometriske instrumenter, nemlig klokker, klokker, stoppeklokker, lommeur, fob-klokker, armbåndsur, klokker, klokker, fob-klokker, lommeur, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, vesker, håndvesker, skulder vesker, etuier, nemlig brillevesker, urvesker, kofferter, kofferter, ryggsekker, belter, reisevesker, ryggsekker, sportsvesker, vesker for bobiler, handleposer, bærevesker, lommebøker, toalettvesker, vesker, lommebøker, clutchvesker , vesker, nøkkelvesker, lommebokholdere (i form av lommebøker) for kredittkort eller visittkort, toalettvesker (ikke montert), reisevesker, skinnvesker, poser av syntetiske materialer, attachévesker, vesker, sykkelvesker, bumbags, sportsvesker, fritidsvesker, skjønnhetsvesker, bærere for dresser, for skjorter og for kjoler, slipsevesker, sedler, kredittkortvesker, verktøyvesker, messenger bags, dokumentvesker, visittkortvesker, halsbånd til dyr, bagasjemerker, servantskap, tekstil- og tekstilvarer, nemlig håndklær, flanneller, kjøkkenhåndklær, laken, badehåndklær og håndklær, belter, klokkeremmer og kredittkortholdere; informasjon og rådgivning knyttet til reklame, promotering, markedsføring av varer, spredning av annonser, distribusjon og spredning av reklamemateriell, forretningsledelse, administrasjon av detaljhandelsbedrifter og nettsteder for andre.

Klasse 40

(2) tilpasset produksjon av klær; skreddersydde tjenester; skreddersydde tjenester; broderitjenester; gravering av varer; trykkeritjenester innen klær og design, nemlig trykking av dekorative design, ord og logoer på klær, hodeplagg, uniformer, vesker; tilpasset laserskriving av varer; skreddersydd trykking for andre innen klær og design, nemlig skreddersydd trykking av klær, hodeplagg, uniformer, vesker, med dekorative design, ord og logoer; tilpasset påtrykk for andre av lærvarer med dekorative design, ord og logoer; tilpasset påtrykk av klær med dekorative design, ord og logoer; tilpasset påtrykk av lærvarer med dekorative design, ord og logoer; informasjon og rådgivning knyttet til trykking, gravering, laserskrift og brodering av dekorative design, ord og logoer på klær, hodeplagg, uniformer, lærvarer, vesker, håndklær og paraplyer; informasjons- og rådgivningstjenester knyttet til skreddersydd produksjon av klær, skreddersydd av klær og skreddersydd av klær;

Påstander

prioritert innleveringsdato: 9. august 2020, land eller kontor: STORBRITANNIA, søknadsnummer: UK00003468882 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester

2.057.718

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.057.718

Innleveringsdato2020-08-25

Internasjonalt registreringsnummer1555124

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Siemens Energy Global GmbH & Co. KGOtto-Hahn-Ring 681739 MünchenTYSKLAND

Middel

SMART & BIGGAR LP

SUITE 900, METCALFE STREET 55, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

VAREMERKEDETALJER

Pretact EcoSafeTM

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 09

Apparater og instrumenter for ledning, svitsjing, transformasjon, akkumulering, regulering og kontroll av elektrisitet, nemlig strømbrytere, elektriske spenningstransformatorer, spenningsregulatorer for elektrisk kraft, elektriske ladekontrollere, elektriske kontrollpaneler, elektrisitetsmålere, kretstestere, kretsbrytere, kretser nærmere; elektrisitet transformatorer; deler til transformatorer, nemlig elektriske spoler og kabler; elektroniske lastindikerende enheter, nemlig elektroniske monitorer og monitormoduler for overvåking av elektrisk strøm; elektrotekniske, elektroniske og keramiske komponentdeler og sammenstillinger bestående av disse, nemlig elektriske sikringer, elektriske strømkontakter, elektriske kontakter, elektriske sensorer for detektering og overvåking av elektrisk strøm, kondensatorer, monolittiske keramiske kondensatorer; elektriske, gassisolerte og luftisolerte bryterinstallasjoner, nemlig elektriske strømbrytere og utkoblingsbrytere; strøm- og elektrisk spenningstransformatorer; høyspenningsavledere, nemlig elektriske overspenningsavledere; apparater for måling, overvåking og analyse av driftsdata fra elektriske varer, nemlig elektrisitetsmålere, elektrisitetssensorer, datamaskinvare; databehandlingsprogrammer, nemlig dataprogramvare for bruk ved styring av elektrisk energiforbruk; nedlastbare mobilapplikasjoner for bruk ved overvåking av elektriske strømmer og registrering og håndtering av data knyttet til generering, overføring og distribusjon av elektrisk kraft

Tjenester
Klasse 37

(1) Montering i form av installasjon, vedlikehold og reparasjon av installasjoner, enheter og apparater innen energidistribusjon og energilagring i form av elektriske systemer som omfatter elektriske ledere, elektriske kabler, elektriske ledninger, elektriske strømbrytere, elektriske spenningstransformatorer, spenningsregulatorer for elektrisk kraft, elektriske ladekontrollere, elektriske kontrollpaneler, elektriske målere, kretstestere, kretsbrytere, kretslukkere, elektrisitetstransformatorer, deler til transformatorer i form av elektriske spoler, elektroniske monitorer for overvåking av elektrisk strøm, keramikk sikringer, elektriske strømkontakter, elektriske kontakter, elektriske sensorer for å detektere elektrisk strøm, elektriske, elektriske brytere, strøm- og elektriske spenningstransformatorer, høyspenningsavledere, nemlig elektriske overspenningsavledere, elektrisitetsmålere, elektrisitetssensorer og datamaskinmaskinvare

Klasse 42

(2) Teknisk planlegging, forskning og teknisk utvikling av installasjoner, enheter og apparater, nemlig utforming av bygningsautomatisering og bygningsteknologisystemer for andre innen energiproduksjon, energilagring og energidistribusjon; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og design relatert til disse, spesielt innen energiproduksjon, energilagring og energidistribusjon; maskinvare- og programvaredesign og utvikling, spesielt relatert til dataprogrammer og programvare innen energidistribusjon og energilagring; plattform som en tjeneste (PaaS) med en programvareplattform for opptak, prosessering, overføring og håndtering av data innen energidistribusjon og energilagring; utvikling av databaser; utvikling av datamaskindatabaseprogramvare; utvikling og vedlikehold av datamaskindatabaseprogramvare; vertsplattformer på Internett; elektroniske lagringstjenester for arkivering av databaser; design av databaseprogramvare; installasjon og vedlikehold av databaseprogramvare

Påstander

Prioritert innleveringsdato: 18. mars 2020, land eller kontor: EUIPO (EU), søknadsnummer: 018212299 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester

2.057.779

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.057.779

Innleveringsdato2020-09-01

Internasjonalt registreringsnummer1555196

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Bikeep OÜPärnu mnt 148EE-11317 TallinnESTLAND

Middel

BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.

SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40. ETASJE, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VAREMERKEDETALJER

SYKKEL

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 06

(1) stativer av metall for sykkeloppbevaring; stativer av metall for oppbevaring av elektroniske scootere; installasjoner av metall for parkering av sykler; installasjoner av metall for parkering av elektroniske scootere; metall lagring skur; scooterlåser av metall; sykkellåser av metall.

Klasse 09

(2) Nedlastbare programvareapplikasjoner for å låse og låse opp elektroniske sykkellåser og elektroniske scooterlåser og for å vise informasjon om leie av sykkel og elektronisk scooter; elektriske låser for elektriske kjøretøy, nemlig elektriske sykler, sykler og scootere; bilbatteriladere; ladestasjoner for elbiler.

Klasse 19

(3) stativer, ikke av metall, for oppbevaring av sykkel; stativer, ikke av metall, for oppbevaring av elektroniske scootere; sykkelparkeringsinstallasjoner, ikke av metall; elektroniske scooterparkeringsinstallasjoner, ikke av metall; lagerboder som ikke er av metall.

Klasse 20

(4) skap; skap for sykler.

Tjenester
Klasse 35

(1) Detaljhandel og engrostjenester for stativer for sykkeloppbevaring og parkering; detalj- og engrostjenester for stativer for lagring og parkering av elektroniske scootere; detalj- og engrostjenester for lagerboder; detalj- og engrostjenester for dataprogramvare og nedlastbare programvareapplikasjoner [apper]; detalj- og engrostjenester for låser og elektroniske låser; detalj- og engrostjenester for ladestasjoner for elektriske kjøretøy; detalj- og engrostjenester for skap.

Klasse 37

(2) Installasjon, reparasjon og vedlikehold av stativer for sykkeloppbevaring og parkering; installasjon, reparasjon og vedlikehold av stativer for lagring og parkering av elektroniske scootere; installasjon, reparasjon og vedlikehold av lagerboder; installasjon, reparasjon og vedlikehold av elektroniske låser; installasjon, reparasjon og vedlikehold av ladestasjoner for elektriske kjøretøy; installasjon, reparasjon og vedlikehold av skap.

Klasse 39

(3) Utleie av sykler; tilveiebringelse av informasjon knyttet til sykkelutleietjenester, inkludert via en nedlastbar programvareapplikasjon [app].

Påstander

Prioritert innleveringsdato: 9. mars 2020, land eller kontor: EUIPO (EU), søknadsnummer: 018208372 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester

2.057.822

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.057.822

Innleveringsdato2020-09-07

Internasjonalt registreringsnummer1555078

SøknadsspråkEngelsk

SØKERDETALJER

Søker

Inxpect S.p.A.Via Serpente 91I-25131 BresciaITALY

VAREMERKEDETALJER

SBV system

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 09

radar; radarer.

2.058.546

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.058.546

Innleveringsdato2020-10-20

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Michael William Carey527-1555 Kingston RdPickeringONTARIOL1V0E9

Middel

WITMART INC.

34 King Street East, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5C2X8

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (78)

Tjenester
Klasse 41

Gjennomføring av treningstimer; Utvikle treningsprogrammer; Fitness trening; Personlig treningstjenester; Tilbyr treningsrom for hinderløyper

2.058.550

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.058.550

Innleveringsdato2020-10-20

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Tina Nguyen89 Finch DriveBellevilleONTARIOK8P5L4

Middel

EMMET CONNOLLY

(LLF LAWYERS LLP), 332 Alymer Street North, P.O. Box 1146, Peterborough, ONTARIO, K9J7H4

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (79)

Ansvarsfraskrivelse

Retten til eksklusiv bruk av ordet SCRUNCHIE fraskrives bortsett fra varemerket.

Varer
Klasse 25

(1) uformelle klær

Klasse 26

(2) scrunchies i håret(3) crunchie-holdere

2.058.773

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.058.773

Innleveringsdato2020-10-21

SøknadsspråkEngelsk

SØKERDETALJER

Søker

Hangzhou Zhonghan Electronic Technology Co., Ltd. Øst for 4. etasje, bygning 3, nr. 12, Xiyuan 1st RoadXihu Science and Technology Park, Sandun Town, Xihu District, Hangzhou City, Zhejiang-provinsen, KINA

VAREMERKEDETALJER

Zohan

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 09

(1) ørepropper for dykkere; øretelefoner og hodetelefoner; hodetelefoner;

Klasse 10

(2) toalettstoler; ørepropper for medisinske formål; øreplugger for støyreduksjon; ørepropper for lydisolering; øretrompeter; Høreapparat; høreapparater for døve

2.059.283

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.059.283

Innleveringsdato2020-09-22

Internasjonalt registreringsnummer1556945

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

HELI'S GOLD BEAUTY SRLVia Pialoi 21/aI-30020 Marcon (VE)ITALIA

Middel

AVENTUM IP LAW LLP

Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (80)

Varer
Klasse 03

Kosmetikk; lakk for kosmetiske formål; sjampo; neglelakk; hårpleiekremer; hår balsam; hår spray; hårgele; kosmetiske kremer; håndkremer; hudkrem; hårkremer; ansiktskremer for kosmetisk bruk; anti-rynke krem; parfymer; duftende vann; eteriske oljer for fremstilling av parfymer.

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 27. juli 2020, land eller kontor: EUIPO (EU), søknadsnummer: 018278550 i forbindelse med samme type varer

2.059.291

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.059.291

Innleveringsdato2020-09-23

Internasjonalt registreringsnummer1556485

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KGDr. Ernst-Spies-Allee 256841 Traben-TrarbachTYSKLAND

Middel

PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP

SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

VAREMERKEDETALJER

Himmelens dråpe

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 32

(1) Mineralvann [drikker]; kullsyreholdig vann; fruktdrikker; fruktjuice; brus; øl og bryggeriprodukter, nemlig alkoholfritt øl, shandy og maltøl; kullsyreholdige drikker med fruktsmak; alkoholfrie cocktailblandinger

Klasse 33

(2) Alkoholholdige cocktailer, alkoholholdige kjølere, alkoholholdige fruktdrikker, alkoholholdige fruktbaserte drikker, alkoholholdige slag, alkoholholdig seltzer; vin; musserende viner; brennevin [drikker], nemlig konjakk, kjølere, rom, vodka; likører, alkoholholdige cocktailer; andre alkoholholdige cocktailblandinger enn ølbaserte; drikker som inneholder vin [spritzere]; alkoholholdige preparater for fremstilling av drikker, nemlig alkoholholdige cocktailblandinger

Påstander

Prioritert innleveringsdato: 24. mars 2020, land eller kontor: EUIPO (EU), søknadsnummer: 018214555 i forbindelse med samme type varer

2.059.343

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.059.343

Innleveringsdato2020-10-21

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Shenzhen Zhimusi Clothing Co., Ltd.Rom B201, Yazun Business Building, 2/FBuilding 4, Yazun Club, No. 35, Heping RoadQinghua Community, Longhua Street, Longhua DistrictShenzhen, 518131CHINA

Middel

MILTONS IP/P.I.

#200-15 Fitzgerald Road, Ottawa, ONTARIO, K2H9G1

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (81)

Varer
Klasse 25

brystholdere; truser; pyjamas; sokker; sokker og strømper; undertøy; underbukser; undertøy

2.059.545

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.059.545

Innleveringsdato2020-10-23

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Jingmen Langui Tengfang Hardware Co., Ltd No. 3, Linjie, No.52 Changning Avenue, Dongbao District, Jinmen, KINA

Middel

MARK W. TIMMIS

(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (82)

Varer
Klasse 11

Retningslys for sykler; Skrivebordslamper; Gulvlamper; Lyspærer; Lysarmaturer; Eventyrlys for festlig dekorasjon; LED landskapslys; LED-armaturer; scenelys; Solcelledrevne lamper.

2 060 055

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2 060 055

Innleveringsdato2020-10-27

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Canature WaterGroup Canada Inc.855 Park Street, Unit 1ReginaSASKATCHEWANS4N6M1

Middel

GOWLING WLG (CANADA) LLP

SUITE 1600, 1 FØRSTE CANADISK PLASS, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

VAREMERKEDETALJER

TRUE YTELSE

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 07

(1) sentrifugalpumper; vannpumper for pumping av brønnvann;

Klasse 11

(2) drikkevannsfilterpatroner; drikkevann filterhus; filtre for drikkevann; omvendt osmose vannrensing enheter; ultrafiolette sterilisatorer for vannbehandling; ultrafiolett vann desinfeksjon enheter; vannbehandling enheter; vannfiltreringsenheter for husholdningsbruk; vannrensemaskiner for husholdningsbruk; vannrensere for husholdningsformål; vann mykgjøring enheter;

2.060.221

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.060.221

Innleveringsdato2020-10-27

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Orchestry Software Inc.700-595 Burrard StreetVancouverBRITISH COLUMBIAV7X1S8

Middel

KYSTVAREMERKE-TJENESTER BEGRENSET

301-543 Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C1X8

VAREMERKEDETALJER

ORKESTER

Varemerketype

Standard tegn

Tjenester
Klasse 42

programvare som en tjeneste (SAAS)-tjenester med grafisk brukergrensesnittprogramvare for forbedret samarbeid på arbeidsplassen; programvare som en tjeneste (SAAS)-tjenester med programvare for å lage elektroniske nettbaserte maler for bruk som arbeidsplasser, for dataadministrasjon og for å generere rapporter om datalivssykluser, alt for forbedret samarbeid på arbeidsplassen.

2.060.832

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.060.832

Innleveringsdato2020-10-30

SøknadsspråkEngelsk

SØKERDETALJER

Søker

Carol Dickinson6 Monroe LanePictonONTARIOK0K2T0

VAREMERKEDETALJER

FYLKES APOTEKER

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 03

(1) anti-aldring fuktighetskremer; anti-perspiranter og deodoranter for personlig bruk; aromaterapi oljer; skjønnhetsserum; kroppsfuktighetskremer; kroppssåper; ansiktssåper; kroppsspray; kosmetiske ansiktstoner; leppepomade; ikke-medisinske hudpleie- og toalettpreparater som inneholder cannabinoider, nemlig oljer, salver, serum, salver, balsamer, kremer, lotioner, geler, tonere, rengjøringsmidler, peelinger og roll-on-pinner; ikke-medisinske hudpleiepreparater, nemlig kremer, lotioner, geler, tonere, rengjøringsmidler og peelinger; hudrensende leiremasker;

Klasse 05

(2) kosttilskudd, ernærings- og urtetilskudd for generell helse og velvære;

Klasse 30

(3) urtete;

2 060 937

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2 060 937

Innleveringsdato2020-09-16

Internasjonalt registreringsnummer1558271

Søknadsspråkfransk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

MESTREZAT GRANDS CRUS1 rue de la Seiglière F-33800 BordeauxFRANKRIKE

Middel

FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP

Stock Exchange Tower, Suite 3500, postboks 242, 800, Place Victoria, Montreal, QUEBEC, H4Z1E9

VAREMERKEDETALJER

MESTERE

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 33

Mezcal-baserte drikker og viner, rom-baserte drikker, tequila-baserte drikker, konjakk-baserte drikker, gin-baserte drikker, drikkeklare vodka-baserte drikker, vinbaserte drikker, viner alkoholholdige fruktdrikker, smakstilsatt malt- baserte alkoholholdige kjølere, alkoholholdig lemonade, alkoholholdige fruktdrikker, alkoholholdige kjølere, alkoholholdige cocktailer.

Påstander

Prioritetsarkiveringsdato: 25. mars 2020, land eller kontor: FRANKRIKE, søknadsnummer: 4634814 i forbindelse med samme type varer

2.061.173

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.061.173

Innleveringsdato2020-10-30

Søknadsspråkfransk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

L'OREAL14 rue Royale75008 Paris, FRANKRIKE

Middel

FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP

Stock Exchange Tower, Suite 3500, postboks 242, 800, Place Victoria, Montreal, QUEBEC, H4Z1E9

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (83)

Varer
Klasse 05

Halspastiller.

2.061.961

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.061.961

Innleveringsdato2020-08-03

Internasjonalt registreringsnummer1559281

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Commonwealth Games FederationQuadrant House,55-58 Pall MallLondon SW1Y 5JHUNITED KINGDOM

Middel

ASHLEY BURK

(Burk Law PC), 834 Colonel By Drive, Ottawa, ONTARIO, K1S5C4

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (84)

Fargekrav

Farge hevdes å være en egenskap ved varemerket. Den røde fargen brukes på "V"-designen lengst til venstre. Fargen gul påføres den midterste "V"-designen. Fargen blå er brukt på "V"-designet lengst til høyre. Fargen svart er brukt på ordene "commonwealth sport".

Varer
Klasse 14

(1) Medaljer, medaljonger; merker av edelt metall; mynter; prydnåler, samlenåler, turistnåler, slipsnåler og slipsklips; mansjettknapper; smykker inkludert øredobber, brosjer, ringer og armbånd; nøkkelringer; ornamenter av edelt metall, nemlig hatteprydnader av edelt metall, modellfigursmykker av edelt metall, prydnåler av edelt metall og ornamenter av edelt metall i form av smykker.

Klasse 16

(2) Papir, papp; trykksaker, nemlig trykte prisbevis; bokbinder materiale; fotografier; plakater; skrivesaker av papir; papirservietter; lim for papirvarer og husholdningsformål; kunstnermaterialer, nemlig kunstnerpensler, kunstnerstavler, kunstnerformer, kunstnerpaletter, kunstnerpastell, kunstnerblyanter, kunstnerpenner, kunstnerskissebøker, lerretspaneler for kunstnere og malesett for kunstnere; pensler; skrivemaskiner; kontorrekvisitter, nemlig permer for kontorbruk, klippstavler, bindeklips, binders, stiftemaskiner, fargepenner, tegnepenner, fargeblyanter, grafittblyanter, viskelær, blyanthus, blyantholdere; instruksjons- og undervisningsmateriell, nemlig trykte bøker innen sportsinstruksjon; plastmaterialer for emballasje, nemlig konvolutter av plast for emballasje, poser av plast for emballasje, og klebende plastfilm for emballasje; postkort; gratulasjonskort; klistremerker; avtagbare tatoveringer; frimerker, nemlig minnesmerker, frimerker til minne, blekkstempler og frimerker; skrivertype; trykkblokker.

Klasse 25

(3) Uformelle, atletiske og klesklær; casual, atletisk og dress fottøy; pannebånd, hatter, capser, bandanas; skjerf, halsbånd, sløyfebånd, hodeomslag; hodet svettebånd; hodeskjerf.

Tjenester
Klasse 35

(1) Markedsføring av varer og tjenester fra andre gjennom sponsing av sportsbegivenheter; promotering og sponsing av kulturelle arrangementer for andre innen kunstfestivaler, matfestivaler og musikkfestivaler.

Klasse 38

(2) Lydkringkasting av radioprogrammer via satellitt; kringkasting av TV-programmer, kabel-TV-programmer, pay-per-view TV-programmer, radioprogrammer; kringkasting av sportsbegivenheter over internett; Internett-radiokringkasting; satellitt-TV kringkasting; nyhetsbyråer.

Klasse 41

(3) Sportslige og kulturelle aktiviteter, nemlig organisering, ledelse, tilveiebringelse og gjennomføring av multisportkonkurransearrangementer, friidrettsarrangementer, gymnastikkkonkurranser og sportsarrangementer innen vannsport, friidrett, badminton, basketball, sandvolleyball, plen bowling, boksing, cricket, sykling, judo, hockey, nettball, rugby, squash, bordtennis, triatlon, vektløfting og bryting; underholdning assosiert med sportsbegivenheter og kulturelle begivenheter, nemlig arrangering og gjennomføring av musikalske konserter, dansefestivaler og filmfestivaler; Tilbyr nyheter og informasjon innen sport; produksjon av TV-programmer og videoer.

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 4. februar 2020, land eller kontor: STORBRITANNIA, søknadsnummer: UK00003463894 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester

2.062.850

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.062.850

Innleveringsdato2020-11-09

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Shenzhen GreenSound High-Tech Co., LTD 3. etasje, bygning A, HFJ Industrial Park, Shajing Town, Bao'an DistrictShenzhen, KINA

Middel

MARK W. TIMMIS

(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (85)

Varer
Klasse 34

urter til bruk som tobakkserstatninger;sigarettbokser;munnstykker for sigarettholdere;pipestativer for tobakkspiper;oral vaporizers for røykere; fyrstikkesker;lightere for røykere;absorberende papir for tobakkspiper;tobakksaromaer;kjemiske smakstilsetninger i flytende form brukt til å fylle på elektronisk elektronisk sigarettpatroner;elektroniske sigaretter;flytende løsninger for bruk i elektroniske sigaretter;

2.064.802

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.064.802

Innleveringsdato2020-11-18

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

AFT Pharmaceuticals LimitedLevel 1, 129 Hurstmere RoadTakapunaAuckland, 0622NEW ZEALAND

Middel

NEXUS LAW GROUP LLP

777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

VAREMERKEDETALJER

CRYSTADERM

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 05

antiseptiske preparater; antibiotiske kremer; antibiotiske kremer for behandling av akne

2.064.925

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.064.925

Innleveringsdato2020-09-11

Internasjonalt registreringsnummer1560506

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

CenturyLink Communications, LLC100 CenturyLink DriveMonroe LA 71203 AMERIKAANSE STATER

Middel

BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.

SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40. ETASJE, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VAREMERKEDETALJER

PLATTFORMEN FOR FANTASTISKE TING

Varemerketype

Standard tegn

Tjenester
Klasse 42

Datatjenester, nemlig vertskap for andres programvareapplikasjoner; datasikkerhetsrådgivning; rådgivning innen konfigurasjonsadministrasjon for maskinvare og programvare; maskinvare- og programvaredesign; datanettverksdesign for andre; datasikkerhetstjenester, nemlig begrense tilgang til og via datanettverk til og av uønskede nettsider, medier og enkeltpersoner og fasiliteter; design, opprettelse, hosting, vedlikehold av nettsteder for andre; ekstern sikkerhetskopiering av datamaskiner; tekniske støttetjenester, nemlig feilsøking i form av diagnostisering av maskinvare- og programvareproblemer; datasystemanalyse; gjenoppretting av datadata; datavirusbeskyttelsestjenester; installasjon av dataprogramvare; oppdatering av dataprogramvare; overvåking av datasystemer ved fjerntilgang for å sikre riktig funksjon; vedlikehold av dataprogramvare; tilveiebringelse av informasjon om datateknologi og programmering via et nettsted; sikkerhetskopiering av data utenfor stedet; cloud computing, nemlig tilveiebringelse av virtuelle datamaskinsystemer og virtuelle datamaskinmiljøer gjennom cloud computing, og nettskyvertsleverandørtjenester; programvare som en tjeneste (SAAS)-tjenester basert på programvaredefinerte nettverksteknologier (SDN) og nettverksfunksjonsvirtualiseringsteknologier (NFV) med programvare for bruk i orkestrering, distribusjon, drift og kontroll av datanettverksinfrastruktur.

Påstander

Prioritert innleveringsdato: 23. mars 2020, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 88843894 i forbindelse med samme type tjenester

2.064.937

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.064.937

Innleveringsdato2020-09-14

Internasjonalt registreringsnummer1560408

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Outreach Corporation333 Elliott Ave. W, Ste 500Seattle WA 98119FORENESTE STATER

Middel

CLARK WILSON LLP

900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

VAREMERKEDETALJER

OPPTREKK

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 09

Nedlastbar programvare for administrasjon av kunderelasjoner; nedlastbar dataprogramvare for innsamling, redigering, organisering, modifisering, bokmerking, overføring, lagring og deling av kundedata og informasjon, nemlig telefonnumre, e-postadresser, personlige data og salgsbehov for kommersielle formål; nedlastbar dataprogramvare for bruk i databasebehandling og styring av kundekommunikasjon, nemlig e-post- og telefonmarkedsføring; nedlastbar dataprogramvare for bruk i administrasjon av salgskontaktdatabaser, aggregering av kundedata og sporing og opptak av telefonsamtaler; nedlastbar dataprogramvare for planlegging, planlegging og ledelse av kundemøter, oppgavestyring og prosjektledelse; nedlastbar dataprogramvare for styring av sikret tilgang til programvaresystemer for kundeforholdsstyring; nedlastbar dataprogramvare for salgsautomatisering; nedlastbar dataprogramvare brukt til styring, sporing og prognose av inntekter og salgsytelse; nedlastbar dataprogramvare brukt til å lage salgsrapporter og spore og vise kvantitativ og visuell inntekt og salgsinformasjon; nedlastbar dataprogramvare brukt for integrering av salgsdatabaser.

Tjenester
Klasse 35

(1) Bedriftsinformasjonstjenester, nemlig administrasjon, sporing og rapportering av kundeinformasjon for bedrifter, nemlig telefonnumre, e-postadresser, personopplysninger og salgsbehov for kommersielle formål; forretningsledelse av markedsførings- og salgsfremmende aktiviteter levert via et nettsted; levering av markedsføringsrapporter.

Klasse 42

(2) Tilveiebringe online, ikke-nedlastbar programvare brukt for kundeforholdsadministrasjon; tilveiebringelse av online ikke-nedlastbar programvare brukt for innsamling, redigering, organisering, modifisering, bokmerking, overføring, lagring og deling av kundedata og informasjon, nemlig telefonnumre, e-postadresser, personlige data og salgsbehov for kommersielle formål; tilveiebringelse av online ikke-nedlastbar programvare for bruk i databasebehandling og styring av kundekommunikasjon, nemlig e-post- og telefonmarkedsføring; tilveiebringelse av online ikke-nedlastbar programvare for bruk i administrasjon av salgskontaktdatabaser, aggregering av kundedata og sporing og opptak av telefonsamtaler; tilveiebringelse av online ikke-nedlastbar programvare for planlegging, planlegging og styring av kundemøter, oppgavestyring og prosjektledelse; tilveiebringelse av online ikke-nedlastbar programvare for styring av sikret tilgang til programvaresystemer for kundeforholdsadministrasjon; tilveiebringelse av online ikke-nedlastbar programvare for salgsautomatisering; tilveiebringelse av nettbasert, ikke-nedlastbar programvare brukt for styring, sporing og prognose av inntekter og salgsytelse; tilveiebringelse av online ikke-nedlastbar programvare brukt til å lage salgsrapporter og spore og vise kvantitativ og visuell inntekt og salgsinformasjon; Tilveiebringelse av online ikke-nedlastbar programvare brukt for integrering av salgsdatabaser.

2 065 037

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2 065 037

Innleveringsdato2020-10-06

Internasjonalt registreringsnummer1560395

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

VINDEX LLC10 East 53rdStreet, 4th Floor New York NY 10022UNITE STATES OF AMERICA

Middel

CHRISTOPHER L. BENNETT

(DLA PIPER (CANADA) LLP), 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

VAREMERKEDETALJER

LA OSS LEKE

Varemerketype

Standard tegn

Tjenester
Klasse 35

Markedsføringstjenester, nemlig forbrukermarkedsføringsundersøkelser; markedsføringsrådgivning, nemlig utvikling av markedsføringsstrategier og kampanjer for andre; reklame- og markedsføringsrådgivning, nemlig tilveiebringelse av markedsføringsrådgivning innen eSport-arrangementer; statistiske evalueringer av markedsføringsdata; reklame-, markedsførings- og promoteringstjenester, nemlig reklametjenester for promotering av eSport-arrangementer for andre.

Påstander

Dato for prioritert innlevering: 9. april 2020, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 88866075 i forbindelse med samme type tjenester

2.065.495

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.065.495

Innleveringsdato2020-11-20

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

X-Flow Ltd.Ioanni Kondylaki, 46, Q TOWER, leilighet/kontor 46042, Larnaca, CYPRUS

Middel

OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP

480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

VAREMERKEDETALJER

MYNTDALEN

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 09

Nedlastbar dataspillprogramvare; og nedlastbar dataspillprogramvare for bruk på mobiltelefoner, nettbrett og andre elektroniske enheter

Tjenester
Klasse 41

Underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbaserte ikke-nedlastbare dataspill

Påstander

prioritert innleveringsdato: 17. juni 2020, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 90006285 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester

2.066.427

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.066.427

Innleveringsdato2020-11-26

SøknadsspråkEngelsk

SØKERDETALJER

Søker

Shenzhen Haibo'ou Technology Co., Ltd. rom 501, nr. 73 Wuhe South Road, Wuhe Community Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, KINA

VAREMERKEDETALJER

Sycory

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 25

ballkjoler; kjemisett; olabukser; garnbukser; sweatshirts med hette; overfrakker; svette absorberende undertøy klær; skjorter; joggebukser; gensere

2 067 028

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2 067 028

Innleveringsdato2020-10-13

Internasjonalt registreringsnummer1562369

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Michael Cordery58 Tallebudgera Creek RoadTallebudgera QLD 4228AUSTRALIA

Middel

LOUIS MARTINEAU

(MARTINEAU IP), 1440 STE-CATHERINE OUEST, SUITE 700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (86)

Oversettelse av utenlandske tegn

Den engelske oversettelsen av Yugambeh-ordet AKUNA er FLOWING WATER.

Varer
Klasse 12

Vannfartøy, nemlig kajakker, kanoer, robåter og seilbåter; konstruksjonskomponenter for kajakker, kanoer, robåter og seilbåter, nemlig rammeelementer, ribber, longons, renner, skinn og spons; beslag for kajakker, kanoer, robåter og seilbåter, nemlig rowlocks, klosser, koblinger for å koble konstruksjonskomponenter til hverandre og beslag for sikring av seter, ror, rorpedaler, master, tau og taljer til kajakker, kanoer, robåter og seil båter; festemidler for kajakker, kanoer, robåter og seilbåter, nemlig tau, kroker og karabinkroker; tilbehør og utstyr for kajakker, kanoer, robåter og seilbåter, nemlig master, bommer, seil, ankere, fiskestangholdere, årer og sprøytetak; stropper for oppbevaring av kajakk, kano, robåt eller seilbåt på vegg eller hengende i tak; lukedeksler, åreårer, ror og seter for kajakker, kanoer, robåter og seilbåter; bærere for transport av kajakker, kanoer, robåter og seilbåter, nemlig vogner og traller; takstativ for biler for transport av kajakker, kanoer, robåter og seilbåter; kajakkseter og seteputer for kajakkseter

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 20. april 2020, land eller kontor: AUSTRALIA, søknadsnummer: 2082541 i forbindelse med samme type varer

2.067.126

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.067.126

Innleveringsdato2020-10-26

Internasjonalt registreringsnummer1389193

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

COSUCRA GROUPE WARCOING S.A.Rue de la Sucrerie 1B-7740 WARCOINGBELGIUM

Middel

BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.

SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40. ETASJE, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VAREMERKEDETALJER

FIBRULINE

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 01

(1) Inulin for næringsmiddelindustrien

Klasse 05

(2) Kostfiber for bruk som ingrediens ved fremstilling av kosttilskudd; kostfiber for behandling av forstoppelse; kostfiber som tilsetningsstoff; kostfiber for å hjelpe fordøyelsen

Klasse 29

(3) melkedrikker, hovedsakelig melk; krystallisert frukt; melk; melkeprodukter; syltetøy; kjøtt

Klasse 30

(4) kornbarer; kjeks; sjokolade; konditorivarer, nemlig yoghurtdekkede nøtter, konfekt laget av sukkererstatninger, pastiller, gummipasta, yoghurtdekkede kringler, sukkervarer laget av sukker, fondanter, konfekt for pynting av juletrær, frossen konfekt, godteri og sjokolade, og yoghurtdekket frukt ; iskrem; kaker; bakverk; sjokoladebasert pålegg

2.067.157

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.067.157

Innleveringsdato2020-11-06

Internasjonalt registreringsnummer1548968

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

EagleBurgmann Germany GmbH & Co. KGäußere Sauerlacher Str. 6-10 82515 WolfratshausenTYSKLAND

Middel

NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.

1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

VAREMERKEDETALJER

FLUAFLEX

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 06

(1) Koplinger av metall for rør.

Klasse 07

(2) Tette skjøter for rør; skjøter som deler av maskiner, metallskjøter for rør; koblinger for maskiner, fleksible koblinger som deler av maskiner; mekaniske tetninger [maskindeler].

Klasse 11

(3) Ekspansjonsfuger, ekspansjonsfuger av stoff og gummi, som er deler av luft- og gassledningssystemer.

Tjenester
Klasse 37

Installasjon, vedlikehold og reparasjon av ekspansjonsfuger, metallrørkoblinger, metallkoblinger for rør, skjøter som er deler av maskiner, mekaniske tetninger.

2.067.356

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.067.356

Innleveringsdato2020-12-01

SøknadsspråkEngelsk

SØKERDETALJER

Søker

Urbanvue Corporation524 Queen St. WPO Box 52445TorontoONTARIOM5V3T8

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (87)

Varer
Klasse 24

(1) babytepper; tepper for babyer; svøpe tepper

Klasse 25

(2) pyjamas for voksne; babybukser; babyklær; baby klær; mote hatter; hatter; pannebånd; slappe pyjamas; pyjamas; pyjamas

Tjenester
Klasse 35

online salg av klær; online salg av hodeplagg; detaljsalg av klær; salg av klær; engrossalg av klær

2 068 048

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2 068 048

Innleveringsdato2020-10-16

Internasjonalt registreringsnummer1562953

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Ground Force Security, Inc.7117 Belgold Street, Unit FHouston TX 77066USA

Middel

GOWLING WLG (CANADA) LLP

SUITE 1600, 1 FØRSTE CANADISK PLASS, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

VAREMERKEDETALJER

BAKKKRAFT

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 06

Dørbeslag av metall; metallspenner for maskinvare for dørsikkerhet; metallbeskyttelsesbarrierer for dørsikkerhet; stolper av metall for dørsikring

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 16. september 2020, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 90185608 i forbindelse med samme type varer

2.068.547

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.068.547

Innleveringsdato2020-12-04

Søknadsspråkfransk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

FUSACQ .s.a.r.l.27 Rue Taitbout9e ArrondissementParis, 75009FRANKRIKE

Middel

RICHARD S. GAREAU

2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

VAREMERKEDETALJER

FUSACQ

Varemerketype

Standard tegn

Tjenester
Klasse 35

Tilveiebringelse av informasjon ved hjelp av et online interaktivt nettsted innen virksomheter, med det formål å lette forbindelsen mellom virksomheter og utvikling av kontakter og forretningsforbindelser.

2.068.585

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.068.585

Innleveringsdato2020-12-04

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Himalaya Global Holdings Ltd. Himalaya House, 138 Elgin Avenue PO Box 1162 Grand Cayman, KY1-1102CAYMAN ISLANDS

Middel

NEOMARK LTD.

7450 rue Saint-Hubert, Montreal, QUEBEC, H2R2N3

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (88)

Varer
Klasse 03

(1) Blekemidler for bruk i tøy; kroppssåper; kosmetiske såper; flytende badesåper; hud såper; såper for kroppspleie; såper for personlig bruk; såper for toalettformål; toalett såper; essensielle oljer for kosmetiske formål; essensielle oljer for personlig bruk; kosmetikk; hårkremer; tannpleiemidler; kroppsvask; ansiktsvasker; håndvasker; flytende såpe for kroppsvask; antiperspirant såper; kaker av såpe; deodorant såper; såper for fotsvette; solkremer for kosmetiske formål; kremer for kosmetiske formål; hårfargemidler; hårfarger; hårspray; hårstylingpreparater; preparater til å vinke hår; preparater til rengjøring av hånd, kropp og hud; douching toalettpreparater for personlig sanitær og deodorantformål; olje for rengjøringsformål; olje for parfymer og dufter; olje for toalettformål; sjampo; barbering og etterbarberingspreparater.

Klasse 05

(2) Alkoholbaserte antibakterielle huddesinfeksjonsgeler; desinfiseringsmidler til alle formål; personlige desinfiseringsmidler; dietetiske stoffer som består av vitaminer, mineraler; mat for babyer; desinfeksjonsmidler til alle formål; soppdrepende midler; ugressmidler; desinfiserende såper; hånddesinfeksjonsmidler; hånddesinfeksjonspreparater; urtebaserte sanitære kremer og væsker.

2.068.586

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.068.586

Innleveringsdato2020-12-04

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Himalaya Global Holdings Ltd. Himalaya House, 138 Elgin Avenue PO Box 1162 Grand Cayman, KY1-1102CAYMAN ISLANDS

Middel

NEOMARK LTD.

7450 rue Saint-Hubert, Montreal, QUEBEC, H2R2N3

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (89)

Varer
Klasse 03

(1) Blekemidler for bruk i tøy; kroppssåper; kosmetiske såper; flytende badesåper; hud såper; såper for kroppspleie; såper for personlig bruk; såper for toalettformål; toalett såper; essensielle oljer for kosmetiske formål; essensielle oljer for personlig bruk; kosmetikk; hårkremer; tannpleiemidler; kroppsvask; ansiktsvasker; håndvasker; flytende såpe for kroppsvask; antiperspirant såper; kaker av såpe; deodorant såper; såper for fotsvette; solkremer for kosmetiske formål; kremer for kosmetiske formål; hårfargemidler; hårfarger; hårspray; hårstylingpreparater; preparater til å vinke hår; preparater til rengjøring av hånd, kropp og hud; douching toalettpreparater for personlig sanitær og deodorantformål; olje for rengjøringsformål; olje for parfymer og dufter; olje for toalettformål; sjampo; barbering og etterbarberingspreparater.

Klasse 05

(2) Alkoholbaserte antibakterielle huddesinfeksjonsgeler; desinfiseringsmidler til alle formål; personlige desinfiseringsmidler; dietetiske stoffer som består av vitaminer, mineraler; mat for babyer; desinfeksjonsmidler til alle formål; soppdrepende midler; ugressmidler; desinfiserende såper; hånddesinfeksjonsmidler; hånddesinfeksjonspreparater; urtebaserte sanitære kremer og væsker.

2 069 015

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2 069 015

Innleveringsdato2020-12-08

SøknadsspråkEngelsk

SØKERDETALJER

Søker

Yuanqi Zhou nr. 2, bygning 14, Jiufeng New Village, Dongcheng Street, Huangyan District, Taizhou City, Zhejiang-provinsen, KINA

VAREMERKEDETALJER

Colasby

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 21

boller; kokegafler; kjøkkenutstyr; kosmetiske børster; kopper; retter; drikkeglass; søppelkasser; elektrisk insektdreper; insektfeller; krybber for dyr; malt glass; tallerkener; gryter og panner; filler for rengjøring; serveringsskjeer; stålull for rengjøring; sprøyter for vanning av blomster og planter; bord glass; termisk isolerte beholdere for mat; tannbørster; vaskebørster

2.070.184

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.070.184

Innleveringsdato2020-12-10

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings (handel også som Square Enix Holdings Co., Ltd.)6-27-30 ShinjukuShinjuku-kuTokyo, 160-8430JAPAN

Middel

OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP

Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (90)

Varer
Klasse 09

(1) Dataspill; videospill; programvare for virtuell virkelighet; dataspillkassetter; dataspill som kan lastes ned fra et globalt datanettverk; dataspill for bruk på mobiltelefoner og mobiltelefoner; videospillkassetter; videospillkassetter; optiske plater og halvleder-ROM-er forhåndsinnspilt med lydopptak, nemlig musikk og fiktive historier; optiske plater og halvleder-ROM-er forhåndsinnspilt med audiovisuelle opptak, nemlig musikk og animerte fiktive historier; CD-er forhåndsinnspilt med musikk; musematter; stropper for mobiltelefoner; nedlastbare musikkfiler; nedlastbare ringetoner for mobiltelefoner; nedlastbare bildefiler som inneholder kunstverk, tekster, grafikk og fotografier; nedlastbar bakgrunnsgrafikk for mobiltelefoner; nedlastbare elektroniske publikasjoner, nemlig magasiner, tidsskrifter og nyhetsbrev innen dataspill og videospill

Klasse 16

(2) Strategihåndbøker for dataspill; guidebøker for videospillstrategier; sang bøker; bøker; kunstbøker; musikalske partitur bøker; Tegneserier; magasiner med dataspill og videospill; plakater; klistremerker; kalendere; postkort; samlekort; byttekort; fotografier; penner; blyanter; kulepenner; pennetui; tegne linjaler; viskelær; notatbøker; notatblokker; notatblokker; klare plastmapper; bokmerker; bindemiddel klips; bulldog klipp; brev klipp; binders; penn klips; blyantspisser; maskeringstape for skrivesaker eller husholdningsformål; selvklebende brevpapir

Klasse 28

(3) dukker; leketøy figurer; plysjleker; utstoppede leker; oppblåsbare leker; leketøy skalamodeller; leketøy kjøretøy; leketøy våpen; leketøy sverd; spillekort; kortspill; brettspill; puslespill; håndholdte videospillmaskiner; videospillkontrollere; handelskortspill; kort for byttekortspill.

Tjenester
Klasse 41

Tilbyr fornøyelsesparker; å tilby underholdningsfasiliteter for virtuell virkelighet ved bruk av globale kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av fornøyelsesfasiliteter og simuleringsspillehaller for virtuell virkelighet ved bruk av datagrafikk; spillehaller for fornøyelser; virtuell virkelighet arkadetjenester; tilveiebringelse av nettbaserte dataspill; tilveiebringelse av nettbaserte videospill; tilveiebringelse av informasjon om dataspillstrategier og videospillstrategier via datanettverk og globale kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av informasjon om underholdning innen dataspill, videospill, kortspill, animerte tegneserier, tegneserier, romaner og magasiner; tilveiebringelse av online ikke-nedlastbare tegneserier; tilveiebringelse av online ikke-nedlastbare magasiner, tidsskrifter og nyhetsbrev innen dataspill, videospill, tegneserier og interaktiv underholdning; arrangere og lede musikalske konserter og festivaler; Tilveiebringelse av online ikke-nedlastbare bilder og bilder; tilveiebringelse av musikk på nettet, ikke nedlastbar; tilveiebringelse av online ikke-nedlastbart lyd- og videoinnhold i form av musikk, dataspill, videospill og tegneserier via internett; underholdningstjenester i form av levende dramatiske forestillinger; underholdningstjenester i form av liveopptredener av et musikalsk band; gi informasjon om musikalske fremføringer og presentasjon av filmer; kinopresentasjoner og filmproduksjon og distribusjon; tilveiebringelse av data vedrørende forbedringer tildelt eller tilgjengelig for kjøp av spillere av nettspill som har karakter av digital oppgraderingstilgang til digitale våpen, tilgang til spesielle krefter eller forbedrede trekk, tilgang til ytterligere spillerkarakterer som gir én spiller fordeler fremfor andre spillere og ikke-nedlastbare virtuelle kunstverk, fotografier, bilder, animasjoner og videoer for bruk i virtuelle miljøer

Påstander

Prioritert innleveringsdato: 25. august 2020, land eller kontor: JAPAN, søknadsnummer: 2020-105324 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester

2.071.486

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.071.486

Innleveringsdato2020-07-11

Internasjonalt registreringsnummer1565810

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

MARGARIDA ALEXANDRA MARTINS ALVES ESPÍNOLA SCHÄLLERAVENIDA DA REPÚBLICA, 59, FR CP-2765-273 ESTORILPORTUGAL

Middel

MOFFAT & CO.

P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P5W3

VAREMERKEDETALJER

W ER FOR KVINNE

Varemerketype

Standard tegn

Tjenester
Klasse 35

(1) Reklame-, markedsførings-, reklame- og reklametjenester, nemlig distribusjon av reklamemateriell for andre, onlineannonsering for andre på datanettverk, elektronisk reklametavle for andres varer og tjenester, magasin- og avisreklame for andre; PR-tjenester; merkevarestrategitjenester, nemlig utvikling av merkevarekonsepter for andres varer og tjenester, utvikling av merkevarestrategier for andre; utvikling av reklamekonsepter

Klasse 41

(2) Drift av utdanningsinstitusjon på høgskolenivå, på universitetsnivå; arrangere og gjennomføre konferanser, kongresser, kongresser, forelesninger, utstillinger, dagskoler, workshops, konserter, seminarer, kollokvier og symposier innen virksomhetslederutvikling, arrangering og gjennomføring av klasser innen virksomhetslederutvikling, arrangering og gjennomføring av fotballturneringer, live teater, live konserter; tilrettelegging og gjennomføring av personalmøter innen forretningsledelsesutvikling; tilrettelegging og gjennomføring av seminarer, workshops, kongresser, kollokvier, fjernundervisningskurs og utstillinger innen kulturhistorie; tilrettelegging og gjennomføring av lærerutdanningskurs på høyskolenivå; tilrettelegging og gjennomføring av veiledninger innen lærerutdanning på høyskolenivå; arrangering og gjennomføring av workshops innen lærerutdanning på høyskolenivå, arrangering og gjennomføring av workshops, veiledninger, seminarer og konferanser innen forretningsledelsesutvikling, kulturelle, utdannings- eller underholdningstjenester levert av kunstgallerier; tilveiebringelse av nettbasert opplæring og opplæring innen språk og fitness

Påstander

Prioritert innleveringsdato: 24. mars 2020, land eller kontor: PORTUGAL, søknadsnummer: 640224 i forbindelse med samme type tjenester

2.071.782

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.071.782

Innleveringsdato2020-11-25

Internasjonalt registreringsnummer1254959

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

DECORATIONS RIVEDIL S.R.L.Via Prov.le per Veglie, KM 0,550I-73015 SALICE SALENTINO (LE)ITALIA

Middel

DICKINSON WRIGHT LLP

199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court: Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (91)

Varemerkebeskrivelse

Merket består av ordlyden "RIVEDIL EXCLUSIVE PAINT C.C.", slik det fremgår av prøven vedlagt dette skjemaet; ordet "RIVEDIL" er understreket av en stripe, der ordene "EXCLUSIVE PAINT" vises; under ordet "MALING" teksten "Av C.C." er skrevet.

Varer
Klasse 02

akryl maling; utvendig maling; interiør maling; anti-korrosive maling; beisende fargestoffer; copal lakk; bitumen lakk; gulvbeskyttelseslakk; akryl lakk; polymer lakk; lakk for å beskytte gulv; arkiv lakk; polyuretan lakk; aluminum maling; anti-rust preparater; bakteriedrepende maling; badigeon; belegg for tre som maling; beisemidler av tre; tre flekker; sienna jorden; beskyttende og dekorative belegg i form av maling for takpapp; lime vask; fargestoffer for bruk ved fremstilling av maling; fargestoffer for bruk ved fremstilling av plaststøpemasser; fargestoffer for bruk ved fremstilling av maling; trebeskyttelsesmidler; tynnere for maling; tynnere for lakk; sure fargestoffer; tekstil fargestoffer; svovel fargestoffer; fargestoffer for bruk på plast; fargetoner; fargestoffer for tre; svovel fargestoffer; direkte fargestoffer; organiske pigmenter; uorganiske pigmenter; maling pigment pulver; brannhemmende pigmenter; innvendige og utvendige malingspigmenter; distemper maling; emaljer for maling; værbestandige belegg i form av maling; beleggssammensetninger i form av innvendige og utvendige malinger for arkitektoniske applikasjoner; beskyttende og dekorative belegg i form av maling for innvendig og utvendig bruk; non-stick belegg i form av maling; copaiba-baserte fikseringsmidler for lakk; maling og lakk glasurer; konserveringsmidler mot rust; bindemidler for maling; anti-rust oljer; preparater mot anløp av metaller; anti-rust fett; antirustpreparater for konservering; hvitvasking; dyewood; maling og lakk glasurer; tre lakk; anti-fouling maling; terpentin brukt som malingtynner; terpentin

2.072.169

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.072.169

Innleveringsdato2020-12-18

SøknadsspråkEngelsk

SØKERDETALJER

Søker

9410074 Canada Inc3 Spania CresBramptonONTARIOL6P4G8

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (92)

Varer
Klasse 21

(1) kjøkkenvotter; grytekluter

Klasse 28

(2) atletisk innpakning for å støtte håndleddene under trening; gripebånd for badmintonracketer;

2.073.373

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.073.373

Innleveringsdato2020-09-11

Internasjonalt registreringsnummer1567058

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Deutsche Aircraft GmbHSpecial Airport Oberpfaffenhofen82234 WesslingTYSKLAND

Middel

LOOPSTRA NIXON LLP

WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, M9W6V7

VAREMERKEDETALJER

ØKOPROP

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 12

Fly og konstruksjonsdeler dertil.

Tjenester
Klasse 37

(1) Tilpasset og standardisert reparasjon, vedlikehold og modifikasjon av luftfartøyer, spesielt av luftfartøyets interiør; service- og reparasjonsarbeid på fly; vedlikehold, reparasjon, rengjøring og vask av fly; tilpasset ombygging av eksisterende fly, ombygging av flymotorer; kjøretøytjenester, nemlig smøretjenester for kjøretøy; drivstofftjenester for kjøretøy; kjøretøy vedlikehold og reparasjon tjenester; reparasjonstjenester for kjøretøytrekk; kjøretøyvask tjenester; tilpasset konstruksjon av fly; spesialbygging av fly.

Klasse 40

(2) Spesialproduksjon av fly.

Påstander

Prioritert innleveringsdato: 14. april 2020, land eller kontor: EUIPO (EU), søknadsnummer: 018225264 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester

2.073.589

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.073.589

Innleveringsdato2020-11-11

Internasjonalt registreringsnummer1566285

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Ginkgo Bioworks, Inc.27 Drydock Avenue, 8th FloorBoston MA 02210UNITE STATES OF AMERICA

Middel

CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.

130 Queens Quay East, East Tower, Suite 809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

VAREMERKEDETALJER

GINKGO BIOWORKS

Varemerketype

Standard tegn

Tjenester
Klasse 44

Medisinsk testing for diagnostiske formål; gi medisinsk informasjon innen infeksjonssykdommer, epidemier, pandemier og epidemi- og pandemiresponsstrategi.

Påstander

Prioritert innleveringsdato: 11. juni 2020, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 88961126 i forbindelse med samme type tjenester

2.073.591

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.073.591

Innleveringsdato2020-11-11

Internasjonalt registreringsnummer1566177

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Ginkgo Bioworks, Inc.27 Drydock Avenue, 8th FloorBoston MA 02210UNITE STATES OF AMERICA

Middel

CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.

130 Queens Quay East, East Tower, Suite 809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

VAREMERKEDETALJER

GINKGO

Varemerketype

Standard tegn

Tjenester
Klasse 42

(1) Miljøovervåkingstjenester, nemlig overvåking av vannkvalitet og testing for patogeninnhold.

Klasse 44

(2) Medisinsk testing for diagnostiske formål; gi medisinsk informasjon innen infeksjonssykdommer, epidemier, pandemier og epidemi- og pandemiresponsstrategi.

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 11. juni 2020, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 88961128 i forbindelse med samme type tjenester

2.074.086

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.074.086

Innleveringsdato2020-12-29

SøknadsspråkEngelsk

SØKERDETALJER

Søker

VINI TONON S.R.L.VIA CARPESICA, 131029 VITTORIO VENETO (TV)ITALIA

VAREMERKEDETALJER

METIC

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 33

VIN

2.074.507

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.074.507

Innleveringsdato2020-11-06

Internasjonalt registreringsnummer1568420

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

GEA Westphalia Separator Group GmbHWerner-Habig-Str. 159302 OeldeTYSKLAND

Middel

SKAP JURIDIKK ST. LAWRENCE S.E.N.C.R.L.

2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, QUEBEC, H3K1B3

VAREMERKEDETALJER

kytero

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 07

(1) Maskiner og modulære maskiner, nemlig sentrifuger og sentrifugalseparatorer for å separere blandinger av stoffer, og deler derav.

Klasse 09

(2) Elektriske og elektroniske kontrollsystemer som består av datamaskinvare, elektriske kontrollpaneler, elektroniske skjermgrensesnitt og registrert dataprogramvare for styring av sentrifuger og sentrifugalseparatorer for å separere blandinger av stoffer og for styring av pumper, nemlig elektriske pumper for transport av stoffer eller blandinger av stoffer inn og ut av sentrifuger eller separatorer, pneumatiske pumper og hydrauliske pumper.

Påstander

Prioritetsarkiveringsdato: 30. juni 2020, land eller kontor: TYSKLAND, søknadsnummer: 30 2020 108 857 i forbindelse med samme type varer

2.074.543

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.074.543

Innleveringsdato2020-11-12

Internasjonalt registreringsnummer1567414

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Siemens AktiengesellschaftWerner-von-Siemens-Str. 180333 München TYSKLAND

Middel

SMART & BIGGAR LP

SUITE 900, METCALFE STREET 55, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

VAREMERKEDETALJER

DEOP

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 09

Databehandlingsprogrammer, nemlig dataprogramvare for overvåking av distribuerte energiressurser, innsamling, analyse og systemisering av data fra distribuerte energiressurser og optimalisering av distribuerte energiressurser og energibehov; interaktiv dataapplikasjonsprogramvare for overvåking av distribuerte energiressurser, innsamling, analyse og systemisering av data fra distribuerte energiressurser og optimalisering av distribuerte energiressurser og energibehov; nedlastbare mobilapplikasjoner for overvåking av distribuerte energiressurser, innsamling, analyse og systemisering av data fra distribuerte energiressurser og optimalisering av distribuerte energiressurser og energibehov.

Tjenester
Klasse 42

Design og utvikling av maskinvare og programvare; utvikling av databaser; utvikling av datamaskindatabaseprogramvare; utvikling og vedlikehold av datamaskindatabaseprogramvare; vertsplattformer på internett; elektroniske lagringstjenester for arkivering av databaser, nemlig i forhold til overvåking av distribuerte energiressurser, innsamling, analyse og systemisering av data fra distribuerte energiressurser og optimalisering av distribuerte energiressurser og energibehov; design av databaseprogramvare; installasjon og vedlikehold av databaseprogramvare; rådgivning om dataprogramvare; datateknologirådgivning; teknologisk rådgivning, nemlig programvarerådgivning innen distribuerte energiressurser og energibehov; gjennomføring av tekniske prosjektstudier, nemlig vitenskapelige og ingeniørstudier innen distribuerte energiressurser og energibehov; teknisk prosjektledelse innen elektronisk databehandling for bruk innen distribuerte energiressurser og energibehov; tjenester fra en edp-programmerer, nemlig dataprogrammeringstjenester; vedlikehold og installasjon av programvare; programvare som en tjeneste (SAAS) med programvare for overvåking av distribuerte energiressurser, innsamling, analyse og systemisering av data fra distribuerte energiressurser og optimalisering av distribuerte energiressurser og energibehov; plattform som en tjeneste (paas) med en dataprogramvareplattform for overvåking av distribuerte energiressurser, innsamling, analyse og systemisering av data fra distribuerte energiressurser og optimalisering av distribuerte energiressurser og energibehov; cloud computing som gir programvare for overvåking av distribuerte energiressurser, innsamling, analyse og systemisering av data fra distribuerte energiressurser og optimalisering av distribuerte energiressurser og energibehov.

Påstander

Dato for prioritert innlevering: 27. juli 2020, land eller kontor: EUIPO (EU), søknadsnummer: 018278717 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester

2.075.757

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.075.757

Innleveringsdato2020-09-28

Internasjonalt registreringsnummer1569125

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

dr Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft Porscheplatz 170435 StuttgartTYSKLAND

Middel

OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP

Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

VAREMERKEDETALJER

Sykler

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 09

(1) Programvare for sykler for å gjøre det mulig for brukere å planlegge ruter, spore og dele plassering, hastighet, avstand, navigasjon og batterinivå og for å ta opp og dele video tatt med kameraer; programvare for smarttelefoner for å gjøre det mulig for brukere å planlegge ruter, spore og dele plassering, hastighet, avstand, navigasjon og batterinivå og å ta opp og dele video tatt med kameraer; programvare og programvareapplikasjoner for mobile enheter for å gjøre det mulig for brukere å planlegge ruter, spore og dele plassering, hastighet, avstand, navigasjon og batterinivå og å ta opp og dele video tatt med kameraer; mobilapper for å gjøre det mulig for brukere å planlegge ruter, spore og dele plassering, hastighet, avstand, navigasjon og batterinivå og å ta opp og dele video tatt med kameraer; programvare for GPS-navigasjonsenheter; programvare for bruk av syklister for å samle treningsdata relatert til hastighet, distanse, navigasjon og batterinivå; dataprogramvare for mobile applikasjoner som muliggjør utveksling av informasjon og gir et grensesnitt mellom kjøretøy og mobile enheter for å gjøre det mulig for brukere å planlegge ruter, spore og dele plassering, hastighet, avstand, navigasjon og batterinivå og å ta opp og dele video tatt opp av kameraer; interaktiv dataprogramvare for navigering av elektriske kjøretøy og for å gi og dele reisedata, nemlig rute, plassering, hastighet og avstand; datamaskiner for bruk med elektriske sykler; hastighetsmålere for sykler; GPS-enheter for bruk med sykler; elektriske sykkellåser; sykkelhjelmer.

Klasse 12

(2) Sykler; motoriserte sykler; deler til sykler og tilbehør til sykler, nemlig ladere for mobiltelefoner, monteringsbraketter for mobiltelefoner, kameraer, lys, oppladbare batterier.

Klasse 25

(3) Klær, nemlig skjorter, jakker, bukser, shorts, vester, sokker, hansker, sykkeltrøyer; sportsklær; hodeplagg, nemlig hatter, capser, pannebånd og visirer; fottøy, nemlig sko, atletisk sko, sykkelsko.

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 9. april 2020, land eller kontor: TYSKLAND, søknadsnummer: 30 2020 104 818 i forbindelse med samme type varer

2.076.522

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.076.522

Innleveringsdato2021-01-08

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

L'OREAL14 rue RoyaleParis, 75008FRANKRIKE

Middel

FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP

Stock Exchange Tower, Suite 3500, postboks 242, 800, Place Victoria, Montreal, QUEBEC, H4Z1E9

VAREMERKEDETALJER

VICHY LABORATORIER FORPLIKTET TIL HUDVITENSKAP

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 03

Kosmetikk; ikke-medisinerte hudpleiepreparater

2.076.535

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.076.535

Innleveringsdato2021-01-08

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

L'OREAL14 rue RoyaleParis, 75008FRANKRIKE

Middel

FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP

Stock Exchange Tower, Suite 3500, postboks 242, 800, Place Victoria, Montreal, QUEBEC, H4Z1E9

VAREMERKEDETALJER

VICHY LABORATOIRES FORPLIKTET TIL HUDVITENSKAP

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 03

Kosmetikk; ikke-medisinerte hudpleiepreparater

2.078.828

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.078.828

Innleveringsdato2020-10-27

Internasjonalt registreringsnummer1571435

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

ILSHIN CHEMICAL INC. 133 Sanggusil-ro, Jeongmi-myeon, Dangjin-si Chungcheongnam-doREPUBLIKKEN KOREA

Middel

LAVERY, DE BILLY, LLP

1 Place Ville Marie, Suite 4000, Montréal, QUEBEC, H3B4M4

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (93)

Fargekrav

Farge hevdes å være en egenskap ved varemerket. Merket består av den stiliserte "A ACE FLOOR" hvor den stiliserte første bokstaven A er svart med buede linjer, som er henholdsvis fra toppen: svart, oransje, blå og grå. Ordet "ACE" er rødt og "FLOOR" er svart.

Varer
Klasse 19

PVC tak membran; vinylgulv, vinylgulvfliser og luksuriøse vinylgulvfliser som inneholder en kjerne av steinpolymerkompositt (SPC); vinylfliser på gulv, fliser av keramikk for gulv, terrakottagulvfliser, gummigulvfliser, marmorfliser; veggfliser av plast, veggfliser av glass, veggfliser av naturstein, keramiske veggfliser; stein takstein; skifer takstein; ildfast takstein; belegningsfliser; steinbelegningsfliser; ikke-metalliske belegningsfliser; plast fliser; keramiske fliser; keramiske fliser for fliser på gulv og belegg.

2.079.128

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.079.128

Innleveringsdato2021-01-21

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Lakes of Muskoka Cottage Brewery Inc.1964 Muskoka Beach RoadGravenhurstONTARIOP1P1R1

Middel

CHITIZ PATHAK LLP

77 King Street West, TD North Tower, Suite 700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, M5K1G8

VAREMERKEDETALJER

Rally tørrløp

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 32

øl; ølbaserte drikker; lav-alkohol øl; alkoholfritt øl; ikke-alkoholholdige drikker med smak av øl; ikke-alkoholholdige drikker som inneholder fruktjuicer; ikke-alkoholholdige kullsyreholdige drikker; alkoholfri cider; alkoholfrie cocktailblandinger; alkoholfrie cocktailer; ikke-alkoholholdige hjertesaker; seltzer vann;

2.079.541

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.079.541

Innleveringsdato2021-01-22

SøknadsspråkEngelsk

SØKERDETALJER

Søker

Colmex Trading International2000 Mcgill College Ave.Suite 600MontrealQUEBECH3A3H3

VAREMERKEDETALJER

TGE

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 06

(1) Trekkspilldører av metall; piggtråder; beholdere av metall for transport; dører og vinduer av metall; foldedører av metall; garasjeporter av metall; porter av metall; porter av metall for bilparkeringsanlegg; lysthus av metall; rekkverk av metall; master av metall; metall dører; metall porter; metall stenger; metall taktekking; metall skyvedører; strukturelle metallbjelker; metall vinduer; metalliske dører, vinduer, skodder og lamellskodder; metalliske branndører; metalliske rammer for skyvedører; stolper av metall; prefabrikkerte broer av metall; prefabrikkerte hus av metall; prefabrikkerte arkitektoniske søyler av metall; prefabrikkerte garasjer av metall; rekkverk av metall for balkonger; rekkverk av metall for broer; rulledører av metall; taktekking av metall; taktekking av metall som inneholder fotovoltaiske celler; taktekking av metall som inneholder solceller; rustfritt stål; trapper av metall; trapper av metall; vinylbelagt stålplater; vinduer av metall

Klasse 09

(2) AC til DC omformere; drakter for biologisk fare; DC til AC omformere; engangshansker for laboratoriebruk; engangs latekshansker for laboratoriebruk; distribusjonsbokser for elektrisk kraft; doseringsdispensere; kanalføring for elektriske kabler; kanaler for elektriske kabler; støvbriller; støvmasker; støvbeskyttelsesmasker; støvbeskyttelsesbriller; støvbeskyttende briller og masker; støvbeskyttende masker; støvtette briller; ørepropper; øreputer for brilleinnfatninger; elektriske ledninger; elektriske ledninger og kabler; elektriske og optiske kabler; elektriske kabler; stikkontakter; elektrisitetsrør; eksosgass temperaturmålere; fiberoptiske kabler; fingeravtrykk dørlåser; branntepper og brannslukningsapparater; brannsikre hansker; beskyttelsesbriller for beskyttelse mot støv; håndholdte personlige datamaskiner; infrarøde termometre; LCD-skjermer med stor skjerm; LED-skjermer; markør bøyer; merke- og signalbøyer; merkebøyer; masker for beskyttelse mot støv; strømkabler; strømledninger; strømfordeling bokser; strømbrytere; strøm ledninger; reseptbelagte briller; trykksensorer; reflekterende sikkerhetsvester; dykkesnorkler

Klasse 21

(3) Såpedispensere

2.080.332

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.080.332

Innleveringsdato2020-11-06

Internasjonalt registreringsnummer1572133

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

YUTONG BUS CO., LTD. Yutong Road, Guancheng-distriktet, ZhengzhouHenanKINA

Middel

NEOMARK LTD.

7450 rue Saint-Hubert, Montreal, QUEBEC, H2R2N3

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (94)

Oversettelse av utenlandske tegn

Oversettelsen gitt av søkeren av ordet YU er "space" og "TONG" er "pass through"

Translitterasjon av fremmede tegn

Translitterasjonen gitt av søkeren av ikke-latinske tegn er YU TONG.

Tjenester
Klasse 37

gi informasjon om bygningskonstruksjon; polstring; oppussing av kjøretøy; bil reparasjon og vedlikehold; kjøretøy batterilading; reparasjonstjenester for bilhavari; tilpasset installasjon av bilinteriør; bensinstasjoner for kjøretøy [påfylling og vedlikehold]; vedlikehold av møbler; antirustbehandling for kjøretøy.

2.080.727

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.080.727

Innleveringsdato2021-01-28

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Plzenský Prazdroj, A.S.U Prazdroje 64/7 Východní PredmestíPLZEN, 301 00CZECH REPUBLIC

Middel

BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.

SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40. ETASJE, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (95)

Fargekrav

Farge hevdes å være en egenskap ved varemerket. Merket består av en hvit gullkantet polygon med et design i øverste venstre hjørne av en rød sirkulær voksforsegling med teksten "PLZENSKY PRAZDROJ" rundt den indre kanten og tallene "18" i rødt på venstre side og tallet " 42" i rødt på høyre side av den indre grensen og innenfor sirkelen mellom tallene er et design i rødt av en bue med fem horisontale linjer i rødt under som går mindre mot bunnen av kanten. Øverst på polygonet under forseglingen er en horisontal gulllinje med teksten "O.R.Z.P. 510 1842" i gull under i øvre høyre hjørne og under, på tvers av midten av polygonet er teksten "PILSNER URQUELL" i en stor grønn farge. stilisert skrift, skissert i gull, med et grønt bånd skissert i gull. Under er ordlyden "BREWED ONLY IN PLZEN, CZECH REPUBLIC" i en gullstilisert font med en gull horisontal linje på hver side av ordlyden. Under midten av den hvite polygonen er en tynn gull horisontal linje og en tykk gull horisontal linje. Under er teksten "THE ORIGINAL PILSNER" i stilisert gullskrift, og formuleringen "BREWED THE ORIGINAL WAY" i gullstilisert skrift. Mellom ordlyden "THE ORIGINAL PILSNER" og "BREWED THE ORIGINAL WAY" er en grønn sirkel lagt over i midten som inneholder en gull ytre kantlinje, med fire gullfargede polygoner inni og et design av en tønne i gull lagt over. Inne i tønnen er et design av en bue i gull og bokstaven "P" i gull i midten av tønnen. Under er en tykk gulllinje. Alle disse elementene er omtalt på en grønn bakgrunn.

Oversettelse av utenlandske tegn

Oversettelsen gitt av søkeren av det tyske ordet URQUELL er "primærkilde" på engelsk. Oversettelsen av ordene "PLZENSKÝ" og "PRAZDROJ" er "gammel eller primær kilde til pilsner" på engelsk.

Varer
Klasse 32

Øl; brus

2.080.728

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.080.728

Innleveringsdato2021-01-28

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Plzenský Prazdroj, A.S.U Prazdroje 64/7 Východní PredmestíPLZEN, 301 00CZECH REPUBLIC

Middel

BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.

SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40. ETASJE, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (96)

Fargekrav

Farge hevdes å være en egenskap ved varemerket. Merket består av et gullrektangel øverst med ordet "PLZEN" i grønt. Under er et design av et skjold skissert i gull. På venstre side av skjoldet er tallet 18 i gull og på høyre side av skjoldet tallet 42 i gull. Innenfor skjoldet øverst til venstre er et design av nøkler i gull på hvit bakgrunn. Øverst til høyre på skjoldet er utformingen av en mann iført rustning hvit og utformingen av fuglen er svart og hvit med rødt nebb begge på gullbakgrunn. Nederst til venstre på skjoldet er et design av en kamel i gull på grønn bakgrunn. Nederst til høyre på skjoldet er designet av en hund i hvitt med gullhalsbånd på rød bakgrunn. I midten av skjoldet er designet av et slott i svart og hvitt på rød bakgrunn med en hvit silhuett på toppen som holder et svart flagg til høyre og et rødt flagg til venstre. På bunnen av slottet er en hvit silhuett iført en rød frakk. Under er en hvit gullkantet polygon med et design i øverste venstre hjørne av en rød sirkulær voksforsegling med teksten "PLZENSKY PRAZDROJ" rundt den indre kanten og tallene "18" i rødt på venstre side og tallet "42" i rødt på høyre side av den indre grensen og innenfor sirkelen mellom tallene er et design i rødt av en bue med fem horisontale linjer i rødt under som går mindre mot bunnen av kanten. Øverst på polygonet under forseglingen er en horisontal gulllinje med teksten "O.R.Z.P. 510 1842" i gull under i øvre høyre hjørne og under, på tvers av midten av polygonet er teksten "PILSNER URQUELL" i en stor grønn farge. stilisert skrift, skissert i gull, med et grønt bånd skissert i gull. Under er ordlyden "BREWED ONLY IN PLZEN, CZECH REPUBLIC" i en gullstilisert font med en gull horisontal linje på hver side av ordlyden. Under er bokstavene "P.U." i gull. Ordene "THE ORIGINAL PILSNER BREWED THE ORIGINAL WAY" er gull. Under er en grønn sirkel lagt over i midten som inneholder en gull ytre kantlinje, med fire gullfargede polygoner på innsiden og et design av en tønne i gull lagt over. Inne i tønnen er et design av en bue i gull og bokstaven "P" i gull i midten av tønnen. De tynne linjene på hver side av tønnedesignet er gull. Alle disse elementene er omtalt på en grønn bakgrunn." Alle disse elementene er omtalt på en grønn bakgrunn.

Oversettelse av utenlandske tegn

Oversettelsen gitt av søkeren av det tyske ordet URQUELL er "primærkilde" på engelsk. Oversettelsen av ordene "PLZENSKÝ" og "PRAZDROJ" er "gammel eller primær kilde til pilsner" på engelsk.

Varer
Klasse 32

Øl; brus

2.082.032

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.082.032

Innleveringsdato2020-11-16

Internasjonalt registreringsnummer1573023

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Maple Mountain Group, Inc.588 South 2000 WestSpringville UT 84663USA FORENEDE STATER

Middel

GOWLING WLG (CANADA) LLP

SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VAREMERKEDETALJER

MIKROBIOMMATRIKSE

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 03

(1) Kosmetiske hudpleieprodukter og preparater, nemlig øyesminke, hudsminke, leppestift, rouge, rouge, mascara, øyenskygge, eyeliners, øyeblyanter, solpreparater, hudtonere, hudlysende lotioner, sminke fjerner og preparater for slanking, nemlig kremer og lotioner for behandling av cellulitter og for å tone hud; såper, nemlig kosmetiske og ikke-medisinske såper for vask av hår og kropper, bade- og dusjgeler og boblebad; hud- og ansiktskremer og kremer; kosmetikk, hudtoner; ikke-medisinske hårpleiepreparater og produkter, nemlig fuktighetskrem og balsam for øyenvipper, varmebeskyttende sprayer, hårpleiekremer og hårpleiekremer; neglepleiepreparater og -produkter, nemlig neglemyknere, negleemalje og negleherdere, neglebåndskremer, neglekremer

Klasse 05

(2) Kosttilskudd for generell helse og velvære; helsevesen og ernæringstilskudd og preparater, nemlig vitaminer, mineraler og antioksidanter; kosttilskudd for generell helse og velvære; diettpreparater, nemlig kosttilskuddsdrikker; måltidserstatningsstenger for vektkontrollformål og vekttapsformål; diettdrikkeblandinger for bruk som måltidserstatning for vekttap; kosttilskuddsdrikkeblandinger er en type kosttilskudd for sportsforbedring, ytelsesforbedring, vektkontroll, vekttap og vektøkning; kosttilskudd for generell helse og velvære; kosttilskudd for generell helse og velvære; vitaminer, mineraler og antioksidanter er en type kosttilskudd; kosttilskudd og urtetilskudd for avgiftning, stresslindring, anti-aldring og styrking av immunforsvaret

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 14. september 2020, land eller kontor: STORBRITANNIA, søknadsnummer: UK00003533024 i forbindelse med samme type varer

2.082.052

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.082.052

Innleveringsdato2020-11-19

Internasjonalt registreringsnummer1573548

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Mevia ABStora Badhusgatan 18-20SE-411 21 GøteborgSVERIGE

Middel

FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL

365 Abraham-Martin Street, Suite 600, Quebec, QUEBEC, G1K8N2

VAREMERKEDETALJER

min

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 09

(1) Nedlastbar programvare for å måle, overvåke og administrere medisinoverholdelse og støtte pasienter i å forbedre medisinoverholdelse; nedlastbar programvare for bruk ved måling og overvåking av medikamentoverholdelse og pasientoverholdelse av legemiddelregimer; nedlastbar programvare for bruk i sporing og håndtering av medisiner; nedlastbar programvare for sporing, overvåking og håndtering av medisiner; nedlastbar programvare for tidsstempelmedisineringshendelser; nedlastbar programvare for å analysere matinntak, søvn, fysisk aktivitet og medisinske symptomer; nedlastbar programvare for å måle, spore, overvåke og administrere matinntak, søvn, fysisk aktivitet og medisinske symptomer; nedlastbare programmer for datamaskiner for å måle, overvåke og administrere medisinoverholdelse og støtte pasienter i å forbedre medisinoverholdelse; nedlastbare programmer for datamaskiner for bruk ved måling og overvåking av medikamentoverholdelse og pasientoverholdelse av legemiddelregimer; nedlastbare programmer for datamaskiner for bruk i sporing og behandling av medisiner; nedlastbare programmer for datamaskiner for sporing, overvåking og administrasjon av medisiner; nedlastbare programmer for datamaskiner for tidsstempelmedisineringshendelser; nedlastbare programmer for datamaskiner for å analysere matinntak, søvn, fysisk aktivitet og medisinske symptomer; nedlastbare programmer for datamaskiner for å måle, spore, overvåke og administrere matinntak, søvn, fysisk aktivitet og medisinske symptomer; nedlastbar dataapplikasjonsprogramvare for mobiltelefoner for å måle, overvåke og administrere medisinoverholdelse og støtte pasienter i å forbedre medisinoverholdelse; nedlastbar dataapplikasjonsprogramvare for mobiltelefoner for bruk ved måling og overvåking av medikamentoverholdelse og pasientoverholdelse av legemiddelregimer; nedlastbar dataapplikasjonsprogramvare for mobiltelefoner for bruk ved sporing og håndtering av medisiner; nedlastbar dataapplikasjonsprogramvare for mobiltelefoner for sporing, overvåking og håndtering av medisiner; nedlastbar dataapplikasjonsprogramvare for mobiltelefoner for tidsstempelmedisineringshendelser; nedlastbar dataapplikasjonsprogramvare for mobiltelefoner for å analysere matinntak, søvn, fysisk aktivitet og medisinske symptomer; nedlastbar dataapplikasjonsprogramvare for mobiltelefoner for å måle, spore, overvåke og administrere matinntak, søvn, fysisk aktivitet og medisinske symptomer; nedlastbar programvare for nettbrett for å måle, overvåke og administrere medisinoverholdelse og støtte pasienter i å forbedre medisinoverholdelse; nedlastbar programvare for nettbrett for bruk ved måling og overvåking av medisinoverholdelse og pasientoverholdelse av legemiddelregimer; nedlastbar programvare for nettbrett for bruk ved sporing og behandling av medisiner; nedlastbar programvare for nettbrett for sporing, overvåking og administrasjon av medisiner; nedlastbar programvare for nettbrett for tidsstempelmedisineringshendelser; nedlastbar programvare for nettbrett for å analysere matinntak, søvn, fysisk aktivitet og medisinske symptomer; nedlastbar programvare for nettbrett for å måle, spore, overvåke og administrere matinntak, søvn, fysisk aktivitet og medisinske symptomer; biometriske adgangskontrollsystemer.

Klasse 21

(2) Pillebokser for personlig bruk; personlige dispensere for piller eller kapsler til husholdningsbruk.

Tjenester
Klasse 35

(1) Elektronisk innsamling av data for forretningsformål innen medisinoverholdelse; databehandlingstjenester, nemlig elektronisk datainnsamling og medisinering; statistiske analyser og rapporteringstjenester for forretningsformål; kommersielle informasjonsbyråtjenester innen medisinoverholdelse; systemisering av informasjon til datamaskindatabaser; sammenstilling av statistisk informasjon; sammenstilling av informasjon i datadatabaser knyttet til medisinoverholdelse.

Klasse 42

(2) Tilveiebringelse av vitenskapelig informasjon innen medisinoverholdelse; opprettelse av dataprogrammer; programvare opprettelse; design, vedlikehold, utvikling og oppdatering av dataprogramvare; vitenskapelig analyse innen medisinoverholdelse; datatjenester for analyse av data, nemlig analyse av en brukers etterlevelse, oppførsel, planlegging og påminnelser for å ta medisiner; datatjenester for analyse av data, nemlig analyse av en brukers matinntak, søvn og fysisk aktivitet; datatjenester for analyse av data, nemlig analyse av en brukers medisinske symptomer.

Klasse 44

(3) Medisinske tjenester innen medisinoverholdelse; gi helseinformasjon innen medisinoverholdelse; tilveiebringelse av farmasøytisk informasjon; tilveiebringelse av medisinsk informasjon innen medisinoverholdelse; tilveiebringelse av informasjon relatert til medisin innen medisinoverholdelse; medisinsk behandling og analysetjenester knyttet til pasientbehandling; rådgivningstjenester knyttet til medisinske apparater og instrumenter, nemlig konsulenttjenester innen medisinoverholdelse, matinntak, søvn, fysisk aktivitet og individuelle medisinske symptomer; informasjonstjenester knyttet til veterinærlegemidler; gi informasjon relatert til veterinærtjenester; gi veterinærinformasjon.

Påstander

Prioritert innleveringsdato: 19. mai 2020, land eller kontor: EUIPO (EU), søknadsnummer: 018241452 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester

2.082.143

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.082.143

Innleveringsdato2020-12-09

Internasjonalt registreringsnummer1573206

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Access Garage Doors LtdGenesis House, Priestley WayCrawley, West Sussex RH10 9PRUNITED KINGDOM

Middel

FIELD LLP

213-304 Old Canmore Road, Canmore, ALBERTA, T1W0L5

VAREMERKEDETALJER

VÆRFORSVARER

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 17

tetnings- og isolasjonsmaterialer for tetting og isolering av garasjeportterskler; gjenstander laget av gummi for forsegling, nemlig terskeldørtetninger; tetningslister (ikke-metalliske); tetningslister laget av gummi; værtetninger (ikke-metalliske) for dører; værlister (ikke-metalliske) for dører; ikke-metallpakninger for bruk i garasje

2.082.303

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.082.303

Innleveringsdato2020-12-28

Internasjonalt registreringsnummer1573112

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

DRG Partners (Shanghai) Co., Ltd.Rom J5138, nr. 912 Yecheng Road, Jiading Industrial Zone, Jiading District, ShanghaiKINA

Middel

NEOMARK LTD.

7450 rue Saint-Hubert, Montreal, QUEBEC, H2R2N3

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (97)

Tjenester
Klasse 35

Rådgivning innen forretningsledelse; forretningsvurderinger; bedriftsledelse og organisasjonsrådgivning; rådgivningstjenester for bedriftsledelse; profesjonell forretningsrådgivning knyttet til personalledelse og kommersiell virksomhetsledelse; kommersielle formidlingstjenester knyttet til matching av potensielle private investorer med gründere som trenger finansiering; tilveiebringelse av forretningsinformasjon relatert til kommersiell virksomhetsledelse via et nettsted; arbeidsformidlingstjenester; rådgivning innen personalledelse; import-eksport byrå tjenester; markedsføring av andres varer og tjenester gjennom annonser på Internett-nettsteder; anskaffelse av kontrakter for kjøp av varer og tjenester for andre; direkte markedsføring av andres varer og tjenester; forretningseffektivitet eksperttjenester; kostprisanalyse; markedsundersøkelser; markedsføring studier; kommersiell og industriell ledelsesassistanse; administrative tjenester for flytting av virksomheter.

2.083.625

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.083.625

Innleveringsdato2021-02-10

SøknadsspråkEngelsk

SØKERDETALJER

Søker

Mei Jiao205 rue du Vice-RoiLa PrairieQUEBECJ5R0T1

VAREMERKEDETALJER

KITCHO

Varemerketype

Standard tegn

Oversettelse av utenlandske tegn

Oversettelsen gitt av søkeren av det/de JAPANSKE ordene KITCHO er GOD OMEN.

Tjenester
Klasse 43

bar- og restauranttjenester; bartjenester; bartendertjenester; bistrotjenester; catering for levering av mat og drikke; catering av mat og drikke; cateringtjenester for å tilby japansk mat; mat og drikke catering; Japanske restauranttjenester; puber; restauranttjenester; restauranttjenester med take-away tjenester; restauranter; take-away restauranttjenester; take-away restauranttjenester

2.083.858

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.083.858

Innleveringsdato2020-10-29

Internasjonalt registreringsnummer1574547

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Yuyao Delpack Commodity Co., Ltd. nr. 3, Xinxi Road, Xindongwu Village, Moushan Town, Yuyao District, Ningbo City315456 Zhejiang-provinsen, KINA

Middel

NEOMARK LTD.

7450 rue Saint-Hubert, Montreal, QUEBEC, H2R2N3

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (98)

Varer
Klasse 03

Tørkemidler for oppvaskmaskiner; vaskemidler i pulverform; preparater for bløtlegging av tøy; vaskemidler; tøymyknere for bruk i tøy; kosmetiske preparater for hudpleie; luftduftpreparater; rengjøringspreparater for alle formål; tøy flekkfjernere; avfettingspreparater for husholdningsbruk; vaskemidler for husholdningsbruk; potpurris [dufter]; sjampoer.

2.084.524

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.084.524

Innleveringsdato2021-02-12

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Epoch Everlasting Play LLC330 Changebridge RoadSuite 101Pine Brook, NJ 07058USA

Middel

GOWLING WLG (CANADA) LLP

1 PLASS VILLE MARIE, 37. ETAGE/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (99)

Fargekrav

Farge hevdes å være en egenskap ved varemerket. Bokstavene i ordene GAME SONE er hvite, inne i ruter med farget bakgrunn, med hvite bånd som grenser til rutene. Bakgrunnen til bokstavene G og N er lilla. Bakgrunnen til bokstavene A og E er oransje. Bakgrunnen til bokstavene M og Z er blå. Bakgrunnen til bokstavene E og O er grønne. Ordene og rutene er inne i en rektangulær form med en blå bakgrunn omkranset av et hvitt bånd.

Varer
Klasse 28

brettspill; kortspill

2.085.319

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.085.319

Innleveringsdato2021-02-17

SøknadsspråkEngelsk

SØKERDETALJER

Søker

Weining Tan3671 Bangor RdMississaugaONTARIOL5L4P7

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (100)

Fargekrav

Farge hevdes å være en egenskap ved varemerket. Ordet "PATENTK" danner en blyantkropp der bokstaven "K" og spissen av den spisse blyanten er røde og begrepet "PATENT" og resten av blyanten er blå.

Tjenester
Klasse 45

Rådgivning om intellektuell eiendom; Tilveiebringe generell informasjon innen åndsverk, nemlig varemerker, patenter, designpatenter, oppfinnelser og forretnings- og domenenavn; Opphavsrettshåndtering; Gi hjelp med registrering av opphavsrett; Søking i databaser for immaterielle rettigheter; Søk i varemerke- og patentdatabase; Hjelp til utforming, arkivering, rettsforfølgelse, registrering, vedlikehold og fornyelse av immaterielle rettigheter; Bistand ved patenttildeling og registrering; Overvåkingstjenester for intellektuell eiendom; Varemerke overvåking og overvåking tjenester; Patentovervåkings- og overvåkingstjenester; Gi bistand til rettsforfølgelse av varemerke- og patentsøknader

2.085.445

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.085.445

Innleveringsdato2020-12-08

Internasjonalt registreringsnummer1575840

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

KORU DIAGNOSTICS LIMITEDNivå 1, Hopkirk Research Institute, Corner Library Road & University Avenue, Massey UniversityPalmerston North 4472NEW ZEALAND

Middel

NEXUS LAW GROUP LLP

777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

VAREMERKEDETALJER

STAPHGOLD

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 05

Diagnostiske preparater for påvisning av mastitt i veterinærbruk; medisinske diagnostiske reagenser og analyser for testing av brystkjertelsekresjoner; kjemiske, diagnostiske og antistoffbindende reagenser for medisinsk laboratoriebruk; diagnostiske preparater for in vitro bruk for veterinære formål; diagnostiske preparater for in vivo bruk for veterinære formål; diagnostiske kjemiske reagenser for veterinær bruk for påvisning av mastitt; diagnostiske sett for påvisning av infeksjoner med Staphylococcus aureus i brystkjertelen omfattende diagnostiske midler, preparater og stoffer for veterinærformål.

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 09. juni 2020, land eller kontor: NEW ZEALAND, søknadsnummer: 1150221 i forbindelse med samme type varer

2.085.483

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.085.483

Innleveringsdato2020-12-14

Internasjonalt registreringsnummer1576679

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Overskyet Innovations LLC5005 Third Ave SouthSeattle WA 98134USA FORENEDE STATER

Middel

CLARK WILSON LLP

900 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (101)

Varemerkebeskrivelse

Merket består av et design av en omriss av en sky med fire endepunktspunkter i skyen.

Varer
Klasse 06

(1) Takpaneler av metall; metalltakpaneler for å arrangere enheter og inventar på eller koblet til tak.(2) Metallbeslag, nemlig takfester, chassis og skuffer for generell bruk for å holde og montere kabler, ledninger, kanaler, røykdetektorer, belysning, ventilasjon, lyd, video og datautstyr.

Klasse 11

(3) Installasjoner og apparater for belysningsformål, nemlig belysningsarmaturer; LED-belysningsarmaturer for innendørs belysningsapplikasjoner; installasjoner og apparater for oppvarming, kjøling og ventilasjon, nemlig elektriske vifter som er deler av kommersielle luftkondisjoneringsinstallasjoner, luftkondisjoneringsenheter og HVAC-systemer for kommersielle, bolig- og industribygg.

Klasse 19

(4) Takpaneler som ikke er av metall; ikke-metalliske takpaneler for å arrangere enheter og inventar på eller koblet til tak.

Klasse 20

(5) Ikke-metallisk maskinvare, nemlig takbrett for generell bruk for å holde og montere kabler, ledninger, kanaler, røykdetektorer, belysning, ventilasjon, lyd, video og datautstyr.

Påstander

Prioritetsarkiveringsdato: 12. august 2020, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 90110315 i forbindelse med samme type varer (1); 12. august 2020, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 90110318 i forbindelse med samme type varer (4), (5); 12. august 2020, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 90110316 i forbindelse med samme type varer (3); 12. august 2020, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 90110317 i forbindelse med samme type varer (2)

2.085.556

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.085.556

Innleveringsdato2020-12-23

Internasjonalt registreringsnummer1575890

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Blue Yonder Group, Inc.Suite 400, 15059 N. Scottsdale Rd.Scottsdale AZ 85254UNITE STATES OF AMERICA

Middel

KATE HENDERSON

128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

VAREMERKEDETALJER

lys

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 09

Dataprogramvare for bruk ved styring og kontroll av tilbuds- og etterspørselskjeder i detaljhandel, dagligvare, grossistdistribusjon, produksjon, gjestfrihet og medieindustri, unntatt dataprogramvare for transportsignalkontroll, operasjonell ledelse, dataanalyse, informasjonsspredning og fremskaffelse av anbefalinger iht. transportere; dataprogramvare for bruk i administrasjon og kontroll av logistikk, ressursallokering, lagerkontroll, kunderelasjoner, kundeservice, priser og inntekter innen detaljhandel, dagligvare, grossistdistribusjon, produksjon, gjestfrihet og medieindustri, unntatt dataprogramvare for transportsignalkontroll, operasjonell ledelse, dataanalyse, informasjonsspredning og fremskaffelse av anbefalinger knyttet til transport; dataprogramvare for bruk i styring og kontroll av produksjons- og planleggingskjeder innen detaljhandel, dagligvare, grossistdistribusjon, produksjon, gjestfrihet og medieindustri, unntatt dataprogramvare for transportsignalkontroll, operasjonell ledelse, dataanalyse, informasjonsspredning og fremskaffelse av anbefalinger iht. transportere; dataprogramvare som brukes til å verifisere priser, bestille inventar og drive butikker og varehus i detalj-, dagligvare-, engrosdistribusjon, produksjon, gjestfrihet og medieindustri, unntatt dataprogramvare for transportsignalkontroll, driftsstyring, dataanalyse, informasjonsspredning og fremskaffelse av anbefalinger relatert til transport; dataprogramvare brukt til arbeidsstyrkestyring og sporing av tid og tilstedeværelse i detalj-, dagligvare-, grossistdistribusjons-, produksjons-, gjestfrihets- og medieindustrien, unntatt dataprogramvare for transportsignalkontroll, operasjonell ledelse, dataanalyse, informasjonsspredning og fremskaffelse av anbefalinger knyttet til transport ; dataprogramvare for bruk i administrasjon og kontroll av reklame og kampanjer i detalj-, dagligvare-, engrosdistribusjons-, produksjons-, gjestfrihets- og medieindustrien, unntatt dataprogramvare for transportsignalkontroll, operasjonell ledelse, dataanalyse, informasjonsspredning og fremskaffelse av anbefalinger knyttet til transport ; dataprogramvare som brukes til å få tilgang til og overføre produktdata fra forhandlere og leverandører via et globalt datanettverk innen detaljhandel, dagligvare, grossistdistribusjon, produksjon, gjestfrihet og medieindustri, unntatt dataprogramvare for transportsignalkontroll, driftsstyring, dataanalyse, informasjonsspredning og fremskaffelse av anbefalinger knyttet til transport.

Tjenester
Klasse 42

Programvare som en tjeneste (SaaS)-leverandør innen forsyningskjedestyring, nemlig online hosting-programvare for styring og kontroll av tilbuds- og etterspørselskjeder innen detaljhandel, dagligvare, grossistdistribusjon, produksjon, gjestfrihet og medieindustri, unntatt dataprogramvare for transport signalkontroll, operasjonell ledelse, dataanalyse, informasjonsspredning og fremskaffelse av anbefalinger knyttet til transport; programvare som en tjeneste (SaaS)-leverandør innen online hosting-programvare for administrasjon og planlegging av operasjoner, ressursallokering, lagerkontroll, kunderelasjoner, kundeservice, priser og inntekter innen detaljhandel, dagligvare, grossistdistribusjon, produksjon, gjestfrihet og media industrier, unntatt dataprogramvare for transportsignalkontroll, operasjonell ledelse, dataanalyse, informasjonsspredning og fremskaffelse av anbefalinger knyttet til transport; leverandør av programvare som en tjeneste (SaaS) innen online hosting-programvare for styring av produksjon og planlegging i detaljhandel, dagligvare, grossistdistribusjon, produksjon, gjestfrihet og medieindustri, unntatt dataprogramvare for transportsignalkontroll, operasjonell ledelse, dataanalyse , informasjonsspredning og fremskaffelse av anbefalinger knyttet til transport; programvare som en tjeneste (SaaS)-leverandør innen nettbasert hosting-programvare for verifisering av priser, bestilling av inventar og drift av butikker og varehus innen detaljhandel, dagligvare, grossistdistribusjon, produksjon, gjestfrihet og medieindustri, unntatt dataprogramvare for transportsignalkontroll , operasjonell ledelse, dataanalyse, informasjonsspredning og fremskaffelse av anbefalinger knyttet til transport; programvare som en tjeneste (SaaS)-leverandør innen nettbasert vertskapsprogramvare for arbeidsstyrkestyring og tids- og oppmøtesporing i detaljhandel, dagligvare, grossistdistribusjon, produksjon, gjestfrihet og medieindustri, unntatt dataprogramvare for transportsignalkontroll, operasjonell ledelse, dataanalyse, informasjonsspredning og fremskaffelse av anbefalinger knyttet til transport; programvare som en tjeneste (SaaS)-leverandør innen nettbasert hosting-programvare for administrasjon og kontroll av reklame og kampanjer innen detaljhandel, dagligvare, grossistdistribusjon, produksjon, gjestfrihet og medieindustri, unntatt dataprogramvare for transportsignalkontroll, driftsstyring, data analyse, informasjonsspredning og fremskaffelse av anbefalinger knyttet til transport; programvare som en tjeneste (SaaS)-leverandør innen nettbasert vertsprogramvare for tilgang til og overføring av forhandler- og leverandørproduktdata via et globalt datanettverk innen detaljhandel, dagligvare, grossistdistribusjon, produksjon, gjestfrihet og medieindustri, unntatt dataprogramvare for transport signalkontroll, operativ ledelse, dataanalyse, informasjonsspredning og fremskaffelse av anbefalinger knyttet til transport.

2.085.584

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.085.584

Innleveringsdato2020-12-30

Internasjonalt registreringsnummer1576272

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Industrielt tilbehør Company4800 Lamar, Suite 203Mission KS 66202USA

Middel

BORDEN LADNER GERVAIS LLP

Bay Adelaide Centre, East Tower, 22 Adelaide St. West, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (102)

Varemerkebeskrivelse

Merket består av teksten "TiVacS" i en stilisert skrift.

Varer
Klasse 11

Industrielle luftrensere og industrielle luftrensere for industrielle og kommersielle installasjoner

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 15. september 2020, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 90181760 i forbindelse med samme type varer

2.085.585

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.085.585

Innleveringsdato2020-12-30

Internasjonalt registreringsnummer1576261

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Heze LLC444 W. LAKE STREET SUITE 1700CHICAGO IL 60606AMERIKAANSE STATER

Middel

CYNTHIA D. MASON

(Mason Professional Corporation), 1000 Innovation Drive, Suite 500, Kanata, ONTARIO, K2K3E7

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (103)

Varemerkebeskrivelse

Merket består av en geometrisk design dannet av 2 buede linjer.

Varer
Klasse 11

(1) Luftfiltre for husholdningsbruk; Luftrensere for husholdningsbruk; Luftrensere for industriell bruk; Avfuktere

Klasse 21

(2) Elektriske eteriske oljediffusorer

Påstander

Prioritetsarkiveringsdato: 18. desember 2020, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 90395013 i forbindelse med samme type varer (2); 18. desember 2020, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 90395011 i forbindelse med samme type varer (1)

2.085.589

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.085.589

Innleveringsdato2020-12-30

Internasjonalt registreringsnummer1576095

SøknadsspråkEngelsk

SØKERDETALJER

Søker

Burger King Company LLC5707 Blue Lagoon DriveMiami FL 33126 USA

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (104)

Varemerkebeskrivelse

Merket består av et hamburgerdesign.

Varer
Klasse 09

Nedlastbar mobilapplikasjonsprogramvare for innhenting av restaurantinformasjon, online bestilling av mat og drikke for henting og levering, tilgang til et kundelojalitetsprogram, inkludert konto- og profilinformasjon, kampanjer og belønningsstatusinformasjon.

Tjenester
Klasse 43

Restauranttjenester; hurtigmatrestauranttjenester; rask service restauranttjenester; take-away restauranttjenester for tilberedte måltider; tilveiebringelse av mat og drikke til konsum på og utenfor lokalene

Påstander

Prioritert innleveringsdato: 18. desember 2020, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 90393362 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester

2.085.634

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.085.634

Innleveringsdato2021-01-12

Internasjonalt registreringsnummer1576249

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Illustrated Syndicate, LLC227 N. Lindbergh Blvd.St. Louis, Missouri 63141 AMERIKAANSE STATER

Middel

PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP

1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

VAREMERKEDETALJER

UTROLIG

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 16

(1) Publikasjoner i form av grafiske romaner og tegneserier.

Klasse 25

(2) Klær, nemlig bandanas, jakker, jerseys, tørkle, nattøy, bukser, skjerf, shorts, skjorter, gensere, joggebukser, gensere, skjorter, t-skjorter, armbånd; sokker; fottøy, nemlig sko; hodeplagg, nemlig hatter, capser, visirer, pannebånd.

Klasse 28

(3) Dukker og tilbehør og tilbehørssett for disse; actionfigur leker og tilbehør dertil.

Tjenester
Klasse 38

(1) Kringkasting og strømming av audiovisuelt medieinnhold i form av full lengde, delvis lengde og klipp fra film og TV-programmer, via et globalt datanettverk; overføring av nedlastbart audiovisuelt medieinnhold i form av full lengde, delvis lengde og klipp fra film og TV-programmer.

Klasse 41

(2) Produksjon og distribusjon av film; produksjon og distribusjon av TV-programmer.

Påstander

Prioritetsarkiveringsdato: 13. august 2020, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 90112565 i forbindelse med samme type varer (1); 13. august 2020, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 90111714 i forbindelse med samme type varer (2), (3) og i forbindelse med samme type tjenester

2.087.091

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.087.091

Innleveringsdato2020-11-09

Internasjonalt registreringsnummer1577104

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

URSAPHARM Arzneimittel GmbHIndustriestrasse 3566129 SaarbrückenTYSKLAND

Middel

BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.

SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40. ETASJE, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

VAREMERKEDETALJER

HYLO KOMFORT

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 05

rengjøringsmidler for kontaktlinser; løsninger for kontaktlinser; skylleløsninger for kontaktlinser; desinfeksjonsmidler for kontaktlinser; fuktighetsgivende løsninger for kontaktlinser; løsninger for nøytralisering av kontaktlinser; øyesalver; øyedråper; oftalmiske preparater.

Påstander

Prioritetsarkiveringsdato: 11. mai 2020, land eller kontor: TYSKLAND, søknadsnummer: 30 2020 106 193 1 i forbindelse med samme type varer

2.087.401

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.087.401

Innleveringsdato2021-01-20

Internasjonalt registreringsnummer1577097

SøknadsspråkEngelsk

SØKERDETALJER

Søker

Abe, Michael JohnP.O. Boks 70082Pasadena CA 91117 AMERIKAANSE STATER

VAREMERKEDETALJER

BLÅS ALLEREDE

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 25

Kjoler; jeans; bukser; skjorter; shorts; skjørt; gensere; vester; cardigans; frakker; hettegensere; jakker; korte bukser; gensere; T-skjorter; bukse; atletisk fottøy; strand fottøy; caps; tilfeldig fottøy; formell fottøy; hatter;

2.087.973

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.087.973

Innleveringsdato2021-02-26

Søknadsspråkfransk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

L'OREAL14 rue RoyaleParis, 75008FRANKRIKE

Middel

FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP

Stock Exchange Tower, Suite 3500, postboks 242, 800, Place Victoria, Montreal, QUEBEC, H4Z1E9

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (105)

Varer
Klasse 03

Sminke.

2.088.536

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.088.536

Innleveringsdato2021-03-02

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Georgia Main Food Group Limited200 - 4401 Still Creek DriveBurnabyBRITISH COLUMBIAV5C6G9

Middel

NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.

1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

VAREMERKEDETALJER

SAVOR AV IGA

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 09

Nedlastbar e-handelsapplikasjon for mobiltelefoner, nettbrett og håndholdte datamaskiner for å muliggjøre netthandel

2 089 029

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2 089 029

Innleveringsdato2020-12-23

Internasjonalt registreringsnummer1578433

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Nanjing Xinghu Group Co. Ltd

Middel

ANITA MAR

dba Trademark Angel, Suite 521, 6-2557 Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (106)

Oversettelse av utenlandske tegn

Oppgitt av søkeren betyr det første kinesiske tegnet "monster", det andre kinesiske tegnet betyr "smart", det tredje kinesiske tegnet betyr "av", det fjerde kinesiske tegnet betyr "munn", det femte kinesiske tegnet betyr "lomme", hele betydningen av dette varemerket er "monsterlommen".

Translitterasjon av fremmede tegn

Oppgitt av søkeren er translitterasjonen av de kinesiske tegnene YAO JING DE KOU DAI.

Varer
Klasse 25

Atletisk klær; baby klær; casual klær; barnas klær; skjørt; undertøy; pelisses; sko; capser som hodeplagg; strømper; skjerf; lærbelter [klær]; hansker [klær];

2.089.125

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.089.125

Innleveringsdato2021-01-10

Internasjonalt registreringsnummer1578307

SøknadsspråkEngelsk

SØKERDETALJER

Søker

Ecodust Pty Ltd3385 Frankston Flinders Rd,MerricksVIC 3916AUSTRALIA

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (107)

Fargekrav

Farge hevdes å være en egenskap ved varemerket. Designet til en ku og en hest som fôrer fra et trau er svart. Ordene "NATURLIG RENT VANN" og "TRUGH ROCKS" er svarte. Bakgrunnen er grågrønn.

Varer
Klasse 19

steinsprut; natursteiner (ikke edle); naturlige bergarter

Påstander

Prioritetsarkiveringsdato: 15. september 2020, land eller kontor: AUSTRALIA, søknadsnummer: 2117973 i forbindelse med samme type varer

2.089.189

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.089.189

Innleveringsdato2021-01-18

Internasjonalt registreringsnummer1578795

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Apple Inc.One Apple Park WayCupertino CA 95014 AMERIKAANSE STATER

Middel

BAKER & MCKENZIE LLP

BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (108)

Varemerkebeskrivelse

Et svart rektangel med avrundede kanter der det vises en konsentrisk sirkeldesign laget av brutte hvite og grå linjer og en hvit sirkel i midten som inneholder en skildring av en grå telefon med svart linje. Nederst vises et design av et eple med et bitt fjernet og ordene App Clip.

Fargekrav

Farge hevdes å være en egenskap ved varemerket. Svart, grått og hvitt. Et svart rektangel med avrundede kanter der det vises en konsentrisk sirkeldesign laget av brutte hvite og grå linjer og en hvit sirkel i midten som inneholder en skildring av en grå telefon med svart linje. Nederst vises et design av et eple med et bitt fjernet og ordene App Clip.

Varer
Klasse 09

Nedlastbar og registrert dataprogramvare, nemlig applikasjonsutviklingsprogramvare for bruk for å hjelpe utviklere med å lage programkode for bruk i flere programvareapplikasjonsprogrammer; nedlastbar og registrert dataprogramvare for behandling, tilrettelegging, verifisering og autentisering av mobilbetalinger og kontaktløse transaksjoner med forhandlere, kjøpmenn og leverandører via bærbare og mobile enheter, nemlig håndholdte datamaskiner, mobiltelefoner, nettbrett og smartklokker brukt til å behandle mobilbetalinger; nedlastbar og registrert dataprogramvare for bruk ved søk, overføring, mottak, lagring, tilgang til, finne, organisering og visning av geografisk plasseringsinformasjon, nemlig global posisjons- og geografiske posisjonsdata som omfatter navigasjon, geografisk kartlegging og informasjon om interessepunkter og fremskaffelse av innhold basert på plassering, nemlig sending av varsler om enkeltpersoners geografiske plassering, lokalisering av tapte og savnede forbrukerelektronikkvarer, gatenavigasjon, reiseruteplanlegging, lokale transporttjenester og trafikkinformasjon, veibeskrivelser for vei og gange, tilpasset kartlegging av steder, elektronisk kart vise og rutedestinasjonsinformasjon; nedlastbar og registrert dataprogramvare for applikasjonsutvikling, nemlig nedlastbar applikasjonsutviklingsprogramvare for å hjelpe utviklere med å lage, feilsøke, vedlikeholde, kompilere, teste og redigere programkode og dataprogramvareapplikasjoner; nedlastbare og registrerte utviklingsverktøy for dataprogramvare, nemlig dataprogramvarekode, dataprogramvarebrukergrensesnitt, dataprogramvareprotokoller, dataprogramvarerammer, dataprogramvareapplikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API), og dataprogramvareskript alt for å hjelpe utviklere med å lage, feilsøke, vedlikeholde , kompilering, testing og redigering av programkode og dataprogramvareapplikasjoner; nedlastbar og innspilt dataprogramvare brukt til å utvikle andre programvareapplikasjoner; nedlastbar og registrert applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API) programvare for bruk i bygging av programvareapplikasjonsprogrammer innen digital bilde- og fotobehandling; nedlastbare og registrerte programvareutviklingssett (SDK), nemlig en samling av programvareutviklingsverktøy som omfatter dataprogramvarekode, dataprogramvarebrukergrensesnitt, dataprogramvareprotokoller, dataprogramvarerammeverk, dataprogramvareapplikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API) og dataprogramvareskript , for å hjelpe utviklere med å lage, feilsøke, vedlikeholde, kompilere, teste og redigere programkode og dataprogramvareapplikasjoner; nedlastbar og registrert dataprogramvare for å vedlikeholde og drifte et datasystem; nedlastbar og innspilt datamaskinoperativprogramvare.

Tjenester
Klasse 42

Tilveiebringelse av nettbasert, ikke-nedlastbar applikasjonsutviklingsprogramvare; tilveiebringer online ikke-nedlastbare utviklingsverktøy for dataprogramvare, nemlig dataprogramvarekode, dataprogramvarebrukergrensesnitt, dataprogramvareprotokoller, dataprogramvarerammer, dataprogramvareapplikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API), og dataprogramvareskript alt for å hjelpe utviklere med å lage, feilsøke , vedlikeholde, kompilere, teste og redigere programkode og dataprogramvareapplikasjoner; tilveiebringelse av online ikke-nedlastbar dataprogramvare brukt i utvikling av andre programvareapplikasjoner; brukerautentiseringstjenester ved bruk av enkeltpåloggingsteknologi for tilgang til nettbaserte programvareapplikasjoner; brukerautentiseringstjenester som bruker teknologi for e-handelstransaksjoner; Tilveiebringelse av elektronisk informasjon innen dataprogrammering og dataprogramvare.

Påstander

Dato for prioritert innlevering: 17. november 2020, land eller kontor: JAMAICA, søknadsnummer: 81992 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester

2.089.308

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.089.308

Innleveringsdato2021-02-15

Internasjonalt registreringsnummer1492841

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Tetrosyl-I-tec LimitedNewgate House, NewgateRochdale OL16 1XBUNITED KINGDOM

Middel

MERKER & FUNKSJON

180 Kent Street, Suite 1900, Ottawa, ONTARIO, K1P0B6

VAREMERKEDETALJER

BILGUDER

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 02

(1) Konserveringsmidler mot rust og korrosjon (som ikke har karakter av maling); naturlige harpikser for blanding med kjemiske produkter for å lage limforbindelser for å lappe hull i bilkarosserier, båter og lignende; anti-korrosive maling, lakk og lakk for bruk med biler; fargestoffer for bruk i vedlikehold og reparasjon av bilkarosserier; forberedelser for å forsegle kjøretøylakk; anti-korrosiv voks.

Klasse 03

(2) Rengjøringsmidler til alle formål; skurepulver til alle formål; skureløsninger; slipemidler til generell bruk; poleringskremer; polering voks; bil voks; voks for karosseri til motorkjøretøyer; bil voks; hjul renere; glass rengjøringsmidler; skjerm vask; støtfanger skinne; bil sjampo; møbeltrekk renere; preparater for å forsegle, beskytte og skinne kjøretøylakk; preparater for å avvise skitt og regn fra bil- og kjøretøyfrontruter; rust-, tjære- og malingsfjernende preparater; avfettingspreparater for bruk i forhold til kjøretøy og kjøretøydeler; flekkfjernere for stoff, lær, plast og tepper; impregnerte poleringskluter; impregnerte rensekluter.

Klasse 04

(3) Motoroljer; smøremidler for biler; bil smørefett; motor smørefett; vedlikeholdsspray i form av smøreolje for motorkjøretøyer.

Klasse 05

(4) Luftfjernende preparater; luftrensende preparater; luft deodoranter; luktnøytraliserende preparater for bruk på tepper, tekstiler og lær i biler; luktnøytraliserende preparater for luft.

Klasse 21

(5) svamper for rengjøring og polering av biler; bilbørster for rengjøring av biler; pusseskluter; rengjøring kluter; støvsugere.

2.090.792

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.090.792

Innleveringsdato2020-12-08

Internasjonalt registreringsnummer1580668

SøknadsspråkEngelsk

SØKERDETALJER

Søker

Movers and Shakers, LLC1217 Wilshire Bl., #3327, Santa Monica, CA 90403UNITE STATES OF AMERICA

VAREMERKEDETALJER

MOVERS+SHAKERS

Varemerketype

Standard tegn

Tjenester
Klasse 35

Reklametjenester, PR og markedsføringstjenester, nemlig promotering og markedsføring av andres varer og tjenester via Internett, nemlig sosiale medieplattformer, virtuelle virkelighetsplattformer der sluttbrukeren kan samhandle med et datamaskingenerert miljø (metaverse), virtuelle spillsider , reklamefunksjoner på tilkoblet TV, TV-kanaler, strømmetjenester, radiokanaler, trykte publikasjoner, utendørsreklame og støtte fra kjendiser og påvirkere; influencer marketing og influencer marketing tjenester; kopiskriving for reklame- og salgsfremmende formål; sosiale medier strategi og markedsføringsrådgivning med fokus på å hjelpe kunder med å lage og utvide sine produkt- og merkevarestrategier ved å bygge viralt engasjerende markedsføringsløsninger; Internett-utvikling av reklamekampanjer for andre gjennom markedsføring av videomerke; reklametjenester, nemlig å lage reklamevideoer som reklamerer for andres varer og tjenester; markedsundersøkelsestjenester, nemlig deltakere i markedsundersøkelsespaneler og fokusgruppedeltakere for andre; mediekjøp, nemlig å gi kunden råd om hvor mye medietid, og på hvilke tidspunkter kunden skal kjøpe reklame og tilby tjenester for å kjøpe samme; mediekjøp og planleggingstjenester, nemlig å gi råd til kunder om reklame og medier knyttet til plassering, type media, kampanjens varighet og kostnader ved kjøp av annonseplass og å tilby tjenester for å kjøpe samme; artistledelse, nemlig ledelse av utøvende kunstnere; administrere og promotere scenekunstnere innen musikk og scenekunst.

2.091.643

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.091.643

Innleveringsdato2021-03-12

SøknadsspråkEngelsk

SØKERDETALJER

Søker

Lux Manufacturing Group LLP800-333 Seymour StVancouverBRITISH COLUMBIAV6B5A6

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (109)

Fargekrav

Farge hevdes å være en egenskap ved varemerket. Svarte bokstaver og design med hvit bakgrunn

Tjenester
Klasse 40

skreddersydd produksjon av møbler; skreddersydd produksjon av møbler

2.091.760

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.091.760

Innleveringsdato2021-03-13

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Shenzhen Xinchangtu Technology Co., Ltd.401, Building B, No. 290, Xingye First Road Rentian Community, Fuhai Street, Baoan DistrictShenzhen, Guangdong, 518000CHINA

Middel

MILTONS IP/P.I.

#200-15 Fitzgerald Road, Ottawa, ONTARIO, K2H9G1

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (110)

Varer
Klasse 21

grillvotter; klær bårer; sett med kokekar; kokekar; skjærebrett for kjøkkenet; stekepanner; rivjern for kjøkkenbruk; hoder for elektriske tannbørster; is tang; knivstøtter; knivstøtter for bordet; rot-bokser; ikke-elektriske vannkoker; ikke-elektriske visper; serveringsskjeer; serveringsskjeer; såpeholdere; toalettsaker; vakuum flasker; vinåpnere

2.091.773

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.091.773

Innleveringsdato2021-03-13

SøknadsspråkEngelsk

SØKERDETALJER

Søker

Thao Nguyen264 Kingslake roadM2J3G8North YorkONTARIOM2J3G8

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (111)

Fargekrav

Farge hevdes å være en egenskap ved varemerket. Bakgrunnsfarge# E66CA9 eller rosa Specials of Vietnam er i månetiden vanlig, hvit farge De to bladgrenene omgir navnet, det er i hvit farge.

Varer
Klasse 29

(1) aromatisert frukt; frukt på flaske; kandisert frukt; kandiserte nøtter; hermetisert frukt; hermetisert frukt og grønnsaker; hermetisert sjømat; musling juice; krystallisert frukt; krystallisert frukt; tørket fisk; tørket frukt; tørket frukt og grønnsaker; blandinger av tørket frukt; snackbarer basert på tørket frukt; tørket ananas; tørkede reker; tørket blekksprut; tørkede grønnsaker; frysetørkede grønnsaker; ferske umodne oster; frostet frukt; frossen frukt; frosne skalldyr; frukt- og grønnsaksalater; frukt barer; frukt chips; fruktkompotter; frukt fyllinger; frukt syltetøy; fruktgelé; frukt gelé; fruktjuicer for matlaging; fruktpektin for kulinariske formål; frukt skall; fruktpai fyllinger; frukt konservert i alkohol; sitronsaft for kulinariske formål; kjøtt; kjøtt juice; melkedrikker som inneholder frukt; melkedrikker som inneholder frukt; pakket kjøtt; syltet frukt; tilberedte måltider hovedsakelig bestående av kokte frukter og grønnsaker; konservert frukt og grønnsaker; konserverte frukter; presset fruktpasta; sjømat; sjømatpålegg; sjømat kokt ned i soyasaus [tsukudani]; hermetisert sjømat

Klasse 31

(2) arrangementer av frisk frukt; friske acai bær; friske adzuki bønner; friske mandler; fersk eple mango; ferske epler; friske aprikoser; ferske artisjokker; fersk asparges; ferske auberginer; ferske avokadoer; fersk baby mais; fersk baechu [napa-kål]; frisk ballongblomsterot [Doraji]; ferske bambusskudd; friske bananer; fersk basilikum; ferske rødbeter; fersk kål; friske gulrøtter; ferske cashewnøtter; ferske cashewnøtter; fersk selleri; fersk chamoe [orientalsk melon]; friske cherrytomater; fersk chili; fersk gressløk; fersk koriander; frisk sitrusfrukt; ferske kokosnøtter; fersk koriander; ferske agurker; ferske kulinariske urter; frisk drage frukt; ferske durians; fersk edamame; fersk spiselig aloe vera; ferske spiselige sopp; fersk spiselig sopp; ferske auberginer; friske blomster; fersk frukt; frisk frukt og grønnsaker; fersk hvitløk; fersk ingefær; friske druetomater; fersk grapefrukt; friske druer; friske grønne bønner; ferske guavas; ferske hasselnøtter; friske urter; fersk pepperrot rot; fersk jackfrukt; fersk japansk spiselig pepperrot [wasabi]; fersk japansk persimmon; fersk jicama; fersk grønnkål; fersk kiwi; fersk kålrabi; ferske kumquats; fersk purre; ferske belgfrukter; ferske sitroner; ferske linser; frisk salat; fersk lichee; ferske lichees; fersk lime; fersk litchis; friske loganbær; fersk loquats; fersk litchi; fersk litchi; ferske mandarin appelsiner; fersk mango; fersk mango; friske mangostaner; friske maniokrøtter; fersk matsutake sopp; ferske meloner; ferske mikrogrønnsaker; frisk Mint; friske morbær; fersk sopp; fersk napakål [baechu]; frisk noni frukt; ferske nøtter; fersk havre; fersk løk; friske appelsiner; fersk oregano; fersk orientalsk melon [cham-oe]; fersk papaya; fersk persille; frisk pasjonsfrukt; fersk fersken; ferske peanøtter; ferske pærer; ferske erter; ferske pekannøtter; fersk paprika; friske perillablader (shiso); ferske pinjekjerner; ferske ananas; ferske pistasjnøtter; ferske pistasjnøtter; friske plommetomater; ferske plommer; ferskt granateple; ferske poteter; friske belgfrukter; ferske gresskar; fersk kveder; ferske rambutaner; friske bringebær; friske rips; friske røde kidneybønner; friske rips; fersk rabarbra; fersk rosmarin; fersk salvie; ferske satsumas; fersk løk; fersk sjalottløk; fersk shiitake sopp; ferske soyabønner; fersk spinat; fersk vårløk; fersk squash; friske jordbær; friske strengbønner; fersk sukkerroer; ferske søtpoteter; ferske mandariner; fersk timian; friske tomater; ferske trøfler; ferske grønnsaksmarg; ferske grønnsaker; ferske valnøtter; fersk wasabi [japansk spiselig pepperrot]; ferskvann kastanjer; fersk vannmelon; fersk hvete; ferskt hvetegress; friske vindruer; fersk yams; fersk zucchini; frukt og grønnsaker med epler, pærer og gulrøtter; gavekurver som inneholder frisk frukt; gave kurver med frisk frukt; levende fruktplanter; økologisk frisk frukt; økologisk frisk frukt og grønnsaker; økologiske friske urter; økologiske friske grønnsaker; pakket frysetørket fiske agn; potte friske urter; rotstokker for poding av frukttre; scions for poding av frukttre; ubearbeidede rå grønnsaker; unge ferske soyabønner i poden [eda-mame]

Klasse 32

(3) luftet fruktjuice; aloe juice drikker; aloe juice drikker; aloe vera juice; antioksidant juice drikker; eplejuice; eplejuice drikker; eplejuice drikker; bete juice; rødbete juice; drikkevarer bestående av en blanding av frukt- og grønnsaksjuicer; solbær juice; solbær juice hjertelig; kalsium-anriket fruktjuice; gulrotjuice; brus med kaffesmak; brus med kaffesmak; konsentrert fruktjuice; konsentrert fruktjuice; konsentrater for fremstilling av fruktdrikker; konsentrater for fremstilling av fruktdrikker; konsentrater for fremstilling av fruktjuicer; tranebærjuice; tranebær juice drikker; tranebær juice drikker; frosne fruktdrikker; frosne fruktdrikker; frosne fruktbaserte drikker; frosne fruktbaserte drikker; fruktdrikker; fruktdrikker og fruktjuicer; fruktdrikker og juice; fruktkonsentrater og -pureer brukt til å lage drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; fruktdrikker og juice; kullsyreholdige drikker med fruktsmak; drikker med fruktsmak; brus med fruktsmak; fruktjuice; fruktjuice baser; fruktjuice konsentrater; fruktjuice; frukt nektar; frukt smoothies; drikker med fruktsmak; drikker med fruktsmak; kullsyreholdige drikker med fruktsmak; kullsyreholdige drikker med fruktsmak; drikker med fruktsmak; brus med fruktsmak; drue juice; drue juice drikker; grapefrukt juice; guava juice; isfruktdrikker; isfruktdrikker; sitronsaft; sitronsaft for bruk ved tilberedning av drikkevarer; lime juice hjertelig; limejuice for bruk ved tilberedning av drikker; mango jus; blandet fruktjuice; blandet fruktjuice; ikke-alkoholholdige drikker som inneholder fruktjuicer; ikke-alkoholholdige drikker som inneholder grønnsaksjuice; alkoholfrie fruktcocktailer; ikke-alkoholholdige fruktdrikker; ikke-alkoholholdige fruktekstrakter; ikke-alkoholholdige fruktekstrakter brukt ved tilberedning av drikkevarer; ikke-alkoholholdige fruktjuicedrikker; ikke-alkoholholdige fruktjuicedrikker; ikke-alkoholholdige fruktnektarer; ikke-alkoholholdig frukt punch; ikke-alkoholholdige drue juice drikker; alkoholfrie glitrende fruktjuicedrikker; alkoholfrie glitrende fruktjuicedrikker; ikke-alkoholholdige grønnsaksjuicedrikker; ikke-alkoholholdige grønnsaksjuicedrikker; appelsinjuice; appelsinjuice drikker; appelsinjuice drikker; papaya juice; pasjonsfruktjuice; fersken juice; ananas jus; ananasjuice drikker; ananasjuice drikker; granateple juice; pulver brukt til fremstilling av fruktjuicer; pulver brukt til tilberedning av fruktbaserte drikker; pulvere brukt til fremstilling av fruktbaserte drikker; smoothies; bruskonsentrater; brus; tomat juice; grønnsaksjuice drikker; grønnsaksjuice; grønnsaksmoothies

Tjenester
Klasse 39

luftfrakt forsendelsestjenester; lufttransport av gods; lufttransport av varer; budtjenester; frakt megling; fraktrater videresending; spedisjonstjenester; godstransport med båt; import og eksport av lasthåndteringstjenester; forsyningskjedelogistikk og omvendt logistikktjenester som består av transport av varer for andre med fly, jernbane, skip eller lastebil; forsyningskjedelogistikk og omvendt logistikktjenester for transport av varer for andre med fly, jernbane, skip eller lastebil

2.092.793

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.092.793

Innleveringsdato2021-01-25

Internasjonalt registreringsnummer1581286

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

TECBOD (Xiamen) Medical Technology Co.,Ltd.Rom 506, 5. etasje, bygning 6, nr. 2879 Dongfu Avenue, Haicang District, Xiamen Fujian, KINA

Middel

BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP

INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (112)

Fargekrav

Farge hevdes å være en egenskap ved varemerket. De kinesiske tegnene og ordet "TECBOD" er i svart. Bumerangen øverst til venstre er i grønt. De to nedre bumerangene er i blått.

Oversettelse av utenlandske tegn

Oversettelsen fra søkeren av det kinesiske ordet "TENG" er "SOAR", "KE" er "BRANCH", "BAO" er "TREASURE" og "DI" er "FOLLOW".

Translitterasjon av fremmede tegn

Translitterasjonen gitt av søkeren av de kinesiske tegnene er TENG KE BAO DI.

Varer
Klasse 10

(1) Medisinske apparater og instrumenter, nemlig sårdreneringsposer, dreneringsrør for medisinske formål, fekale poser, skinner, selvklebende medisinske bind og plaster brukt til å feste medisinsk utstyr til kroppen, injeksjonssprøyter, medisinske ventilatorer, medisinsk utstyr for kvalitative påvisning av COVID-19 og andre koronavirusantistoffer i prøver fra mennesker samlet som plasma eller tørkede blodflekker, beskyttelsesmasker for å beskytte mot spredning av bakterier, forkjølelse og virus; instrumentbokser for bruk av leger; tannlege instrumenter; senger spesielt laget for medisinske formål; tåteflasker; prevensjonsmidler, ikke-kjemiske; kirurgiske implantater bestående av kunstige materialer for å erstatte menneskelig vev; ortopediske belter; suturmaterialer.

Klasse 25

(2) Klær, nemlig langermede t-skjorter, gensere, t-skjorter, skjørt, kjoler, barneklær, bluser, cardigans, bukser, sokker, jakker, kåper, undertøy og pysjamas; sko; hatter; strømper; hansker [klær]; skjerf; belter.

2.094.558

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.094.558

Innleveringsdato2021-01-26

Internasjonalt registreringsnummer1582996

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Häfele SE & Co KGAdolf-Häfele-Strasse 172202 NagoldTYSKLAND

Middel

FOR PIPER (CANADA) LLP

Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

VAREMERKEDETALJER

AXILO DOBBELDREV

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 20

Møbelbeslag, nemlig justerbare føtter og ben for skap og møbler, nemlig møbler for hus, kontor og hage, plenmøbler, campingmøbler, utemøbler, bolig- og kommersielle møbler; justerbare føtter og ben for skap og møbler.

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 27. juli 2020, land eller kontor: NEW ZEALAND, søknadsnummer: 1154666 i forbindelse med samme type varer

2.094.605

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.094.605

Innleveringsdato2021-02-02

Internasjonalt registreringsnummer1583299

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

GIACOMO CATALANIVia della Ghirlanda 39I-52100 Arezzo (AR)ITALIA

Middel

ANDREWS ROBICHAUD

1673 Carling Avenue, Suite 215, Ottawa, ONTARIO, K2A1C4

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (113)

Varemerkebeskrivelse

Rød skrift fet kursiv ATS akronym av AVANSERT TRENINGSSYSTEM skrevet under.

Fargekrav

Farge hevdes å være en egenskap ved varemerket. Farge hevdes å være en egenskap ved varemerket som består av fargen rød påført ordene ATS ADVANCED TRANING SYSTEM.

Tjenester
Klasse 41

Utdanningstjenester, nemlig gjennomføring av klasser, seminarer, konferanser, workshops, ekskursjoner innen fysisk form, fysisk trening og gymnastikk; gi trening innen fysisk form, fysisk trening og gymnastikk; underholdning, nemlig gjennomføring av konkurranser, multimediaproduksjonstjenester, tilveiebringelse av virtuelle miljøer der brukere kan samhandle alle for rekreasjons-, fritids- og underholdningsformål innen fysisk form, fysisk trening og gymnastikk; idrettsaktiviteter, nemlig offiser ved sportskonkurranser; kulturelle aktiviteter, nemlig arrangementsplanlegging av kulturelle show for underholdningsformål

2.095.428

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.095.428

Innleveringsdato2021-03-29

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Pollogen Ltd.6 Kaufman Street Gibor House, P.O.B. 50320 68012Tel-Aviv, ISRAEL

Middel

GOWLING WLG (CANADA) LLP

SUITE 1600, 1 FØRSTE CANADISK PLASS, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

VAREMERKEDETALJER

OKSYGEN

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 03

Kosmetiske preparater for hudpleie, ingen av de ovennevnte for forebygging eller behandling av akne; kosmetiske preparater for slankeformål, ingen av de ovennevnte for forebygging eller behandling av akne; kremer for kosmetiske formål, ingen av de ovennevnte for forebygging eller behandling av akne; slipende krem ​​som slipende pastaer, ingen av de ovennevnte for forebygging eller behandling av akne; anti-rynkekrem, ingen av de ovennevnte for forebygging eller behandling av akne; kosmetisk krem, ingen av de ovennevnte for forebygging eller behandling av akne; aldersfleksreduserende kremer, ingen av de ovennevnte for forebygging eller behandling av akne; aldersflekkreduserende kremer for kosmetiske formål, ingen av de ovennevnte for forebygging eller behandling av akne; kosmetikk, ingen av de ovennevnte for forebygging eller behandling av akne; fett for kosmetiske formål, ingen av de ovennevnte for forebygging eller behandling av akne; hydrogenperoksid for kosmetiske formål, ingen av de ovennevnte for forebygging eller behandling av akne; oljer for kosmetiske formål, ingen av de ovennevnte for forebygging eller behandling av akne; rengjøringspreparater, nemlig ikke-medisinsk hudrensemiddel, kluter impregnert med hudrensemiddel, kosmetiske såper, ikke-medisinske såper for personlig bruk, ingen av de ovennevnte for forebygging eller behandling av akne; ansiktsrensende melk, ingen av de ovennevnte for forebygging eller behandling av akne; ansiktsrens, ingen av de ovennevnte for forebygging eller behandling av akne; hudrense- og poleringspreparater, ingen av de ovennevnte for forebygging eller behandling av akne; hudblekingskremer, ingen av de ovennevnte for forebygging eller behandling av akne; kremer for bleking av huden, ingen av de ovennevnte for forebygging eller behandling av akne; blekemidler [fargemidler] for kosmetiske formål, ingen av de ovennevnte for forebygging eller behandling av akne; sminkepreparater, ingen av de ovennevnte for forebygging eller behandling av akne; aldershemmende gel, ingen av de ovennevnte for forebygging eller behandling av akne; aldershemmende geler for kosmetiske formål, ingen av de ovennevnte for forebygging eller behandling av akne; skjønnhetsgeler, ingen av de ovennevnte for forebygging eller behandling av akne; kropps- og ansiktsgeler, ingen av de ovennevnte for forebygging eller behandling av akne; kroppsgeler, ingen av de ovennevnte for forebygging eller behandling av akne; kosmetiske preparater for hudpleie i form av geler, ingen av de ovennevnte for forebygging eller behandling av akne; kosmetiske fuktighetsgivende hudgeler, ingen av de ovennevnte for forebygging eller behandling av akne; kosmetiske hudpleiegeler, ingen av de ovennevnte for forebygging eller behandling av akne; kosmetiske preparater for hudpleie i form av geler, ingen av de ovennevnte for forebygging eller behandling av akne; kosmetiske hudpleiegeler, ingen av de ovennevnte for forebygging eller behandling av akne; øyegeler for kosmetiske formål, ingen av de ovennevnte for forebygging eller behandling av akne; ansiktsgeler, ingen av de ovennevnte for forebygging eller behandling av akne; oppstrammende kroppsgeler for kosmetiske formål, ingen av de ovennevnte for forebygging eller behandling av akne; hyaluronsyregeler for kosmetiske formål, ingen av de ovennevnte for forebygging eller behandling av akne; fuktighetsgivende geler, ingen av de ovennevnte for forebygging eller behandling av akne; hudrensende geler, ingen av de ovennevnte for forebygging eller behandling av akne; fuktighetsgivende hudgel, ingen av de ovennevnte for forebygging eller behandling av akne; skinnende preparater er ansikts- og kroppspolering, ingen av de ovennevnte for forebygging eller behandling av akne

Påstander

Prioritert innleveringsdato: 30. september 2020, land eller kontor: KINA, søknadsnummer: 50225262 i forbindelse med samme type varer

2.096.273

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.096.273

Innleveringsdato2020-11-18

Internasjonalt registreringsnummer1583950

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

EQUALITY PRODUCTS LIMITED56 Bush Road, WaiataruaAuckland 0604NEW ZEALAND

Middel

MILTONS IP/P.I.

#200-15 Fitzgerald Road, Ottawa, ONTARIO, K2H9G1

VAREMERKEDETALJER

X-SONE

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 03

Kosmetikk; hudpleie kosmetikk; sminkepreparater; hudpleiepreparater mot aldring; kosmetiske preparater for hudpleie og hudbehandling; hudrensende kremer, kremer og skum; Kosmetiske preparater for kroppspleie; håndkremer; håndkrem; fuktighetsgivende lotioner; hudkrem; fuktighetskrem; skjønnhetsserum; ansiktsserum; ikke-medisinerte hudserum for ansiktet; ansiktskrem; hudblekingskremer; abonnementsbokser bestående av kosmetikk, sminkepreparater for ansikt og kropp, hudpleiepreparater, solpleiepreparater, hårpleiepreparater, selvbruningspreparater, eteriske oljer for aromaterapi, bade- og dusjskum, bade- og dusjgeler, badebomber , badeoljer og badesalt, badesåpe, ikke-medisinsk kroppsvæske, rengjøringspreparater til alle formål, romdufter; håndsåpe; badeskum og dusjgeléer; ansiktsskrubb; kroppsskrubb; parfymeri, aromatiske essensielle oljer; oljer for kosmetiske formål; kroppsoljer, oljer for toalettformål; kosmetiske oljer for parfymer og dufter; colognes; eau de toilette; etter barbering; parfyme kroppsspray; deodoranter for personlig bruk; anti-perspiranter; barberingspreparater; barberskum, barbergel, pre-barbering og etterbarberingskrem; talkum; preparater før barbering og etterbarbering; badesalt; ikke-medisinske preparater for pleie av hår og hodebunn; sjampo og balsam; hårfargemidler; hårfarger; hårkremer; preparater til å vinke hår; hårspray; hårvaskepulver; kosmetiske hårpreparater; hårlakk; hårmousser; hårglasurer; hårgeléer; hårfuktighetskremer; kosmetisk hårvæske; hår oljer; hår tonic; hårkremer; bart voks/bart voks; pomade for kosmetiske formål; tannpleiemidler; ikke-medisinske munnvann; kosmetiske preparater for pleie av munnen og tennene; tann pulver; tannkrem; pust freshening spray; pust freshening strips; ikke-medisinerte halssprayer; ikke-medisinerte toalettsåper; oljer, kremer, balsamer og lotioner for huden; parfymer og massasjepreparater for toalettvann, nemlig massasjekremer, kremer og oljer; hudpleiepreparater; hårfjerningspreparater; soling og ikke-medisinske solbeskyttelsespreparater; preparater for sminke og sminkefjerning; vaselin for kosmetiske formål; leppepleiepreparater; bomull ull; bomull pinner; renseputer impregnert med kosmetikk; vev impregnert med preparater for fjerning av sminke; fuktighetsservietter for sanitære og kosmetiske formål; skjønnhetsmasker; kosmetiske ansiktspakker bestående av antialdring og fuktighetsgivende kosmetiske ansiktsmaskepreparater og kosmetiske ansiktsmasker laget av stoff eller silisium; dyrepleiepreparater, kosmetikk for dyr, deodoranter for kjæledyr, sjampoer for kjæledyr; antiperspirant såpe; badeolje, bodylotion, kroppsvask, håndsåper; kroppspleie såper; kroppssåper; deodorant såpe; deodoranter for personlig bruk, deodorantsåpe; hånd-, ansikts- og kroppskremer, kremer og såper; flytende badesåper; flytende såpe for kroppsvask; flytende såper for hender, ansikt og kropp; flytende såper brukt i fotbad; ikke-medisinert flytende såpe, hår og kroppsvask; ikke-medisinske såper for personlig bruk; ikke-medisinske toalettartikler, nemlig dusjsåpe, kroppssåpe, kroppsvask, barbersåpe og dusjkrem; parfyme, kroppslotion, kroppspulver, badesåpe, dusjsåpe og deodoranter for personlig bruk; sjampo, hårbalsam, kroppsvask, barsåpe, kroppssåpe, bodylotion, håndkrem; barbersåpe; dusjsåper; såper for kroppspleie; såper, nemlig kroppssåper, ansiktssåper, kosmetiske såper og parfymerte såper;

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 17. november 2020, land eller kontor: NEW ZEALAND, søknadsnummer: 1164227 i forbindelse med samme type varer

2.096.571

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.096.571

Innleveringsdato2021-02-17

Internasjonalt registreringsnummer1526849

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Merke Machine Europe ABVasagatan 16SE-111 20 StockholmSVERIGE

Middel

GOWLING WLG (CANADA) LLP

SUITE 1600, 1 FØRSTE CANADISK PLASS, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

VAREMERKEDETALJER

ULLLIV

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 25

Klær, nemlig fritidsklær, dressklær, sportsklær, utendørs vinterklær, langt undertøy, undertøy, strømper, sokker, hatter, tøyhatter, toques, ansiktsmasker som klær, ansiktsmasker som hodeplagg; fottøy, nemlig fritidsfottøy, atletisk fottøy, formell fottøy, støvler, sandaler, tøfler og fottøystropper

Tjenester
Klasse 35

Detaljhandel i forhold til klær, hodeplagg, fottøy og vesker.

2.096.604

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.096.604

Innleveringsdato2021-02-22

Internasjonalt registreringsnummer1583942

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

JHO Intellectual Property Holdings, LLC1600 N. Park DriveWeston FL 33326USA FORENEDE STATER

Middel

WILSON LUE LLP

250 University Avenue, 5. etasje, Toronto, ONTARIO, M5H3E5

VAREMERKEDETALJER

HOPPE

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 05

(1) Drikkeblandinger for kosttilskudd for generell helse og velvære; kosttilskuddsdrikker for generell helse og velvære; kosttilskudd for generell helse og velvære; kosttilskudd og kosttilskudd for generell helse og velvære; flytende kosttilskudd for generell helse og velvære; kosttilskudd måltid erstatning barer for å gi energi; kosttilskudd for generell helse og velvære; ernærings- og kosttilskudd for generell helse og velvære dannet og pakket som barer; pulverisert kosttilskudd drikkeblanding for generell helse og velvære.

Klasse 32

(2) Energidrikker; isotoniske drikker; ikke-alkoholholdige drikker, nemlig energishots; sportsdrikker

Påstander

Dato for prioritert innlevering: 5. oktober 2020, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 90235792 i forbindelse med samme type varer; 8. oktober 2020, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 90241740 i forbindelse med samme type varer (2)

2.096.690

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.096.690

Innleveringsdato2021-03-13

Internasjonalt registreringsnummer1009825

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

FUJIGEN INC.3-1, Hirata Higashi 3-chome, Matsumoto-shiNagano 399-0014JAPAN

Middel

NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.

1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (114)

Varer
Klasse 15

Stemmere for musikkinstrumenter; musikkinstrumenter, nemlig gitarer, keyboards, pianoer, perkusjonsinstrumenter, trommer; effektører for elektriske og elektroniske musikkinstrumenter, nemlig gitareffektprosessorer; stemmegafler.

2.097.485

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.097.485

Innleveringsdato2021-04-06

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Xiaoan LLC organisert under lovene i staten Illinois 1319 W. Fillmore St., Apt CCook County Chicago, IL 60609 USA

Middel

NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.

KOMPLEKS JULES-DALLAIRE/TOWER OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD LAURIER, QUEBEC CITY, QUEBEC CITY, G1V0B9

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (115)

Varer
Klasse 09

(1) Vernehjelmer for syklist.

Klasse 25

(2) Sportsfottøy; sportsklær, nemlig sokker, skotrekk, benvarmere, knevarmere, shorts, sykkelshorts, undertøy, tights, truser, bukser, oppvarmingsbukser, skjorter, skjørt, gensere, jakker, vester, regntøy, sykkeltrøyer, sports-bh'er, crop topper, tank topper, topper, armvarmere, hansker, splittende hansker, sykkelhansker, balaklavaer, capser, visirer, hatter, pannebånd, badetøy; og baselag, nemlig undertøy, topper, underdeler og undertøy.

2.097.555

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.097.555

Innleveringsdato2021-04-06

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

X-Flow Ltd.Flat/Office 4 Ioanni Kondylaki46 Q TowerLarnaca, 6042CYPRUS

Middel

OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP

480-THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

VAREMERKEDETALJER

MINGLEFARM

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 09

Nedlastbar dataspillprogramvare; Nedlastbar dataspillprogramvare for bruk på mobiltelefoner, nettbrett og andre elektroniske enheter.

Tjenester
Klasse 41

Underholdningstjenester, nemlig levering av online dataspill.

Påstander

Prioritert innleveringsdato: 22. oktober 2020, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 90/272 572 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester

2.097.743

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.097.743

Innleveringsdato2021-04-07

Søknadsspråkfransk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

SAIL PLEIN AIR INC. / SAIL OUTDOORS INC.2850, avenue Jacques-BureauLavalQUÉBECH7P0B7

Middel

LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.

925, Grande Allée Ouest, Bureau 500, Quebec, QUEBEC, G1S1C1

VAREMERKEDETALJER

PROVOSERE

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 08

(1) Fiskekniver; jakt kniver; sammenleggbare kniver; håndverktøy for fiske, nemlig fiskesnøre, håndredskaper for fjerning av kroker fra fisk, fiskescoops, isfiskeskruer; fisk scalers; fisketang.

Klasse 20

(2) Creels.

Klasse 25

(3) Fiskeklær, nemlig fiskestøvler, regnfrakker, jakker, skjorter, gensere, bukser, hansker, votter.

Klasse 28

(4) fiskestenger; hjul med fiskestang; fiske lokker; landingsgarn for fiske; fiskekrok; fiske fluer; fisketråd for å binde sluk og fluer; fiske linjer; duft lokker for jakt; samtaler om jakt; jakt lokkeduer; jegers persienner; plastsleder for isfiske; fiskekrakker.

2.097.747

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.097.747

Innleveringsdato2021-04-07

Søknadsspråkfransk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

SAIL PLEIN AIR INC. / SAIL OUTDOORS INC. 2850, avenue Jacques-BureauLavalQUÉBECH7P0B7

Middel

LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.

925, Grande Allée Ouest, Bureau 500, Quebec, QUEBEC, G1S1C1

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (116)

Varer
Klasse 08

(1) Fiskekniver; jakt kniver; sammenleggbare kniver; håndverktøy for fiske, nemlig fiskesnøre, håndredskaper for fjerning av kroker fra fisk, fiskescoops, isfiskeskruer; fisk scalers; fisketang.

Klasse 20

(2) Creels.

Klasse 25

(3) Fiskeklær, nemlig fiskestøvler, regnfrakker, jakker, skjorter, gensere, bukser, hansker, votter.

Klasse 28

(4) fiskestenger; hjul med fiskestang; fiske lokker; landingsgarn for fiske; fiskekrok; fiske fluer; fisketråd for å binde sluk og fluer; fiske linjer; duft lokker for jakt; samtaler om jakt; jakt lokkeduer; jegers persienner; plastsleder for isfiske; fiskekrakker.

2.098.177

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.098.177

Innleveringsdato2021-03-02

Internasjonalt registreringsnummer1585375

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

The Westland Distillery Company Limited2931 First Avenue SouthSeattle WA 98134USA

Middel

SMART & BIGGAR LP

1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VAREMERKEDETALJER

å tilbe

Varemerketype

Standard tegn

Oversettelse av utenlandske tegn

Oversettelsen gitt av søkeren av det(e) latinske ordet COLERE er "å dyrke" på engelsk, "dyrke" på fransk.

Varer
Klasse 33

Whisky;

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 13. oktober 2020, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 90251231 i forbindelse med samme type varer

2.098.209

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.098.209

Innleveringsdato2021-03-11

Internasjonalt registreringsnummer1585777

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

LX Holdings Corp.58, Saemunan-ro, Jongno-guSeoulREPUBLIKKEN KOREA

Middel

MBM INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY

275 SLATER STREET, 14. ETASJE, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (117)

Fargekrav

Farge hevdes å være en egenskap ved varemerket. Fargene burgunder og brun hevdes å være et kjennetegn ved varemerket. Spesielt er ordene LX og HAUSYS brune og designet er burgunder.

Varer
Klasse 09

Optisk glass; elektriske låser; presisjonsmåleapparater, nemlig fotoniske integrerte kretser, spektrometre, spektroskoper, mikrospektroskoper, laboratorievekter, spakvekter, laboratorievekter, elektroniske kalkulatorer, strømningsmålere, frekvensmålere, vibrasjonsmålere, elektrisitetsmålere; Brannslukningsapparat; alarmer, nemlig brannalarmer, røykvarslere, gassalarmer, innbruddsalarmer, døralarmer, elektroniske utgangsalarmer, elektroniske vindusalarmer, tyverialarmer for kjøretøy, elektriske ryggealarmer for kjøretøy; nedlastbare elektroniske publikasjoner i form av bøker, magasiner, nyhetsbrev, tidsskrifter, kataloger, kataloger

Påstander

Prioritert innleveringsdato: 3. mars 2021, land eller kontor: REPUBLIKKEN KOREA, søknadsnummer: 4020210042675 i forbindelse med samme type varer

2.101.405

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.101.405

Innleveringsdato2020-12-04

Internasjonalt registreringsnummer1587453

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Sinden Inc.707 Kounkaku,1-33-3 Ebisunishi,Shibuya-kuTokyo 150-0021JAPAN

Middel

Å GJØRE

630, boul. René-Lévesque West, 20. etasje, Montreal, QUEBEC, H3B1S6

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (118)

Varer
Klasse 16

(1) Papir og papp; penn, notatbok, selvklebende notat papir; grafiske utskrifter; fotografiske utskrifter; trykte tidsskrifter innen skuespill; postkort; malerier; kalligrafiske arbeider; fotografiske utskrifter; fotografi står

Klasse 25

(2) Strømpebånd; sokkeseler; seler; midjebånd; midje belter; maskerade kostymer; sportssko, unntatt spesielle sko for sport; sportsklær, annet enn spesielle klær for sport.

Klasse 30

(3) Te; Japansk grønn te

Tjenester
Klasse 35

(1) Reklamebyråtjenester; fremme andres varer og tjenester gjennom administrasjon av salgs- og salgsfremmende insentivordninger som involverer handel med frimerker; forretningsledelsesanalyse og forretningsrådgivning innen mat og drikke; bedriftsledelse; markedsanalyse og forskningstjenester; tilveiebringelse av informasjon om kommersielle salgsmetoder; bedriftsledelse og organisasjonsrådgivning; markedsføringstjenester innen tilrettelegging for distribusjon av andres produkter; fremme andres varer og tjenester; utvikling av salgsfremmende kampanjer for andre, nemlig planlegging av nye varer for selskapets salgskampanjer; tilveiebringelse av en online markedsplass for kjøpere og selgere av grønn te; databasestyring, nemlig kompilering av informasjon til datamaskindatabaser; utleie av reklamemateriell, nemlig utleie av reklameplass på nettsider, utleie av gårdsskilt for reklameformål; utleie av reklamemateriell, nemlig skilt; utleie av annonseplass; gi kommersiell informasjon og råd til forbrukere i valg av produkter og tjenester, nemlig å gi forbrukerproduktinformasjon knyttet til mat og drikke

Klasse 40

(2) Matforedling, nemlig mattørking, matmaling; grønn te behandlingen; te-blad behandlingen; Japansk behandling av grønn te

Påstander

Dato for prioritert innlevering: 5. august 2020, land eller kontor: JAPAN, søknadsnummer: 2020-096864 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester

2.101.426

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.101.426

Innleveringsdato2020-12-16

Internasjonalt registreringsnummer1587750

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

EMS GROUP S.P.A.Via Galileo Galilei N. 29I-42027 MONTECCHIO EMILIA (RE)ITALIA

Middel

AVENTUM IP LAW LLP

Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (119)

Varer
Klasse 07

Palleteringsmaskiner; de-palletisering maskiner; pakke maskiner; transportbånd; materialhåndteringsmaskiner, nemlig palleteringsmaskiner, kasseheiser, automatiske palleutleveringsmaskiner og automatiske slipearkdispenseringsmaskiner; strekk-innpakningsmaskiner for påføring av en strekkfilm på palleterte laster; maskiner for fylling av beholdere, nemlig flasker, bokser, krukker, kartonger, esker, farmasøytiske hetteglass og beholdere, poser; maskiner for merking av palletert last, bokser og emballasje; automatiske maskiner for lagring av løse og palleterte varer i et lager; automatiske mobile hyllemaskiner, skinnestyrte eller på annen måte, for oppbevaring av materialer av ulike slag, løst og/eller palletert; maskiner for flytting av paller; maskiner for fylling av beholdere, nemlig flasker, bokser, krukker, kartonger, bokser, farmasøytiske hetteglass og beholdere, poser med væsker; robotfyllemaskiner for flasker, bokser, krukker, kartonger, bokser, farmasøytiske hetteglass og beholdere, poser

Tjenester
Klasse 42

Design av installasjoner, maskiner og enheter for palletering av last og emballasje; design av installasjoner, maskiner og enheter for depalletering av last og emballasje; design av emballasjeinstallasjoner, maskiner og enheter; design av transportbånd; utforming av håndteringsmaskiner, nemlig palleteringsmaskiner, kasseheiser, automatiske palleutleveringsmaskiner og automatiske slipearkdispenseringsmaskiner; utforming av strekk-innpakningsinstallasjoner, maskiner og enheter for påføring av klamfilm på palleterte laster; design av installasjoner, maskiner og utstyr for fylling av beholdere; design av maskiner for merking av palletert emballasje, påfyll og last; design av automatiske maskiner for lagring av løse og palleterte varer i et lager; utforming av automatiske mobile hyllemaskiner, skinnestyrte eller på annen måte, for oppbevaring av materialer av ulike slag, løst og/eller palletert; design av palleoverføringsmaskiner; design av installasjoner og maskiner for å fylle beholdere med flytende varer; design av robotfyllingsmaskiner; utvikling, programmering og implementering av programvare for installasjoner, maskiner og enheter for palletering av last og pakking; utvikling, programmering og implementering av programvare for installasjoner, maskiner og enheter for de-palletisering av laster og pakking; utvikling, programmering og implementering av programvare for pakkeinstallasjoner, maskiner og enheter; utvikling, programmering og implementering av programvare for transportører; utvikling, programmering og implementering av programvare for håndtering av maskiner; utvikling, programmering og implementering av programvare for strekk-innpakningsinstallasjoner, maskiner og enheter for påføring av klamfilm på palleterte laster; utvikling, programmering og implementering av programvare for installasjoner, maskiner og utstyr for fylling av beholdere; utvikling, programmering og implementering av programvare for maskiner for merking av pakker, bokser og palleterte laster; utvikling, programmering og implementering av programvare for automatiske maskiner for lagring av materialer av ulike slag, løst og/eller palletert; utvikling, programmering og implementering av programvare for automatiske mobile hyllemaskiner, skinnestyrt eller på annen måte, for lagring av materialer av ulike slag, løs og/eller palletert; utvikling, programmering og implementering av programvare for palleoverføringsmaskiner; utvikling, programmering og implementering av programvare for installasjoner og maskiner for fylling av beholdere med flytende varer; utvikling, programmering og implementering av programvare for robotfyllemaskiner

Påstander

Prioritert innleveringsdato: 06. oktober 2020, land eller kontor: EUIPO (EU), søknadsnummer: 018317832 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester

2.101.427

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.101.427

Innleveringsdato2020-12-18

Internasjonalt registreringsnummer1587858

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

EMS GROUP S.P.A.VIA GALILEO GALILEI N. 29I-42027 MONTECCHIO EMILIA (RE)ITALY

Middel

AVENTUM IP LAW LLP

Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, ONTARIO, K2K2X3

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (120)

Varer
Klasse 07

Palleteringsmaskiner; de-palletisering maskiner; pakke maskiner; transportbånd; materialhåndteringsmaskiner, nemlig palleteringsmaskiner, kasseheiser, automatiske palleutleveringsmaskiner og automatiske slipearkdispenseringsmaskiner; strekk-innpakningsmaskiner for påføring av en strekkfilm på palleterte laster; maskiner for fylling av beholdere, nemlig flasker, bokser, krukker, kartonger, esker, farmasøytiske hetteglass og beholdere, poser; maskiner for merking av palletert last, bokser og emballasje; automatiske maskiner for lagring av løse og palleterte varer i et lager; automatiske mobile hyllemaskiner, skinnestyrte eller på annen måte, for oppbevaring av materialer av ulike slag, løst og/eller palletert; maskiner for flytting av paller; maskiner for fylling av beholdere, nemlig flasker, bokser, krukker, kartonger, bokser, farmasøytiske hetteglass og beholdere, poser med væsker; robotfyllemaskiner for flasker, bokser, krukker, kartonger, bokser, farmasøytiske hetteglass og beholdere, poser

Tjenester
Klasse 42

Design av installasjoner, maskiner og enheter for palletering av last og emballasje; design av installasjoner, maskiner og enheter for depalletering av last og emballasje; design av emballasjeinstallasjoner, maskiner og enheter; design av transportbånd; utforming av håndteringsmaskiner, nemlig palleteringsmaskiner, kasseheiser, automatiske palleutleveringsmaskiner og automatiske slipearkdispenseringsmaskiner; utforming av strekk-innpakningsinstallasjoner, maskiner og enheter for påføring av klamfilm på palleterte laster; design av installasjoner, maskiner og utstyr for fylling av beholdere; design av maskiner for merking av palletert emballasje, påfyll og last; design av automatiske maskiner for lagring av løse og palleterte varer i et lager; utforming av automatiske mobile hyllemaskiner, skinnestyrte eller på annen måte, for oppbevaring av materialer av ulike slag, løst og/eller palletert; design av palleoverføringsmaskiner; design av installasjoner og maskiner for å fylle beholdere med flytende varer; design av robotfyllingsmaskiner; utvikling, programmering og implementering av programvare for installasjoner, maskiner og enheter for palletering av last og pakking; utvikling, programmering og implementering av programvare for installasjoner, maskiner og enheter for de-palletisering av laster og pakking; utvikling, programmering og implementering av programvare for pakkeinstallasjoner, maskiner og enheter; utvikling, programmering og implementering av programvare for transportører; utvikling, programmering og implementering av programvare for håndtering av maskiner; utvikling, programmering og implementering av programvare for strekk-innpakningsinstallasjoner, maskiner og enheter for påføring av klamfilm på palleterte laster; utvikling, programmering og implementering av programvare for installasjoner, maskiner og utstyr for fylling av beholdere; utvikling, programmering og implementering av programvare for maskiner for merking av pakker, bokser og palleterte laster; utvikling, programmering og implementering av programvare for automatiske maskiner for lagring av materialer av ulike slag, løst og/eller palletert; utvikling, programmering og implementering av programvare for automatiske mobile hyllemaskiner, skinnestyrt eller på annen måte, for lagring av materialer av ulike slag, løs og/eller palletert; utvikling, programmering og implementering av programvare for palleoverføringsmaskiner; utvikling, programmering og implementering av programvare for installasjoner og maskiner for fylling av beholdere med flytende varer; utvikling, programmering og implementering av programvare for robotfyllemaskiner

Påstander

Prioritert innleveringsdato: 6. oktober 2020, land eller kontor: EUIPO (EU), søknadsnummer: 018318010 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester

2.101.632

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.101.632

Innleveringsdato2021-03-11

Internasjonalt registreringsnummer1587376

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

HYUNDAI MOTOR COMPANY12, Heolleung-ro, Seocho-guSeoulREPUBLIKKEN KOREA

Middel

SMART & BIGGAR LP

SUITE 900, METCALFE STREET 55, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

VAREMERKEDETALJER

GENESIS

Varemerketype

Standard tegn

Tjenester
Klasse 36

Organisering av pengeinnkreving, nemlig inkasso, byråer for innkreving av billånsbetalinger, og betalingsbehandlingstjenester innen betaling av kjøretøylån, alle de nevnte tjenestene knyttet til biler, masseproduserte kjøretøy, og salg og promotering av biler og masseproduserte kjøretøy til kunder; taksering av biler, avbetalingsfinansiering av biler, avbetalingslån for biler, finansiering av leiekjøp av biler, megling av bilutleie, finansiering knyttet til biler, finansiering av billeasing, taksering av brukte biler og fremskaffelse av informasjon knyttet til taksering av brukte biler, alt av nevnte tjenester knyttet til biler, masseproduserte kjøretøy, og salg og promotering av biler og masseproduserte kjøretøyer til kunder.

Påstander

Prioritert innleveringsdato: 4. mars 2021, land eller kontor: REPUBLIKKEN KOREA, søknadsnummer: 4020210043611 i forbindelse med samme type tjenester

2.101.958

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.101.958

Innleveringsdato2021-04-22

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Dragona Carpet Supplies Ltd.12 Progress AvenueScarboroughONTARIOM1P4S6

Middel

MBM INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY

275 SLATER STREET, 14. ETASJE, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

VAREMERKEDETALJER

DRAGONA GULV

Varemerketype

Standard tegn

Tjenester
Klasse 35

(1) detaljhandel, netthandel og engrossalg av: gulvmaterialer, lim for gulv- og veggfliser, klebende anti-skli tape for gulvapplikasjoner, backsplash fliser, bambusgulv, tepper, keramiske gulvfliser, keramiske fliser for gulv og bekledning, betonggulv, korkgulv, gulvplater av metall, gulvplater av tre, steingulv, gulvplater av tre, gulvplater av metall, preparater for gulvbehandling, gulvpolering, gulvbeskyttelseslakk, gulvfjerningspreparater, gulvfliser av metall , gulvfliser av tre, gulvvoks, gulvunderlag, tregulv, konstruert tregulv, laminatgulv, linoleumsgulv, luksuriøse vinylfliser, marmorgulv, marmorfliser, metallgulv, metallgulvpaneler, metallgulvfliser, metallgulv , mosaikkgulv og veggfliser, parkettgulv, plastgulvpaneler, porselensgulvfliser, gummigulv, terrakottagulvfliser, vinylgulv, tregulv, tregulvbord, tregulv, keramiske veggfliser, gulvpleiepreparater, trebeis , gulvmaling, trelister, trelast, tre, kryssfiner, gulvlister i form av ikke-metalliske gulvlister, emulgerende preparater for fjerning av voks fra gulv, gulvpoleringsmiddel, gulvvoksfjerner, mørtel, fugemasse, klebende sement, sandpapir og håndverktøy og elektroverktøy for montering, stell og etterbehandling av gulv

Klasse 37

(2) installasjon av tepper, gulvbelegg og gulvbelegg; konsultasjons- og designtjenester innen boligoppussing, boligforbedring, konstruksjon, gulvmaterialer og rekvisita, gulvinstallasjon og gulvpleie; å gi informasjon innen boligforbedring, gulv, gulvmaterialer, gulvlegging og gulvpleie via en nettside

Klasse 39

(3) levering og transport av gulv og byggematerialer og forsyninger med lastebil

2.102.456

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.102.456

Innleveringsdato2021-04-26

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

nora systems GmbH Hoehnerweg 2-469469 Weinheim, TYSKLAND

Middel

BORDEN LADNER GERVAIS LLP

World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

VAREMERKEDETALJER

NORAPLAN ENVIRONCARE

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 19

Gummigulv

2.102.751

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.102.751

Innleveringsdato2021-04-27

Søknadsspråkfransk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

L'OREAL14 rue Royale75008 Paris, FRANKRIKE

Middel

FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP

Stock Exchange Tower, Suite 3500, postboks 242, 800, Place Victoria, Montreal, QUEBEC, H4Z1E9

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (121)

Fargekrav

Farge hevdes å være en egenskap ved varemerket. Ordene DRY og TEXTURE er hvite, og de geometriske formene rundt dem er svarte. De andre ordene som vises i merket er hvite. Bakgrunnen som elementene i merket vises på er lyseblå.

Varer
Klasse 03

Preparater for hårpleie; hårstyling preparater.

2.102.762

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.102.762

Innleveringsdato2021-04-27

Søknadsspråkfransk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

9378-3637 Quebec inc.67 Boul Joubert OSayabecQUEBECG0J3K0

Middel

HUBERT CRÉPAULT

(CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L.), 500, Grande Allée Est, Suite 1, Quebec City, QUEBEC, G1R2J7

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (122)

Varer
Klasse 25

Sportsklær, nemlig jakker, gensere, bomullsfleecegensere, vester, bomullsfleecevester, treningsdresser, T-skjorter, camisoles, bukser, undertøy, boksershorts, underbukser; tilbehør, nemlig capser, hatter og sokker;treningsklær, nemlig gensere.

2.102.765

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.102.765

Innleveringsdato2021-04-27

Søknadsspråkfransk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

9378-3637 Quebec inc.67 Boul Joubert OSayabecQUEBECG0J3K0

Middel

HUBERT CRÉPAULT

(CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L.), 500, Grande Allée Est, Suite 1, Quebec City, QUEBEC, G1R2J7

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (123)

Varer
Klasse 25

Sportsklær, nemlig jakker, gensere, bomullsfleecegensere, vester, bomullsfleecevester, treningsdresser, T-skjorter, camisoles, bukser, undertøy, boksershorts, underbukser; tilbehør, nemlig capser, hatter og sokker;treningsklær, nemlig gensere.

2.103.103

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.103.103

Innleveringsdato2020-11-06

Internasjonalt registreringsnummer1588226

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

YUTONG BUS CO., LTD. Yutong Road, Guancheng-distriktet, ZhengzhouHenanKINA

Middel

NEOMARK LTD.

7450 rue Saint-Hubert, Montreal, QUEBEC, H2R2N3

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (124)

Oversettelse av utenlandske tegn

Oversettelsen gitt av søkeren av ordet YU er "space" og "TONG" er "pass through".

Translitterasjon av fremmede tegn

Translitterasjonen oppgitt av søkeren av ikke-latinske tegn er YUTONG.

Tjenester
Klasse 37

gi informasjon om bygningskonstruksjon; boring av brønner; polstring; installasjon og reparasjon av varmeutstyr; kjøretøy vedlikehold og reparasjon; klokke reparasjon; sterke rom vedlikehold og reparasjon; billakkeringstjenester; regummiering av dekk; vedlikehold, renseri og desinfisering av møbler; installasjon og reparasjon av innbruddsalarm.

2.103.104

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.103.104

Innleveringsdato2020-11-06

Internasjonalt registreringsnummer1588585

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Shandong Lijiu Electrical Machinery Co., Ltd.No. 22, Shanhai Road, Rushan City, Weihai CityShandong-provinsenKINA

Middel

WITMART INC.

34 King Street East, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5C2X8

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (125)

Varer
Klasse 07

motorer for båter; antennelse av magneter; statorer som er deler av maskiner; vifter for motorer og motorer; nødstrøm generatorer; startgeneratorer; gjeldende generator; motor og motorstarter; dynamoer.

2.103.414

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.103.414

Innleveringsdato2021-03-24

Internasjonalt registreringsnummer1411297

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Kabushiki Kaisha Miyake Design Jimusho (handler også som Miyake Design Studio) 1-23 Ohyamacho, Shibuya-kuTokyo 151-0065JAPAN

Middel

SMART & BIGGAR LP

SUITE 900, METCALFE STREET 55, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

VAREMERKEDETALJER

LEVERANDØR

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 18

Håndvesker; reisevesker; forfengelighet tilfeller selges tomme; lommer for oppbevaring av sminke, toalettsaker, mynter, visittkort; ryggsekker; Boston vesker; tote poser; nøkkelsaker; lommebøker; lommebøker; vesker; clutch vesker; ryggsekker; lommer med snøring; smykker poser; nøkkel poser; paraplyer; skulderveske; parasoller.

2.103.616

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.103.616

Innleveringsdato2021-04-29

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67Düsseldorf, D 40589TYSKLAND

Middel

NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.

1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VAREMERKEDETALJER

FLEKK FORSVAR

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 03

Vaskemidler og tøybalsam

2.103.619

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.103.619

Innleveringsdato2021-04-29

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Henkel AG & Co. KGaAHenkelstrasse 67 Düsseldorf, D-40589GERMANY

Middel

NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.

1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VAREMERKEDETALJER

FLEKKBESKYTTELSE

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 03

Vaskemidler og tøybalsam

2.104.716

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.104.716

Innleveringsdato2020-12-01

Internasjonalt registreringsnummer1590062

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

TiVo Brands LLC2160 Gold StreetSan Jose CA 95002USA

Middel

SMART & BIGGAR LP

1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (126)

Varemerkebeskrivelse

Merket består av et stilisert tv-design med føtter og øyne.

Varer
Klasse 09

Datamaskinvare, elektroniske reservedeler og tilbehør for bruk med alle de ovennevnte varene og instruksjonshåndbøker solgt som en enhet med alle de forannevnte varene; dataprogramvare for bruk for å la individuelle forbrukere velge, ta opp, se, streame, administrere og lagre en rekke multimedieinnhold, nemlig TV-programmering, video-on-demand-programmering, musikkprogrammering og tale, digitale lydopptak av TV-programmer og filmer, musikk, datagrafikk, fotografier og tekstmeldinger tilgjengelig på internett og overført mellom brukere via mobiltelefoner, personlige videoopptakere og digitale videoopptakere, elektroniske reservedeler og tilbehør for bruk med alle de ovennevnte varene og instruksjonshåndbøker som selges som en enhet med alle de ovennevnte varer; periferiutstyr til datamaskiner, nemlig datanettverksadaptere og USB-dongler som trådløse nettverksadaptere, elektroniske reservedeler og tilbehør for bruk med alle ovennevnte varer og instruksjonshåndbøker solgt som en enhet med alle de forannevnte varene; fjernkontroller for apparater for mottak, overføring, lagring og håndtering av lyd, video og andre digitale medier, nemlig digitale videoopptakere, elektroniske reservedeler og tilbehør for bruk med alle ovennevnte varer og instruksjonsmanualer solgt som en enhet med alle de ovennevnte varene ; apparater for mottak, overføring, lagring og håndtering av lyd, video og andre digitale medier, nemlig digitale videoopptakere, elektroniske reservedeler og tilbehør for bruk med alle de ovennevnte varene og instruksjonshåndbøker solgt som en enhet med alle de forannevnte varene; dataprogramvare for styring av driften av et apparat for mottak, overføring, lagring og håndtering av lyd, video og andre digitale medier, nemlig digitale medieopptakere, elektroniske reservedeler og tilbehør for bruk med alle de ovennevnte varene og instruksjonshåndbøker solgt som en enhet med alle de ovennevnte varer; digitale videoopptakere, elektroniske reservedeler og tilbehør for bruk med alle de ovennevnte varene og instruksjonshåndbøker solgt som en enhet med alle de forannevnte varene; nedlastbare musikkfiler; nedlastbare filmer og TV-programmer med musikalske opptak, tekst i form av undertekster, video, spill, komedie, drama, action, eventyr, animasjon eller saker av generell interesse levert via en video-on-demand-tjeneste.

Tjenester
Klasse 38

(1) Abonnement for TV-kringkastingstjenester; overføring av kabel-tv og interaktiv levering av lyd og video over digitale nettverk, nemlig betal-per-visning fjernsynsoverføringstjenester og video-på-forespørsel-overføringer; kabel-TV-overføring av personlig og interaktiv TV-programmering; overføring av kabel-tv-nettverk og satellitt-tv-programmering; streaming av lyd og video via Internett, satellitt og kabel med musikk, filmer, TV-programmer, nyheter og sport.

Klasse 41

(2) interaktiv TV-programmering; underholdningstjenester, nemlig levering av elektroniske interaktive elektroniske spill; tilveiebringelse av elektroniske publikasjoner som ikke kan lastes ned på nettet i form av guider til interaktiv TV-programmering.

Påstander

Prioritert innleveringsdato: 2. juni 2020, land eller kontor: JAMAICA, søknadsnummer: 080544 i forbindelse med samme type varer og i forbindelse med samme type tjenester

2.105.454

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.105.454

Innleveringsdato2021-05-07

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Thea Pharma Inc.2150 Winston Park Dr., Unit 5OakvilleONTARIOL6H5V1

Middel

RIDOUT & MAYBEE LLP

11 Holland Avenue, Suite 601, Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

VAREMERKEDETALJER

Å SE ER LITTENDE

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 05

Oftalmiske preparater

Tjenester
Klasse 41

Utdanningstjenester innen øyepleie og øyebehandlingsprodukter

2.105.456

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.105.456

Innleveringsdato2021-05-07

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Thea Pharma Inc.2150 Winston Park Dr., Unit 5OakvilleONTARIOL6H5V1

Middel

RIDOUT & MAYBEE LLP

11 Holland Avenue, Suite 601, Ottawa, ONTARIO, K1Y4S1

VAREMERKEDETALJER

SE VITENSKAPEN

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 05

Oftalmiske preparater

Tjenester
Klasse 41

Utdanningstjenester innen øyepleie og øyebehandlingsprodukter

2.105.489

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.105.489

Innleveringsdato2021-05-07

Søknadsspråkfransk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

METRO INC.7151 rue Jean Talon Est 3. etasje MontrealQUEBECH1M3N8

Middel

NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.

1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (127)

Tjenester
Klasse 35

(1) Driftstjenester for matbutikker.

Klasse 43

(2) Klar til å spise take-away tjenester.

2.105.503

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.105.503

Innleveringsdato2021-05-07

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Pink Coffee Inc.3005 S. Country Club Rd.Garland, TX 75043USA FORENEDE STATER

Middel

GOWLING WLG (CANADA) LLP

1 PLASS VILLE MARIE, 37. ETAGE/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (128)

Fargekrav

Farge hevdes å være en egenskap ved varemerket. Som vist på den vedlagte representasjonen av varemerket, består merket av ordene PINK COFFEE med designelementer innenfor linjer som danner en sirkel. Linjene som danner sirkelen er hvite. Bakgrunnen til sirkelen er rosa. Innsiden av designen til kaffebønnen som danner "o" til ordet kaffe er hvit og midtlinjen som deler midten er rosa. Konturen av bokstavene PINK og CFFEE, samt konturen og innvendige linjer som danner de andre designelementene til merket er hvite og innsiden eller bakgrunnen til disse bokstavene og designelementene er rosa.

Tjenester
Klasse 43

Kafé, kaffebar, restauranttjenester.

2.105.763

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.105.763

Innleveringsdato2021-05-10

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Eaton Corporation 1000 Eaton Boulevard Cleveland, OH 44122 AMERIKAANSE STATER

Middel

BORDEN LADNER GERVAIS LLP

World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

VAREMERKEDETALJER

TRISEKT

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 09

Vakuumseksjonaliserer elektriske strømbrytere brukt for et trefasesystem som fungerer uavhengig eller elektronisk koblet til en elektrisk strømkontrollenhet.

2.105.764

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.105.764

Innleveringsdato2021-05-10

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Eaton Corporation 1000 Eaton Boulevard Cleveland, OH 44122 AMERIKAANSE STATER

Middel

BORDEN LADNER GERVAIS LLP

World Exchange Plaza, 100 Queen Street, Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

VAREMERKEDETALJER

TRISMART

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 09

Vakuumlastbrytere for elektrisk strøm som brukes for et trefaset elektrisk system som fungerer uavhengig eller er elektronisk koblet til en elektrisk strømkontrollenhet.

2.105.840

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.105.840

Innleveringsdato2021-05-10

Søknadsspråkfransk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Robert Prairie10345 boul. Saint-LaurentMontrealQUÉBECH3L2P1

Middel

BROUILLETTE LEGAL INC.

1050 Beaver Hall Hill, Suite 1500, MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

VAREMERKEDETALJER

VINTEX KUNST

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 25

Gensere; skjorter; vester; jeans; skjørt; frakker; bukser; gensere; kjoler; shorts; undertøy; gensere; T-skjorter; jakker; gå sko; fritid sko; joggesko; kveld sko; sportssko; arbeidssko; vanlige sko; vanlige sko; caps; hatter; belter; sokker og strømper; sashes; skjerf; hansker; Badedrakter.

2.105.929

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.105.929

Innleveringsdato2021-05-10

Søknadsspråkfransk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

GUIDO VARELA3815 Rue Antoine-BlondinLavalQUÉBECH7R5Z7

Middel

PAUL B. BELANGER

4360 Hampton Ave, MONTREAL, QUEBEC, H4A2L2

VAREMERKEDETALJER

GDMI

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 09

(1) intercoms; intercoms(2) Interphones og deler derfor; intercoms og og deler derfor.

2.106.029

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.106.029

Innleveringsdato2021-05-11

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

American Sports Licensing, LLC345 Court StreetCoraopolisCoraopolis, PA 15108USA

Middel

STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP

(IP-avdelingen), 1155 Boul. René-Lévesque West, Suite 4000, 41. etasje, Montreal, QUEBEC, H3B3V2

VAREMERKEDETALJER

SHADOW CASTER 2.0

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 12

Kajakker;

Påstander

Prioritet innleveringsdato: 13. november 2020, land eller kontor: USA, applikasjonsnummer: 90318838 i forbindelse med samme type varer

2.106.120

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.106.120

Innleveringsdato2021-05-11

Søknadsspråkfransk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Roxboro Group Bauval inc.1620 Cross NewmanDorvalQUEBECH9P2R8

Middel

BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP

1100, boul. René-Lévesque West, 25. etasje, Montreal, QUEBEC, H3B5C9

VAREMERKEDETALJER

PRODEMGRUPPE

Varemerketype

Standard tegn

Tjenester
Klasse 37

(1) Tilsyn med riving av bygninger; riving; prosjektledelse innen konstruksjon; bygningskonstruksjon tilsyn; fjerning av asbest.

Klasse 40

(2) Dekontaminering av farlige materialer; dekontaminering av jord.

2.106.283

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.106.283

Innleveringsdato2021-05-12

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Edgewell Personal Care Brands, LLC6 Research DriveShelton, CT 06484USA

Middel

SMART & BIGGAR LP

1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VAREMERKEDETALJER

BRA TERRA

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 08

barberhøvel og barberblader

2.106.652

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.106.652

Innleveringsdato2021-03-09

Internasjonalt registreringsnummer1590458

SøknadsspråkEngelsk

DETALJER FOR SØKER OG AGENT

Søker

Instill Co., Ltd.893-80 Murata-cho,Chuo-ku,Chiba-shiChiba 260-0825JAPAN

Middel

MOFFAT & CO.

P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P5W3

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon

Trademarks Journal Vol. 70 nr. 3576 (129)

Varer
Klasse 03

(1) parfymeoljer; duftende essensielle oljer; aromatiske essensielle oljer; oljer for parfymer og dufter; duftende oljer som brukes til å produsere aromaer når de varmes opp; parfymeri; dufter; essensielle oljer for aromaterapi; duftende tre; håndsåpe; parfymerte såper; sjampo; kosmetikk

Klasse 04

(2) Stearinlys; duftlys; parfymerte stearinlys; aromaterapi duft stearinlys; stearinlys for belysning; avsmalnende; veker for stearinlys; voks for å lage lys.

Påstander

Prioritert innleveringsdato: 10. desember 2020, land eller kontor: JAPAN, søknadsnummer: 2020-152559 i forbindelse med samme type varer

2.106.967

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.106.967

Innleveringsdato2021-05-13

Søknadsspråkfransk

SØKERDETALJER

Søker

RinnoVision Inc.30-800 Rte CarterSainte-MarieQUÉBECG6E0B2

VAREMERKEDETALJER

RinnoVision

Varemerketype

Standard tegn

Varer
Klasse 09

kameraer for inspeksjon av underjordisk infrastruktur; kameraer og kameraer.

2.106.968

VAREMERKEJOURNAL

2023-05-10

Flygning. 70 Nei. 3576 side

Applikasjons nummer2.106.968

Innleveringsdato2021-05-13

Søknadsspråkfransk

SØKERDETALJER

Søker

RinnoVision Inc.30-800 Rte CarterSainte-MarieQUÉBECG6E0B2

VAREMERKEDETALJER

Varemerketype

Design

Visuell representasjon